Fryslan Frij: uitgave van de gezamenlijke verzetsorganisaties in Friesland.
Hugo Grotius, Hugo de Groot engraved portrait.
Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten of te solliciteren hebben. Voor den Jaare 1794.
MOLLERUS, ANNA CORNELIA, Biographische notitie omtrent den heer en Mr. Johan Meerman.
TIECK, LUDWIG, Gedenkweerdige chronyk van de geschiedeis der Schildburgers
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes