Een nieuw lied. Snijders wilt geen laken krenken, of wilt eerst op 't vaandel denken.
GROOT, HUGO DE, Inleydinge tot de Hollandse regts-geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met placaten, hantvesten, oude herkomen, regten, regts-geleerden, sententien van de hoven van justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de selve, door Simon van Groenewegen van der Made, in sijn leven secretaris der stad Delff, alsmede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren der precessen, voor de respective Hoven van Holland, en het Hollandse versterf-recht, beyde et aanmerkingen van den selven Groenewegen. Met een groot nieuw register voorsien.
SLOET,L.A.J.W. & H.F.FIJNTJE., Beschrijving van den Watervloed in Gelderland in Maart 1855 met 4 kaarten en 12 schetsen.
MARE, PIETER DE (1757-1796), Old man with a cane
LICHTENSTEGER & SCH‹BLER, Set of five interior designs
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes