MARONIER, H., Willem Cornelis de Vletter herdacht, in eene gedachtenisrede, gehouden den 2 December 1833.
ANONYMOUS, A monumental fountain in a palace garden
Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
Two attractive hand drawn and hand coloured coats of arms. Heraldic design for an alliance (alliantiewapen).
SCHELTEMA, J., Het grafschrift op De Tombe van Hugo de Groot, met de vertaling.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes