Set of 18 original maps of the river De Linge. "Profielteekeningen van de rivier de Linge vanaf de groote brug, in de weg van Tiel naar Amerongen, tot de Lingesluis te Asperen."
L.A. van Weleveld Handboek van den Nederlandschen Adel.
Flensburg und Umgegend.
Cremer van den Berch van Heemstede, Isaac Lambertus (1811-1879) after RHoubraken Christ dissappears in front of two disciples during meal in Emmaus (Christus verdwijnt voor ogen van twee leerlingen tijdens maaltijd in Emmaus).
Aanspraak, Gedaan op den Cloveniers Doelen, den 14 Augustus 1748. Tot Vermaning van Onderwerping, die wy aan onze Hooge Overigheid verschuldigt zyn (...) Notificatie Verdedigt. Klinkdicht.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes