GRAADT VAN ROGGEN, J.M., Cityscape with church tower
Enkhuizen Dromedaris serie VII nr. 5 Dromedarys Tower.
Placaat tot het doen van een liberale gifte, tot afweeringe van den Vyand. En om in het aanstaande jaar een halve honderdste Penning minder te heffen van alle Obligatien, Los- en Lyfrenten, en Actien in de Oostindische Compagnie, dan in de jaaren 1746 en 1747. Gearresteert den 12 September 1747. (...) Was geteekent Willem Buys.
VERWEY, Kritiek van de wetsontwerpen voor de regeling der geneeskundige staats-aangelegenheden / Doctor Verwey
LUTMA, JOHANNES, Portrait of Joost van den Vondel
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes