WANDELAAR, JAN, Jason and Medea getting on board of the Argo
Renovatie van 't Placcaet vande Munte vanden 21en Julij 1626 mette Ampliatie van dien waer nae alle ende yeghelijcke Ingesetenen der Vereenighde Nederlanden hun voort-aen sullen hebben te reguleren.
Aanspraak, Gedaan op den Cloveniers Doelen, den 14 Augustus 1748. Tot Vermaning van Onderwerping, die wy aan onze Hooge Overigheid verschuldigt zyn (...) Notificatie Verdedigt. Klinkdicht.
Also by de Heeren van den Gerecht der Steden Haarlem en Amsterdam gesamentlijk gearresteert en op den 11 Maart 1700 binnen de Stad Amsterdam gepubliceert is een nieuwe Ordonnantie op het Vracht-loon (...)
Naader publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 7 October 1747 concerning the non existence of exceptions of tax for brewers and distillers, coaches and horses, oxes and cattle,
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes