HOYTEMA, THEO VAN, Ibis above hieratic script
Centsprent: I. Abdy van Rynsburg, 2. ít Slot te Maarssen, 3. Van Speyks Boot, 4. Gevecht bij Bautersem ... DD.
LUYKEN, J., De Schadelyke Moeite.
VELTMAN, J., Carmen gratulatorium in adventu Ludovici primi Hollandiae regis ad Frisios
FEVAL, P., De verborgenheden van Londen van Sir Francis Trollop. Eerste deel, eerste, tweede en derde stuk.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes