Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
Gods magt is zonder grenzen en Zyne goedheid heeft geen einde.
Muelen, Willem van der [ook: Willem Vandermuelen] Costumen, usantien, policien ende styl van procederen, der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht, geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke majesteit als erfheere der stad, steden en landen van Utrecht, in den Jare onses Heeren J. Christi MCCCCCL [1550], met eenige aanmerkingen en aantekeningen op deselve.
ANONYMOUS, Man resting underneath a tree
CORVINUS, JOHANNES ARNOLDUS, Enchiridium; seu Institutiones Imperiales, insertis latioribus materiis, theorice, & practice digestae, & explicatae per erotemata. Editio quinta, prioribus ex nova recognitione emendatior, & auctior.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes