THODEN VAN VELZEN, S.K., Zendingsrede en herinnering aan den zendeling A. Visser.
ANONYMOUS, Fortified house along a river
Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman De Eenhoorns Sluys [set: Views of Amsterdam].
HONERT THZ., J. VAN DEN, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetgeving betrekkelijk de magt der hooge en andere heemraadschappen, dijk- en polderbesturen enz.
SCHUPPEN, PIETER VAN, Louis Thomassin Prestre de l'Oratoire
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes