MATTHES, OSKAR PAUL, Landscape with windmills along a canal
DUJARDIN, KAREL (1622-1678), Resting sheep
KEUR, J .EN P., Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken van het Ouden en Nieuwe Testament. Door last van de hoog mogende Heeren Staten-generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 [...].Statenbijbel.
THORBECKE, JOANNES RUDOLPH, Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall door J.R. Thorbecke.
RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682), The Three Oaks
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes