Tabaksdoos, tobaccobox
KONING, L., Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen/Merkwaardige bijzonderheden, uit de vaderlandsche geschiedenis waarin de reddende hand der voorzienigheid kennelijk doorstraalt/Opkomst en bloei van het lager-onderwijs in Nederland/Beschrijving van eenige voorname watervloeden en overstroomingen in Nederland/Verzameling van honderd-veertig spreekwoorden/Beschrijving van de voornaamste maatschappelijke betrekkingen/Beschrijving van de merkwaardigste kunst-voortbrengselen/Uitvindingen en ontdekkingen/Natuurlijke historie/Beschrijving van honderd diersoorten/Beschrijving van vele voorname voorwerpen uit het groeyend-ryk/Beschrijving van vele voorname delfstoffen/Verklaring van den Naams-oorsprong van wereld-delen, landen enz./ Etymologische verklaring van eenige aardrijkskundige benamingen/Hemelkunde/Verzameling van vele in de zamenleving voorkomende, vreemde woorden en verkortingen etc.
[LULLIN DE CHÂTEAUVIEUX F.], Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue.
HONDIUS, WILLEM, Bust of John Ernest, Duke of Saxony
RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682), The cornfield
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes