Lijst der gerechten. Vijftigjarig bestaan van het Letterkundig Genootschap "Oefening kweekt kennis'. 1834 Feestmaaltijd 19 april 1884.
VISSCHER, CORNELIS III, Portrait of Pope Alexander VII
WARNSINCK, WILLEM HENDRIK, De uitvinding der boekdrukkunst, door Laurens Janszoon Koster te Haarlem anno 1423. Zinnespel.
A history of the operations of the French and British armies in Egypt from the landing of Bonaparte to the restoration of the Ottoman power by several gentlemen
Missive van haare koninglyke hoogheid de vrouwe gouvernante, aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland: Geschreeven in den Hage den 14 december 1758: Houdende Haare Consideratien op de Requeste van agtien Leeden van de Vroedschap van Haarlem raakende de Aanstelling van den Heer Salomon van Echten tot Burgermeester derzelver Stad.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes