'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
DIDOT, Specimen des caracteres de la fonderie de P. Didot l'Ainť et de son fils Jules Didot.
Aanspraak, Gedaan op den Cloveniers Doelen, den 14 Augustus 1748. Tot Vermaning van Onderwerping, die wy aan onze Hooge Overigheid verschuldigt zyn (...) Notificatie Verdedigt. Klinkdicht.
MACRAY, W. D., Annals of the Bodleian Library, Oxford A.D. 1598-A.D. 1867; With a Preliminary Notice of the earlier Library founded in the fourteenth century.
after Wijck, Thomas (1616/24-1677) A Harbour with a round tower [set: Landscape scenes with ruins] (haven met ronde toren).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes