gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 23
Vorige pag. - Volgende pag.

 
(François van Bleyswijck), Petrus Viretus, portret te halven lijve van voren en links, kopergravure, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752)
Petrus Viretus
(François van Bleyswijck), Petrus Viretus, portret te halven lijve van voren en links, kopergravure, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Petrus Viretus, portret te halven lijve van voren en links, kopergravure, Gallia mirata est fundentem mella Viretum. Quo nemo fatur dulcius, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel IV tegenover p 33, afbeelding / drukmoet / papier: 11,1 x 10,1 / 14,6 x 11 / 20,3 x 16,4 cm, Papier onafgesneden. Mooie afdruk. Vouw links in de marge, Exemplaar in het Rijksmuseum. Van Someren I, p 168-169 noemt nog 23 soortgelijke portretten, Viretus was een Zwitserse kerkhervormer die werkte in Lausanne, Geneve, Nîmes, Montpellier, Lyon en Orange. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan: Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2921
€  20.00

 
Philips, J.C.
Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis
Philips, J.C., Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis, portret ten halven lijve links, kopergravure, Naar een geschilderd zelfportret van de kunstenaar. Het voorbeeld van Philips was vermoedelijk een zwarte-kunstprent van Van Halen, Dus schetste door 't Penceel Laires' zig zelven af,Apelles groote Zoon, die Goude Lessen gafAan Konstbeminners, door Zijn Tekenpen en Schrijven;Doch nu door Ph'lips herteeld, met sprekende Bedrijven. J.Marshoorn.Een latere afdruk van dit portret heeft drie correcties tov deze. Daar staat Gouden ipv Goude, Nu ipv Doch nu en Philips ipv Ph'lips, (Haarlem), (Johannes Marshoorn), (1740), portret / prent / drukmoet / papier: 10,7 x 8,7 / 17 x 13,5 / 17,6 x 14,1 / 20,1 x 15,9 cm, Mooie afdruk met veel details en contrast. Aan alle kanten afgesneden. Brede marges. Ooit verwijderd uit een boek in kwarto. Dat is te zien aan een half gaatje en de mindere grootte van de linker marge tov de andere onbedrukte randen van de prent. De prent is waarschijnlijk verwijderd uit een exemplaar van Het Groot Schilderboek, de zg 2de druk, die is uitgekomen te Haarlem bij Johannes Marshoorn in 1740. Een roodbruine vlek in de linker marge, De graveur heeft de schilder afgebeeld in gewone kleding over een hemd met een kanten jabot. Op het hoofd draagt de kunstenaar een welige pruik met veel krullen die tot ver over de schouders vallen. Een donkere mantel valt in plooien over de niet-zichtbare onderarm en hand. Het eigenlijke portret is geplaatst achter een ovaal venster in een stenen muur met een in de stenen ovale lijst gebeiteld randschrift. Onder het portret een plaquette met een vierregelig onderschrift op rijm. De mantel komt voor een klein deel over de rand van de stenen lijst naar buiten. Aan weerszijden van het portret een groot aantal schilders- en graveursgereedschap, zoals een burijn en een palet met penselen. Ook meer wetenschappelijke hulpmiddelen, zoals een passer, een boek en een inktpot met ganzenveer. In de linker bovenhoek een gordijn met twee kwasten dat voor een klein deel over de rand van de stenen omlijsting hangt, Muller 3074
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2840
€  50.00

 
Philips, J.C.
Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis
Philips, J.C., Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis, portret ten halven lijve links, kopergravure, Naar een geschilderd zelfportret van de kunstenaar. Het voorbeeld van Philips was vermoedelijk een zwarte-kunstprent van Van Halen, Dus schetste door 't Penceel Laires' zig zelven af,Apelles groote Zoon, die Gouden Lessen gafAan Konstbeminners, door Zijn Tekenpen en Schrijven;Nu door Philips herteeld, met sprekende Bedrijven. J.Marshoorn.Dit onderschrift heeft drie correcties tov een oudere afdruk. Daar staat Goude ipv Gouden, Doch nu ipv Nu en Ph'lips ipv en Philips, (Haarlem), (Johannes Marshoorn), (1740), portret / prent / drukmoet / papier: 10,7 x 8,7 / 17 x 13,5 / 17,6 x 14,1 / 23,6 x 18,2 cm, Goede afdruk, maar wat flets in de details en weinig nuances. Ook de aanduidingen 'C de Lairesse Pinxit' en 'J.C.Philips Sculpsit' wijzen op een ietwat versleten koperplaat. Aan alle kanten onafgesneden. Brede marges. Niet afkomstig uit een boek. De prent is gegraveerd ter gelegenheid van de verschijning van de zg 2de druk van Het Groot Schilderboek, te Haarlem bij Johannes Marshoorn in 1740, De graveur heeft de schilder afgebeeld in gewone kleding over een hemd met een kanten jabot. Op het hoofd draagt de kunstenaar een welige pruik met veel krullen die tot ver over de schouders vallen. Een donkere mantel valt in plooien over de niet-zichtbare onderarm en hand. Het eigenlijke portret is geplaatst achter een ovaal venster in een stenen muur met een in de stenen ovale lijst gebeiteld randschrift. Onder het portret een plaquette met een vierregelig onderschrift op rijm. De mantel komt voor een klein deel over de rand van de stenen lijst naar buiten. Aan weerszijden van het portret een groot aantal schilders- en graveursgereedschap, zoals een burijn en een palet met penselen. Ook meer wetenschappelijke hulpmiddelen, zoals een passer, een boek en een inktpot met ganzenveer. In de linker bovenhoek een gordijn met twee kwasten dat voor een klein deel over de rand van de stenen omlijsting hangt, Muller 3074
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2841
€  50.00

 
Philips, J.C.
Johannes D'Outrein
Philips, J.C., Johannes D'Outrein, Borstbeeld links, in ovaal zonder randschrift, kopergravure, naar een schilderij van J.Boonen, Met 3 regels biografische gegevens, z.pl., N.Bijl, z.j., portret / afbeelding / drukmoet / papier: 13,3 x 11 / 18,5 x 13,9 / 19,5 x 14,8 / 24 x 17,9 cm, Mooi portret. Goede afdruk, d'Outrein kijkt de toeschouwer van terzijde aan. Hij draagt een toga met bef. Een flinke krulpruik zonder boucles, die het voorhoofd vrij laat, valt ver over de schouders., Muller 4039
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2383
€  15.00

 
Philips,J.C.
Johannes D'Outrein, A.L.M. Phil.Doct.
Philips,J.C., Johannes D'Outrein, A.L.M. Phil.Doct., Borstbeeld links, in ovaal zonder randschrift, kopergravure, naar een schilderij van J.Boonen, Met 3 regels biografische gegevens, z.pl., N.Bijl, z.j., portret / afbeelding / papier: 13,3 x 10,9 / 18,7 x 13,8 / 22,1 x 15,7 cm, Slechte grijze afdruk op zeer dun papier. Papier ruim afgesneden, maar de prent is aan een kant slordig uit een boek gescheurd, d'Outrein kijkt de toeschouwer van terzijde aan. Hij draagt een toga met bef. Een flinke krulpruik zonder boucles, die het voorhoofd vrij laat, valt ver over de schouders, Muller 4039
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2540
€  2.50

 
Picart, Bernard
Het doorbreeken van de St. Anthonis Dyck buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
Picart, Bernard, Het doorbreeken van de St. Anthonis Dyck buiten Amsterdam op den 5e maart 1651, historiep[rent, kopergravure, naar W.Schellinkx, (Amsterdam), (Zacharias Chatelain), 1730, Deze prent is gegraveerd door Picart in 1728 en was bedoeld als illustratie voor Jean Le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Amsterdam, Zacharias Chatelain, 1730. Dit exemplaar was ooit meegebonden in een deel II bij p 556, afbeelding / drukmoet / papier: 25,3 x 34,5 / 27 x 35,3 / 30,9 x 40,6, In het midden een verticale vouw met aan de achterkant resten van de strook papier waarmee de prent ooit is meegebonden in een folio-uitgave. In het onderschrift ontbreekt de u van buiten, doordat de twee delen van de prent niet goed op de strook zijn geplakt. Wat lijmresten bij de vouw aan de voorkant, Afbeelding van de doorbraak van de Sint Antoniesdijk of Diemerzeedijk bij Houtewael op 5 maart 1651. Veroorzaakt door zeer hoog water en een Noordwester storm, Muller 2019. Verkleinde versie van een zeldzame prent van P.Nolpe naar W.Schellinkx (Muller 2018)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1427
€  15.00

 
Picart, Bernard (1673-1733)
(De hemelvaart van Christus)
Picart, Bernard (1673-1733), (De hemelvaart van Christus), kopergravure, naar een tekening van de graveur uit 1717, Ce même Jesus qui a été enlevé d' avec vous au Ciel, en descendra de la mesme maniere que vous l'y aves vû monter Actes I v. XI, z.pl., z.uitg., (ca 1720), Afbeelding / kader / papier: 20,5 x 14,3 / 21 x 14,7 / 24,6 x 19,3 cm, De prent is in goede conditie. Onzichtbaar achter het passe-partout zijn enkele scheurtjes en hapjes uit het papier. Een vouw over de gehele breedte. Ingelijst in eenvoudige wissellijst, De prent brengt de hemelvaart van Christus in beeld. De elf apostelen en enkele anderen onder wie waarschijnlijk de moeder van Jezus, staren geëmotioneerd naar de hemel, waar Christus in de wolken verdwijnt. Twee engelen spreken de achtergeblevenen troostend toe met de woorden: 'Deze Jezus, die van u opgenomen is naar den hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten Hemel hebt zien varen'. Centraal in de compositie staan de twee engelen. Aller ogen zijn omhoog gericht, Bernard Picart is in 1673 geboren in Parijs. Hij was de zoon van de bekende graveur Etienne Picart. In 1696 reisde Picart naar Antwerpen en Amsterdam. In 1707 trouwde hij te Parijs en in 1708 verloor hij vrouw en kinderen. In 1711 vestigde Picart zich als drukker, graveur en prentverkoper in Amsterdam. Dat jaar trouwde hij met Anne Vincent. Beiden behoorden tot de Waalse Kerk. Picart heeft veel boekillustraties gemaakt; onder andere voor het boek Ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Na zijn dood in 1733 zette de weduwe de zaak voort, die gevestigd was aan het Singel bij de Munt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1043
€  25.00

 
Pieneman, Nicolaas
Snoek
Pieneman, Nicolaas, Snoek, portret, borstbeeld te halven lijve links, steendruk, Naar een schilderij van Jan Willem Pieneman, eveneens uit 1829, Desguerrois en Co, Amsterdam, z.uitg., (1829), Portret / papier: 34 x 33 / 46,4 x 36 cm, Hier en daar een lichtbruin vlekje. Linksonder en rechtsonder scheurtjes gerestaureerd. Vouwtje in de hoek rechts onderaan. Stoer portret. Mooie afdruk, Snoek drasgt gewone burgerkleding: wit hemd met witte halsdoek, donker vest en donkere jas. Hij heeft een mantel met hoge kraag en kap over de schouders en de linker arm geslagen. Hij heeft donker krullend haar en kijkt naar rechts, weg van de toeschouwer. Snoek maakt de indruk van iemand die op Winterreis gaat, Andries Snoek (1766-1829) was in zijn tijd een beroemd acteur. Dit portret is verschenen in het jaar van zijn dood
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2553
€  25.00

 
La Place, Pierre Antoine de (1707-1793)
Adele, comtesse de Ponthieu
La Place, Pierre Antoine de (1707-1793), Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, (drukkersmerk), Paris, Quai des Augustins, aux Cigognes, Chez Sebastien Jorry, Imprimeur-Libraire, 1758, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?); (2) D'Aiguebert, L'Avare amoureux, Comédie en un acte, Paris, 1764; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760; (6) (De Lafontaine of De Champmesié), Le Florentin, Comedie en vers, en deux actes, Paris, 1740, 64 pp, 8º, (18 x 11 cm), A-H4, Papier afgesneden. Onderaan de pp 5-12 zit een flinke bruine vlek. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoeken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurslijst met de namen van de spelers. Tekst van het blijspel, Deze druk van het treurspel is in Nederland alleen in de KB aanwezig, evenals een Haagse druk van 1759. Henri Jean Roullaud maakte een vertaling, die in 1762 bij Izaak Duim is uitgegeven, Dit treurspel in alexandrijnse verzen speelt zich af in het paleis van de koningen van Jeruzalem. De Comédiens Ordinaires du Roi speelden het voor het eerst op 28 april 1757 op uitdrukkelijk bevel van de hertog van Richelieu. Hoewel de titelrol werd gespeeld door Mademoiselle Clairon, had dit treurspel even weinig succes als De la Places andere oorspronkelijke toneelwerken. Zijn Théâtre Anglais, waarin hij Shakespeare en andere Engelse toneelschrijvers heeft vertaald, werd wel gewaardeerd. Hij vertaalde ook de Histoire de Tom Jones (1750)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339c
€  95.00

 
Poirters S.J.,P.Adrianus
Het masker van de wereldt afgetrocken
Poirters S.J.,P.Adrianus, Het masker van de wereldt afgetrocken, Gegraveerde titelpagina met titelprent. Verder 26 door M.V.W. gegraveerde prentjes, Den 13. Druck. Er zijn veel andere zo genaamd 13de drukken. Bijvoorbeeld uit 1741, Antwerpen, Ioannes van Soest, (1714), 375 + (9) pp, 8º, 16,3 x 10,7 cm, In leren bandje. Rug met ribben, versierd met vergulde ornamenten. Gebruikt exemplaar. Voor- en achterplat wat verontreinigd. Onder andere door een bijna onvermijdelijke afdruk van een wijnglasvoetje. De blaadjes X1-X8 (pp 321-336) zijn in de verkeerde volgorde gebonden, Op de titelpagina een stempel met de naam J.G.H.Verbeek, Leraar aan de HBS Maastricht. En het jaartal 1887. Op het voorste schutblad in inkt het jaartal 1646 en onder het jaartal 1731 de naam joannes conné, Veel voorwerk. De plaatjes met praatjes beginnen pas op bladzij 30 en eindigen op p 372. Dan neemt Poirters afscheid van de Goedt-ionstighen Leser met een stukje proza ondertekend met Ad Majorem Dei Gloriam en 2 liedekens. Het boekje besluit met 8 pp Bladt-wyser en een Privilegie van 18 juli 1714, De eerste druk is van 1646, Een te Hoorn gedrukte ondertrouwkaart vermeldt de namen J.G.H.Verbeek te Maastricht en A.C.de Roeper te Hoorn 1889. Verbeek komt ook uit Hoorn. Joannes Conné werd op 9 februari 1733 in de Oude Kerk te Amsterdam begraven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3509
€  125.00

 
Poppel, Johann
Venlo van het dorp Blerik gezien
Poppel, Johann, Venlo van het dorp Blerik gezien, staalgravure, (naar een tekening van Chr. Schüler), (Darmstadt / Gouda), (G.G. Lange / G.B. van Goor), 1858-1862, Een van de 136 topografische prenten in J.L.Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, Gouda: G.B. van Goor, 1858-1862. De prenten in deze uitgave van in totaal 64 Nederlandse steden zijn gedrukt en uitgegeven door Gustav Georg Lange te Darmstadt en vervaardigd door een internationaal gezelschap tekenaars en graveurs. Een aantal van deze prenten was in 1845 al uitgegeven in het werk Der Rhein und die Rheinlande met staalgravures van Johann Poppel en anderen naar tekeningen van Ludwig Lange, zichtbaar deel van de afbeelding / passe-partout: 10,9 x 15,2 / 18,6 x 24,1 cm, Goed exemplaar in een keurig zwart passe-partout. Iets vergeeld. Bij het achter passe-partout zetten is het onderschrift weggesneden, evenals de gegevens over tekenaar, uitgever en graveur. Het venster verbergt aan alle kanten iets van de afbeelding en daarachter is ook nog een zekere marge aanwezig, Gezicht op Venlo vanuit het zuidwesten, vanaf de overkant van de Maas, vlak voordat de vestingwerken zouden worden ontmanteld. Op de voorgrond afgezaagde boomstammen en een boer met een koe. Op de Maas zien we een stoomboot met raderen en enkele scheepjes. Dan de vestingwerken langs de Maas en dan, achter de stadsmuur: huizen en gebouwen van de stad Venlo
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1579
€  27.50

 
Portbury, E
The portrait
Portbury, E, The portrait, almanakillustratie, staalgravure, naar een schilderij van R.Smirke, Printed by McQueen, z.pl, z.uitg, (1829), Volgens een bespreking in The London Literary Gazette / Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences & C, Nº 665 van Saturday October 17, 1829, pp 682-683 is dit een van de 17 platen die zijn verschenen in de almanak Keepsake for 1830. In 1825 was al een prent van dit schilderij uitgegeven door Hurst & Co, London en Bovinet & CO, Paris, ook gedrukt bij McQueen. Kennelijk werden de platen die een almanak sierden, al ruim voordat deze werd uitgegeven, besproken in de literaire tijdschriften, prent / papier: 8,7 x 6,8 / 10,6 x 12,6 cm, Het prentje verkeert in goede staat, Reproductie op klein formaat van een schilderij van Robert Smirke (1752-1845). Het is een scene uit het satirische stuk Taste (1752) van de Engelse acteur en toneelschrijver Samuel Foote (1720-1777). In dit blijspel bekritiseert Foote het snobisme van vooral aristocratische kunstverzamelaars. Hij speelde zelf de rol van Lady Pentweazel, die gedurende het stuk de pluimen uit haar kapsel verliest. Hier is zij op bezoek bij een kunstschilder. Hoewel het stuk geen succes was bij de première, was het in 1830 blijkbaar nog wel bekend (Thanks Grosvenor Prints!), Aangezien de maker van het oorspronkelijke tafereel geboren werd in het jaar van de première van Taste is het niet aannemelijk, dat zijn schilderij naar het leven geschilderd is
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2085
€  7.50

 
Portman, L
M(a)d(am)e Elizabeth de France
Portman, L, M(a)d(am)e Elizabeth de France, ovaal portret, borstbeeld rechts, stippelgravure, Gegraveerd door Portman; misschien naar een Franse gravure waarover nadere gegevens ontbreken. Portman kan ook geschilderde portretten van Madame Elizabeth als model hebben gebruikt. Op schilderijen van Adelaïde Labille-Guyard van 1787 en 1788 heeft de geportretteerde hetzelfde kapsel, maar draagt zij een hoed met pluimen en luxueuze kledij. Op een portret van Elisabeth Vigée-Lebrun uit 1782 eveneens. Op en ander portret van Vigée-Lebrun (ongedateerd) draagt zij dezelfde, maar in dat geval witte, bovenkleding als op onze prent en een grote muts op het hoofd, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1805), Dit portret is gemaakt voor het schitterende plaatwerk Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, Amsterdam, Johannes Allart 1794-1812 door Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. Dit portret is in de meeste exemplaren van deel XIX (1805) tegenover bladzij 170 te vinden. Ons exemplaar is waarschijnlijk ook afkomstig uit zo'n boekdeel, Portret / afbeelding / papier: 8,7 x 7,6 / 14 ,1 x 8,4 / 22,7 x 13,4 cm, Ruime marges; linker marge smaller dan de andere. Mooie afdruk. Papier wat gegolfd, Madame Elisabeth is op dit portret zeer eenvoudig gekleed. Zij draagt een donker hemd of lijfje met een tamelijk diep decolleté. Het lange haar is getoupeerd en aan beide zijden van de hals is een lange lok zichtbaar. De geportretteerde kijkt de toeschouwer frank en vrij recht aan, Lodewijk Gottlieb Portman (1772-?) is geboren in Darmstadt. In de periode 1794-1810 werkte hij in Amsterdam, van 1810 tot 1817 in zijn geboorteplaats en vanaf 1818 weer in Amsterdam. Hij heeft vaak samengewerkt met Antwerpenaar Lambertus Antonius Claessens (1763-1834), die de eerste portretten voor Allarts Tafereelen heeft gegraveerd, Élisabeth Philippine Marie Hélène de France (1764-1794) was de jongste dochter van dauphin Louis-Ferdinand van Frankrijk en de jongste zus van Lodewijk XVI. Zij zag af van een huwelijk met keizer Frans-Jozef van Oostenrijk en deelde vanaf 1789 het lot van haar broer en schoonzus Marie Antoinette. Uiteindelijk werd ook zij ter dood veroordeeld. Zij eindigde haar leven onder de guillotine op de Place de la Révolution
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1672
€  7.50

 
Portman, L.
Augereau
Portman, L., Augereau, portret in ovale lijst / borstbeeld links, stippelgravure, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1807/1808), Dit portret is gemaakt voor het schitterende plaatwerk Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, Amsterdam, Johannes Allart 1794-1812, samengesteld en geschreven door Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. Het is in de meeste exemplaren van deel XXIV tegenover bladzij 222 te vinden. Dit item is waarschijnlijk ook afkomstig uit zo'n boekdeel, Portret / prent / papier: 8,7 x 7,2 / 14,3 x 8,7 / 22,1 x 13,1 cm, Links wat slordig afgescheurd. Goed exemplaar, De generaal heeft het gezicht bijna helemaal naar de kijker toe, maar kijkt rechts van ons af. Hij draagt het haar lang en los. Op het hoofd heeft hij een in tweeën gevouwen hoed met een grote pluim, die met de punt vooruit gedragen wordt. Onder een uniformjas met lovertjes op de revers draagt hij een wit hemd en een donkere halsdoek, Augereau was in de periode 28 december 1799 tot oktober 1801 generaal en chef van het Franse leger in de Bataafsche Republiek. Van 1801 tot 1807 vocht hij als maarschalk met Napoleon. Hij nam deel aan de slag bij Jena
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1085
€  7.50

 
Portman, L.
Bernadotte
Portman, L., Bernadotte, portret in ovale lijst / borstbeeld en profil, stippelgravure, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1807/1808), Dit portret is gemaakt voor het schitterende plaatwerk Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, Amsterdam, Johannes Allart 1794-1812, samengesteld en geschreven door Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. Het is in de meeste exemplaren van deel XXIII tegenover bladzij 42 te vinden. Dit item is waarschijnlijk ook afkomstig uit zo'n boekdeel, Portret / prent / papier: 8,7 x 7,2 / 14,3 x 8,7 / 22,1 x 13,1 cm, Links iets minder brede marge dan rechts. Goed exemplaar, De generaal staat naar de kijker toegewend, maar heeft het hoofd bijna helemaal naar rechts gedraaid. Zodat we hem bijna en profil zien en zijn opvallend grote neus kunnen bewonderen. Hij draagt geen hoofddeksel, zodat het lange haar goed zichtbaar is. Onder een tot boven aan toe dichtgeknoopte (uniform?)jas met hoog opstaande kraag draagt hij een wit hemd en een donkere halsdoek met een knoop erin aan de voorkant, Bernadotte was een van de generaals van Napoleon. In 1818 werd hij koning Karel XIV van Zweden en stamvader van het Zweedse koningshuis
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 953
€  10.00

Vorige pag. | Pagina's: 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - Volgende pag.