gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 21
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Mohr, J.C. en anderen
Lijkzangen op den weleerwaardigen heere Rutger Schutte (....) overleden den 19den van wintermaand 1784, oud ruim zes en zeventig jaaren
Mohr, J.C. en anderen, Lijkzangen op den weleerwaardigen heere Rutger Schutte (....) overleden den 19den van wintermaand 1784, oud ruim zes en zeventig jaaren, (ornament), (Met een gegraveerde titelprent van H.L.Mijling naar een tekening van J. Verstegen. We zien een taps toelopend grafmonument met bovenin een spiegel, daaronder een doodshoofd met de tekst: Obiit 19 Dec 1784. Daaronder een lijkbus en daaronder op een tekstpaneel: Schutte. Twee klagende vrouwen, in mantels gehuld, flankeren het bovenste deel van het gedenkteken. Aan de voet van het kunstwerk zien we verschillende attributen waaronder een rokende gedoofde fakkel, een lier, boeken, papieren en een loftrompet), Te Amsterdam, bij Johannes Wessing Willemsz., en Dirk en Jacobus Tol, 1785, (XII) + 212 pp, 8º, (22,6 x 13,8 cm), In de oorspronkelijke omslag, die bestaat uit een titelpagina op stevig papier van een Dissertatio Medica beplakt met verschillende soorten sierpapier. Voorin wat onfris. Onderaan het eerste katern is een beetje geknaagd. Op titelprent en het eerste katern enkele vochtvlekken, Opdracht van J.C.Mohr namens de verzamelaren aan de weduwe van Schutte en haar broer. Voorberigt van de verzamelaars. 39 Gedichten en grafschriften, waaronder een bijdrage van twee van de uitgevers. Voorop in de rouwstoet gaat Mr. Z.H.Alewijn, dan volgen 5 predikanten (onder wie Porjeere, Reguleth en Bussingh en een doctor in de geneeskunde (Oosterdijk). Na hen komen drie vrouwen, de dames M.P.Woesthoven, M.M.de Vries en J.E.van Velde geb Helmcke. Hun echtgenoten sluiten achter hen aan in een lange rij dichters, waarin grote namen ontbreken, Johannes Christiaan Mohr maakte zich bij zijn aantreden als dichter in de ogen van velen belachelijk door in verzen de rampzalige brand in de Amsterdamse Schouwburg van 1772 als een straf van God voor te stellen. Hij won de gouden medaille van het Haagse Dichtgenootschap over De voordeelen van den Christelijken Godsdienst voor de burgerlijke maatschappij. Volgens Witsen Geijsbeek heeft Mohr dit onderwerp 'op dezelfde eenzijdige wijze berijmeld als een Muzelman de voordelen van het Islamismus voor de Turksche maatschappij zou behandelen'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 942
€  60.00

 
Moliere
OEuvres, Nouvelle Édition, Avec figures
Moliere, OEuvres, Nouvelle Édition, Avec figures, (ornament), Met typografische titelpagina in rood en wit en zes aardige anonieme kopergravures van scènes uit de stukken. Bij elk stuk één, behalve bij het ballet Le mariage forcé, A Lyon, Chez Amable Leroy, An VII (1799), Tome III (van VIII), IV + 276 pp, 12º, (13,6 x 8,7 x 2,2 cm), Gebonden in het oorspronkelijke leren bandje. Gladde rug, die met enkele ornamenten is versierd. Verguldsel is weggesleten. Rugschildje met de titel. Rug bovenin afwezig. Als geheel een aardig boekje met aantrekkelijke plaatjes, Dit derde deeltje van een uitgave van het Verzameld werk van Molière in acht delen bevat de volgende stukken: (a) La critique de l'École des Femmes, comédie, (b) l'Impromptu de Versailles, comédie, (c) La princesse d'Elide, comédie-ballet, (d) Les fêtes de Versailles en 1664, (e) Le mariage forcé, comédie, (f) Le mariage forcé, ballet du Roi en (g) Don Juan, ou le festin de pierre, comédie, De drukker van deze Moliere is vermoedelijk de vader van Amable Leroy (1788-1880), de schoonzoon van Joseph Dufour (1757-1827 behangselfabrikant te Macon en later in Parijs, die was opgeleid in Lyon. In 1823 kwam Leroy in de zaak en heette de firma Joseph Dufour & Leroy
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 347
€  20.00

 
Montague, Lady Mary Wortley
Letters written during het travels in Europe, Asia and Africa; to which are added poems by the same author
Montague, Lady Mary Wortley, Letters written during het travels in Europe, Asia and Africa; to which are added poems by the same author, Stereotype edition, according to the process of Firmin Didot, Paris, Printing office and stereotype foundery of Firmain Didot the elder and F.Didot, eighth year (1800), 320 pp, 12º, 13,6 x 9 cm, In het oorspronkelijke halfleren bandje met sierpapier op de kartonnen platten. Gladde rug met vergulde streepjes en rood rugschildje met de korte titel en de naam van de schrijfster/dichteres. De titelpagina is wat morsig: twee scheurtjes zijn gerestaureerd. Wat vlekjes op de bladzijden vanaf p 219. Een netjes gebruikt exemplaar, De schrijfster heeft gedurende haar reis naar Constantinopel en terugreis naar Engeland (1716-1718) brieven geschreven naar familie en vrienden in het vaderland. 58 genummerde brieven zijn in dit boekje gepubliceerd. De eerste is op 3 augustus 1716 geschreven in Rotterdam; de laatste, in het Engels vertaald uit het Frans, is niet gedateerd. Het prozagedeelte wordt besloten met een stuk over een maxim van Rochefoucau: That Marriage is sometimes convenient, but never delightfull. Daarop volgt vanaf p. 261 poëzie van Mary. Tenslotte 6 pp voetnoten. De schrijfster gaat overal waar zij verblijft op onderzoek uit. Alle deuren gaan open voor de vrouw van de ambassadeur van Groot-Brittannië. En zelf constateert ze, dat wat de meeste reisbeschrijvers over de Turken zeggen, absoluut niet klopt. Elke brief begint met een spitsvondige redenering, 1 Nederlandse bibliotheek bezit een exemplaar van deze Franse uitgave van een beroemd Engels boek uit 1763, Het bekende portret van Mary in Turkse kledij door Liotard is even beroemd als de schrijfster zelf. Firmin Didot (1764-1836) was een beroemde drukker. Hij was de uitvinder van een revolutionaire en goedkopere manier van drukken. Hij ontwierp ook lettertypen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3348
€  35.00

 
La Motte, C.
Dirk Onderwater
La Motte, C., Dirk Onderwater, portret in ovale gegraveerde lijst / borstbeeld van voren, kopergravure, naar een tekening van Cornelis van Cuijlenburgh, (Leiden?), (L.Herdingh en D. du Mortier?), (1804?), Misschien is dit portret in 1802 of 1804 te Leiden uitgegeven bij Herdingh en Du Mortier ter gelegenheid van de uitgave van een van Onderwaters literaire bundels, Portret / omlijsting + onderschrift / papier: 8,6 x 6,8 / 11,7 x 7,8 / 17,7 x 12 cm, Aan alle kanten afgesneden. Goede afdruk. Hier en daar een vlekje op 't papier, Achterop in inkt en oud handschrift: Nº 37, Onderwater draag op dit portret een rok met zeer brede revers. Daaronder zien we een met één knoop gesloten wit hemd en een stevig om de nek geslagen witte halsdoek. De dichter draagt geen pruik; hij heeft het eigen haar van voren kort geknipt en aan de achterkant lang tot in de nek. Hij kijkt de toeschouwer aan met het hoofd wat naar rechts gewend en het lijf iets naar links, Muller 3998. In november 1782 heeft Cornelis van Cuijlenburgh (1758-1827) een portret geschilderd van de patriottische dichter Jacobus Bellamy, die toen in Utrecht studeerde. Van de Utrechtse patriot Otto Derk Gordon tekende hij een portret naar het leven in 1784. Er zijn maar weinig gegraveerde portretten naar een tekening of schilderij van deze kunstenaar, Dirk Onderwater was een boerenzoon uit de omgeving van Leiden. Volgens Witsen Geysbeek kmoest hij van zijn pen leven. In de periode 1795-1801 vertaalde hij 6 toneelstukken uit het Duits (Wezel, Kotzebue, Hagemann, Elise Bürger-Hahn) en 1 uit het Engels van Francis Beaumont en John Fletcher. In 1802 verscheen zijn gedichtenbundel Ernstige, satirique en democritische letterarbeid. Dit na het succes van zijn poëtisch debuut De jongste dag uit 1801. In 1804 kwamen zijn Mengelingen in Dichtmaat en proza uit. Tussen 1808 en zijn dood publiceerde hij nog 3 vertalingen van toneelwerken en 3 gedichtenbundels voor kinderen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1832
€  17.50

 
Motte Fouqué, Friedrich Baron de la
Frauentaschenbuch für das Jahr 1820
Motte Fouqué, Friedrich Baron de la, Frauentaschenbuch für das Jahr 1820, Met een gegraveerde titelpagina, 8 kopergravures en 3 etsen. Deze bevinden zich voorin het boekje en zijn voorzien van een uitleg op afzonderlijke blaadjes. De titelpagina en de illustraties (bij de 'Altsächsischen Bildersaal' van 'Teutschlands Heldensanger' Fouqué) zijn gegraveerd door A.W.Böhm, M.Esslinger (4), Christ. Geissler, Fr.Geissler en H.C.Müller (2) naar C.Heideloff, C.Kolbe (2) en L.Schnorr (6). Verder zijn er 3 afbeeldingen van bronzen beelden van de apostelen Paulus, Thaddeüs en Bartholomeüs van Peter Visscher. Deze zijn getekend en geëtst door Albrecht Reindel, Nürnberg, bei Joh. Leonh. Schrag, (1819), (Zesde jaargang), (24) + 428 + (4) pp, 12º, (14,5 x 9,9 cm), Dit exemplaar van deze 'gotische' almanak is compleet, maar het bijbehorende foedraal ontbreekt. Evenals het kartonnen bandje was dit versierd met kopergravures van Weber en Ch Geissler naar Heideloff. Originele beige kartonnen band met afbeeldingen van ridders en vrouwen. Op de versleten papieren rug zijn versieringen zichtbaar. De achterflap heeft een lintje waarmee de almanak uit het foedraal gehaald kon worden. Goud op snee. De platten zijn wat vuil, Het voorwerk bevat reclame voor werk van Fouqué dat bij de gravures hoort: Hermann (1818), Welleda und Ganna (1818) en het sprookje Schön Irsa und ihre weisse Kuh. Ook voor ander werk van Fouqué, de roman Frauenliebe door Caroline Baronin de la Motte Fouqué (1818) en werk van Hans Sachs. De almanak is rijk gevuld met een groot aantal romantische gedichten en enkele prozawerkjes. Proza van o.a. Caroline Baronin de la Motte Fouqué geb. von Briest. Poëzie van haar man en van Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, Wilhelm Müller, Friedrich Rückert, Christian Wilhelm von Schütz en veel anderen, Twee grote Nederlandse bibliotheken bewaren exemplaren van deze almanak. De KB heeft dit jaarboekje ook op microfilm en de UB Groningen op e-book, Deze almanak is verschenen van 1815-1831: in 17 afleveringen voor de jaren 1816-1832. De eerste redacteur was De la Motte Fouqué. Van 1822 tot 1825 voerde Friedrich Rückert de redactie en de laatste redacteur was Georg Döring.Friedrich Heinrich Karl Freiherr de la Motte Fouqué (1777-1843) was een Duitse romantische dichter, die toen hij jong was en ook een korte periode daarna als officier in het Pruisische leger diende. Hij en zijn vrouw Caroline, die in Berlijn een literaire salon had, woonden op het landgoed Nennhausen bij Rathenow in Brandenburg
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1388
€  50.00

 
Mozijn, Michiel
(Jan van Galen)
Mozijn, Michiel, (Jan van Galen), portret, kniestuk, kopergravure, naar een schilderij van I.Livius (Jan Lievens), Onder het portret een 12 regelig gedicht van Jan Vos. Het begint met de regel: Dus ziet men Galen in 't gedrang der Britten woeden. De laatste regel luidt: Het graf zal vallen, maar zijn krijgsroem eeuwigh staan, (Amsterdam), Cornelis Danckertz, (1653-1655), afbeelding / prent / kader / papier: 35,8 x 31,8 / 42,1 x 32,2 / 42,7 x 33,2 / 56,4 x 44,2 cm, De prent is kort langs de afbeelding afgesneden en vervolgens op drie hoeken op een stevig stuk papier geplakt. Recht bovenin twee gaatjes en in het midden bovenin zijn enkele scheurtjes gerestaureerd. Onderin zijn tamelijk onzichtbaar wat stukjes uit het papier verdwenen. Een acceptabel exemplaar, Van Galen staat afgebeeld tot aan de knieën. Hij heeft een pistool in de rechterhand en draagt een sabel aan de andere kant. Op de borst draagt hij een harnas en een ketting met een portret in medaillon. Op de achtergrond een zee met links een vuurtoren en links en rechts oorlogsschepen met kruitdamp. Rechts in het verschiet een bergachtige kust: de haven van Livorno. Links boven in de hoek een wapenschild. De slag bij Livorno vond plaats op 14 maart 1653, Muller 1761. Rijksmuseum Rp-P-OB-23.708. Holstein Dutch 3
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2495
€  75.00

 
Mulder, Wed. H
Lijst der Navolgende Artikelen
Mulder, Wed. H, Lijst der Navolgende Artikelen, (ca 1850), 1 blaadje 4º (19,5 x 16 cm), Het lijstje is opgesteld in inkt in een goed leesbaar cursief handschrift. Het blaadje is een keer gevouwen geweest, Lijstje van 16 leverbare artikelen door de Weduwe H.Mulder. Beginnend met: beste en Gew(one) eau de cologne, Revalenta en ook fijne Odeurs en poetspoeder via scheerzeep, pomade en blaauwe inkt tot nagel en tandborstels en fijn en gewoon speelgoed. Het is ondertekend met UwEDwDienaresse Wed H Mulder, Revalenta zijn algemene geneesmiddelen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1655
€  10.00

 
De Staten Generael der Vereenigde Nederlanden
Placaet Op de Grootte, Equipagie, Monture, Manninge ende Admiraelschappen der Schepen varende door de Strate van Gibraltar naer de Middelandtsche Zee ende op Levanten
De Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, Placaet Op de Grootte, Equipagie, Monture, Manninge ende Admiraelschappen der Schepen varende door de Strate van Gibraltar naer de Middelandtsche Zee ende op Levanten, vignet van de Staten Generaal, in 's Graven-hage, By de Weduwe, ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, Ordinaris-Druckers van de Ho:Mo:Heeren Staeten-Generael, 1655, 12 pp, 4º, 21,3 x 16,5 cm, Zonder omslag. Niet gebonden en gedeeltelijk niet opengesneden. Watervlekkig. Rood rond stempel met Archief van Zwolle op de titelpagina, Maatregelen van de Staten Generaal ter versterking en verdediging van Nederlandse schepen die door de Straat van Gibraltar varen. Vijanden van Nederland vallen daar handelsschepen aan en veroveren ze. Voortaan mogen alleen schepen van minimaal 180 lasten de Middellandse zee op. Ze moeten per vaartuig minstens 24 gotelingen aan boord hebben die minstens 5 pond ijzer kunnen afschieten. De bemanning moet bestaan uit minstens 24 koppen, inclusief 2 of 3 jongens. Een dergelijk schip moet minstens samen met 2 andere schepen van gelijke grootte onderweg zijn en een admiraal hebben benoemd. In totaal 12 paragrafen met voorschriften en straffen bij overtreding van de regels. Gedateerd 17 mei 1655, 1 Exemplaar in de KB en 1 in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. In de British Library is een dergelijk exemplaar uit 1652
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3150
€  10.00

 
Nieuwenhuijzen, M., Hazeu Cz, J., Heijst Wed.Vinkenra, M. v., e.v.a.
Volks-liedjens, Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, Eerste stukjen, Tweede stukjen, Derde stukjen, Vierde stukjen, Vijfde stukje
Nieuwenhuijzen, M., Hazeu Cz, J., Heijst Wed.Vinkenra, M. v., e.v.a., Volks-liedjens, Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, Eerste stukjen, Tweede stukjen, Derde stukjen, Vierde stukjen, Vijfde stukje, Met gegraveerde titelpagina en blaadje met inhoud van de bundel. Ornamentje of vignet op de titelpagina's van de stukjes, Voor de delen 1 tot en met 4 zijn 24 illustraties uitgegeven, gegraveerd door C.Brasser naar J.van Meurs. Deze zijn in deze uitgave niet meegebonden, Vierde druk, derde druk, vierde druk en 2x eerste druk, Te Amsteldam, Bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke Simonsz , Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Johannes van der Hey, Boekverkoopers, 1790-1806, Speciale uitgave van de 5 deeltjes samen onder de titel Stukken van onderscheidenen aard, uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, eerste bundel, vignet van Daniël Veelwaard naar een tekening van Jacob Smies, z.pl., z.uitg., z.j. Waarschijnlijk bestemd voor de leden van de Maatschappij, (II) + 59 + (1) / 62 + (2) / 71 + (1) / 63 + (1) / 74 + (2) pp, 8º, 20,9 x 12,6 cm, Gebonden in een eenvoudige band. Sierpapier met roze kievitsmarmering op de platten en de rug. Wat stoffig. Watervlekken op de binnenkant van het voorplat. Enkele blaadjes slordig opengesneden. Toch een goed exemplaar, Op de titelpagina van het eerste stukje en op de laatste bladzij van het vijfde stukje staat een rechthoekig stempeltje met Gemeente Zwolle archief, Deel 5 is nogal zeldzaam
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3113
€  95.00

 
Nieuwhoff, W
Het bezwijken van den steenen beer, in den Waterlandschen dijk, bij Durgerdam op den namiddag van 4 februarij 1825
Nieuwhoff, W, Het bezwijken van den steenen beer, in den Waterlandschen dijk, bij Durgerdam op den namiddag van 4 februarij 1825, historieprent, kopergravure, naar H.P.Oosterhuis, (Amsterdam), (Schalekamp en Van de Grampel), (1826), Een van de 5 prenten die zijn bedoeld als illustratie in het boek van Nicolaas Swart, Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den Februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel, 1826. Deze prenten en de bijbehorende kaart waren los te koop. Dit is een exemplaar met scherpe vouwen die ontstaan bij het meebinden als uitklapbare illustratie in een boek, Afbeelding / papier: 14,8 x 25,4 / 22,1 x 33,9 cm, Aan alle kanten afgesneden. 3 Roestvlekjes in de marge. Twee tamelijk scherpe verticale vouwen, waarvan er een enigszins zichtbaar is in de prent. Goede afdruk, We staan op de plek waar de Waterlandse Dijk is bezweken. Het water stroomt de polder in. Op de voorgrond zien we grote brokstukken van de stenen beer. Onder een donkere hemel met onheilspellende wolken zien we druk gebarende mannen op de dijk staan. In het verschiet kerktorens en huizen, Muller 6219 (1), Begin februari woedde een Westerstorm en was er springtij in de Zuiderzee. Waarschijnlijk ontkwam Amsterdam aan een overstroming, doordat Waterland en de Zaanstreek werden overstroomd. Nadat de Waterlandse Zeedijk het had begeven, werden ook de polderdijken overspoeld. De kerk van Durgerdam werd verwoest en in 1840 vervangen door een Waterstaatskerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2291
€  30.00

 
Nieuwland, Pieter
Gedichten en Redevoeringen
Nieuwland, Pieter, Gedichten en Redevoeringen, Met ovaal portret van de dichter door W.van Senus naar een schilderij van Adriaan de Lelie op de gegraveerde titelpagina, Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1824, XXIV + 206 + (2) pp, 8º, (18,8 x 11,6 cm), In het oorspronkelijke bedrukte met geel papier beplakte uitgeversbandje met kartonnen platten en papieren rug. Rug iets beschadigd., Met een lange inleiding van Jeronimo de Vries. Deze tweede druk is uitgebreid met redevoeringen en verhandelingen in proza. Onder andere over zeevaart en over de gevoeligheid van hart., De eerste druk van Nieuwlands gedichten is van 1788.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2576
€  25.00

 
Nieuwland, Pieter
Nagelaten gedichten, derde vermeerderde uitgave
Nieuwland, Pieter, Nagelaten gedichten, derde vermeerderde uitgave, Op de gegraveerde titelpagina een vignet waarop een treurende vrouw bij een grafmonument met het ovale portret van Nieuwland in de hand houdt. Door A.L.Zeelander naar een tekening van G.J.Michaëlis, Haarlem, de Wed.A.Loosjes, Pz, 1827, XXII + 196 + (1) + (1 blanco) pp, 8º, (18,8 x 11,6 cm), In het oorspronkelijke bedrukte met geel papier beplakte uitgeversbandje met kartonnen platten en papieren rug. Rug iets beschadigd., Met twee voorberichten van Abraham de Vries en een aantekening van de uitgeefster. De eerste druk van deze gedichten is van 1797.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2676
€  25.00

 
NIEUWSPAPIEREN
Dordrechtsche Courant, Donderdag, den 30 Mey 1799, Nº 65
NIEUWSPAPIEREN, Dordrechtsche Courant, Donderdag, den 30 Mey 1799, Nº 65, Dordrecht / Amsterdam, Boekdrukkerij van Blussé & Comp. / M.Schooneveld, 1799, 2 pagina's, 1 blad fº, 42,2 x 26,5 cm, Fris exemplaar. Papier aan alle kanten onafgesneden. Ooit 1 x gevouwen, In dit nummer een advertentie van J.C.Leeuwestyn, Boekhandelaar in den Hage. Onlangs gedrukt en alom verzonden: Maria Wollstonecraft, Verdediging van de Rechten der Vrouwen, uit het Engelsch door Ysbrand van Hamelsveld; Petronella Moens, Myne vrye denkwyze over de belangryke onderwerpen en 12 andere uitgaven. De weduwe Dòll meldt in dit nummer in een grote advertentie, dat Bilderdijks Mengelpoëzy heden van de pers is gekomen. Met uitvoerige beschrijving van de daarin behandelde onderwerpen. Op de kant van p 2 meldt Johannes Allart, dat hij de uitgever is van het Reglement voor de Gewapende burgermacht der Bataafsche republiek met vermelding van alle uitgevers bij wie dat boekje te koop is, Meer informatie over het boek van Mary Wollstonecraft, Bilderdijk en Catharina Dòll in de roman van Cato van Aa, Fameuze dames, Stichting Historische Roman Genootschap. Ook in het artikel van Myriam Everard, De geschiedenis van een verdwenen vertaling, De Boekenwereld, jrg 33 (2017), nr 4, pp 65-69
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3094
€  25.00

 
NIEUWSPAPIEREN
Dordrechtsche Courant, Saturdag, den 6 July 1799, Nº 81
NIEUWSPAPIEREN, Dordrechtsche Courant, Saturdag, den 6 July 1799, Nº 81, Dordrecht / Amsterdam, Boekdrukkerij van Blussé & Comp. / M.Schooneveld, 1799, 2 pagina's, 1 blad fº, 42,2 x 26,5 cm, Fris exemplaar. Papier aan alle kanten onafgesneden. Ooit 1 x gevouwen, De berichten op de voor- en achterkant staan in elk nummer van deze krant in een vaste volgorde. Berichten over het buitenlandse zaken komen eerst. Dan pas volgt het nieuws uit de Bataafsche Republiek. En daarachter komen de advertenties. Berichten zijn altijd op kolombreedte gedrukt (ca 9 cm); advertenties op dubbele kolombreedte. Elke pagina is opgebouwd uit een ruimte voor berichten en advertenties met daarnaast op de kant ruimte voor tekst van ongeveer 5,5 cm breedte. Deze tweede ruimte wordt gevuld met berichten en advertenties, die verticaal worden afgedrukt. In dit nummer o.a. een Advertentie voor de aanleg van een Gezelschap van 25 Jonge Jufvrouwtjes op een vermakelyke Plaats in Dordrecht. Een instituut waar de dametjes zoo wel Manlyke Vermogens als Vrouwelyke Bekwaamheden verkrijgen. Opgeven bij A.Blussé en zoon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3099
€  10.00

 
NIEUWSPAPIEREN
Dordrechtsche Courant, Saturdag, den 13 July 1799, Nº 84
NIEUWSPAPIEREN, Dordrechtsche Courant, Saturdag, den 13 July 1799, Nº 84, Dordrecht / Amsterdam, Boekdrukkerij van Blussé & Comp. / M.Schooneveld, 1799, 2 pagina's, 1 blad fº, 42,2 x 26,5 cm, Fris exemplaar. Papier aan alle kanten onafgesneden, In dit nummer o.a. een advertentie van J.C.Leeuwestyn, Boekhandelaar in den Hage. Onlangs gedrukt en alom verzonden: Maria Wollstonecraft, Verdediging van de Rechten der Vrouwen, uit het Engelsch door Ysbrand van Hamelsveld, Petronella Moens, Myne vrye denkwyze over de belangryke onderwerpen en 12 andere uitgaven. Advertentie voor de aanleg van een Gezelschap van 25 Jonge Jufvrouwtjes op een vermakelyke Plaats in Dordrecht. Een instituut waar de dametjes zoo wel Manlyke Vermogens als Vrouwelyke Bekwaamheden verkrijgen. Opgeven bij A.Blussé en zoon. Advertentie voor de Scheikundige bibliotheek van de Weduwe J.Dòll
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3100
€  25.00

Vorige pag. | Pagina's: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - Volgende pag.