gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 25
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Robidé van der Aa, (C.P.E.)
Almanak voor het Schoone en Goede voor 1838
Robidé van der Aa, (C.P.E.), Almanak voor het Schoone en Goede voor 1838, (vignetje van J.W.Kaiser), Met 4 illustraties (staalgravures): 2 van J.B.Tétar van Elven (Het Handschrift en Het aren lezen), 1 van J.P.Lange (De Chouans in Bretagne) en 1 anonieme naar een schilderij van Ottho de Boer (Het klaverblad). Tegenover de gegraveerde titelpagina: een portret van G.K.Graaf van Hogendorp van J.P.Lange naar een schilderij van C.Cels (Muller 2424), Gedrukt bij C.A.Spin, Te Amsterdam, bij G.J.A.Beijerinck, (1837), Achttiende jaargang, VIII + 181 + (1) + (4) pp, 16º, (12 x 7,9 cm), De almanak is in goede staat. Zelfs de rug, die in veel gevallen is verdwenen, is bijna gaaf. Onderaan links en rechts en bovenin rechts op de kneep is de rug een beetje beschadigd. In een bedrukt roze kartonnen bandje. Goud op snee. Landelijk stilleven op het achterplat en op het voorplat (vermoedelijk) een afbeelding van de Griekse dichteres Sappho van Lesbos. Op de rug enkele eenvoudige ornamentjes en het jaar waarvoor de almanak bestemd is. In bijbehorend met sierpapier beplakt kartonnen foedraal, Met 3 prozastukjes van J.J.in de Betuw, J.P.Heije en E.van Randerode, Pz: Karel van Mansfeld en Lancelot van Brederode, De papierbundel in de duinen gevonden en De Chouans in Bretagne), Verder 20 dichterlijke bijdragen van o.a. J.P.Heije (Engelen), H.Tollens,Cz en Nicolaas Beets. Achterin een Lijst van boeken onlangs uitgegeven door G.J.A.Beyerinck, Deze almanak is uitgegeven van 1820 tot 1859 (voor de jaren 1821-1860). Nicolaas Swart was de eerste redacteur. Hij werd door Robidé van der Aa opgevolgd. Bosboom-Toussaint was redactrice van de jaargangen 1849-1858
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1799
€  25.00

 
Robidé van der Aa, (C.P.E.)
Almanak voor het Schoone en Goede voor 1842
Robidé van der Aa, (C.P.E.), Almanak voor het Schoone en Goede voor 1842, (vignetje van J.P.Lange), Met 5 staalgravures: 2 genrestukjes van J.B.Tetar van Elven, naar M.Mourot en naar J.Geirnaerd, 2 'ingelijste' Hollandse landschapjes van J.P.Lange naar J. van Ravenswaaij en P.J.Guise en 1 van J.W.Kaiser tegenover de titelpagina, Gedrukt bij C.A.Spin, Te Amsterdam, bij G.J.A.Beijerinck, (1841), Tweeëntwintigste jaargang, XII + 179 + (1 blanco) pp, 16º, (12,4 x 8,4 cm), De almanak is in goede staat. Rug en platten zijn van bedrukt en versierd ivoorwit karton. Op het voorplat staat een afbeelding van Prometheus met vlam en rietstengel en op de achterkant een tuinvaas. Beide afbeeldingen zijn omlijst met allerlei ornamenten. Op de met ornamenten versierde rug staat het jaartal. Goud op snee, Met Voorwoord van Robidé van der Aa, geschreven op Huis den Hemelschen berg, september 1841. De inhoudsopgave vermeldt twee lange stukjes in proza van Robidé van der Aa en A.L.G. Toussaint (Het kanten Bruidskleed). Van Toussaint is ook een zeer kort fragment uit Het huis Lauernesse opgenomen en geëerd met een titelplaatje van J.W.Kaiser. Verder 23 dichterlijke bijdragen, waaronder Maanlicht van J.P.Heije, Rebekkaas uittocht van Nicolaas Beets en 2 Franse gedichten van Auguste Clavareau, Deze almanak is uitgegeven van 1820 tot 1859 (voor de jaren 1821-1860).Nicolaas Swart was de eerste redacteur. Hij werd door Robidé van der Aa opgevolgd. Bosboom-Toussaint was redactrice van de jaargangen 1849-1858
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1913
€  20.00

 
Rogge, Cornelis
Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld
Rogge, Cornelis, Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld, 4 anonieme historieprentjes (2 op 1 pagina) in deel I en 4 in deel II. Gegraveerd portret van Gerardus Oorthuys in deel I, in Brabant, 1790, Deel I en II (van IV), 4 + 347 + 1 blanco / 317 + 2 blanco pp, 8º, 22,5 x 13 cm, Gebonden in 2 banden met blauw sierpapier op de kartonnen platten en de rug. Hier en daar wat vlekkig, Overzicht van de belangrijkste politieke gebeurtenissen in de jaren 1780-eind 1785 van de patriottentijd. Van de oorlog met Engeland tot aan het verbond met Frankrijk. Met een uitvoerige beschrijving van de viering te Amsterdam van het verbond op 27 januari 1786. Een veelbelovend einde van de oorlogen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2992
€  175.00

 
Roosing, H
Carel Baron van Boetzelaer, Ridder, Luitenant Generaal, en commandant der Willemstad. enz, enz.
Roosing, H, Carel Baron van Boetzelaer, Ridder, Luitenant Generaal, en commandant der Willemstad. enz, enz., silhouetportret in rechthoekige omlijsting / borstbeeld rechts en profil, kopergravure, naar een tekening van P.J.Neij, (Rotterdam), (J.Hendriksen), (oktober 1793), portret / omlijsting / prent / papier: 7,7 x 4,5 / 10,2 x 9 / 18 x 12,2 / 18,7 x 12,2 cm, Goed exemplaar op stevig papier. Links en rechts geen marge en boven en onder smalle marges. Enkele vlekjes achterop. Het portret is destijds uitgegeven op 4º formaat papier. De brede marges zijn bij ons exemplaar weggesneden, Achterop: stempel 'Fotoarchief N.V .Uitgeverij De Spaarnestad Haarlem / Code 00'. Enkele nummers in potlood zijn doorgestreept, waarvan 1 met balpen. Potloodaantekeningen, Volgens Van Someren staat de generaal hier afgebeeld 'met zeer somber gelaat'. Alleen het gezicht is als silhouet weergegeven. Kleding en kapsel zijn minutieus getekend en gegraveerd. De generaal draagt een staartpruik en heeft een hausse-col of borstplaat om de hals. Onder het portret liggen zijn gouden degen en een speer, Niet bij Muller; Van Someren 578. Saakes I, 348 (oktober 1793). Hendrik Roosing (1763-1826) werkte te Rotterdam en maakte gelegenheidsprenten en boekillustraties. Hij werkte daar samen met o.a. Mathias de Saillieth en Franciscus Samsom. P.J.Neij tekende een soortgelijk silhouetportret van F.P.Colthoff, die als vaandrig onder het regiment van Bosc de la Calmette in 1793 de Willemstad meeverdedigde en daarna diende als kapitein onder 't regiment van den Collonel Petit. Dit portret werd in maart 1794 uitgegeven; ook te Rotterdam bij J.Hendriksen in 4º. Zie Saakes II, 20 (maart 1794). Dit portret is de pendant van dat van Van Boetzelaer: silhouet borstbeeld links en heeft dezelfde afmetingen, Carel baron van Boetzelaer (1727-1803), gouverneur van de Willemstad, maakte zich onsterflijk door zich niet over te geven aan de Franse Generaal Dumouriez toen deze in maart 1793 met grote overmacht aanviel. Uiteindelijk dropen de Franse troepen af. Tijdens een middagmaal bij Willem V overhandigde de stadhouder hem namens de Staten van Holland een gouden degen. Van Boetzelaer werd na zijn heldhaftig optreden bevorderd tot Luitenant Generaal van het voetvolk. Hij was grootmeester der Hollandse Vrijmetselaars
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2112
€  30.00

 
Rowlandson, Thomas
Dr.Syntax at a card party
Rowlandson, Thomas, Dr.Syntax at a card party, (spotprent), aquatint, z.pl., z.uitg., (1812-1821 of later), Een van de 80 prenten van Thomas Rowlandson die voorzien van tekst van William Combe in de periode 1812-1821 in Londen zijn verschenen bij R.Ackermann en later vele malen zijn herdrukt. Dr Syntax heeft 3 ontdekkingsreizen gemaakt: in search of the pictoresque, in search of consolation and in search of a wife, afbeelding / papier: 12,5 x 20 / 13,4 x 20,4 cm, Papier wat verbruind. Lijmsporen op de achterkant in de hoeken, Doctor Syntax zit aan een ovale tafel te kaarten in het gezelschap van 13 mannen en vrouwen, een hond en twee kinderen. Een zwarte bediende draagt een blad met 3 glaasjes. De dame aan de rechterhand van de doctor kijkt hem stralend aan, terwijl hij zich door zijn andere buurvrouw in de kaart laat kijken. Op de voorgrond verwisselen een man en een vrouw een kaart. Links op de achtergrond zitten drie heren te converseren, De ontdekkingsreizen van doctor Syntax waren een satire op de pittoreske reizen door Engeland van William Gilpin
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2328
€  25.00

 
Rubicka, (Josef)
Kathedrale in Utrecht
Rubicka, (Josef), Kathedrale in Utrecht, stadsgezicht, staalgravure, (Praag), Verlag von Gottlieb Haase Söhne, (ca 1850), afbeelding / prent / papier: 10,2 x 14,5 / 15,7 x 20,8 / 23,5 x 28,7 cm, De prent is gedrukt op tamelijk dun papier. Aan alle randen is het papier door vocht aangetast, maar de brede marges zijn grotendeels vlekkeloos. De afbeelding is intact. Ondanks de gebreken een mooie, stille, romantische prent, Gezicht op de dom van Utrecht vanuit de Korte Nieuwstraat. Rechts op de voorgrond een rijk versierde trapgevel van het academiegebouw. Op het tweede plan rechts de domkerk met de pastorie en een ommuurde tuin en links de losstaande toren met daarvoor een tuinmuur met bomen ertegen. Op de achtergrond: het Domplein met een rij huizen, waarvan een met twee rokende schoorstenen. Het schaarse licht van de ondergaande zon, die schuilgaat achter de domtoren, valt in de bovenste etage van de toren en een deel van de kerk. Het zet de voorname gevel en enkele mensen in winterse kleren op de voorgrond in het volle licht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 886
€  40.00

 
Rubicka, (Josef)
Markt und Feste Grissen
Rubicka, (Josef), Markt und Feste Grissen, landschap / dorpsgezicht, staalgravure, (Praag), Verlag von Gottlieb Haase Söhne, (ca 1850), afbeelding / prent / papier: 9,5 x 13,8 / 14,6 x 19,6 / 22,3 x 28,7 cm, De prent is gedrukt op tamelijk dun papier. In de brede marges komen de bekende bruine vlekjes voor. Aan de achterkant zijn meer vlekjes zichtbaar. Ondanks de gebruikelijke gebreken toch een mooie, romantische prent, Op de prent staat het marktvlek Gri(e)ssen in Baden-Württemberg. Rechts zien we de nederzetting met een kerkje dat voorzien is van een uivormig torentje. Links staat een imposante kale rots met een ruïne. Een watertje kronkelt langs dorp en berg. Aan de andere kant van de rots zijn nog enkele huisjes zichtbaar. Op de achtergrond zien we veel bergen; door een gat in het donkere wolkendek valt een bundel zonlicht, Vermoedelijk is 'Grissen' het tegenwoordige Griessen in de gemeente Klettgau, district Waldshut, in Baden-Württemberg afgebeeld. Klettgau ligt in een idyllisch dal van drie beekjes: Klingengraben, Schwarzbach en Seegraben. Aan de Seegraben, die hier vroeger een stuwmeer had gevormd, bij Weisweil, ligt de ruïne van de Feste Weissenburg. Of is de ruïne van Neukrenkingen bij Riedern am Sand en bij de Schwarzbach afgebeeld? Beide burchten liggen op ongeveer 3 km van Griessen. Klettgau ligt aan de voet van het Schwarzwald, wordt aan drie kanten omgeven door Zwitsers gebied en is niet ver van Schaffhausen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 884
€  40.00

 
Rubicka, (Josef)
Sanssouci, Lutschloss des Königs Christoph auf Hayty
Rubicka, (Josef), Sanssouci, Lutschloss des Königs Christoph auf Hayty, gezicht op een paleis, staalgravure, naar een tekening van Carl Würbs (1807-1876), (Praag), Verlag von Gottlieb Haase Söhne, (ca 1850), afbeelding / prent / papier: 10,2 x 15,5 / 15 x 20,8 / 22,2 x 27,8 cm, De prent is gedrukt op tamelijk dun papier. In de brede marges komen de bekende bruine vlekjes voor. Aan de achterkant zijn meer vlekjes zichtbaar. Ondanks de gebruikelijke gebreken toch een interessante prent, Op de prent staat het paleis van Henri Christoph, president en later koning (Henri I) van Haïti. Rechts en links op de voorgrond enkele tropische, exotische bomen. Daartussendoor kijken we naar het paleis. We zien vlak daarvoor een nederzetting met een Christelijk kerkje dat is voorzien van een uivormig torentje. Daarachter doemt een enorm burchtachtig gebouw op met smalle venstertjes. Het is door muren verbonden met een buitenplaatsachtig complex. Op de achtergrond dicht begroeide bergen. Links in de verte, hoog op een berg, staat het fort La Ferrière. Rechts op de voorgrond zijn twee halfnaakte negers aan het werk op het land, In 1804 werd Haïti na een opstand tegen de Fransen onafhankelijk. Na de dood van opstandelingenleider Dessalines in 1806 werd het land verdeeld in twee gebieden. In het Noorden regeerde de neger Henri Christophe; in het zuiden de mulat Pétion. Christophe was eerst president; sinds 1811 regeerde hij als koning Henri I. Om zijn rijk tegen de Fransen te kunnen verdedigen bouwde hij een gigantisch fort op een hoge berg: de citadel La Ferrière. Het daarbij liggende paleis noemde hij Sans-Souci. In 1820 brak er een opstand uit en pleegde de koning zelfmoord met een gouden of zilveren kogel
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 885
€  40.00

 
Le Sage, Alain René (1668-1747)
Histoire de Gil Blas de Santillane, Cinquième édition, avec figures Tome I / Tome II / Tome III / Tome IV
Le Sage, Alain René (1668-1747), Histoire de Gil Blas de Santillane, Cinquième édition, avec figures Tome I / Tome II / Tome III / Tome IV, (vignet), Met alle 32 gegraveerde illustraties van een anonieme kunstenaar. Deel I heeft 7 platen, deel II heeft er 9 en de delen III en IV elk 8. Elk deel hoort dus 8 prenten te hebben. De binder heeft de titelplaat van deel 1 in deel II gezet. Het exemplaar dat de STCN beschrijft, heeft op de titelpagina van deel I een ornament. In ons exemplaar zijn de titelpagina's versierd met 4 verschillende allegorische vignetten: drie daarvan zijn voorzien van een Latijnse spreuk. Het vignet van deel IV is van de hand van Bernard Picart. Waarschijnlijk is het ontleend aan zijn boek Impostures innocentes (1734), A Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1740, compleet in 4 delen, (II) + 394 / (IV) + 335 + (1 blanco) / (II) + 363 + (5) / (II) + 347 + (5) pp, 12º, (19,6 x 12,7 cm), Gebonden in de oorspronkelijke blinde kartonnen bandjes met papieren rugschildjes waarop de titel van het boek en een ovaal etiketje met de aanduiding van het deel. Rugschildje van deel II ontbreekt evenals het etiketje met de aanduiding van het deel op de rug van deel II en III, Op het schutblad van elk deel in inkt en in sierlijk oud handschrift: Frédéric Veuningen, Elk deel bevat 3 boeken (livres) van een avontuurlijke geschiedenis die zich afspeelt in Spanje. Deel I begint met een Declaration de l'auteur en een Woord vooraf van Gil Blas aan de lezer. Voorin in deel I en II en achterin in deel III en IV een Table des Chapitres, In de grote Nederlandse bibliotheken wordt maar één exemplaar van deze druk en exemplaren van veel andere drukken van dit beroemde boek bewaard. De oudste daarvan is de uitgave van Oosterwyk, Steenhouwer en Uytwerf, Amsterdam 1715-1735. Onze editie in 4 delen (de vijfde Amsterdamse druk) kwam 5 jaar later uit. Weer 7 jaar later gaf bij Uytwerf een herdruk uit. In de loop van de 18de eeuw verschenen nog herdrukken in Leipzig, Amsterdam, Parijs, Dresden en Londen, Alain-René Lesage(1668-1747) is een beroemde Franse roman- en toneelschrijver. Hij woonde sinds 1693 in Parijs waar hij ging schrijven voor de kost. Hij begon met vertalingen; vooral van de destijds populaire Spaanse literatuur. Hij schreef ook toneelstukken die weinig succes hadden. Zijn vele werken voor het Théâtre de la Foire hadden dat wel. In de periode 1715-1724 werden de eerste 3 delen van de roman afzonderlijk na elkaar uitgegeven. Deel IV verscheen in 1735
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1945
€  90.00

 
Sallieth, M. de
(Armoedig geklede jonge vrouw met kind op de rug en een kistje met een marmot)
Sallieth, M. de, (Armoedig geklede jonge vrouw met kind op de rug en een kistje met een marmot), genreprent, aquatint, naar een tekening naar het leven van Jakobus Perkois (1756-1804) of Johannes Huibert Prins (1757-1806), (Amsterdam), (Bij J.Immerzeel, Jr.), (1833), Uit: Verzameling van verschillende gekleede Mans- en Vrouwen-standen, ter oefening van jonge schilders en liefhebbers, Naar het leven geteekend door de kunstenaars Perkois en Prins, en in het Koper gebragt door den kunstgraveur M.de Sallieth, Te Amstredam, Bij J.Immerzeel, Jr., 1833 (Dongelmans, 408). Deze prent is nummer 16 van de 33. Aangezien De Sallieth in 1791 is overleden moeten de tekeningen voor dat jaar zijn gemaakt. Deze verzameling is eerder verschenen in 1818, bij dezelfde uitgever (Dongelmans, 360), Afbeelding / drukmoet / papier: 16 x 6 / 21,8 x 13,6 / 36,6 x 22,5 cm, De Verzameling Van Verschillende Geklede mans- En Vrouwenstanden was bedoeld als studiemateriaal voor vakschilders en -tekenaars en amateurs. De afgebeelde mannen en vrouwen staan soms roerloos model, maar vaker zijn zij aan het werk. De prenten tonen verschillende klederdrachten en bezigheden, Mattheus de Sallieth (1749-1791) is geboren in Praag. Hij leerde het graveursvak bij Mansfeld in Wenen en J.Ph.le Bas in Parijs. In 1778 vestigde hij zich in Rotterdam. Jacobus Perkois was dirigerend lid van de Middelburgse Teeken Akademie vanaf de oprichting in 1788
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2763
€  40.00

 
Scharp, Jan, predikant te Rotterdam
Lierzang aan mijne landgenooten in den oorlog van het jaar 1793
Scharp, Jan, predikant te Rotterdam, Lierzang aan mijne landgenooten in den oorlog van het jaar 1793, Hoewel het door de auteur een lierzang wordt genoemd, is dit geschrift veel meer dan poëzie. Het is een pamflet in 49 lyrische strofen van 10 regels: een stookschrift, propaganda. Dominee Jan Scharp is even doorkneed in de techniek van het dichten als in de kunst de gewone man en vrouw te winnen voor de standpunten van de actievoerders tegen de patriotten. Met de prins en God als trekpleisters, Rotterdam, Johannes Hofhout en zoon, (1793), 17 + (1 blanco) ongenummerde pp (20,3 x 12,9 cm), 8º, 20,3 x 12,9 cm, Zonder omslag. Ooit verwijderd uit een convoluut, Scharp bedient zich buitengewoon handig van destijds vooral bij patriotten gebruikelijke geladen begrippen als medeburger, vrijheid en 't algemeen. Nog onlangs, schrijft hij, heeft God Nederland gered uit de klauwen van de twist en tweedracht zaaiende patriotten. En opnieuw zal Hij ons redden; deze keer uit de grijpgrage vingers van de oprukkende Fransen. De Nederlanders wordt aangeraden de nog overgebleven patriotten niet te steunen. Zij noemen zich vrienden van het vaderland, maar ze heulen met de goddeloze Fransen. Scharp probeert patriottische medeburgers die nog steeds hopen op een overwinning na de staatsgreep van Willem V in 1787, over te halen zich te bekeren tot de partij die Scharp aanbeveelt. Zijn boodschap: laten we ons verenigen en ons onderwerpen aan het gezag van de Staten. En de stadhouder de waardering geven die hij verdient., 6 Grote Nederlandse bibliotheken bewaren samen 9 exemplaren van dit pamflet. Knuttel 22153, Jan Scharp (1756-1828) had gepreekt in Tholen, Axel en Noordwijk toen hij in 1789 naar Rotterdam werd beroepen. Behalve predikant was Scharp dichter en hij was ook een vurig aanhanger van de Oranjepartij. Daarom legde hij in 1798 zijn ambt neer en was hij korte tijd hoogleraar in Duisburg. In 1800 keerde hij als predikant te Rotterdam terug. Van 1802-1803 publiceerde hij het Leven van Willem George Fredrik, Prince van Orange, Rotterdam, J.P.van Ginkel
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3311
€  20.00

 
Scheerder, H, in leven kostschoolhouder te Amsterdam
Allereerste Aardrijkskunde van het Koningrijk der Nederlanden
Scheerder, H, in leven kostschoolhouder te Amsterdam, Allereerste Aardrijkskunde van het Koningrijk der Nederlanden, Op nieuws nagezien, en naar de tegenwoordige staatkundige verdeeling ingerigt, door H.G.Witlage, Derde druk, gedrukt bij P.Ellerman, Te Amsterdam, bij J.H.den Ouden, 1839, 16 pp, 8º, (15,2 x 9,7 cm), Ingenaaid. In blauwe, bedrukte papieren omslag. Voorop: de gegevens van de titelpagina in een dubbele omlijsting. Achterop staan de titels van 7 andere schoolboekjes van Scheerder die bij Den Ouden verkrijgbaar zijn. Bindwerk wat los. Scheurtje op pp 8 en 9. Van laatste blaadje is onderaan een strook onbedrukt papier afgesneden, Naam op titelpagina: Mina Tillemans
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2244
€  10.00

 
Schenk, Pieter
Gerardvs Larisse, Pictor Leodiensis
Schenk, Pieter, Gerardvs Larisse, Pictor Leodiensis, portret ten halven lijve rechts, mezzotint, naar een zelfportret van Gérard de Lairesse, Onder de plaquette met de naam van de geportretteerde staat een opdracht of aanbeveling van Pieter Schenk, graveur en uitgever van deze prent:Pictoribus, Statuariis, Coelatoribus horumque Amamatoribus, Cultoribus, Promotoribus in oedibus Laressianis, ut Palladis fano, creberrime coeuntibus, Parentis omnium imaginem, debito affectu, dedicat et offert P.Schenk C.P.Amstelod, (Amsterdam), (Pieter Schenk), z.j., portret / afbeelding / papier: ca 15 x 11,5 / 24,4 x 17,7 / 24,6 x 17,8 cm, Een mooie afdruk van een fraaie zwarte-kunstprent. Maar dit exemplaar heeft een aangrijpend leven achter de rug. Links aan de onderkant en rechts beneden bij de hoek zijn scheuren gerestaureerd. Alle randen zijn verstevigd met papierstroken. Tot overmaat van ramp is vroeger ook nog verkeerde lijm gebruikt voor het opplakken van de prent. De bruine lijmsporen zijn goed zichtbaar en niet of moeilijk verwijderbaar. Toch een interessant portret van een tot nu toe vergeten schilder en dichter uit de tijd van het Frans-classicisme en het genootschap Nil Volentibus Arduum, De schilder/dichter leunt met de rechter arm op een muur, waarop een plaquette met zijn naam en zijn herkomst. Aan beide kanten van het portret een fraai geplooid gordijn. Lairesse draagt een geborduurd hemd met jabot en daarover een mantel. Een pruik met krullen reikt tot ver over de schouder. In de rechterhand heeft de schilder een verfkwast en in de linker en palet. Links op de achtergrond twee klassieke borstbeelden van een man en een vrouw. In een aureool rondom het hoofd van de geportretteerde staat moeilijk leesbaar in witte hoofdletters SPECTAVIMVS OLIM (links) SORDET QVIDQVID (rechts). Dit is een versregel van Lucanus, maar dan 2 aan 2 in omgekeerde volgorde. Betekenis: aan alles wat wij vroeger hebben gezien, hecht men weinig waarde, Muller 1853
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2837
€  150.00

 
Schipper, L(ieuwe)
Gedichten voor Kinderen, Met 4 gekleurde plaatjes
Schipper, L(ieuwe), Gedichten voor Kinderen, Met 4 gekleurde plaatjes, Met 4 gekleurde plaatjes (kleurenlitho's): Het hutje (tegenover de titelpagina), De arme jongen (tegenover p 20), Doortje aan haar vader (tegenover p 47) en De mol (tegenover p 57), Tweede vermeerderde en verbeterde druk, Leiden, D.Noothoven van Goor, ca 1870, VIII + 64 pp, (18,3 x 13 cm), In het oorspronkelijke oranje bedrukte papieren omslag. Voorop de gegevens van de titelpagina in veel verschillende lettertypen en de titelprent in zwart / wit weergegeven. Achterop: een meisje dat aan een tafel staat te schrijven (plaatje 3: Doortje aan haar vader, t.o.p. 47) in zwart / wit. Op de papieren rug: Gedichten voor kinderen. Keurig exemplaar in zeer goede staat, Dit boekje uit 1838 bevat 34 dier- en mensvriendelijke rijmpjes in de traditie van Van Alphen en soms in de toon van Bellamy. De maker ervan heeft goed zijn best gedaan, zoals het een schoolmeester betaamt. Hij heeft al zijn vijf bundeltjes (1838-1868) nog eens herzien en uitgebreid met nieuw werk. 27 Stukjes stonden ook al in de 1e druk. 7 V ersjes zijn nieuw en 6 zijn niet herdrukt. Dit bundeltje blijft zoals het nu is, want nieuwe verbeteringen komen er niet. Het boekje begint met een Voorbericht waarin de schrijver mededeelt, dat H.M. de koningin hem voor zijn werk een 'prachtig cadeau' heeft geschonken, De schrijver heeft zich niet aan zijn (voor)woord gehouden, want in 1883 verscheen er bij de gebroeders Cohen in Arnhem een derde opnieuw herziene en vermeerderde druk. Van al die drukken worden 5 à 6 exemplaren bewaard in de grote Nederlandse bibliotheken, Lieuwe Schipper is geboren te Zaandam in 1808. Hij was van beroep onderwijzer en woonde later als ambteloos burger in Arnhem
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2066
€  25.00

 
Schlegel, August Wilhelm (1767-1845)
Rom. Elegie
Schlegel, August Wilhelm (1767-1845), Rom. Elegie, (ornament), Berlin, Bei Johann Friedrich Unger, 1805, 18 (van de 19) pp, 4º, (29,8 x 22,8 cm), A-B4 C1 (C2 ontbreekt), Ingenaaid. In oude losse (behang)papieren omslag. Papier onafgesneden, vergeeld en vol bruine vlekken. Laatste bladzijde zeer verbruind. 2 Grote Inktvlekken op de Franse titelpagina en 1 op de titelpagina. Hier en daar wat scheurtjes en hoekjes uit de bladen. Morsig exemplaar, Op de Franse en de typografische titelpagina volgt een opdracht aan Anne Germaine Baronin von Stael-Holstein gebohrnen Negker (!). De elegie staat afgedrukt op de pp 7-18 (in plaats van 19) en beslaat 276 (in plaats van 296) verzen, De zetfout in de typografische titelpagina is tijdens de druk al verbeterd. In het exemplaar van de Bayerische Staatsbibliothek München staat 'Necker'. De ruïnes van Rome inspireerden in die tijd ook andere auteurs tot het schrijven van 'romantische' werken: Chateaubriand (René, 1802), Madame de Staël (Corinne, 1807) en Lord Byron (Child Harolds Pilgrimage, Canto 4, 1812), Toen Schlegel in Berlijn furore maakte, huurde de door Napoleon uit Parijs verbannen madame De Staël hem in 1803 in als huisleraar voor haar kinderen. Als gevolg daarvan begeleidde hij zijn opdrachtgeefster in april 1804 op een reis naar haar kasteel aan het Meer van Genève. Van daaruit maakte hij samen met haar reizen door Europa. Eind 1804 bezochten zij Italië en Rome. Daar begon hij deze elegie: een poëtische beschrijving van de cultuurgeschiedenis van het antieke Rome. Het dichtwerk werd na de reis voltooid en in 1805 afzonderlijk gedrukt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1809
€  25.00

Vorige pag. | Pagina's: 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - Volgende pag.