gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 18
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Kaiser, J.W.
J.W.Pieneman
Kaiser, J.W., J.W.Pieneman, borstbeeld links en van voren, staalgravure, naar een schilderij van N.Pieneman, J.F.Brugman, (Amsterdam), Vereniging tot bevordering van Beeldende Kunsten, 1846, portret / drukmoet / papier: 18 x 18 / 33,8 x 27,1 / 36,1 x 28,2 cm, Mooie afdruk. Twee bijna onzichtbare gaatjes buiten de eigenlijke afbeelding. Scheurtje aan de onderkant gerestaureerd. Papier aan alle kanten afgesneden, Pieneman is hier afgebeeld op rijpere leeftijd. Hij draagt een overjas met een lintje op het revers. Daaronder een openstaande jas met vest over een wit hemd en een zwarte halsdoek. De kunstschilder kijkt iets van de toeschouwer weg, Muller 4201. Volgens hem met handschrift, maar op onze prent is dat niet het geval, Jan Willem Pieneman (1779-1853) was bij zijn leven een geliefd en beroemd schilder van portretten en historiestukken. Daarnaast was hij van 1816-1820 directeur van het Koninklijk kabinet van schilderijen in Den Haag en vanaf 1820 van de Koninklijke academie te Amsterdam, waar hij ook leraar was. Hij vervaardigde in 1824 het grootste schilderij van het Rijksmuseum Amsterdam: De slag bij Waterloo
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2563
€  15.00

 
Kalff,G.
Jacob Cats
Kalff,G., Jacob Cats, Portret van Cats tegenover de titelpagina. Reproductie van een door C.van Dalen gegraveerde prent naar een geschilderd portret van M.Miereveld, Haarlem, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, 1901, (IV) + 139 + (1 blanco) pp, 20,2 x 13,7 cm, Gebonden in donkerblauwe linnen stempelband met vergulde letters en een enkele versiering op voorplat en rug. Boekblok in prima staat. Alleen de schutbladen zijn wat vergeeld, In de inleiding bespreekt de geleerde schrijver de waardering voor Cats. Die was in diens eigen tijd uitzonderlijk hoog, vooral in het buitenland. Dichters als Cats, Feith en Tollens, die in hun eigen tijd onmatig bewonderd werden, worden in de moderne tijd veel minder hoog aangeslagen. Waarlijk grote dichters staan immers te hoog boven hun tijdgenoten om door hen te worden gewaardeerd. Kalff heeft het werk van Cats grondig bestudeerd om een scherp beeld te krijgen van diens persoon en poëzie. Dit boek is het resultaat van dat onderzoek
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2833
€  10.00

 
Kellen, (David) van der
Een Nederlandsch bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813)
Kellen, (David) van der, Een Nederlandsch bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813), kleurenlitho, naar de Schilderij van M.I.van Bree, de eigendom van Jhr.Mr. J. de Bosch Kemper, Lithografie Van Emrik & Binger (Amsterdam), (Dordrecht), (Revers), (1865), Een van de 6 Illustraties uit P.H.Witkamp, Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje, Revers, Dordrecht, 1865, prent / papier: 12,9 x 19,5 / 16,4, x 24,7 cm, Goed exemplaar. Aan de randen wat vuil. Verwijderd uit een boek, wat zichtbaar is aan twee gaatjes in de marge aan de bovenrand van het papier, Rond een tafel met daarop een oranje vlag met 'Oranje Boven' zitten en staan de heren Van Hogendorp, Kemper, Van Limburg Stirum, Van der Duyn van Maasdam, Fannius Scholten en Chauguion, Muller 5831 Muller geeft als boek van herkomst Van Lennep, Geschiedenis (des Vaderlands in Schetsen en afbeeldingen). Maar dit tafereel komt in woord, noch in beeld voor in de derde druk van 1865. De eerste druk van dit werk verscheen in 1856, de tweede in 1861. De firma Emrik en Binger is in 1857 opgericht, Matthijs Ignaas van Bree (1773-1839) uit Antwerpen heeft de tekeningen gemaakt voor de 6 door Reinier Vinkeles gegraveerde illustraties in Helmers' klassieke dichtstuk De Hollansche Natie (1812)! Deze gravures werden pas in 1815 door Allart uitgegeven. De gravure van de afscheidsscène van Albrecht Beiling en zijn vrouw is daarvan de meest bekende. Van Hattum vermeldt, dat Van Bree na 't aanhoren van H.H.Klijns lofrede op Helmers in Felix Meritis op 25 november 1814 een schilderij heeft gemaakt. Hierop schrijft de Muze onder maanlicht Helmers' naam op diens tombe. Van Bree heeft tussen 1804 en 1821 in Amsterdam gewoond. Hij portretteerde o.a. I.J.A.Gogel en koning Willem I
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2181
€  15.00

 
Kesten, Hermann
Casanova
Kesten, Hermann, Casanova, Vertaling van Casanova, München, 1952, Nederlandse bewerking J.W.F.Werumeus Buning en H.P.van den Aardweg, 'Pikante' illustratie tegenover de titelpagina, Aan de Leidsegracht 11 te Amsterdam, A.J.G.Strengholt's Uitgeversmaatschappij N.V., (1961)., 317 pp, 22 x 14 cm., In rode linnen band met vergulde titel op de rug en eenvoudige ovalen versiering op het voorplat. Enkele vlekjes op de band. Op de in kleur bedrukte stofomslag zit hier en daar een vlekje. Binnenwerk als nieuw., Roman over het leven van Giacomo Casanova (1725-1798)., Eerder was, ook bij Strengholt, een oudere vertaling, van J.Casorti en H.P.van den Aardweg, zonder jaartal, verschenen. Vermoedelijk is deze nieuwe bewerking te danken aan het feit, dat in 1960 de authentieke, ongecensureerde uitgave van 'Histoire de ma vie' was uitgekomen. De nieuwe vertaling van 1961 is in 1981 herdrukt onder de titel Casanova: de grootste minnaar aller tijden!, Volgens Thomas Mann is dit een 'wissenschaftlich wohlfundierte und mit grosser Verve geschriebene Casanova-biographie' en een 'hochamusantes Buch'.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 701
€  7.50

 
Kneisel, A.
Fräulein A.v.Fässmann, Mittglied der Königl. Oper zu Berlin
Kneisel, A., Fräulein A.v.Fässmann, Mittglied der Königl. Oper zu Berlin, portret / te halven lijve van voren, steendruk / krijtlithografie, Naar een tekening van een onbekende, die 'V del' onder het portret heeft gezet. Misschien Cäcilie Brandt? Andere kunstenaarsportretten uit de serie Europese acteurs, actrices, zangers, zangeressen en componisten, waartoe deze prent behoort, zijn getekend door Cäcilie Brandt, (Leipzig), A(ugust) Kneisel, (ca 1840), portret / papier: 15,5 x 14,5 / 19,5 x 15,3 cm, Het portret is in minder goede staat. Rechts een flinke vochtvlek, die vooral in het wit onder het portret zichtbaar is. Smalle marges en wat onregelmatig afgesneden, De zangeres draagt een zeer laag uitgesneden en rijk bewerkt lijfje, waaruit korte pofmouwen tevoorschijn komen. Aan de bovenkant is nog net het kanten randje van een wit hemd zichtbaar. Het haar heeft in het midden een scheiding en het hangt links en rechts van het hoofd in lange pijpenkrullen over de schouders. Een typisch Biedermeier-kapsel, waarbij het achterhaar tot een chignon werd verwerkt. Op het voorhoofd draagt zij een juweel, evenals midden op de borst, August Kneisel (1782-1838) was sinds 1815 werkzaam als vervaardiger van steendrukken te Leipzig, Augusta von Fassmann (1808-1872) vierde in de jaren dertig van de 19de eeuw grote triomfen als zangeres in Berlijn. Ze zong belangrijke rollen in opera's van Gluck en Mozart Toen zij in Berlijn arriveerde kwam zij van München, waar zij vermoedelijk haar zangcarrière begonnen is. Zij viel op door haar originele interpretatie van haar moeilijke rollen en haar schitterende spel. En niet minder door haar smetteloze reputatie en eenvoudige levenswijze
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1844
€  15.00

 
Koetsveld, C.E. van
Het jaar 1900
Koetsveld, C.E. van, Het jaar 1900, Een Kerstsprookje, Met gelithografeerde uitslaande prent van J.A. Last en Van Hoogstraten tegenover de titelpagina. Hier zien we portretten van de 7 vrouwen met opgestoken haar en een bijzondere naam. Samen vormen zij het genootschap 'Excelsior'. Een van hen, Euphonia, heeft een pistool in de hand. Centraal staan twee afbeeldingen van landschappen. Het bovenste is een poldertafereel met ondergaande zon; het tweede 'een rookend slagveld' waarboven de zon opgaat. De genius der negentiende eeuw ziet het allemaal peinzend aan, Schoonhoven, S.E.van Nooten & Zoon, 1877, Laatste werk in een convoluut van 13 geïllustreerde Christelijke verhalen voor kinderen. Alle zonder jaar van uitgave op de titelpagina, maar van ongeveer dezelfde tijd als het verhaal dat hier beschreven wordt, 58 pp, 8º, (18,1 x 12,5 cm), De verhalen zijn gebonden in een donkergroen linnen bandje met versierde rug, waarop de titel Verhalen staat. De rug is bovenaan en beneden en op enkele plekjes op de kneep wat versleten. De steendruk tegenover de titelpagina is onderaan wat kort afgesneden, Op de achterkant van de titelplaat van het eerste verhaal staat in potlood: D.J.van Duuren, Rembrandtl 81, Zwolle, Deze utopie is een drieluik. Vooraf gaat een korte inleiding door de schrijver. Het eerste hoofdstuk beschrijft de oprichtingsvergadering van zusterkring Excelsior op de eerste dag van het jaar 1900. Eerst passeren alle 7 leden de revue. Verschillende types, maar allen zijn voorvechtster van de emancipatie. In het middenstuk wordt het vergaderlokaal van de dames op de dag van de Haagsche Kermis bestormd door gepeupel. Deel III speelt zich af op 31 december 1900 en we horen hoe het de strijdlustige vrouwen in dit jaar is vergaan. Slecht uiteraard, want de schrijver is geen vriend van vrouwen-emancipatie, In vier grote Nederlandse bibliotheken bevinden zich vier exemplaren van dit, volgens de schrijver enigszins Dickensiaanse sprookje, dat eigenlijk een SF-verhaal is, Cornelis Eliza van Koetsveld is vooral bekend geweest als de schrijver van de klassieker De Pastorie van Mastland. Een boek, dat in de schaduw staat van de onsterflijke Camera Obscura. Dit toekomstverhaal is minder bekend. De idealen die de dames van Excelsior in 1877 nastreefden waren volgens de schrijver even belachelijk als ze tegenwoordig door de meeste Nederlandse vrouwen serieus genomen worden. Dit ouderwetse verhaal met duidelijke Christelijke strekking is goed geschreven, zit goed in elkaar en bevat soms zelfs wat zelfspot
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1968
€  50.00

 
Kok, Jacobus
Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten
Kok, Jacobus, Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten, Met een allegorische titelprent van Reinier Vinkeles naar Jacobus Buijs, In elk deel 4 paginagrote portretten of historieprenten, gegraveerd door Reinier Vinkeles naar schetsen van Jacobus Buijs. In enkele delen zijn stambomen van aanzienlijke families opgenomen op uitklapbare bladen. Er is ook een plattegrond van de Slag bij Doggersbank. In sommige delen hoort een kaart van een van de 7 provincies. De 3 bijvoegsels zijn uitgegeven zonder kaarten, historieprenten en portretten, Deel I-XII tweede druk; deel XIII-XXXV en de 3 byvoegsels eerste druk, Amsterdam, Johannes Allart, 1785-1799, 35 delen in 18 banden en 3 delen byvoegsels in 1 band. Samen 38 delen in 19 uniforme banden, 8º, 23,3 x 13,8 cm, Alle historieprenten en portretten zijn aanwezig in deze set. Van de 7 kaarten zijn er 2 over: de kaart van Groningen (deel XXIV) en de kaart van Zeeland (deel XXVIII).De 35 delen zijn twee aan twee gebonden in een halfleren band. De 3 bijvoegsels samen in 1 band. Sierpapier op de platten. Rug eenvoudig versierd met vergulde ornamenten. Twee rugschildjes. Een met de naam van de schrijver en de titel van het werk en een met de aanduiding van de nummers van de in de band opgenomen delen. Sommige banden zijn op rug en platten wat versleten. De inhoud inclusief de platen en 2 kaarten is bijna als nieuw, Op de titelpagina van het eerste deel en de laatste pagina van het tweede deel in elke band staat een rechthoekig stempel: Gemeente Zwolle Archief
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3058
€  450.00

 
Kok, Jacobus
Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten, Deel XXI-XXIV
Kok, Jacobus, Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten, Deel XXI-XXIV, In elk deel 4 paginagrote portretten of historieprenten, gegraveerd door Reinier Vinkeles naar een schets van Jacobus Buijs, Amsterdam, Johannes Allart, 1789-1791, 4 delen (van 35) in 2 banden, 364 + (4) / 384 / 367 + (1 blanco) / 376 pp, 8º, (21,2 x 13,1 cm), De 4 delen zijn twee aan twee gebonden in een halfleren band. Sierpapier op de platten van de eerste band; dat van de tweede band ontbreekt. Rug rijk versierd met vergulde ornamenten. Twee rugschildjes in rood en groen. Een met de naam van de schrijver en de titel van het werk en een met de aanduiding van de nummers van de in de band opgenomen delen. De inhoud is bijna als nieuw
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3059
€  25.00

 
Kotzebue, August von, fortgesetzt von Mehrern
Almanach Dramatischer Spiele, zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande
Kotzebue, August von, fortgesetzt von Mehrern, Almanach Dramatischer Spiele, zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande, Met 5 innemende ingekleurde gegraveerde portretten van rollen uit de in dit almanakje opgenomen toneelstukken: Pächterin, Wilhelmine, Capt.Holst, Thalheim en Mariane. Waarschijnlijk alle gegraveerd door G.Boettger senior naar tekeningen van Funge, Leipzig, beij P.G.Kummer, 1821, Neunzehnter Jahrgang, IV + 308 pp, 16º, (3 x 8,8 cm), In de oorspronkelijke bedrukte kartonnen band. Gerestaureerd exemplaar. Het boekblok is opgehangen aan twee schutbladen van stevig papier. Een donkerbruine linnen rug vervangt de oorspronkelijke van karton, Deze almanak bevat 5 teksten van korte toneelspelen. (1) Wandrer und Pächterin, Schauspiel in Einem Act, in Jamben, nach Göthe. Zum erstenmal aufgeführt zu Weimar, im Herbst 1815 (50 pp), (2) Der wunderring, Lustspiel in Einem Act (58 pp), (3) Brief und Antwort, Lustspiel in Einem Act von C.Lebrün (Frei nach einer franzôsischen Oper bearbeitet) (92 pp, (4) Ich bin meine Schwester, Lustspiel in Einem Act von C.W.Contessa (Die Idee ist einem Französischen Lustspiel von St.Foix entlehnt (44 pp), (5) Der Segen der Eifersucht, Dramatisches stilleben in Einem Act von Theodor Hell (64pp), Van deze almanak verschenen in de periode 1803-1827 25 afleveringen. August von Kotzebue was de eerste redacteur. De eerste aflevering kwam uit bij Lagarde in Berlijn. Vanaf 1809 was C.J.G.Hartmann de uitgever. Hij was de eerste 2 jaren gevestigd te Riga en later te Leipzig. Vanaf de 15de aflevering werd de almanak door Kummer uitgegeven. De laatste editie verscheen te Hamburg, De uitgever was afhankelijk van inzendingen. Voor dit jaar heeft hij er meer dan 200 moeten terugsturen, omdat ze te slecht, te kort of niet geschikt voor opvoering in de huiskamer waren. De auteurs van de stukken in deze almanak toucheerden 20 Louisd'or
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2743
€  25.00

 
Lalande, Joseph Jérôme François de
Papeterie
Lalande, Joseph Jérôme François de, Papeterie, 14 Gravures, waarvan 1 op een dubbel blad. Ze zijn genummerd I, Ibis en II-XIII. Alle gravures zijn van de hand van Robert Bénard (1734-ca 1785) naar tekeningen van Louis-Jacques Goussier (1722-1799). Het ambacht wordt op het onderschrift van alle prenten Papetterie gespeld, (Paris), z.uitg., (1767), 2 pp tekst + 14 bladen illustraties, fº, 38 x 25,5 cm, Gebonden in een latere kartonnen omslag. Ex libris (van GHB) verwijderd. Alle bladen zijn afgesneden. De illustraties verkeren in zeer goede staat. Heel mooi en interessant is de eerste prent Vue des Batiments de la Manifacture de l'Anglée, pres Montargis met daaronder Vue de Rouage d'un des Moulins de cette Manifature, Dit is aflevering V van de beroemde Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers van Denis Diderot en Jean d'Alembert (1751- 1772). Deze aflevering van de Encyclopédie is later in kleiner formaat bewerkt door P.J.Kasteleijn en uitgegeven onder de titel De Papiermaker, Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1792
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3344
€  200.00

 
Lange, J.P.
(Paul Joseph Gabriël)
Lange, J.P., (Paul Joseph Gabriël), portret, staande te halven lijve van voren, staalgravure, (Naar een geschilderd portret van Wouter Mol), Proefdruk, zonder de naam van de geportretteerde en die van de maker van het geschilderde portret waarnaar gewerkt is. Maar met de aanduiding 'J.P.Lange sculp.' in het midden onder de afbeelding, (Amsterdam), (G.J.A.Beijerinck), (1840), Afbeelding / drukmoet / papier: 8 x 6,5 / 15 x 10 / 28 x 20,2 cm, Op groot papier. Goed exemplaar. Klein scheurtje aan de linker rand onderop is gerestaureerd, Paul Joseph Gabriël (1784-1833) is op dit portret staande afgebeeld te halven lijve van voren. Hij heeft de linkerhand voor de borst in een van boven opengeslagen mantel gestoken. Onder de mantel zien we een frak, een vest en een hemd met rechtopstaande boorden waaromheen een halsdoek is geknoopt, Deze prent is gegraveerd in 1840 in opdracht van de uitgever G.J.A.Beijerinck. In diens Almanak voor het Schoone en Goede voor 1841 staat het artikel 'Paul Joseph Gabriël, Nederlandsch beeldhouwkunstenaar' van Jeronimo de Vries, Jz (pp 140-168). Tegenover bladzij 140 is een op formaat 12,8 x 8 cm afgesneden afdruk van deze prent opgenomen. Daaronder staat vermeld: J.P.Lange sculps., W.Mol pinx. en de naam van de geportretteerde. Van Someren 1902, Gabriël heeft van 1805 tot 1806 in Parijs en van 1809 tot 1812 in Rome gestudeerd, waar hij kennis maakte met Jan David Zocher en de beroemde Canova. Hij was bevriend met Wouter Mol (1785-1857), de schilder van het portret waarnaar Lange heeft gewerkt. Gabriël is de vervaardiger van monumenten voor Van Kinsbergen en koning Willem I in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en van Johan Meerman in de Pieterskerk in Leiden. Rhijnvis Feiths grafmonument door Gabriël staat in de open lucht op de begraafplaats aan de Meppelerstraatweg te Zwolle
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1814
€  35.00

 
Lange, J(ohannes) P(hillipus)
Philippus Velijn
Lange, J(ohannes) P(hillipus), Philippus Velijn, portret, borstbeeld links, staalgravure, (Amsterdam), (G.J.A.Beijerinck), (1836), Het portret is gemaakt om te worden opgenomen in de Almanak voor het Schoone en Goede voor 1837 van Beijerinck. Het is daarin geplaatst tegenover de titelpagina en is ongetwijfeld bedoeld als blijk van waardering voor het graveerwerk van Velijn. Robidé van der Aa, de redacteur van de almanak, schreef helemaal achterin dit jaarboekje een gedicht 'Op het afbeeldsel van Philippus Velijn, door zijnen aangehuwden zoon gegraveerd'. 'Maar', zo eindigt het gedicht,'hechter eerezuil heeft zich Velijn gesticht: / Hij griffelde met vlijmend staal / Zijn' roem in tafels van metaal.', portret / drukmoet / papier: 6 x 4,5 / 12,4 x 9,7 / 25,4 x 20,8 cm, Muller 5596, Velijn werd geboren op 31 januari 1786 en overleed op 4 mei 1836. In de Almanak voor het Schoone en Goede voor 1836 zijn de vier illustraties, één portret en de titelpagina van zijn hand. Amsterdammer Johannes Philippus Lange (1810-1849) was tekenaar, etser en graveur van portretten en boekillustraties. Velijn was zijn stiefvader en leermeester
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2939
€  25.00

 
Langendijk, Pieter
Blijspelen
Langendijk, Pieter, Blijspelen, anoniem vignet naar Cornelis Troost met citaat uit De Wiskunstenaars, Met een gegraveerde en een typografische titelpagina, te 's Gravenhage, bij K.Fuhri, 1851, Deeltje van de Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche auteurs, in de wandeling 'étagère-editie' genoemd. De reeks is in 1851 opgezet door de Haagse uitgever K.Fuhri, die 10 deeltjes op de markt heeft gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit; alle verschenen in 1852. De complete 'Bibliotheek' omvat dus 20 deeltjes, (IV) + 322 pp, 32º, (11,6 x 7,7 cm), In rood linnen stempelbandje met vergulde titel, dichter en uitbundige versiering op de rug. Goud op snee. Het boekblok hangt nog maar half in de band, doordat het achterste schutblad gebroken is. Papier en gegraveerde titelpagina wat gevlekt. Keurig exemplaar, Tekst van de blijspelen Krelis Louwen, De Wiskunstenaars en Don Quichot, De prijs van dit deeltje bedroeg destijds ƒ 1,40, De boekjes uit deze serie zijn bedoeld als sieraad voor de 'woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de 'étagères en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich 'in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar of zijn vooral op de rug verkleurd. Jammer!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2152
€  12.50

 
Langendyk,P.
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho
Langendyk,P., Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, Blyspel, vignet van de Hollandsche Schouwburg, Amsterdam, Abraham Mars, 1819, 96 pp, 8º, 16,6 x 10,3 cm, In latere omslag van stevig sierpapier. Gedrukt op papier van minder goede kwaliteit. Titelpagina en laatste pagina wat verbruind, De ondertekening door de secretaris van de Hollandsche Schouwburg ontbreekt, zodat dit exemplaar eigenlijk niet voor echt kan worden gehouden. Het stuk is opgedragen aan Hendrik Haak Hz en Everhard Kraeyvanger. Daarop volgen: een niet opengesneden stuk Aan den leezer, een drempeldicht van H.van de Gaete en een lijst van vertooners
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3409
€  25.00

 
Langendyk, P.
Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld
Langendyk, P. , Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld, Blyspel, (vignet van de Amsterdamse schouwburg met bijenkorf, Pegasus en het wapen van Amsterdam), te Amsteldam, By Izaak Duim, Boekverkooper, op den hoek van den Voorburgwal en Stilsteeg, 1756., (6) + 112 pp, 8º, (19,8 x 13,2 cm)., In halfleren bandje met sierpapier en leer op de hoeken. Op voor en achterplat is hier en daar het sierpapier wat geschaafd of weggescheurd. Op de laatste bladzij een vlek, die twee woorden bijna onleesbaar maakt. Papier onafgesneden., Op de titelpagina enkele aantekeningen in potlood. Op de rug in zwarte stippellijntjes tussen de onderste drie ribben staat J: R 1787., Met Copye van de Privilegie, waarin de Staten van Holland en Westvriesland de regenten van het Wees- en Oude Mannenhuys der Stad Amsterdam toestemming geven vijftien jaar lang de werken die op de schouwburg zijn opgevoerd te drukken, uit te geven en te verkopen (1728 en 1743). De regenten hebben dit Privilegie alleen voor deze druk vergund aan Izaak Duim, gedateerd Amsterdam, 5 november 1756., Van Aken I, 222; Arpots 297, Volgens te Winkel trouwde Langendijk in 1728 - een jaar na de dood van zijn moeder - met een vrouw voor wie hij al 15 jaar liefde had gevoeld. Dit huwelijk leverde de dichter veel stof voor het schrijven van Xantippe, waaraan hij al voor zijn huwelijk begonnen was. Hij droeg er soms stukken uit voor aan zijn vrienden, maar maakte het pas vlak voor zijn dood af. Langendijk beschouwde dit stuk in verzen als iets nieuws. Het is een karakterkomedie in vijf bedrijven met figuren als Diogenes en Apelles, waarin hij een beeld wilde geven van de 'ware Grieksche maatschappij' (Te Winkel V, 184-185).
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 219
€  50.00

Vorige pag. | Pagina's: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - Volgende pag.