gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 14
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Gütle, Johann Konrad, Lehrer der Mathematik und Physik
Allgemeine Sicherheits-Regeln für Jedermann bei Gewittern in Ermanglung eines Blizableiters den Gefahren des Blizschlags auszuweichen. Aus dessen faßlichen Unterricht besonders abgedrukt
Gütle, Johann Konrad, Lehrer der Mathematik und Physik, Allgemeine Sicherheits-Regeln für Jedermann bei Gewittern in Ermanglung eines Blizableiters den Gefahren des Blizschlags auszuweichen. Aus dessen faßlichen Unterricht besonders abgedrukt, Nürnberg, in der Schneider- und Weigelschen Kaiserl. privil. Kunst- und Buchhandlung, 1805, (IV) + 76 pp, 8º, (20,9 x 13,1 cm), In papieren omslag. Onafgesneden, Inhalt / Franse titelpagina / Regeln sich in verschiedenen Fällen beim Gewitter zu beschüzen. De nuttige wenken zijn verdeeld over 197 paragrafen, Dit boek is in 3 Duitse bibliotheken beschikbaar en in 1 Zwitserse. Deze nuttige wenken zijn ook uitgegeven als onderdeel van Gütles Faßlicher Unterricht, wie man sich bei einem Gewitter vor den schädlichen Wirkungen des Blitzes an allen Orten ohne Blitzableiter sicher verwahren könne. Ein Beitrag zu dessen theoretischen und praktischen Blitzableiterkunst, Nürnberg, 1805. Dit was weer een aflevering van het tijdschrift Neues Toilettenkabinet für das schöne Geschlecht, aus eigner Erfahrung bearbeitet, Johann Conrad Gütle (1747-1827) was instrumentmaker te Neurenberg. Hij installeerde daar de eerste bliksemafleider en gaf er les in meetkunde, natuurkunde en scheikunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2584
€  25.00

 
Haas, C
Friedrich Wilhelm IV König von Preussen
Haas, C, Friedrich Wilhelm IV König von Preussen, portret / te halven lijve rechts, kopergravure, Berlin, Löhmann, Jan(uari) (18)41, portret / prent / papier: 18 x 15,2 / 23,5 x 20,2 / 27,3 x 23,6 cm, Het portret is in goede staat. Enkele vlekjes in de brede marges, Op deze prent staat Friedrich Wilhelm, die bij de uitgave ervan een half jaar koning van Pruisen was, afgebeeld in een militair uniform. De jas is tot boven aan toe gesloten en er staat een bijzonder hoge en strakke, eveneens gesloten kraag op. Op de schouders zitten grote epauletten en op de borst draagt de geportretteerde vier onderscheidingen. Hij staat in een hoek van een kamer bij een lege muur en een raam. Het daarvoor hangende gordijn is gedeeltelijk weggeschoven, zodat we uitzicht hebben op een kasteeltje in de verte, In januari 1841 is bij dezelfde uitgever een pendant uitgegeven: het portret van Konigin Elisabeth van Preussen, Koning Frederik Willem van Pruisen (1795-1861) was de oudste zoon van Frederik Willem III. Na de dood van zijn vader werd hij op 7 juni 1840 koning van Pruisen. Hij staat te boek als een romanticus. Hij regeerde in een roerige periode en maakte de revoluties van 1848 mee. In 1857 werd hij ziek ten gevolge van enkele beroertes. Zijn vrouw Elisabeth van Beieren zorgde ervoor, dat hij zijn broer Wilhelm aanstelde als regent. Vervolgens maakten koning en koningin een lange reis door Europa
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 900
€  20.00

 
Hamelsveld, IJsbrand van
Historisch handboekje van den Bijbel
Hamelsveld, IJsbrand van, Historisch handboekje van den Bijbel, Het boekje is geschreven voor mensen die de Bijbelse geschiedenis in groot 8º en 2 delen van Van Hamelsveld niet konden betalen. Toch zijn ook voor dit goedkope werkje 24 illustraties gemaakt. Dat maakte het boek aantrekkelijker om het als cadeautje te geven. Die prentjes zijn gegraveerd door Reinier Vinkeles naar Jacobus Buijs. Ze zijn niet opgenomen in dit exemplaar, te Amsteldam, bij Johannes Allart, 1800, IV + 260 pp, klein 8º, (15,8 x 10,1 cm), Gebonden in een halflinnen bandje met marmerpapier op de platten. Zeer eenvoudige vergulde ornamentjes op de rug. Rug iets beschadigd. Linnen hoekverstevigingen, waarvan 2 iets beschadigd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3054
€  25.00

 
Hamme, A(ndreas) P(etrus) Voitus van (1796-1868)
Zoraïde en Zuliska of Kwaad met goed vergolden
Hamme, A(ndreas) P(etrus) Voitus van (1796-1868), Zoraïde en Zuliska of Kwaad met goed vergolden, Nieuw groot ballet pantomime, in drie bedrijven, Door den Balletmeester, (vignet: drie bijenkorven), Amsterdam, Bij M.Westerman & Zoon, 1841, Ballet-libretto / programmaboekje, 19 + (5 blanco) pp, 8º, (17,2 x 10,9 cm), Ingenaaid zonder omslag. Onafgesneden. Papier wat verbruind aan de randen. Grote inktvlek op de laatste blanco blaadjes en kleine inktvlekken buiten de tekst in de bovenhoek van pp 16-19. Ooit verwijderd uit een convoluut, Typografische titelpagina, Personen: de Mevrouwen R.Voitus van Hamme, Lapra en R.Bia-Grave, de jonge juffrouwen K.ten Hagen en Hemerling en de heren C.A.van Ollefen, Oberg en A.P.Voitus van Hamme. Het ballet bestaat uit 3 bedrijven. Het toneel verandert vijf keer: een eenvoudige woning, het kamp van de sultan, een dorp met half ingestorte hut, een dicht bos met rotsholen, het binnenste van een gevangenis en de tuinen van de sultan, Van Aken II, p 446. Uitman p 143. Dit programmaboekje wordt bewaard in twee grote Nederlandse bibliotheken. Mevrouw R. Bia-Grave (in dit ballet Fatima, voedster van Zoraïde) is de danseres Catherina Rebecca Gravé (1782-1846). Zij was getrouwd met dansmeester Jean Lambert Bia (1767-1829) en was de moeder van danseres Margaretha Rosina Henriëtte Bia (1818-1873), die als Mevrouw R.Voitus van Hamme de rol van Zoraïde danste. Zij was dus ook de schoonmoeder van balletmeester Voitus van Hamme, Mevrouw R. Bia-Grave (in dit ballet Fatima, voedster van Zoraïde) is de danseres Catherina Rebecca Gravé (1782-1846). Zij was getrouwd met dansmeester Jean Lambert Bia (1767-1829) en was de moeder van danseres Margaretha Rosina Henriëtte Bia (1818-1873), die als Mevrouw R.Voitus van Hamme de rol van Zoraïde danste. Zij was dus ook de schoonmoeder van balletmeester Voitus van Hamme
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1836
€  20.00

 
Harderwijk Reiniersz, Jan van
Leerrijke keur van Benjamin Franklin's Zedekundige schriften, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Harderwijk Reiniersz, Jan van, Leerrijke keur van Benjamin Franklin's Zedekundige schriften, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam, De Erven van Munster en Zoon en J.van der Hey en Zoon, 1843, Nieuwe werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, IV + 92 pp, 23,8 x 14,7 cm, In de oorspronkelijke bedrukte papieren omslag
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3064
€  10.00

 
Hasebroek, J.P.
Studiën en Schetsen
Hasebroek, J.P., Studiën en Schetsen, Op de plaats van het traditionele titelvignet is een foto geplakt. Volgens Willems is dit 'een van de oudste fotografische reproducties in Nederland'. Tegenover de titelpagina is een gedicht van Hasebroek afgedrukt, dat betrekking heeft op deze reproductie. Het gaat om een beroemd schilderij van Ary Scheffer. Daarop zijn Augustinus en (zijn moeder) Monika afgebeeld 'in een oogenblik van godsdienstige verrukking der zalige moeder over de behoudenis van den vroeger verloren geachten zoon', Amsterdam, H.Höveker, (1860), (VI) + 363 + (1 blanco) pp, (20,3 x 13,3 cm), In de oorspronkelijke bruine linnen stempelband. Op rug en voorplat vergulde letters en ornamenten. Gele schutbladen met wat vlekken. Titelpagina heeft wat vlekjes. Foto in redelijk goede conditie. Papier wat vergeeld. Van een blaadje is een hoekje afgescheurd, Op het voorplat staat in inkt een nummer. De toespraak over China en het evangelie is uitgebreid van strepen in blauwe inkt voorzien. Op de binnenkant van het voorplat een etiketje van de binder: G.J.Lebbing, Boekbinder te Amsterdam (1,3 x 2,4 cm), Verschillende bladeren en bloemen uit één zelfden letterhof, zegt de auteur. Het eerste stuk is een voorlezing over De tentoonstelling van Scheffers werken te Parijs. Dan volgen enkele stukken over het geloof en de verbreiding ervan; met name in China en Hindoestan In het eerste stuk komt de zendeling Gützlaff ter sprake. Verder bevat het boek twee reisherinneringen, een stuk over Johannes Henricus van der Palm en twee romantische (literaire) schetsen uit de pastorie van Heiloo, Aanwezig in negen grote Nederlandse bibliotheken. Dus niet zeldzaam, Predikant Johannes Petrus Hasebroek (1812-1896) was de broer van schrijfster Betsy Hasebroek (1811-1887). Samen woonden zij in de bekende pastorie van Heiloo, waar veel letterkundigen uit die tijd elkaar troffen. Onder pseudoniem Jonathan schreef hij humoristische / realistische schetsen over vaderlandse typen. Net als Beets (Hildebrand) schakelde hij later over op het scheppen van vrome poëzie
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1654
€  35.00

 
Haute-Roche, Noël Lebreton, sieur de (1617-1707)
Le Soupé mal apresté
Haute-Roche, Noël Lebreton, sieur de (1617-1707), Le Soupé mal apresté, comedie, (drukkersmerk: een stralende zon met een koe en een schaap in een rijk versierde omlijsting, onder het motto 'indesinenter'), A Paris, Aux dépens de la Compagnie, 1741, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?); (2) D'Aiguebert, L'Avare amoureux, Comédie en un acte, Paris, 1764; (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760; (6) (De Lafontaine of De Champmesié), Le Florentin, Comedie en vers, en deux actes, Paris, 1740, 40 + (1) + (2 blanco) pp, 8º, (18 x 11 cm), A2 B-F4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoeken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel. La scene est à Paris, Deze druk is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel heeft de Haagse uitgever Adrian Moetjens de Oeuvres van Hauteroche in 7 deeltjes uitgegeven, Noël Lebreton was acteur en toneelschrijver. Op de vlucht in Spanje voor een huwelijk tegen zijn wil werd hij acteur in Valencia. Hij reisde als acteur door Duitsland en vormde in 1654 te Parijs een eigen troep. In 1671 werd hij directeur van het Hôtel de Bourgogne. Hij werd een beroemd acteur en als navolger van Molière gewaardeerd auteur van enkele lang gespeelde stukken. Het stuk is van 1670. In het Hôtel de Bourgogne speelde sinds 1628 de Troupe Royal
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339d
€  95.00

 
Heije, J.P.
Al de kinderliederen, Met vertalingen van A.Clavareau, Prof. Karl Arenz en F.J.Millard
Heije, J.P., Al de kinderliederen, Met vertalingen van A.Clavareau, Prof. Karl Arenz en F.J.Millard, 6 pp illustraties, waarvan 5 in meer of minder bruin- of purpergetinte inkt: bister, sepia of galnoteninkt. Een van die platen staat aan het begin van afdeling IV en is een staalgravure van D.J.Sluijter naar Ch. Rochussen. De andere vijf zijn illustraties bij twee of drie liedjes en zijn vermoedelijk ook gegraveerd door Sluijter naar tekeningen van Rochussen. Verder aan het eind van sommige gedichten een vignetje of een ornament. De vertalers worden geëerd met hun naam in versierde letters aan het begin van de door hen vertaalde gedichten. De vertaalde liedjes zijn in versierde kadertjes gezet, Bindwerk van D.G.van Bommel te Amsterdam en gedrukt door C.A.Spin, Amsterdam, P.N.van Kampen, 1861, 224 pp, 20 x 13,7 cm, Gebonden in een bruine linnen stempelband met ornamenten en voorop een verguld ornament in het midden met twee spelende kinderen. De gegraveerde titelpagina met het portret van Heije ontbreekt. Evenals de eerste twee pagina's van de Inhoud en het voorwoord van Heije. De staalgravures hebben lichte watervlekken in de linker boven- en onderhoek. Het eerste blaadje van de vertalingen (afdeling IV) is verkeerd gebonden; het zit achter het eerste blaadje met vertaalde versjes in plaats van ervoor. Uit het laatste blaadje is een stuk weggescheurd. Voorplat en achterplat onderin iets verschoten. Studie-exemplaar, De kinderliedjes zijn verdeeld in vijf afdelen die worden voorafgegaan door een pagina met een vignetje. In afdeling 4 staan de vertaalde versjes en afdeling 5 bevat 100 spreuken. Veel bij sommigen nog steeds bekende liedjes als: Daar als 'Daar zaten zeven kikkertjes', 'Klein vogelijn op groenen tak' en 'Tusschen Keulen en Parijs..', Het boekje is niet zeldzaam: het staat in de meeste grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1518
€  9.50

 
Hein, Max
Friedrich der Grosse, Ein Bild seines Lebens und Schaffens
Hein, Max, Friedrich der Grosse, Ein Bild seines Lebens und Schaffens, (drukkersmerk), Druck der Spamerischen Buchdruckerei in Leipzig, Berlin, Verlag von Reimar Hobbing, 1916, XIII + II + (blanco) + 463 + (1) pp, 29,3 x 20,4 cm, In halfleren band met leren hoekverstevigingen. Sierpapier op de platten. Rijk versierde rug met vergulde ornamenten en gekroond rugschild met daarop: Das Leben Friedrichs des Grossen. Gotische letters. Met leeslint. In goede staat. Alleen de schutbladen voor en achter zijn wat vuil, Op het voorste schutblad en op de binnenkant van het voorplat een stempel met: Oeffentliche Bücherei der Stadt Varel. In inkt een bibliotheeknummer, Dit boek bevat een Inhaltsverzeichnis, een Verzeichnis der (10) Bildtafeln, een overzicht van de 15 Abbildungen in de tekst, een lijst van de 61 portretten (in de tekst), een van de 12 afbeeldingen van medailles / gedenkpenningen en een lijst van in het boek opgenomen 22 Landkarten und Schlachtenpläne. Het werk is verdeeld in 5 hoofdstukken: Der Kronprinz, Der Kampf um Schlesien, Friedensjahre, Der Siebenjährige Krieg en Nach dem Siebenjährigen Krieg, Frederik de Grote van Pruisen (1712-1786) is minstens even beroemd als Karel de Grote. Als hij niet op veldtocht was, verbleef hij op slot Charlottenburg in Berlijn of op Sanssouci bij Potsdam. Hij was de oom van prinses Wilhelmina, de echtgenote van Willem V en steunde de stadhouder in diens strijd tegen de patriotten. Koning Frederik II was een veelzijdig man. Hij hield van oorlog voeren, van filosoferen en musiceren. Hij schreef talrijke verhandelingen over filosofische onderwerpen, gedichten en opera-aria's
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1881
€  40.00

 
Helmers, Jan Frederik
Gedichten, derde druk
Helmers, Jan Frederik, Gedichten, derde druk, (vignet: allegorisch stilleven van een lier met een zonnetje erboven, omgeven door bloemen, een Hermesstaf en een palet met penselen), Titeluitgave met een nieuwe gegraveerde titelpagina. Het gegraveerde portret van Helmers dat aanwezig is in de meeste exemplaren van de derde druk van Immerzeel (1822-23), zit hier niet meer bij, Gedrukt bij Gebrs Giunta d'Albani, Gouda, G.B.van Goor, (ca 1850), 3 delen, (II) + 186 / VIII + 222 (1 blanco) / (VI) + 215 + (1 blanco) pp, 8º, (12,5 x 9,6 cm), Gebonden in grijze kartonnen bedrukte bandjes. De papieren rug van de eerste twee delen is vrijwel intact. Van de rug van deel III ontbreekt het bovenste deel. Binnenwerk in goede staat. Papier onafgesneden, De delen 1 en 2 van deze derde, maar eigenlijk pas tweede druk, bevatten alle gedichten die Helmers zelf in 1809 en 1810 in 2 bundels heeft uitgegeven. In deel 2 is een afdeling 'Nalezing van gedichten' toegevoegd. Deel 3 bevat twee gedichten die niet in de eerste druk waren gepubliceerd: Aan Nederland en Socrates. Daarachter staan een Lofrede en een Lofzang op Helmers van G.J.Meijer en M.C.van Hall en een Redevoering waarin Helmers door H.H.Klijn is geschetst met zangen van B.Klijn Bz, Helmers heeft in 1809 en 1810 zelf zijn Gedichten uitgegeven bij Immerzeel. Na zijn dood verscheen in 1816 een titeluitgave van beide delen als 'tweede druk'. In 1822 en 1823 gaf Immerzeel de Gedichten in een pocketeditie van drie deeltjes uit als 'derde druk'. In 1835 werd een gedeelte van Immerzeels fonds geveild; er waren nog 1763 setjes over. C.A.Thieme te Arnhem bracht ze in 1837 - nog steeds onder de vermelding 'derde druk' - opnieuw op de markt. Na de dood van Thieme (1847) ging de rest naar G.B.van Goor. Hij liet een eigen titelpagina maken. Deze titeluitgave van de 'derde druk' staat niet in de grote Nederlandse Bibliotheken, Jan Fredrik Helmers was in zijn tijd een zeer gewaardeerd vaderlands dichter. Zijn Hollandsche Natie kende heel veel drukken. Tragisch is, dat hij de verlossing van Nederland in 1813 niet heeft mogen meemaken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1526
€  25.00

 
Helmers, Jan Fredrik (1767-1813)
Gedichten
Helmers, Jan Fredrik (1767-1813), Gedichten, (ovaal vignet met de Apollo van de Belvedère), Titelpagina in beide delen identiek met uitzondering van deelaanduiding en jaartal; gegraveerd door Reinier Vinkeles. Centraal staat een afbeelding van de Apollo van de Belvedère, een laat-Romeinse kopie van een beeldhouwwerk uit de 4de eeuw voor Christus. De tekst van de titelpagina is als het ware uitgehakt in steen, (tweede druk), te Amsterdam, bij Immerzeel en Comp., 1809 en 1810 (1816), 2 delen, Deel I: (XVIII) + 233 + (1) pp; deel II: (II) + VI (genummerd VII-XII) + 218 pp, 8º, (22,4 x 14,7 cm), Gebonden in blinde kartonnen banden. Rug verstevigd met grijs papier. Morsige exemplaren. De titelpagina's zijn zeer slap afgedrukt; de plaat lijkt versleten. Het geheel maakt de indruk van een overschotje. Het papier is van slechte kwaliteit en de titelpagina's zitten vol bruine vlekjes. Deel II zit voorin los in de band en heeft geen Franse titelpagina, In deel I: een rekensommetje op het achterste schutblad met potlood, Deze twee delen van Helmers' verzamelde gedichten bevatten allebei: een voorrede, dichterlijke redevoeringen, een 'boek lierzangen en een aantal gelegenheidsgedichten (mengeldichten). Alle verzen zijn volgens de dichter 'van een ernstigen aard; hij, die in dezen tijd een' vreugdekreet kan aanheffen, moge het doen, maar (....) nimmer kan ik zijn vriend zijn.' (deel II voorrede). Veel gedichten hebben vaderlandse geschiedenissen tot onderwerp of behandelen culturele thema's. Helmers was zeer geïnteresseerd in de klassieken en toont zich in zijn gehele werk een hartstochtelijk wereldverbeteraar, Van Hattum 24. Dongelmans, 357. Van Hattum en Dongelmans (p 435) spreken van een titeluitgave Het enige verschil met de eerste druk lijkt mij de slechte kwaliteit van het papier en de titelpagina en de Franse titelpagina met vermelding: (Tweede druk) 1816, M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 768
€  25.00

 
Helmers, Jan Fredrik (1767-1813)
Gedichten
Helmers, Jan Fredrik (1767-1813), Gedichten, (ovaal vignet met de Apollo van de Belvedère), Titelpagina gegraveerd door Reinier Vinkeles. Centraal staat een afbeelding van de Apollo van de Belvedère, een laat-Romeinse kopie van een beeldhouwwerk uit de 4de eeuw voor Christus. De tekst van de titelpagina is als het ware uitgehakt in steen., te Amsterdam, bij Immerzeel en Comp., 1810., tweede deel, (IV) + VI (genummerd VII-XII) + 218 pp, 8º, (20,8 x 14,2 cm)., Gebonden in negentiende-eeuwse zeer stevige kartonnen band met sierpapier. Rugschildje met naam van de dichter en titel van het werk bovenin de rug. Binnenin keurig, al laat de kwaliteit van het papier soms te wensen over. Prima studie-exemplaar., Achterop het voorplat en op het voorste schutblad potloodaantekeningen van Prof J.Wille. Naam van de tegenwoordige eigenaar in inkt. Het werk zelf is op veel plaatsen van potloodaantekeningen voorzien., Dit tweede deel van Helmers' Gedichten begint met een Voorrede, waarin Helmers zijn lezers als dichter en Nederlander bedankt voor de belangstelling voor zijn eerste deel. Het succes van de bundel schrijft hij toe aan de schoonheid van de verzen én aan de aantrekkingskracht van de vaderlandse gevoelens die erin verwerkt zijn. De eerste vier gedichten zijn redevoeringen op rijm die bij plechtige gelegenheden zijn voorgedragen. Dan volgen 10 lierzangen; 5 gelegenheidsgedichten (mengeldichten) besluiten de bundel. Alle verzen zijn volgens de dichter 'van een ernstigen aard; hij, die in dezen tijd een' vreugdekreet kan aanheffen, moge het doen, maar (....) nimmer kan ik zijn vriend zijn.', Van Hattum 11. Dongelmans, 347., M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 769
€  15.00

 
Helmers, J(an) F(redrik) (1767-1813)
De Hollandsche Natie, in zes zangen
Helmers, J(an) F(redrik) (1767-1813), De Hollandsche Natie, in zes zangen, (vignet met een met lauweren omkranste lier door R(einier) V(inkeles), gegraveerde titelpagina van Vinkeles naar eigen ontwerp. In een heldengalerij of -tempel staat het beeld van de Nederlandse maagd met de vrijheidshoed op een stok in de arm. Aan haar voeten zit de Poëzy in haar sterrenkleed met de lier aan de voet en een pen en een geschiedblad in de handen, Eerste druk; ter drukkerij van J.Ruys, te Amsterdam, in Den Haag, Bij Johannes Allart, 1812., (VI) + XVIII + 192 pp, 8º, (22,8 x 14,3 cm)., Gebonden in de oorspronkelijke blauwe kartonnen band. Papier onderaan onafgesneden. Uit het voorste schutblad is uit de bovenhoek een stukje papier afgescheurd; eveneens uit de onderhoek van het achterste schutblad. Rug hier en daar wat kaal. Papieren etiketje op de rug met naam van de dichter en de titel van het werk. Papier wat vergeeld. Redelijk goed exemplaar., Het boek begint met een voorrede van de dichter. Na een voorzang, waarin barden de lof van het Eiland der Batavieren zingen, volgen zes 'zangen' waarin typisch Nederlandse deugden en talenten worden bezongen. Dat zijn: zedelijkheid, heldenmoed ter land, heldenmoed ter zee, zeevaart, de wetenschappen en de schoone kunsten., Volgens Van Hattum (120-126) had deze eerste druk een oplage van 1300 exemplaren. In 250 daarvan is op last van de Franse autoriteiten een verbeterblad (D4, pp 55 en 56) geplaatst met op bladzij 56 toegevoegd een voetnoot of een voetnoot met een opmerking van de uitgever. Er waren toen al 1032 exemplaren verspreid onder collega's van Allart en 18 aan klanten verkocht. Ons exemplaar is dus een van de 1050 boeken zonder verbeterblad D4. Maar ook blad D5 is een verbeterblad. Het oorspronkelijke blad met pp 57 en 58 is dus al in een vroeger stadium door een verbeterblad vervangen., A.C.Kruseman, De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1889, 149 ev en M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 759
€  12.50

 
Helmers, Jan Fredrik (1767-1813)
De Hollandsche Natie, in zes zangen
Helmers, Jan Fredrik (1767-1813), De Hollandsche Natie, in zes zangen, (vignet met een met lauweren omkranste lier, gebaseerd op het vignet van Reinier Vinkeles in de voorafgaande drukken), zesde druk, in 's Gravenhage, bij de weduwe J. Allart en Comp., 1822, (IV) + XVIII + 148 pp, 8º, (19,9 x 11,6 cm), In een stevige bedrukte kartonnen omslag. Papier onafgesneden en aan de randen wat verbruind. Goed exemplaar, Aan de binnenkant van de omslag voorin: een etiket met daarop:'van H.C.A.Thieme.' Het boekje is dus op zicht gestuurd aan de eerste (onbekende) bezitter door de bekende Zutphense drukker, uitgever en boekhandelaar, die leefde van 1770-1826. Op de bladzij met de Franse titel staat de prijs met inkt vermeld: 1-50. Dat is hetzelfde bedrag dat in 1822 in de boekwinkel voor de pockets van Immerzeel moest worden betaald, Het boek begint met een voorrede van de dichter. Na een voorzang, waarin barden de lof van het Eiland der Batavieren zingen, volgen zes 'zangen' waarin typisch Nederlandse deugden en talenten worden bezongen. Dat zijn: zedelijkheid, heldenmoed te land, heldenmoed ter zee, zeevaart, de wetenschappen en de schone kunsten. De Hollandse Natie is geen handboekje voor nationalistische gevoelens, zoals sommigen denken. Het is een dichterlijke en ontroerde opsomming van alle mensen en dingen op trots op te zijn die Nederland in 1812 al in huis had, Deze zesde druk van het beroemde werk van Helmers en de eerste in pocketformaat past precies in de door uitgever Immerzeel in datzelfde jaar ontketende rage van het uitgeven van klassiek literair werk van de beste Nederlandse dichters en schrijvers in goedkope vorm. In februari en april 1822 verschenen de Gedichten van Tollens in een oplage van 10.000 exemplaren in klein-octavodeeltjes. In december gaf Immerzeel twee delen Gedichten van Jan Fredrik Helmers uit in hetzelfde formaat. Het boekje van de weduwe Allart heeft een bedrukt kartonnen omslag in dezelfde okerkleur en zelfs dezelfde ornamenten als de pocketdeeltjes van Immerzeel van dat jaar. Alleen de afbeelding op de achterzijde is anders. Van Hattum 29, A.C.Kruseman, De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1889, 149 ev en M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 762
€  15.00

 
Helmers, Jan Frederik (1767-1813)
Nagelaten gedichten
Helmers, Jan Frederik (1767-1813), Nagelaten gedichten, (vignet van Reinier Vinkeles van eigen vinding: de Poëzy in haar sterrenkleed zit te rouwen onder een treurwilg met de linkerarm steunend op een lier. Op de achtergrond Pegasus, de hengstenbron en de tempel der Muzen op de Helikon. Een putto met een lofbazuin waaraan titels van werken van Helmers zijn bevestigd, is aan komen zweven en toont de Poëzy een ovalen bordje met de naam Helmers erop en met als lijst een slang die in de eigen staart bijt), Met portret van Jan Frederik Helmers door W. van Senus naar J.Smies (stippelgravure in ovaal), te Haarlem, bij François Bohn, 1814., eerste deel (van 2), (IV) + VI (genummerd I-IV en VII-VIII) + (II) + (2) + 202 pp, 8º, (23 x 14,5 cm), In oorspronkelijke blauwe kartonnen band met bovenaan de rug een etiketje met de naam van de auteur en de titel van het werk. Gedrukt op het stevige papier en in het zelfde formaat dat tussen 1810 en 1820 gebruikelijk is voor dichtbundels. De kartonnen band is op veel plekken versleten. Binnenin is net boek in goede staat. Tussen bladzij 112 en 113 is het boekblok gebroken. Het geheel zit toch stevig in de band. Redelijk goed exemplaar, Op het voorste schutblad in inkt de naam van de eerste eigenaar: Wm Wesseling, Franse titelpagina; gegraveerde titelpagina; Aan den Lezer door M.C.van hall, C.Loots en H.H.Klyn, de bezorgers van Helmers' dichterlijke nalatenschap; inhoud van het eerste deel; portret van Jan Frederik Helmers door W. van Senus naar J.Smies (stippelgravure in ovaal). Dan volgen de nagelaten gedichten, die zijn ingedeeld zoals Helmers dat in zijn Gedichten ook had gedaan: eerst dichterlijke redevoeringen, dan lierzangen en dan mengeldichten (hier 'verspreide gedichten' genoemd), waaronder een 'Fragment uit een onuitgegeven treurspel' dat niet de tekst is waarmee Helmers in 1806 in het blad De Ster had geprotesteerd tegen de komst van koning Lodewijk., Van Hattum 17. In het exemplaar in de KB zit tussen p IV en p VII een inlegvel met een aankondiging van de lijst van intekenaren in het tweede deel (Van Hattum, 156 en 432), M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996, 155-161
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 770
€  20.00

Vorige pag. | Pagina's: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - Volgende pag.