gevonden: 486 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 30
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Vinkeles, Reinier
Bavius Voorda, Hoogleraar in de Regten
Vinkeles, Reinier, Bavius Voorda, Hoogleraar in de Regten, Rechthoekig portret, borstbeeld rechts, de geportretteerde heeft het hoofd iets naar links gedraaid, kopergravure, naar een tekening naar het leven van Hendrik Pothoven, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1798), Deze prent is gemaakt als illustratie voor een deel van Petrus Adriaanszoon Loosjes, Vaderlandsche Historie ten Vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie XX, Amsterdam, Johannes Allart, 1798. In complete exemplaren van dit werk is dit portret meegebonden en staat het tegenover bladzij 276, Portret / prent / drukmoet / papier: 6,8 x 5,5 / 14,2 x 8,7 / 16,9 x 10,6 cm, Marges ca 1 cm. Zeer goede afdruk op stevig papier, Professor Voorda, die op het moment van het verschijnen van dit portret weer hoogleraar was, kijkt de toeschouwer trots, maar vriendelijk aan vanonder een flinke ouderwetse pruik. Onder zijn toga draagt hij een vest en een halsdoek met jabot. Onder het portret in medaillon zien we in een cartouche een boek met daarop een weegschaal, Muller 5913 en Van Someren III, p 667, Bavius Voorda was van 1755-1765 hoogleraar in de rechten te Franeker en van 1765 tot 1788 te Leiden. Rhijnvis Feith, die ook zijn leven lang dezelfde, steeds meer ouderwetse pruik heeft gedragen, heeft bij hem college gelopen en hij was, evenals zijn vriend en studiegenoot Jan de Kruijff, zeer ingenomen met deze leermeester. Voorda was, evenals Feith en diens vriend, een standvastig en tolerant patriot. Na de omwenteling in 1787, teweeg gebracht door de inval van de koning van Pruisen, moesten alle Nederlanders die In 1788 een openbare functie bekleedden, een nieuwe eed afleggen. Voorda weigerde dat, omdat deze eed onduidelijk was en zijns inziens kon worden gelezen alsof de Staten Generaal ťn de stadhouder samen de soevereiniteit in de republiek zouden delen. Terwijl de soevereiniteit als vanouds uitsluitend bij de Staten Generaal lag en de stadhouder in dienst was bij de republiek. Voorda werd ontslagen. Collega's Voltelen en Luzac protesteerden bij de staten van Holland, die in 1790 het ontslag bekrachtigden, maar de zeer gewaardeerde geleerde een jaarwedde van 1800 gulden toekenden. In 1788 is Voorda het land uit gevlucht, maar van zijn avonturen over de grens is weinig bekend. Na de Bataafse Revolutie was hij van 1795-1799 opnieuw hoogleraar in Leiden (Matthijs Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool I, 322-324 en 341-342 en Rosendaal, Bataven)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3296
€  2.50

 
Vinkeles, R.
Beurnonville
Vinkeles, R., Beurnonville, portret in ovale lijst / borstbeeld links, kopergravure, Naar een tekening van H. Le Dru, (Amsterdam), (Johannes Allart), (ca.1806), Dit portret is gemaakt voor de Vaderlandsche historie....Ten vervolge van Wagenaars Historie. Het komt daarin voor in deel XXXVI, tegenover bladzij 16. Dit item is waarschijnlijk ook afkomstig uit zo'n boekdeel, Portret / prent / papier: 8 x 6,4 / 14,3 x 8,6 / 16,4 x 9,6 cm, Alle randen netjes afgesneden. Linker marge scheef en enkele milimeters. Marge aan de andere kanten ca. 1 cm. Goed exemplaar, De generaal draagt een in tweeŽn gevouwen hoed met de punt schuin naar voren. Erop staat een grote pluim en de hoed is afgezet met galon. Onder de hoed komt een fikse krullende haardos tevoorschijn. We zien de krijgsman bijna en profil. Hij is gekleed in een eenvoudige uniformjas met hoogopstaande kraag. En over de borst draagt hij een bandelier. Strak onder de kin zien we een zwarte halsdoek, Van Someren I, p 25, Pierre de Ruel (1752-1821) diende in de koloniŽn van Frankrijk, trouwde een rijke vrouw en was luitenant in de Zwitserse Garde van de Graaf van Provence. Hij nam als luitenant-generaal deel aan de oorlogen van het revolutionaire Frankrijk. In 1793 werd hij minister van oorlog. Hij viel in handen van de Oostenrijkers en kwam vrij in 1795. Later voerde hij het commando over verschillende legers en vervulde hij diplomatieke missies in Berlijn en Madrid. Napoleon maakte hem senator en Comte de l'Empire. Na de tweede restauratie werd hij markies en maarschalk van Frankrijk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1094
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier
J.Blauw
Vinkeles, Reinier, J.Blauw, rechthoekig portret / borstbeeld rechts, kopergravure, naar een schilderij van L.David, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1798), Dit portret is gemaakt voor Het Vervolg op Wagenaar XX (1798) en is tegenover bladzij 424 in de meeste exemplaren te vinden. Dit item is waarschijnlijk ook afkomstig uit een boekdeel. Dat valt af te leiden uit de smalle marges, portret / prent / papier: 6,9 x 5,6 / 14,2 x 8,6 / 16,2 x 9,8 cm, Alle randen afgesneden. Niet helemaal onberispelijk exemplaar. De prent is onderin wat vuil. Wel een mooi portret van een jeugdig ogend man, Op dit portret, naar een schilderij van de beroemde Franse schilder David, kijkt de geportretteerde de toeschouwer niet in de ogen, maar wel vooruit. Hij is gekleed in een eenvoudige donkere jas met daaronder een vest en een hemd met een dito halsdoek. Onder het in een 'lijst' gevatte portret bevindt zich een voetstuk met de naam van de afgebeelde. Als de meeste portretten in het Vervolg op Wagenaar mist deze prent verder elk bijwerk, Mr. Jacob Blauw studeerde rechten in Leiden en bracht enige tijd in Batavia door. In 1784 keerde hij terug naar Gouda en daar werd hij de aanvoerder van de patriotten. In 1787 werd hij door Bentinck namens Willem V uit zijn post als Raad in de Vroedschap gezet. In 1794 maakte hij deel uit van het Comitť Revolutionair van Holland. Hij behoorde tot de radicale vleugel van de hervormingsgezinden en was in 1797 lid van de Nationale Vergadering. Daarvoor en daarna vervulde hij diplomatieke taken in Parijs. Hij bleef daar in 1798 wonen toen hij tot gezant in Wenen was benoemd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 910
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts
Carel Wouter Visscher, Pensionaris
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts, Carel Wouter Visscher, Pensionaris, portret / borstbeeld rechts, in medaillon met randschrift, kopergravure, Naar een tekening van Schmidt. Als portret beter geslaagd dan de prent van Vinkeles uit het Vervolg op Wagenaar IV (1790), t.o. p 360 (Muller 5693). Evenals op andere portretten in deze uitgave voor de jeugd, heeft de geportretteerde een vriendelijker uitstraling, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1792), Illustratie in Jacobus Kok en Jan Fokke, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam, Johannes Allart, XIX (1792), plaat VII, Portret / afbeelding / papier: 4,2 x 4,2 / 8,1 x 5,4 / 13,5 x 7,7 cm, Aan alle kanten netjes afgesneden. Linker marge smaller dan de andere randen, Pensionaris Visscher is geportretteerd in een gewone donkere openstaande rok. Daaronder draagt hij een openstaand vest en een hemd met kanten jabot. Op het hoofd heeft hij een eenvoudig pruikje met een rol tot halverwege de oren. Vermoedelijk draagt hij een haarzakje op de rug. Onder het medaillon een stilleven met toepasselijke attributen: een boek, een opgerold stuk, een stuk met een groot zegel eraan, een inktstel en een ganzenveer, E.F.van Berckel en Carel Wouter Visscher, pensionarissen van Amsterdam, waren in 1787 de vaste vertegenwoordigers van de stad in de Staten van Holland. Zij hadden het vertrouwen van de patriotten. Beiden behoorden tot de club van 5 patriottische 'matadors'. Na de contrarevolutie in 1787 eiste Prinses Wilhelmina de afzetting van deze heren uit hun ambt; als Satisfactie voor de beledigingen haar dat jaar bij Goejanverwellesuis aangedaan. Veel anderen die in dezelfde Satisfactie waren begrepen en daardoor hun baan verloren, vluchtten het land uit; Visscher en Van Berckel bleven in Amsterdam
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1031
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier
Carel Rijkwaert, Predikant der Remonstranten te Utrecht
Vinkeles, Reinier, Carel Rijkwaert, Predikant der Remonstranten te Utrecht, Borstbeeld rechts in ovale lijst, kopergravure, proefdruk voor alle letter, naar een tekening van Jacobus Buys, gebaseerd op een zeventiende-eeuwse kopergravure door C.de Pas (Muller 4661), Amsteldam, Johannes Allart, 1792, Vervaardigd in 1792 voor deel XXVI (1792) van het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus Kok, waarin veel aandacht aan de levenswandel van deze standvastige predikant wordt gegeven, portret / afbeelding / papier: 8,5 x 6,9 / 14,8 x 8,8 / 16,9 x 10,7 cm, Mooi exemplaar. Goede afdruk. De prent is aan alle kanten ruim afgesneden, Rijkwaert is gekleed in een toga met een gepunte ringkraag. Hij draagt een flinke snor en een kortgeknipt puntbaardje en op het hoofd een kalot, Van Someren 4736*
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2391
€  7.50

 
Vinkeles, Reinier
Charles Gravieu, Graaf de Vergennes
Vinkeles, Reinier, Charles Gravieu, Graaf de Vergennes, vierkant portretje, borstbeeld van voren links, kopergravure, naar een geschilderd portret door Antoine-FranÁois Callet (1741Ė1823), (Amsterdam), (Johannes Allart), 1791, Dit portret is gemaakt voor de Vaderlandsche Historie [....] ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie VI, Amsterdam, Johannes Allart, 1791. Het staat in dat deel tegenover p 64, Portret / afbeelding / papier: 6,2 x 5,1 / 14,2 x 9 / 21,1 x 13,2 cm, Ruime marges; linker marge smaller dan de andere. Links wat slordig afgesneden. Goede afdruk, De minister draagt een korte gepoederde pruik met een donker haarzakje waarvan het lint onder de kin is dichtgeknoopt. Hij kijkt schuin naar voren de omlijsting uit en draagt een jas met grote knoopsgaten, waaronder een halsdoek en een jabot. Op de jas een grote ridderorde en een zeer brede sjerp. Rondom het portret met omlijsting is een gordijn gedrapeerd. Onder het portret ligt een beschreven vel papier met een groot zegel eraan. Links onder het wapen van de graaf, Vergennes, een Frans diplomaat, was minister van Buitenlandse zaken onder koning Lodewijk XVI. Hij steunde de Amerikanen gedurende de Amerikaanse vrijheidsoorlog
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 295
€  2.50

 
Vinkeles, Reinier
Elisabeth Maria Post
Vinkeles, Reinier, Elisabeth Maria Post, ovaal portret / borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening naar 't leven van I(zaak) van 't Hoff, (Amsterdam), Johannes Allart, (1791/1792), Portret / prent / drukmoet / papier: 9,2 x 7,2 / 14 x 8,6 / 23,5 x 15,8 / 26,5 x 18,1 cm, Goed exemplaar op groot papier, De romanschrijfster en dichteres Elisabeth Maria Post (1755-1812) is afgebeeld in een ovale lijst. Aan de voet van de lijst staan inktstel, ganzeveer gebonden boeken en een handschriftblad van de Reinhart. Tegen het voetstuk leunt een lier. Op de voorgrond zien we een stukje duin met plantjes en een prent van een idyllisch landschap: verwijzingen naar Noordwijk en de Veluwezoom. Post draagt aan de hals een medaillon. Haar borst en schouders zijn bedekt door een enorme sjaal met franjes, dichtgehouden door een grote roos. Op het hoofd draagt zij een cornetmuts zonder bandje en in de nek een grote strik, Muller 4277. Van Someren III, p 502-503. Volgens Van Someren is dit portret uitgegeven bij gelegenheid van de uitgave van Posts Roman in drie delen Reinhart, of Natuur en Godsdienst in 1791-1792. Ook volgens Paasman is het portret gegraveerd nav de uitgave van dit boek. Uit de lijst van Broos zou men kunnen opmaken, dat het is uitgegeven tgv de tweede druk van Reinhart in 1798-1802. Iz. van 't Hoff heeft ook de tekeningen gemaakt voor de gegraveerde portretten van J.H. van Zuylen van Nyeveldt (1794) en volksvertegenwoordiger Jan van der Heijden (1795), Elisabeth Maria Post is in 1755 in Utrecht geboren, waar haar vader suikerraffinadeur was. In 1768 ging het mis met de fabriek. Het gezin verhuisde naar Emminkhuizen, waar Elisabeth een armoedig en eenzaam leven leidde. In 1773 trok men naar Amerongen. Elisabeth las veel en ze genoot er van de natuur, evenals later in Velp. In 1788 verscheen haar roman Het Land in brieven (drie drukken in 1788). In 1794 gaf Allart haar belangrijke dichtbundel Gezangen der Liefde uit, waarin zij vrijmoedig voor haar liefde voor een man uitkwam. Met deze man vertrok zij in 1794 naar Noordwijk, waar haar Overdorp predikant was
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 991
€  25.00

 
Vinkeles, R.
De Generaal Pichegru
Vinkeles, R., De Generaal Pichegru, portret in rechthoekige lijst / borstbeeld van voren, kopergravure, naar een schilderij van A.S., (Amsterdam), (Johannes Allart), (1802), Gemaakt voor en opgenomen in de Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie. XXVIII, Amsterdam, Johannes Allart, 1802. Tegenover bladzij 70, Portret / prent / papier: 7,4 x 5,6 / 14,3 x 8,8 / 19,7 x 11,3 cm, Redelijk fris exemplaar. Aan de linker kant is de marge smal en is het papier slordig afgesneden, De generaal heeft het lichaam iets naar links gedraaid en het hoofd iets naar rechts. Onder een twee maal gevouwen zwarte steekhoed met witte struisvogelpluimen, die hij scheef op het hoofd heeft, draagt hij het lange haar los. Hij is gestoken in een uniformjas met hoog opstaande kraag, epauletten en driehoekige revers met lovertjes. Onder de kin zien we een zwarte halsdoek en de boorden van een wit hemd, Van Someren 4232, Generaal Pichegru was de legeraanvoerder van de Franse troepen bij de inval in de Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek in de periode 1793-1795
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2236
€  7.50

 
Vinkeles, Rein(ie)r
George Hendrik de Wilde
Vinkeles, Rein(ie)r, George Hendrik de Wilde, portret met rechthoekig randwerk / borstbeeld rechts, kopergravure, naar een schilderij van L.G., (Amsterdam), (Johannes Allart), 1796, Afkomstig uit het Vervolg op Wagenaar deel XVII, tegenover bladzij 216, Portret / afbeelding / papier: 7 x 5,5 / 14,3 x 8,6 / 22,4 x 14,5 cm, Aan alle kanten afgesneden. Brede marges. Links in de marge twee gaatjes ten gevolge van het binden. Goede afdruk, De Wilde kijkt ons half van terzijde enigszins bekommerd aan. Een staartpruik met ťťn rolletje reikt tot half over de oren. Hij is gekleed in een openstaande jas met grote knopen en een wit hemd met weelderige jabot, Van Someren 6136, Bij het oprukken van de Pruisische troepen in september 1787 zond Amsterdam versterkingen naar de voorposten Weesp en Ouderkerk. Burger Capitein G.H.de Wilde voerde onder de titel van Luitenant-Collonel het bevel over eene sterke Amsterdamse burgerbende, die samen met hulptroepen van elders Ouderkerk tegen de oprukkende hertog van Brunswijk verdedigde. Op 1 oktober werd er van 's morgens 5 tot 8 uur flink gevochten en de Pruisen trokken terug. Nog dezelfde dag kreeg De Wilde het bevel Ouderkerk te verlaten. De hertog van Brunswijk en zijn officieren waren vol lof over het vakkundig en menslievend optreden van De Wilde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1253
€  5.00

 
Vinkeles,R.
Ger:Joh:Nahuys
Vinkeles,R., Ger:Joh:Nahuys, Borstbeeld links, kopergravure, proefdruk voor alle letter, naar H.Pothoven, z.pl., z.uitg, z.j., portret / afbeelding / drukmoet / papier: 10,4 x 8,7 / 17 x 10,7 / 19,6 x 12,6 / 29,6 x 20,7 cm, Mooi portret. Goede afdruk. Aan de achterkant in alle hoeken restjes plakband, Nahuys kijkt de toeschouwer van terzijde vriendelijk aan. Hij draagt een toga en een flinke pruik met 4 boucles, die het voorhoofd vrij laat en over de schouders valt, Muller 3796
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2382
€  20.00

 
Vinkeles, R.
E.J.Greve
Vinkeles, R., E.J.Greve, portret in ovale lijst / borstbeeld rechts, kopergravure, naar een schilderij van H.A.Baur, (Amsterdam), (Johannes Allart), 1807, Ooit meegebonden in een exemplaar van het Vervolg op Wagenaar deel XXXVIII, tegenover bladzij 86, Portret / afbeelding / papier: 8,2 x 6,4 / 14 x 8,6 / 22,8 x 13,7 cm, Linker rand slordig afgescheurd; verder onafgesneden. Goede afdruk. Hier en daar een vlekje op 't papier. Aan de bovenrand opgeplakt op een stuk gekleurd papier, Greve draagt op dit portret een eenvoudige dichtgeknoopte rok. Onder de kin zijn een hemdkraag, een halsdoek en wat lubben zichtbaar. Greve draagt, als veel democraten, geen pruik. Hij heeft wel flinke bakkebaarden, Muller 1990, Greve was een vriend van Rhijnvis Feith. Hij werd geboren te Deventer en studeerde daar van 1771-1778 aan het Atheneum Illustre. In 1778 ging hij naar Leiden. In 1783 was hij als proponent terug in Deventer, maar hij weigerde een benoeming tot predikant en tot professor aan het Atheneum ivm zijn zwakke gezondheid. Van 1787 tot 1789 verbleef hij in Burgsteinfurt, als vluchteling. Misschien gaf hij daar wel les aan het plaatselijke gymnasium, waar ook andere gevluchte patriotten werkten. Zijn ouderlijk huis was bij de contrarevolutie geplunderd. Van 1797 tot 1811 was Greve hoogleraar Oosterse talen te Franeker en van maart 1797 tot sept 1797 lid van de Nationale Vergadering
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 931
€  5.00

 
Vinkeles, R.
J.G.H.Hahn
Vinkeles, R., J.G.H.Hahn, portret in rechthoekige lijst / borstbeeld rechts, kopergravure, naar een pastel van C.H.Hodges, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1802), Afkomstig uit het Vervolg op Wagenaar deel XXIX, tegenover bladzij 318, Portret / afbeelding / papier: 6,9 x 5,5 / 14,4 x 8,8 / 22,2 x 14,2 cm, Linker rand slordig afgescheurd; verder onafgesneden. Goede afdruk. Hier en daar een vlekje op 't papier, Volksvertegenwoordiger Hahn draagt op deze prent een donkere rok met brede kraag en brede revers. Daaronder een vest met dito kraag en daaronder een halsdoek met een jabot. De haardracht is nogal opvallend: Hahn heeft een pony, bakkebaarden en lang haar tot ver over de schouders, Hodges heeft ca 1795 een pastel gemaakt van Hahn. In hetzelfde jaar vervaardigde hij een zwarte-kunstprent naar deze pastel. Op deze prent is de prent van Vinkeles gebaseerd (Van der Feltz, 237 / Muller 3664 / Van Someren 2215), Hahn was van januari 1795 tot januari 1798 volksvertegenwoordiger in de Staten Generaal en de Nationale Vergadering. Hij is de grondlegger van de reorganisatie van de Posterijen in de tijd van de Bataafsche Republiek: de post werd nationaal georganiseerd als algemene dienstverlening en niet als bron van inkomsten, zoals voor die tijd. Busken Huet vertelt, dat Hahn, een scherpzinnige en welsprekende man, in een handwagentje aanwezig was bij het planten van de vrijheidsboom te Den Haag in februari 1795. Hahn, die lam was aan beide benen, hield bij die gelegenheid een aanspraak aan de burgerij (Huet XXIV,109-110)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 932
€  5.00

 
Vinkeles, R.
Y. van Hamelsveld
Vinkeles, R., Y. van Hamelsveld, portret in ovalen lijst / borstbeeld links, kopergravure, naar een eigen tekening, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1798), Afkomstig uit het Vervolg op Wagenaar deel XXI, tegenover bladzij 132, portret / afbeelding / papier: 8,2 x 6,8 / 14,8 x 9,7 / 16,6 x 11 cm, Aan alle kanten afgesneden. Redelijk goede afdruk. Enkele vlekjes en hier en daar wat vuil, Van Hamelsveld kijkt de toeschouwer enigszins schuin in de ogen. Hij draagt een pruik met rolletjes en is eenvoudig gekleed in een half dichtgeknoopte jas met daaronder een vest, een hemd en een halsdoek met lubben, Muller 2156, Predikant IJsbrand van Hamelsveld uit Goes en later Utrecht werd in 1784 hoogleraar. In 1787 werd hij afgezet om patriottische activiteiten. In 1791 publiceerde hij De zedelijke toestand der Nederlandsche Natie. Hij produceerde veel populaire theologische en historische werken en tijdschriften, zoals De Vraag-al (1791-1797), De redelijke Christen (1807) en De huisvader (1810). In 1796 was hij lid van de Nationale Vergadering. In 1820 verscheen zijn Kort begrip der algemeene geschiedenis. In 1802 hield hij voor 't Nut een verhandeling over de middelen om lang en vrolijk te leven. Een veelzijdig man
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 915
€  5.00

 
Vinkeles, Rein(ie)r en C.Bogerts
Henrik Hooft Danielsz. Burgemeester der Stad Amsterdam
Vinkeles, Rein(ie)r en C.Bogerts, Henrik Hooft Danielsz. Burgemeester der Stad Amsterdam, rechthoekig portret in randwerk, borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening van H.Pothoven, (Amsterdam), (Johannes Allart), 1795, Dit portret is gegraveerd voor het Vervolg op Wagenaar XV, Amsterdam, Johannes Allart, 1795. Het is in de complete exemplaren van dit deel te vinden tegenover p 340, Portret / prent / papier: 6,2 x 5 / 14,2 x 8,4 / 14,7 x 8,8 cm, Aan vier kanten afgesneden. Smalle marges, Hooft kijkt ons vaderlijk en vriendelijk aan. Hij draagt de voor hem karakteristieke Lodewijk XIV allongepruik. Maar een andere dan op het portret door Claessens. Daarmee accentueert hij de degelijkheid van de ideeŽn van de patriotten. Onder de kin zien we een grote ouderwetse witte bef. Daaronder draagt vader Hooft een donkere jas met knopen over een onder de bef open donker vest. Op het voetstuk met het onderschrift ligt een bijlbundel een andere leunt tegen het voetstuk aan. De twee fasces zullen wel Hoofts burgemeesterschap symboliseren, Muller 2518 / Van Someren II, 335. Hendrik Pothoven (1725-1807) was kunstschilder, maar hij heeft ook veel portretten getekend. Zijn meest bekende schilderstuk is de Kermis op het Buitenhof in Den Haag, Amsterdammer Henrik Hooft DaniŽlszoon (1716-1794) was, evenals Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem uit Overijssel, boegbeeld van de patriottenbeweging. Hij was een Amsterdams regent, die de patriottische beginselen was toegedaan. Er zijn veel lofdichten op hem gemaakt. Gegraveerde portretten en prenten van zijn heldendaden werden in grote aantallen gedrukt en verspreid
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2097
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C. Bogerts
Jan Jacob Elzevier
Vinkeles, Reinier en C. Bogerts, Jan Jacob Elzevier, cirkelvormig portretje in medaillon, waarin de naam van de geportretteerde, borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening van Jacobus Buys, Geen onderschrift. In de lijst staat bovenin 'Jan Jacob Elzevier.' in hoofdletters, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1792), Afkomstig uit (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit portret komt uit deel XVIII, dat is verschenen in 1792, Portret / afbeelding / papier: 4,4 x 4,4 / 8,1 x 5,5 / 13,1 x 7,5 cm, Aan alle kanten afgesneden; Rechts bovenin is de aanduiding van deel en nummer van de illustratie bijna helemaal weggevallen, Elzevier kijkt ons half van terzijde aan. Hij draagt een pruik en is gekleed in een jas, waaronder het revers van een uniformjas en een jabot zichtbaar zijn. Onder het medaillon zijn in een rechthoek enkele attributen afgebeeld. In dit geval een kussen, een sabel en een zonneklep (?). Het kussen symboliseert Elzeviers lidmaatschap van de Rotterdamse vroedschap en het wapen zijn bevelhebberschap van de Rotterdamse burgercompagnieŽn, Dit prentje is vermoedelijk gebaseerd op een portret door Vinkeles naar D.Bruijninx (Muller 1455) anno 1784. Vgl het portret van Leonardus van Zwijndrecht door Vinkeles naar D.Bruijninx in Wagenaar Vervolg VIII (1792), t. o. p. 332. Op deze prent lijkt Van Zwijndrecht als twee druppels water op zijn kapitein, zoals deze staat afgebeeld op het hier aangeboden portretje. Op de prent van 1784, uitgegeven door J.Ruys en J.Krap Az, is Elzevier 'raed in de vroedschap en colonel van de schuttery der stad Rotterdam', De Rotterdamse burgemeester Elsevier behoorde tot de Bataafse vluchtelingen en verbleef van december 1787 tot december 1788 te Brussel. In januari 1788 werden alle ruiten van zijn huis ingegooid. In september 1787 waren daar al Pruisische troepen binnengevallen. In oktober '87 stond Elzevier nog wel op de voordracht van de nieuwe vroedschap aan Willem V, maar deze benoemde een ander in zijn plaats. Elsevier had op 3 april 1784 als kapitein van Burgercompagnie No 9 met scherp geschoten op een woedende menigte. Zijn luitenant Leonardus van Zwijndrecht moest daarna de stad uit, omdat hij zijn leven niet meer zeker was
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1307
€  5.00

Vorige pag. | Pagina's: 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - Volgende pag.