gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 22
Vorige pag. - Volgende pag.

 
NIEUWSPAPIEREN
Utrechtsche Courant, Vrydag den 25 May 1787
NIEUWSPAPIEREN, Utrechtsche Courant, Vrydag den 25 May 1787, (vignet. Twee leeuwen, staande op een voetstuk met bloemguirlandes, dragen het gekroonde wapen van Utrecht), Te Utrecht, door G.Nieuwenhuis, 1787, Nº 63, 1 blad, fº, (ca 40 x 24 cm), Wat beschadigd exemplaar, papier aan drie kanten afgesneden. Enkele bruine vlekken. Tekst zeer goed leesbaar. Drie keer gevouwen. Scheurtjes bovenin en enkele scheurtjes elders, waarvan één gerestaureerd. Enkele hapjes uit het papier, maar zonder aanzienlijk tekstverlies, De keizer van Oostenrijk heeft nieuwe gerechtshoven in de Zuidelijke Nederlanden ingesteld. Uit Rotterdam: nieuws over de verkiezing van een nieuwe burgemeester in plaats van een geremoveerde. De Staten van Holland moeten er een kiezen nu de stadhouder buiten spel staat. Kandidaten: de patriotten Jan Jacob Elsevier en Samuel van Hoogstraten. Berichten over patriottische troepen in Holland en Utrecht en over Generaal van Rijssel. Deserties bij de troepen van de vijand. Scheepstijdingen. Advertenties; oa een van Dijkgraaf W.van Rijssel, bij wie men geld kan storten tbv het Nationale Nederlands Fonds
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1018
€  5.00

 
NIEUWSPAPIEREN
Utrechtsche Courant, Maandag den 30 Maart 1789
NIEUWSPAPIEREN, Utrechtsche Courant, Maandag den 30 Maart 1789, (vignet. Twee leeuwen, staande op een voetstuk met bloemguirlandes, dragen het gekroonde wapen van Utrecht), Te Utrecht, door Johannes Olivier, 1789, Nº 38, 2 pp, 1 blad fº, (40,2 x 24,1 cm), Fris exemplaar, papier aan twee kanten afgesneden. Enkele vlekjes. Ooit drie keer gevouwen. Minieme scheurtjes bovenin en daar wat vuil, Europees nieuws: uit Zweden, Denemarken en Polen. R.L.Bouwens is voor eeuwig verbannen uit Holland en West-Friesland, omdat hij op 17 oktober 1787 een Amsterdamse sluis heeft laten openzetten om de omgeving van Amsterdam onder water te zetten toen de Pruisen kwamen. Op de achterkant advertenties. Voor veilingen van een nalatenschap met veel boeken, tekeningen en prenten. De weduwe van wijnkoper A.Paschen te Zwolle biedt een huis vol wijn te koop aan. Middel tegen pijn bij 't uitkomen van tanden en kiezen bij kleine kinderen: 't omhangen van drie gemaakte craalen. Nieuwe boeken en scheepstijdingen op de kanten
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1488
€  10.00

 
NIEUWSPAPIEREN
Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant, Den 11. Juny 1796
NIEUWSPAPIEREN, Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant, Den 11. Juny 1796, gedrukt te Utrecht, Uitgegeven by Margaretha Weygel, Het tweede Jaar der Vryheid, 1796, Nº 24, 1 blad fº. Aan beide kanten bedrukt in twee kolommen. Aan de voorkant ook tekst in de rechter marge en aan de achterkant in de linker, 42,5 x 25,5 cm, Aan alle kanten onafgesneden. Papier wat verbruind. Ooit drie keer gevouwen, Een weekblad dat precies op een krant lijkt. Er staat veel nieuws in over de provincie Utrecht. Toch wordt ook verslag gedaan van de avonturen van het Franse leger in Duitsland. Er is een ordonnantie mbt huwelijken, een met een verklaring van trouw aan het volk en gehoorzaamheid aan de regering van provincie en stad voor ambtenaren. Veel advertenties voor boeken en brillen. Ook een annonce van een portretschilder. Achterop: nieuws uit de Nationale vergadering, drie brieven van personen uit Rhenen die zich verdedigen tegen aantijgingen en een bericht over een grotendeels vermiste dwarsfluit, Hanou 135. Oliviers Utrechtsche Courant kwam voor het laatst uit op vrijdag 8 mei 1796. De dag daarop verscheen de 'revolutionaire' opvolger van diens Wekelijksche Saturdagsche Utrechtsche Courant op naam van (volgens een bron) Oliviers tweede vrouw. De maandag daarop (11 mei) was ook de Utrechtsche Courant gemetamorfoseerd tot Stichtsche Courant onder het motto Vryheid, Gelykheid, Broederschap. De Stichtsche Courant en de Weeklyksche Stichtsche courant zijn verschenen tot en met 30 resp. 24 september 1796. Beide bladen werden verboden wegens het brengen van misleidende berichten over Franse troepen, De Stichtsche Courant Courant is sinds mei 1795 de 'revolutionaire' opvolger van de Utrechtsche Courant, die sinds 10 december 1787 (na de contrarevolutie) door Johannes Olivier werd uitgegeven. Diens nicht Margaretha Weygel is in naam de uitgever; in werkelijkheid maakt Olivier er nog steeds de dienst uit. In de periode 1 april 1782-14 september 1787 gaf G.Nieuwenhuis de krant uit en was het een patriottisch blad dat volledig achter de democratische beweging in Utrecht stond
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1967
€  15.00

 
Oelrichs, Johann Carl Conrad
Belgii Litterati opuscula Hist. Philolog. Theologica
Oelrichs, Johann Carl Conrad, Belgii Litterati opuscula Hist. Philolog. Theologica, Typografische titelpagina's. Titelvignetten, Bremae, Johann Heinrich Cramer, 1774-1776, 2 delen, (II) + 396 / (IV) + 404 (397-800) pp, 8º, 19,6 x 12,6 cm, In de oorspronkelijke omslag met blauw sierpapier op de kartonnen platten en de rug. De rug van het tweede deel is wat afgesleten, Op de binnenkant van het voorplat van beide delen een etiket met: Uit de Bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Op de titelpagina's een ovaal stempel en onder het vignet In oud handschrift: ex dono auctoris N Barken., Verzameling van 14 in het Latijn geschreven wetenschappelijke werken (oraties, dissertaties en andere publicaties). Deel I: Adriaan Reland (Hadrianus Relandus), Utrecht, 1701, Sebaldus Rau, Utrecht, 1754 en 1761, Everhardus Scheidius, Harderwijk, 1767, Petrus Kaas Utrecht, 1762, Petrus Brouwer, Leiden, 1753, Thomas Appels, Utrecht, 1753 en Hubertus van Monsiou, Utrecht, 1746. Deel II: Hieronymus van Alphen, Grootvader van de bekende dichter, Utrecht, 1718, Willem van Irhoven, (Utrecht 1739), Ewald Hollebeek, Leiden, 1763, IJsbrand van Hamelsveld, Utrecht 1763, Hermanus Johannes Offerhaus, Groningen, 1756 en David Mil, Utrecht, 1749, Dit boek is aanwezig in 3 grote Nederlandse bibliotheken, Johannn Carl Conrad Oelrichs (1722-1799) studeerde rechten in Frankfurt a.d. Oder. Hij was gereformeerd en werkte als leraar aan het gymnasium van Stettin. Hij publiceerde over juridische, historische en literaire onderwerpen. Onder meer: Daniae et Sueciae litteratae opuscula historico, philologoco, theologica en Germaniae litteratae opuscula historico, philologoco, theologica
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3298
€  40.00

 
Ottens, F.
Willem Carel Henrik Friso Prinsse van Oranjen en Nassau. &. &. &. , Stadthouder en Kapitain Generaal van de provintien van Gelderlant, Vrieslant, Stadt en Lande, ende het Lantschap Drenthe. etc. etc. etc.
Ottens, F., Willem Carel Henrik Friso Prinsse van Oranjen en Nassau. &. &. &. , Stadthouder en Kapitain Generaal van de provintien van Gelderlant, Vrieslant, Stadt en Lande, ende het Lantschap Drenthe. etc. etc. etc. , ovaal portret / te halven lijve rechts, kopergravure, naar een schilderij van Ph. van Dijk, z.pl., R.C.Alberts, 1725, Komt voor in: J.C.Weyerman, De levens-beschrijvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderesssen I, 1729, Portret / afbeelding / drukmoet / papier: 17 x 13,8 / 30,7 x 20,9 / 32,6 x 21,9 / 35,1 x 22,8 cm, Linker rand kort afgesneden. Hier en daar een vlekje. Enkele scheurtjes. 3 x gevouwen. Resten van verkeerd plakband langs de rechterrand aan de achterkant van de prent, De prins is afgebeeld op zeer jeugdige leeftijd; met lang krullend haar en in borstharnas. In ovale omlijsting met wapen, Van Someren 464
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 999
€  20.00

 
Oudshoff, W.
De muzikale vriend der Jeugd of Bevallige Zangstukjes voor het opkomend geslacht, ook tot schoolgebruik, Ie, IIe en IIIe Stukje
Oudshoff, W., De muzikale vriend der Jeugd of Bevallige Zangstukjes voor het opkomend geslacht, ook tot schoolgebruik, Ie, IIe en IIIe Stukje, De titelpagina van deeltje 3 bevat een afbeelding van een lier als vignet, Elk liedje is voorzien van een blaadje met muzieknoten met daarin de tekst van het eerste couplet, De voorredes van de stukjes zijn resp gedateerd 1824, 1825 en 1826. De in dit bundeltje opgenomen eerste en tweede deeltje zijn dus herdrukken, Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1832, 1832 en 1826, (II) + VIII + 48, (II) + II + II + 50 en (II) + IV + 52 pp, 17,1 x 10,1 cm, Gebonden, maar rug en voorkant van de omslag ontbreken. De titelpagina van deeltje I is nogal vuil. Hier en daar wat vlekken, Op enkele bladzijden staan aantekeningen in oud handschrift, In de drie afzonderlijk gepagineerde deeltjes samen staan 67 liedjes met tekst en muziek. De heren H.Maronier, J.van der Schalk en Oudshoff zelf hebben tekst aangeleverd. In 1 geval wordt verwezen naar de Gedichten van Jacob van Dijk. De oorspronkelijke melodieën en titels worden niet aangegeven. Maar 21 componisten zijn met name genoemd. Er staan 7 bijdragen in van Carl Gotthelf Gläser jr (1781-1829), 5 van Hans Georg Nägeli (1773-1836) en 3 van Carl Maria von Weber. Mozart is met één liedje (Gemoedsrust) present, Oudshoff begint het eerste stukje met een uitvoerige inleiding. Hij treedt in het voetspoor van de heer Van Dapperen, die twee stukjes zangoefeningen heeft uitgegeven. Op verzoek van de uitgever neemt de samensteller de fakkel van deze overleden voorganger over. Hij heeft een keus gemaakt uit de grote voorraad Duitse kinderliederen die op dat moment beschikbaar was. Verder pleit hij uitvoerig voor 'vereenvoudiging van het aanleeren der edele zangkunst.'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3301
€  25.00

 
Het Departementaal bestuur van Overijssel
Reglement op de manier van procederen in geval van revisie van vonnissen van de Magistraten der Steden Deventer, Campen en Zwolle
Het Departementaal bestuur van Overijssel, Reglement op de manier van procederen in geval van revisie van vonnissen van de Magistraten der Steden Deventer, Campen en Zwolle, Vignet: twee leeuwen ondersteunen het wapen van Overijssel, Te Zwolle, By F.Clement, H.Tyl en J.de Vri, Drukkers van het Departementaal Bestuur van Overijssel, 1803, 15 + (1 blanco) pp, 4º, 18,6 x 14,8 cm, Mooi exemplaar. Ingenaaid in omslag van bijzonder fris sierpapier met kammarmering, 54 artikelen. Besluit van 19 december 1803
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3123
€  7.50

 
De Provisionele Representanten des Volks van Overyssel
Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel
De Provisionele Representanten des Volks van Overyssel, Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel, Vignet: twee leeuwen ondersteunen het wapen van Overijssel, Te Campen, Gedrukt by David de Greeve, Drukker der provisionele Representanten van het Volk van Overyssel, (1796), 23 + (1 blanco) pp, 4º, 20,1 x 16,5 cm, Ingenaaid in omslag van bruin sierpapier met kievitsmarmering, Op de titelpagina een rond rood stempel met Archief van Zwolle, Het Concept-Reglement van de commissie dat 23 maart is uitgebracht is besproken. Dit stuk bevat het Concept-Reglement van de Provisionele Representanten des Volks van Overyssel over het bestier der Provincie van Overyssel voor wat betreft de Wetgevende en de Uitvoerende macht. De paragrafen uit het concept-Reglement van de commissie over het Hof van Justitie en de Plaatselyke Regering zijn nog in bespreking
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3120
€  30.00

 
De Provisionele Representanten van het Volk van Overyssel
Proclamatie aan het Volk van Overyssel, over het stuk van de Nationale Conventie. Gearresteerd den 21 September 1795
De Provisionele Representanten van het Volk van Overyssel, Proclamatie aan het Volk van Overyssel, over het stuk van de Nationale Conventie. Gearresteerd den 21 September 1795, Vignet: twee leeuwen ondersteunen het wapen van Overijssel, Te Deventer, Gedrukt by J.H.de Lange, Drukker der Provisioneele Representanten van het Volk van Overyssel, (1795), 12 pp, 4º, 18,8 x 15,3 cm, Ingenaaid in omslag van sierpapier met kammarmering. Het bedrukte papier heeft bruine randjes. Wat versleten exemplaar, Op de titelpagina een rond rood stempel met Archief van Zwolle, Publicatie. Vryheid, Gelykheid, Broederschap. De Provisionele Representanten van het Volk van Overyssel doen te weten: dat Wy by Resolutie van den 14 July dezes jaars, het eerste van alle de Provincien, een gaaf en spoedig consent gedragen hadden in het Plan tot de oproeping van geheel het Bataafsche Volk in eene Nationale Conventie. Gedaan ter Vergadering der Provisionele Representanten van Overyssel in Deventer den 21 September 1795. Ondertekend Gerh.Dumbar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3116
€  40.00

 
De ordinaris Gedeputeerden der Provisionele Representanten des Volks van Overyssel
Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Publicatie ter Verkiezing van Representanten voor de Nationale Vergadering. Gearresteert den 14 Juny 1797
De ordinaris Gedeputeerden der Provisionele Representanten des Volks van Overyssel, Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Publicatie ter Verkiezing van Representanten voor de Nationale Vergadering. Gearresteert den 14 Juny 1797, Vignet: Twee leeuwen ondersteunen het wapen van Overijssel, Te Zwolle, gedrukt by François Clement, Drukker der provisionele Representanten des Volks van Overyssel, (1797), 16 pp, 4º, 20,8 x 16,9 cm, Het bedrukte papier is tamelijk fris en gaaf. Ingenaaid in omslag van sierpapier met kammarmering, die wat dof overkomt, Op de titelpagina een rond rood stempel met: Archief van Zwolle, De Nationale Vergadering heeft op 9 juni 1797 de verkiezing uitgeschreven van de Tweede Nationale Vergadering. In deze publicatie staan alle artikelen uit het Reglement tot de Nationale Vergadering die op de verkiezing van Kiezers en Representanten betrekking hebben. Dat zijn er 55. Dan volgt de Verdeeling van de Provincie Overyssel in negen gedeelten, ieder van ongeveer 15000 Zielen, uit ieder van welke een Representant met twee Plaatsvervangers tot de Algemeene Nationale Vergadering zullen worden verkoren
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3121
€  20.00

 
Paillasson, (Charles), expert écrivain juré
L'Art d'écrire réduit à des demonstrations vraies et faciles, avec des explications claires pour le Dictionnaire des Arts
Paillasson, (Charles), expert écrivain juré, L'Art d'écrire réduit à des demonstrations vraies et faciles, avec des explications claires pour le Dictionnaire des Arts, Het boek begint met 16 gegraveerde I-XVI genummerde bladen met blanco achterkant. De titelpagina is meegeteld. De graveurs zijn Aubin (blad I en blad IV-XVI), Prevost (blad II) en Desehrt (blad III), (Paris), s.n., (1760), 16 bladen gravures (schoonschrift en illustraties) + 16 pp tekst, fº, 39,7 x 25,8 cm, In waarschijnlijk oorspronkelijk blauw papieren omslag. Scheurtje in het omslag. Mooi exemplaar, Op de binnenkant van het papieren omslag een ex-libris van GHB met de spreuk 'geeft het beste', Onder de titel Ecritures geven 16 pp tekst in 2 kolommen uitleg over de platen. Zoals la position du corps pour écrire & la tenue de la plume (bij plaat II) en la position des jeunes demoiselles pour écrire (bij plaat III), Dit boek over schoonschrijven is waarschijnlijk verschenen in 1760 en is bedoeld als onderdeel van de Descriptions des Arts et Métiers faites ou approuvées par Messieurs de l'Académie Royale des Sciences. Afleveringen van dit werk zijn verschenen in de periode 1761-1782. Deze Descriptions zijn met vaak verkorte tekst en met gravures van iets mindere kwaliteit overgenomen in de beroemde Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers van Denis Diderot en Jean d'Alembert (1751-1772)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3341
€  425.00

 
Palissot de Montenoy, Charles (1730-1814)
Les Philosophes
Palissot de Montenoy, Charles (1730-1814), Les Philosophes, comedie en trois actes, en vers, (drukkersmerk), A Avignon, près les R.R.P.P. Jésuites, Chez Louis Chambeau, Imprimeur-Libraire, 1760, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?); (2) D'Aiguebert, L'Avare amoureux, Comédie en un acte, Paris, 1764; (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (6) (De Lafontaine of De Champmesié), Le Florentin, Comedie en vers, en deux actes, Paris, 1740, 46 + (2 blanco) pp, 8º, (18 x 11 cm), A-F4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoeken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Deze druk door Chambeau uit Avignon is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel worden er twee exemplaren bewaard van een Haagse nadruk van Pierre Gosse junior uit 1760 met daarbij twee publicaties van de auteur naar aanleiding van het stuk. Ook is er in de KB een exemplaar uit 1760, gedrukt te Parijs bij Duchesne, Dit geruchtmakende, satirische blijspel werd voor het eerst opgevoerd door de Comédiens François ordinaires du Roi op 2 mei 1760. Het stuk, gericht tegen de filosofen van die tijd, de Encyclopédie en vooral Diderot, ontketende een enorm schandaal. Het werd 14 keer opgevoerd. Rousseau walgde ervan en Voltaire pareerde de aanval met het stuk le Café ou L'Écossaise. In 1782 eerde de Comédie Française Palissot met de opvoering van vier van zijn stukken waaronder Le Philosophes in een gekuiste versie. Palissot was later een warm voorstander van de Franse Revolutie
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339e
€  95.00

 
Passe, Willem van de
Robertvs Dvdlivs Comes Leycestriae Baro Denbig Gvbern. Belg. Vnit
Passe, Willem van de, Robertvs Dvdlivs Comes Leycestriae Baro Denbig Gvbern. Belg. Vnit, ovaal portret / borstbeeld rechts, kopergravure, Onder het portret binnen de ovale lijst staat de spreuk: Droict et loial. Onder de lijst een tweeregelig Latijns onderschrift: Ingenio vafer, arte potens, magnusque fauore / Principis, incertam liquit post funera famam. Rechtsonder staat: PW (gekoppeld) Fe, (Londen), z.uitg, (ca 1620), Uit een boek geknipt. Op de achterkant staat een beschrijving in het Latijn van de gebeurtenissen in 1588, portret / drukmoet / papier: 10,9 x 9,7 / 15,9 x 11,2 /16,1 x 11,4 cm, Zeer smalle marges: soms minder dan 1 mm. Goed exemplaar; sterke afdruk. Aan de bovenkant op twee hoeken op karton geplakt. Linksboven is een scheurtje onzichtbaar gemaakt met goed plakband aan de achterkant, Enkele potloodaantekeningen voorop en achterop het karton, Onze Graaf van Leicester, de gunsteling van koningin Elisabeth, staat hier afgebeeld als krijgsman. Hij draagt een fraai bewerkt harnas. Daar bovenuit is een kanten molensteenkraag zichtbaar, die gedeeltelijk schuil gaat achter een korte, spitse baard met bijbehorende snor (stijl: pique devant). Over het harnas draagt Leicester een grote laag afhangende ketting met juwelen (de orde van de Kousenband?) en op het hoofd een zwierige Franse hoed met struisvogelveer, NPG D21137 en D21138. In de National Portrait Gallery zijn drie sterk op deze prent gelijkende, misschien iets oudere of jongere portretten van Leicester aanwezig. Ze zijn gemaakt naar hetzelfde onbekende schilderij en zijn gegraveerd door Nicolas de Clerck (Muller 3173 uit 1617), Compton Holland en John Hinde. De prent van De Clerck is iets groter dan de andere drie en is evenals ons portret van achteren bedrukt. Alle hebben ze dezelfde omschrijving in de ovale lijst, maar bij Holland en Hinde ontbreekt de aanduiding 'Gvbern. Belg. Vnit'. Het portret van Van de Passe is naar rechts; de andere zijn naar links. Van Someren 3193, Robert Dudley, graaf van Leicester was gouverneur en kapitein generaal van de Verenigde Nederlanden in de periode 1585-1588. Willem van de Passe was de zoon van graveur en uitgever Crispijn de oudere, die in Keulen portretten van hooggeplaatste personen heeft gemaakt. De Van de Passes waren wederdopers, moesten daarom Keulen verlaten en vestigden zich in Utrecht. Willems broer Simon werkte sinds 1616 in Londen en Willem voegde zich in 1621 bij hem. Samen produceerden zij veel portretten van vorsten en edellieden
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 951
€  25.00

 
Payne, A(lbert) H(enry)
Salvator Rosa
Payne, A(lbert) H(enry), Salvator Rosa, zelfportret te halven lijve naar links, staalgravure, naar een schilderij van Salvator Rosa, Gem. Gallerie des Königl. Museums in Berlin, Dresden & Leipzig, Published for the proprietors by A.H.Payne, (ca 1850)., Uit Payne's Royal Dresden Gallery (?), Portret / papier: 15 x 11,3 / 26,8 x 20,5 cm, De prent is in goede staat. Linker rand slordig als gevolg van verwijdering uit een boek., Rosa staat hier te halven lijve afgebeeld met een beeldje van een kind in de hand. Zijn haar hangt los over de schouders en hij draagt een jas met enorme pofmouwen, waaronderuit een dito hemd tevoorschijn komt. Zijn blik is afgewend van de toeschouwer; hij kijkt naar links., De Italiaanse kunstschilder, etser, dichter, toneelspeler en componist Salvator Rosa (1615-1673) is vooral bekend om zijn veldslagen en zijn doodsallegoriën. Albert Henry Payne (Londen 1812-Leipzig 1902) was staalgraveur, schilder en illustrator en heeft voornamelijk in Leipzig gewerkt.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 858
€  7.50

 
Petrarca, Francesco
Rime
Petrarca, Francesco, Rime, in Bassano, A Spese Remondini di Venezia. Con Licenza de' Superiori, 1776, 405 (+ 1 blanco) pp, 12º, (14,1 x 7,9 cm), In de oorspronkelijke omslag. Marmerpapier op rug en platten. Achterste schutblad en omslag onderaan in de hoek iets afgeknabbeld. Goed en fris exemplaar, Op de titelpagina stempel: Haus Landfort bei Anholt i/W. Op schutblad in handschrift: Alb Luyken Padua 1811 donum Dv, Pocketuitgave van de beroemde sonnetten op het leven en de dood van Laura, die een zeer grote invloed hebben gehad op de geschiedenis van de West-Europese letterkunde. Vooraf gaat een uitgebreide levensbeschrijving. Verder nog enkele andere gedichten van Petrarca (1304-1374)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1617
€  37.50

Vorige pag. | Pagina's: 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | - Volgende pag.