gevonden: 486 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 29
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Toussaint, A.L.G.Bosboom
Don Abbondio II
Toussaint, A.L.G.Bosboom, Don Abbondio II, (vignet: scène uit het verhaal, steendruk van de Koninklijke lithografie van C.W.Mieling 's Hage), Met een gelithografeerde en een typografische titelpagina, Boekdrukkerij Gebroeders Belinfante 's Gravenhage, Utrecht, W.H.van Heijningen, 1852, Deeltje uit een serie z.g. etagère-boekjes. Opgezet naar het voorbeeld van de Haagse uitgever K.Fuhri, die in 1851 een Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche Auteurs was begonnen. Fuhri heeft 10 deeltjes op de markt gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit; alle verschenen in 1852. Het ging hier om oorspronkelijke Nederlandse literaire werken uit de periode 1670-1830. De reeks van Van Heijningen bracht eigentijds oorspronkelijk literair werk, 286 pp, 32º, (11,9 x 7,5 cm), Gerestaureerd exemplaar. In blind rood linnen bandje. De oorspronkelijke linnen met goud bestempelde rug met naam van de auteur en uitbundige ornamenten is op de nieuwe rug geplakt. Goud op snee. De oorspronkelijke gele schutbladen zijn vervangen. Het boekblok zit nu stevig in de nieuwe band. Bruine vlekjes op de gelithografeerde titelpagina. Papier ook wat gevlekt, W.H.van Heijningen was als uitgever te Utrecht actief in de periode 1846-1854In dezelfde reeks verschenen bij hem Nederlands Verleden van Molster en De twee admiralen van Jacob van Lennep. Beide gedrukt ter boekdrukkerij van A.W.Sythoff, De boekjes uit deze etagère-series zijn bedoeld als sieraad voor de 'woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de 'etagères en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich 'in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de eerste reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar of zijn vooral op de rug verkleurd. Jammer!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2156
€  10.00

 
Toussaint, A.L.G.Bosboom
Don Abbondio II
Toussaint, A.L.G.Bosboom, Don Abbondio II, (vignet: scène uit het verhaal, steendruk van de Koninklijke lithografie van C.W.Mieling 's Hage), Met een gelithografeerde en een typografische titelpagina, Boekdrukkerij Gebroeders Belinfante 's Gravenhage, Utrecht, W.H.van Heijningen, 1852, Deeltje uit een serie z.g. etagère-boekjes. Opgezet naar het voorbeeld van de Haagse uitgever K.Fuhri, die in 1851 een Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche Auteurs was begonnen. Fuhri heeft 10 deeltjes op de markt gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit; alle verschenen in 1852. Het ging hier om oorspronkelijke Nederlandse literaire werken uit de periode 1670-1830. De reeks van Van Heijningen bracht eigentijds oorspronkelijk literair werk, 286 pp, 32º, (11,9 x 7,5 cm), Studie-exemplaar. Niet geschikt voor woonkamer of salon. In blind rood linnen stempel bandje. Met goud bestempelde rug met naam van de auteur en uitbundige ornamenten is beschadigd. Beide platten geheel los van de rug en het boekblok. Goud op snee. Met de oorspronkelijke gele schutbladen. Bruine vlekjes op de gelithografeerde titelpagina. Papier ook wat gevlekt, W.H.van Heijningen was als uitgever te Utrecht actief in de periode 1846-1854In dezelfde reeks verschenen bij hem Nederlands Verleden van Molster en De twee admiralen van Jacob van Lennep. Beide gedrukt ter boekdrukkerij van A.W.Sythoff, De boekjes uit deze etagère-series zijn bedoeld als sieraad voor de 'woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de 'etagères en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich 'in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de eerste reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar of zijn vooral op de rug verkleurd. Jammer!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2157
€  2.50

 
Uilkens, J.A.
Technologisch Handboek of Beschrijving van het gebruik, hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maakt. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Uilkens, J.A., Technologisch Handboek of Beschrijving van het gebruik, hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maakt. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, vignet met afbeelding van een penning, eerprijs van de Maatschappij, Deze bundel heeft voorin niet - zoals de eerste 3 delen van de serie Stukken van onderscheidenen aard - een gegraveerde titelpagina met vignet van Daniël Veelwaard naar een tekening van Jacob Smies, Te Amsterdam, bij Corn.de Vries, Hendk van Munster en Johannes van der Hey, 1809-1819, Complete uitgave van de 3 afleveringen in 1 band onder de titel Stukken van onderscheidenen aard, uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, vijfde bundel. Waarschijnlijk speciaal voor de leden, (VI) + 143 + (1 blanco) / (IV) + 260 / (IV) + 236 = 654 pp, 8º, 21,4 x 12,4 cm, Gebonden in een eenvoudige band. Sierpapier met roze kievitsmarmering op de platten en de rug. Bedrukt papieren rugschildje. Wat stoffig. Sommige katernen niet opengesneden, Op de titelpagina van het eerste stukje en op de laatste bladzij van het derde staat een rechthoekig stempeltje met Gemeente Zwolle archief, Grondige en systematische behandeling van de manieren waarop de mens van omstreeks 1800 gebruik maakte van de natuur tot bevordering van het menselijk geluk en ter ere van de schepper. Dit doorwrochte en interessante werk is verschenen in 3 afleveringen of stukjes: In deel I behandelt de schrijver de technische bewerkingen die de mensen in zijn tijd de voortbrengselen van het delfstoffelijk en in deel II die welke zij het plantenrijk deden ondergaan. Dit met de bedoeling zichzelf en hun medemensen ermee van dienst te zijn. Stukje III beschrijft bijvoorbeeld de merkwaardigste kunstvoortbrengselen van het dierenrijk en behandelt vlees, melk, kabeljauw, kaviaar, zalm, haring, wol, kousen en andere kledingstukken, de hoedemakerij (vilt), zijde, kemelshaar, het verwen van wollen en zijden stoffen, leerbereiding, lijmziederij, horens, darmen, waskaarsen, traanziederij en baleinen en dierlijke meststoffen. In deel I beschrijft Uilkens de bewerkingen die de mensen de voortbrengselen van het delfstoffelijk en in deel II die welke wij het plantenrijk doen ondergaan om er gebruik van te kunnen maken, Op de titelpagina van deel II staat: Deze Grootpapieren afdrukken worden niet verkocht. Dit werk is compleet aanwezig in 11 grote Nederlandse bibliotheken, Toen hij begon te publiceren over de wonderen der natuur was Jacobus Albertus Uilkens (1772-1825) predikant te Eenrum Hij was later schoolopziener en hij schreef schoolboeken. In 1815 werd hij hoogleraar in de landhuishoudkunde aan de Universiteit van Groningen. Hij was een zeer actief lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3139
€  95.00

 
Umbach.J.
Muiden
Umbach.J., Muiden, staalgravure, (Darmstadt / Gouda), (G.G. Lange / G.B. van Goor), 1858-1862, Een van de 136 topografische prenten in J.L.Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, Gouda: G.B. van Goor, 1858-1862. De prenten in deze uitgave van in totaal 64 Nederlandse steden zijn gedrukt en uitgegeven door Gustav Georg Lange te Darmstadt en vervaardigd door een internationaal gezelschap tekenaars en graveurs. Een aantal van deze prenten was in 1845 al uitgegeven in het werk Der Rhein und die Rheinlande met staalgravures van Johann Poppel en anderen naar tekeningen van Ludwig Lange, zichtbaar deel van de afbeelding / passe-partout: 10,3 x 15,3 / 18,7 x 24,2 cm, Goed exemplaar in een keurig zwart passe-partout. Iets vergeeld. Bij het achter passe-partout zetten is het onderschrift weggesneden, evenals de gegevens over tekenaar, uitgever en graveur. Het venster verbergt aan alle kanten iets van de afbeelding en daarachter is ook nog een zekere marge aanwezig, Gezicht op het Muiderslot vanuit het zuiden. Op de voorgrond: een laan met hoge bomen langs de slotgracht. In de bocht van de laan loopt een vrouw met een mand op het hoofd, een stok met een korf over de linker schouder en een buidel in de rechter hand. Het slot zien we met het poortgebouw en de toegangsbrug over de gracht schuin naar rechts (het zuid-oosten) gericht. Op de achtergrond de Zuiderzee met enkele zeilbootjes
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1577
€  27.50

 
De groote kerkenraad der Nederduitsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht
Reglement op de Diaconie-schoolen, ten behoeven van de Kinderen der Bedeeld wordende Ledemaaten. Opgerigt in den Jaare 1748
De groote kerkenraad der Nederduitsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht, Reglement op de Diaconie-schoolen, ten behoeven van de Kinderen der Bedeeld wordende Ledemaaten. Opgerigt in den Jaare 1748, vignet: twee leeuwen houden het wapen van Utrecht vast, Te Utrecht, 1748, 16 pp, 4º, 20,6 x 16,3 cm, Ingenaaid zonder omslag. Papier onafgesneden. Fris exemplaar, Met toestemming van de Burgemeesters en de vroedschap van de stad van 1 april 1748 worden 2 diaconiescholen opgericht. Deze armenscholen worden gehouden in 2 huizen en in elke school zullen minstens 100 kinderen worden onderwezen. In elke school wordt 1 schoolmeester aangesteld. Tot deze scholen worden alleen kinderen toegelaten van wie de ouders bedeeld worden door de Diaconie. Nauwkeurige beschrijving van de taak van de schoolmeesters. Ze geven elke dag les in drie perioden: 's morgens, 's middags en 's avonds. Ze mogen beiden een Ondermeester in dienst nemen, die elke zondag met de kinderen naar de kerk gaat, In 5 grote Nederlandse bibliotheken bewaart men 6 exemplaren van deze uitgave
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3130
€  35.00

 
Boekhouder en Diaconen der Nedertduytsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht
Reglement op 't Diaconye Oude Mannen en Vrouwenhuys, In den Jare 1758 opgerigt, Tot onderhoud van een merkelyk aental Oude bedeelt wordende Ledematen
Boekhouder en Diaconen der Nedertduytsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht, Reglement op 't Diaconye Oude Mannen en Vrouwenhuys, In den Jare 1758 opgerigt, Tot onderhoud van een merkelyk aental Oude bedeelt wordende Ledematen, Te Utrecht, By Abraham van Paddenburg, Boekverkoper op de hoek van de Servet-steeg by den Dom, 1758, 24 pp, 4º, 21,5 x 16,8 cm, Ingenaaid zonder omslag. Papier onafgesneden. Watervlekken, vooral goed zichtbaar op de eerste bladzijden. Bindwerk wat los, Hoofdstuk 1 behandelt in 19 paragrafen het bestuur van het huis in het algemeen. De aanstelling en diensten van de regenten worden beschreven in de 11 paragrafen van hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staan voorschriften die betrekking hebben op de Binnenvader en -moeder (22 hoofdstukken). De 12 paragrafen van hoofdstuk 4 bevatten regels waarnaar de Oude Lieden zich moeten gedragen, In 2 grote Nederlandse bibliotheken worden 2 exemplaren van deze uitgave bewaard, De titelpagina vermeld nog, dat dit reglement werd gepubliceerd met speciale toestemming en goedkeuring van burgermeesters en vroedschap van de stad Utrecht van 6 februari 1758
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3132
€  30.00

 
De respective Cameren van de Diaconye der Gereformeerde Nederduytsche Kerke Jesu Christi en de tegenwoordige Gereformeerde Aelmoesseniers-Kamer der voorsz. Stadt Utrecht
Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge
De respective Cameren van de Diaconye der Gereformeerde Nederduytsche Kerke Jesu Christi en de tegenwoordige Gereformeerde Aelmoesseniers-Kamer der voorsz. Stadt Utrecht, Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, 't Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stads-Drukkeres, tegen over 't Stadhuys, 1769, Meegebonden: Jacob Cambier, boekhouder (van de Camer van de Diaconye), Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren, Te Utrecht by de Wed. J.J.van Poolsum, Stadsdrukkeres en Boekverkoopster tegen over 't Stadhuis, 1769, Ingenaaid zonder omslag. Papier onafgesneden. Titelpagina wat vergeeld, Vooraf gaat een Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, Lunae xvjen July 1688. Dan volgt het Reglement ofte Nieuwe Ordre met voorschriften omtrent de gang van zaken bij de bedeling van gezinnen van ledematen van de kerk en van gezinnen van gereformeerden die geen ledematen zijn of van een andere religie, behalve als ze katholiek zijn. De eerstgenoemden vragen bedeling aan bij de Diaconie en de anderen bij de Aalmoezenierskamer. 15 paragrafen, In 2 grote Nederlandse bibliotheken worden 2 exemplaren van deze uitgave bewaard
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3133a
€  50.00

 
Veelwaard, D.
Tooneel van nood en jammer te Doornspijk in Gelderland, op 4 februarij 1825
Veelwaard, D., Tooneel van nood en jammer te Doornspijk in Gelderland, op 4 februarij 1825, historieprent, kopergravure, naar een tekening van H.P.Oosterhuis, (Amsterdam), (Schalekamp en Van de Grampel), (1826), Een van de 5 prenten die zijn bedoeld als illustratie in het boek van Nicolaas Swart, Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den Februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel, 1826. Deze prenten en de bijbehorende kaart waren los te koop. Dit is een exemplaar met scherpe vouwen die ontstaan bij het meebinden als uitklapbare illustratie in een boek, Afbeelding / papier: 15 x 25,5 / 22,5 x 33,8 cm, Aan alle kanten afgesneden. Twee tamelijk scherpe verticale vouwen, waarvan er een enigszins zichtbaar is in de prent. Bij het afdrukken van de prent is het papier wat gekreukt, zodat er witte streepjes over de voorstelling lopen. Deze kunnen worden geretoucheerd. Enkele vochtvlekken in de marge boven de voorstelling, Centraal in de voorstelling staat de kerk van Doornspijk, die helemaal omringd is door golvend water. Is dit de Sint Lutgeruskerk aan de Zuiderzeedijk, die in 1825 is verwoest? Dieren en wrakstukken worden met het water meegesleurd. Op de voorgrond een grote ravage van gebruiksvoorwerpen, huisraad, tonnen, een wagenwiel en bossen stro. Rechts op de voorgrond als enig levend wezen: een hondje op een droog plekje, Muller 6219 (3)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2293
€  30.00

 
Verbeek, Gerardus (1737-1828)
Gods zoon in 't Vleesch. Of bespiegeling over de heilrijke geboorte van den Zaligmaaker der Waereld: Jesus Christus, binnen Bethlehem
Verbeek, Gerardus (1737-1828), Gods zoon in 't Vleesch. Of bespiegeling over de heilrijke geboorte van den Zaligmaaker der Waereld: Jesus Christus, binnen Bethlehem, (ornament), Te Delft, By Jan de Groot, Pz., 1783, (XVI) + 46 + (2 blanco) pp, 8º, (22 x 13,5 cm), Ingenaaid in oorspronkelijke marmerpapieren omslag. Papier onafgesneden, maar bovenin zijn over 6 cm vanaf de bovenrand enkele millimeters (bijna onzichtbaar) afgeknabbeld. Binnenwerk tamelijk goed. Hier en daar wat vochtvlekken, Het dichtstuk is opgedragen aan Mr. Maximiliaan 's Gravesande en Anna 's Gravesande, gebooren Van der Aar de Sterke, de oprichters van een kunstlievend gezelschap in Delft. Dan volgen een Voorbericht (4 pp) en een schematische schets van de inhoud en de opbouw van het dichtstuk (4 pp). Het gedicht begint met 20 bladzijden epische alexandrijnen, steeds gegroepeerd tot geledingen van 4 verzen met omarmend rijmschema. Daarop volgen drie lyrische zangen (op aangegeven bekende wijzen): een Rei engelen, een Rei Geesten en een Slotzang van 't verëenigd hemelsch heirleger. 8 Bladzijden alexandrijnen besluiten het gedicht, Van dit gedicht bevinden zich 2 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken, Is dit gedicht een satire? Witsen Geysbeek beschouwde het als: 'stichtelijke Kerslectuur op rijm voor eenvoudige vrome menschen die geene kennis van poëzij hebben.' Verbeek behoorde tot de kring van Gerrit Paape. In 1779 heeft hij samen met Anna van der Aar (het eerste vrouwelijke lid van KWDAV) en Paape het Delftse dichtgenootschap 'Tot nut van elkander' opgericht. Als patriottisch uitgever in 1786 en 1787 was hij actiever dan als dichter. Hij was verkooppunt van de Janus en uitgever van werk van Paape en andere patriottische auteurs. Verbeek is in 1787 gevlucht en woonde lange tijd in Duinkerken (Stokebrand Janus, 131)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1112
€  100.00

 
Verhulst, Joh. J.H., F.Beyer, Fr.Burgmüller, A. Le Carpentier, M.Clementi, A.Diabelli, H.Lemoine e.a.
Collection Musicale
Verhulst, Joh. J.H., F.Beyer, Fr.Burgmüller, A. Le Carpentier, M.Clementi, A.Diabelli, H.Lemoine e.a., Collection Musicale, Album bestaande uit 28 partituren voor piano / pianoforte, Rotterdam en elders, W.C.de Vletter en andere uitgevers, (ca 1850), 298 pp, (31,8 x 26,6 cm), Gebonden in een halfleren band met groenblauw linnen op de platten en schutbladen van marmerpapier. Linnen hier en daar los en bevlekt. Op de muziekbladen dikwijls sporen van vette kinderhandjes. Van één uitgave ontbreekt een blad. Met veel mooie gelithografeerde titelpagina's, Hoewel veel stukken in dit album zijn gemaakt voor kostschool-dametjes, is Jan van der Run de oorspronkelijke eigenaar en waarschijnlijk ook de samensteller van dit album geweest. Zie zijn naam op de titelpagina van Henri Bertini's 25 Etudes Elémentaires de Piano, nummer 27 in deze verzameling, Verzameling van 28 stukken voor piano, bestemd voor kinderen, in het bijzonder kostschoolmeisjes. 6 Uitgaven bevatten stukken voor 4 handen en maar twee bevatten zangstukken. Een daarvan is opus 39 van Joh. J.H.Verhulst, Kindertoonen, Twaalf Liederen voor eene zangstem met pianoforte, in muzijk gebragt en den heer G.G.Schutze van Houten uit vriendschap en hoogachting toegewijd, Rotterdam, bij W.C.de Vletter, z.j. (ca 1845) Met titelpagina van E.Vermorcken. 6 van de 12 liederen zijn op tekst van J.P.Heije: Zons-opgang, Sint-Nicolaas (Zie de maan), Voorjaarskoelte, In t' Bosch, Lentelied en Naar bed, In de grote Nederlandse bibliotheken bewaart men twee verschillende versies van de partituur van Kindertoonen. Het gaat hier wel om dezelfde steendruk (met Plaatnummer 228), maar er zijn ook exemplaren met Weygand in Den Haag als uitgever. Van de uitgave van De Vletter hebben de Universiteitsbibliotheek Utrecht en de Openbare Bibliotheek Amsterdam een exemplaar. In de laatstgenoemde bibliotheek wordt ook de autograaf bewaard van 9 van de 12 nummers. In de KB is een exemplaar van de Haagse uitgave van F.J.Weygand (J.F.A.Muzerie), Johannes Verhulst was een groot bewonderaar van Schubert en Schumann. Hij schreef liederen op tekst van Heije. De muziek van de algemeen bekende 'Zie de maan schijnt door de bomen' is van Viotta
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1566
€  75.00

 
Vernet, Carle
Marchand de Billets de Loterie, aux derniers les bons
Vernet, Carle, Marchand de Billets de Loterie, aux derniers les bons, met de hand ingekleurde litho door Delpech, cinquante Louis d'or pour douze sous, (Paris), (Delpech), (ca 1820), Een van de 100 litho's (Nº 47) uit Carle Vernets boek Cris de Paris, dessinés d'apres nature, waarin 100 straatverkopers zijn afgebeeld met hun kenmerkende teksten, afbeelding inclusief tekst / papier: 22,5 x 15 / 35 x 25,9 cm, De inkleuring, met grijsblauw, is beperkt tot de kledij van de loterijbriefjes-verkoper. Wat de prent een moderne uitstraling geeft. Aan de achterkant links is over de gehele lengte een lijmspoor zichtbaar. De prent was dus op een strookje geplakt en zo meegebonden met de andere 99 prenten. Aan de bovenrand is te zien, dat deze prent afkomstig is uit een boek met goud op snee. De prent is in goede conditie en ziet er fris uit. Hier en daar zitten enkele bijna onzichtbare vlekjes, Een wat morsig geklede heer in frak, lange broek, vest en overhemd, dat van boven met een halsdoekje is dichtgeknoopt, heeft in de rechterhand twee lootjes en wijst er met de linkerhand naar. Op het hoofd draagt hij een pet in dezelfde kleur als zijn pak, Worldcat geeft een eerste druk van ca 1820 en noemt zonder veel verdere informatie een herdruk van 1900, Antoine Charles Horace Vernet (1758-1836) is en beroemde Franse schilder van genretaferelen en vooral van paarden. Hij is bekend door het weergeven van heldendaden van Napoleon, maar is geliefd om zijn jachttaferelen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2307
€  25.00

 
Vinkeles, R en D.Vrijdag
Aanhouding van Lodewijk de XVIde te Varennes, op den 22sten van Wiedemaand 1791
Vinkeles, R en D.Vrijdag, Aanhouding van Lodewijk de XVIde te Varennes, op den 22sten van Wiedemaand 1791, kopergravure, naar J.Bulthuis, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1799), Illustratie nummer 24 in M.Stuart en J.Konijnenburg, Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk VIII, Amsterdam, Johannes Allart, 1799, afbeelding / papier: 15,3 x 21,8 / 17,5 x 22 cm, Zeer goede afdruk, maar aan alle kanten kort afgesneden en aan de randen op veel plaatsen ingescheurd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2545
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts
J.B.Baron van den Heuvel, Capt van de Geldersche Jagers
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts, J.B.Baron van den Heuvel, Capt van de Geldersche Jagers, portret in medaillon / borstbeeld rechts / eenvoudig bijwerk, kopergravure, naar een tekening van J.Buijs, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1793), Illustratie in Jacobus Kok en Jan Fokke, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam Johannes Allart, XXI (1793), portret / afbeelding / papier: 4,3 x 4,3 / 8,2 x 5,5 / 12,4 x 7,5 cm, goede afdruk. Papier bovenin wat bruin, Deze verdediger van het patriottische Utrecht in 1787 is gekleed in een uniformjas, waaronder een hemd met lubben. Het eigen haar draagt hij kort geknipt en van voren in een pony. Onder het portret een geweer en een trommel als bijwerk, Van Someren vermeldt een portret van deze militair door F.Pfeiffer (2431), Jan Baptist van den Heuvel tot Beychelingen gezegt Bartholotti. Woonde opBly(en)werven in Gelderland. Hij begaf zich in 1787 in Utrechtse krijgsdienst, als kapitein van een compagnie in het z.g. Gelderse Corps. Na de contrarevolutie van 1787 werd hij in Gelderland vervolgd wegens dienst nemen in een andere provincie
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1033
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier
A.W.Baron van Palland tot Zuithem
Vinkeles, Reinier, A.W.Baron van Palland tot Zuithem, portret / borstbeeld links en profil in rechthoekig lijstwerk, kopergravure, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1792), Illustratie in het Vervolg op Wagenaar VIII, Amsterdam, Johannes Allart, 1792, tegenover bladzij 54, Afbeelding / prent / papier: 6,2 x 4,9 / 14 x 8,8 / 20,3 x 12,3 cm, Papier aan drie kanten netjes afgesneden, maar aan de linkerkant wat slordig. Linker marge smaller dan de andere randen. Roestvlekjes in de rechter marge, De grote vriend van Joan Derk van der Capellen draagt op dit portret het haar in een rolletje tot net over de oren en tot aan de kraag van zijn jas. Hij is gekleed in een donkere frack met grote knoopsgaten en zonder revers; daaronder een vest en een witte jabot. Dit portret gaat terug op dezelfde tekening als het portretje in deel XVII van de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd. Onder het portret op een plaquette staat de naam van de geportretteerde. Op portret en plaquette is een gordijn gedrapeerd, Van Someren 4118. Van Van Pallandt tot Zuthem bestaat een gegraveerd portret in folio door Sciavonetti naar een schilderij van Adriaan de Lelie uit 1790 (Van Someren 4117). Het schilderij van De Lelie hangt in de patriottenkamer van het Stedelijk Museum Zwolle. Twee door Vinkeles (en Bogerts) en A.Hulk gegraveerde portretjes in medaillon en het portret in het Vervolg op Wagenaar gaan hier niet op terug (Van Someren 4118 en 4119), Van Pallandt tot Zuthem was in Overijssel de steun en toeverlaat van Joan Derk van der Capellen. Na diens dood was hij een van de voormannen van de patriotten in Nederland. Na de contrarevolutie van 1787 vluchtte hij naar Antwerpen en verbleef afwisselend daar of in Parijs, Brussel, Rouen of Sint-Omaars. In augustus 1790 keerde hij terug naar zijn havezate Zuthem. Van 1763-1787 was hij drost van IJsselmuiden. In de tijd van de Bataafse Republiek werd hij volksvertegenwoordiger en drost van Salland. Over deze voor de geschiedenis zeer interessante patriottische voorman is weinig geschreven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1282
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier
A.W.Baron van Palland tot Zuithem
Vinkeles, Reinier, A.W.Baron van Palland tot Zuithem, portret / borstbeeld links en profil, in medaillon met randschrift, kopergravure, naar een tekening van J.Buijs, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1791), Illustratie in Jacobus Kok en Jan Fokke, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam, Johannes Allart, XVII (1791), plaat VII, Afbeelding / prent / papier: 4,4 x 4,4 / 8,2 x 5,5 / 13,8 x 8,7 cm, Links en onderaan afgesneden. Linker marge en bovenrand veel smaller dan de andere randen. Rechter rand en bovenrand wat bruin, De grote vriend van Joan Derk van der Capellen draagt op dit portret het haar in een rolletje tot net over de oren en tot aan de kraag van zijn jas. Hij is gekleed in een donkere frack met grote knoopsgaten en zonder revers; daaronder een vest en een witte jabot. Dit portretje gaat terug op dezelfde tekening als het portret in het Vervolg op Wagenaar VIII (1792). Onder het portret, op een plaquette, staat een bloemguirlande, Niet bij Muller of Van Someren. Van Van Pallandt tot Zuthem bestaat een gegraveerd portret in folio door Sciavonetti naar een schilderij van Adriaan de Lelie uit 1790 (Van Someren 4117). Het schilderij van De Lelie hangt in de patriottenkamer van het Stedelijk Museum Zwolle. De twee door Vinkeles (en Bogerts) en A.Hulk gegraveerde portretjes in medaillon en het portret in het Vervolg op Wagenaar gaan hier niet op terug (Van Someren 4118 en 4119), Van Pallandt tot Zuthem was in Overijssel de steun en toeverlaat van Joan Derk van der Capellen. Na diens dood was hij een van de voormannen van de patriotten in Nederland. Na de contrarevolutie van 1787 vluchtte hij naar Antwerpen en verbleef afwisselend daar of in Parijs, Brussel, Rouen of Sint-Omaars. In augustus 1790 keerde hij terug naar zijn havezate Zuthem. Van 1763-1787 was hij drost van IJsselmuiden. In de tijd van de Bataafse Republiek werd hij volksvertegenwoordiger en drost van Salland. Over deze voor de geschiedenis zeer interessante patriottische voorman is weinig geschreven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1283
€  5.00

Vorige pag. | Pagina's: 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - Volgende pag.