gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 26
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Schmid, C., Schrijver van den Kers-avond
Eerste honderdtal leerzame verhalen (v)oor kinderen.
Schmid, C., Schrijver van den Kers-avond, Eerste honderdtal leerzame verhalen (v)oor kinderen., Een leesboek voor de scholen, (Vertaling van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder I), Elfde druk, Amsterdam, Ten Brink en de Vries, 1850, VIII + 95 + (1) pp, (16 x 10,5 cm), In oorspronkelijke blauwe slappe kartonnen omslag. Rug beplakt met blauw papier en de platten bovenin met 4 strookjes sierpapier van verschillende soort over elkaar. Slordig exemplaar; intensief gebruikt. Hier en daar gerepareerd. Boekblok gebroken, Op de titelpagina in inkt: School, 100 kleine verhalen 'uit de oudheid', 'die eenen schat van wijsheid bevatten' aangevuld met soortgelijke verhalen van nieuwere schrijvers. 'Eenvoudig en onopgesmukt voor kinderen verhaald en als het nodig was naar onze denkbeelden geschikt.' Een zeer nuttig boekje voor volksscholen. Gedrukt in zeer veel verschillende lettertypen. Elk verhaaltje is voorzien van een leerzame spreuk, De eerste druk van dit boekje is van 1829. Tot en met 1899 verschenen er 26 herdrukken. Van deze elfde druk zijn in de grote Nederlandse bibliotheken 2 exemplaren beschikbaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 499
€  17.50

 
Schmidlin, Johannes, Pfarrer zu Wezikon und Seegreben
Singendes und spielendes Vergnügen reiner Andacht, Oder Geistreiche Gesänge, nach der Wahl des Besten gesammlet, zur Erweckung des innern Christenthums eingerichtet, und mit musicalischen Compositionen begleitet
Schmidlin, Johannes, Pfarrer zu Wezikon und Seegreben, Singendes und spielendes Vergnügen reiner Andacht, Oder Geistreiche Gesänge, nach der Wahl des Besten gesammlet, zur Erweckung des innern Christenthums eingerichtet, und mit musicalischen Compositionen begleitet, Dritte und privilegirte Auflag, Zürich, getruckt in Bürgklischer Truckerey, 1767, (XVI) + 941 + (2 + 1 blanco) pp, 20,5 x 11,8 x 6,8 cm, Vergelijking met de tweede druk van 1758 leert, dat twee bladen aan het voorwerk ontbreken. Het gaat om een tweede opdracht en een gegraveerde titelprent met daarop een zingende dame en een orgelspeler. Gebonden in een leren band over houten platten. Rug met vijf ribben. Sloten ontbreken. Gebruikt exemplaar. Pagina's bovenin verbruind. Op enkele bladen gaatjes van de boekenworm, Op het voorste schutblad: drie aantekeningen met namen van vroegere eigenaren in inkt in handschrift. Een daarvan is gedateerd 1779, Privilegium van december 1757 voor een tweede vermeerderde druk; Opdracht aan Caspar Heß, praesident einer Lobliches Music-Geslelschaftt auf dem Music-Saal en alle andere leden van het Music-Collegium; Voorbericht; Voorbericht bij de derde druk; Lijst van alle tot dan toe verschenen Musicalischen Schrifften van de auteur, Totaal 481 liederen met bijbehorende muzieknoten; Alfabetisch register, ingedeeld in 259 drie- en vierstemmige liederen, 8 duetten en 214 soli. Een bericht van de uitgever besluit dit dikke boek, Van dit werk verschenen in de achttiende eeuw 6 drukken: 1752 1757, 1758, 1767, 1777 en 1792, Johannes Schmidlin (1722-1772) was een beroemd predikant en componist in het kanton Zürich in Zwitserland. Singendes und spielendes Vergnügen reiner Andacht is verschenen in 1752. Het was zijn debuut en meteen ook zijn belangrijkste werk. Hij woonde en werkte toen nog in Dietlikon. In 1754 werd Schmidlin naar Wetzikon beroepen. Daar werkt hij als welbespraakt predikant, enthousiast musicus, hoogbegaafde zanger en componist, maar vooral als hervormer van het kerkelijk gezang
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1905
€  75.00

 
Schreckenbach, Paul
Der Zusammenbruch Preußens im Jahre 1806. Eine Erinnerungsgabe für das deutsche Volk. Mit 100 Illustrationen und Beilagen nach zeitgenössischen Darstellungen
Schreckenbach, Paul, Der Zusammenbruch Preußens im Jahre 1806. Eine Erinnerungsgabe für das deutsche Volk. Mit 100 Illustrationen und Beilagen nach zeitgenössischen Darstellungen, (drukkersmerk), (Met veel illustraties in zwart/wit. Portretten van belangrijke personen en reproducties van prenten van veldslagen en uniformen. Enkele pamfletten uit die tijd in facsimile. Tegenover de titelpagina een prachtig portret in ovaal van Koningin Louise naar Johann August Friedrich Tischbein), Jena, Eugen Diederichs, 1906, VI + 208 pp, 27,8 x 19,1 cm, In stevige papieren omslag, die voorop en op de rug is bedrukt. Rug en flappen enigszins verbruind en gescheurd. Op het voorste schutblad de namen van vorige eigenaars, onder wie VanderOudermeulen. Oct.1906. Papier onafgesneden. Binnenin hier en daar een vochtvlekje. Beetje beduimeld exemplaar, maar van binnen fris
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 145
€  20.00

 
Schutte, Rutger, predikant te Amsterdam
Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche en eenige in dien smaak Nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht
Schutte, Rutger, predikant te Amsterdam, Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche en eenige in dien smaak Nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht, (titelvignet), Tweede en verbeterde druk, Amsterdam, Op den Vijgendam, Johannes Cóvens, Junior, 1770., Eerste deel, (in één band met deel II en deel III), XXXVI + (24) +146 pp, 8º, (19,2 x 12,2 cm)., De drie delen van Schuttes Stichtelijke gezangen in één halfleren band uit de tijd. Rug, voor- en achterplat zijn bestreken met een doorzichtige, glimmende laag van mij onbekende samenstelling. Verder is het een nogal onfris exemplaar., Daar staat tegenover, dat het boek compleet is, dat het behalve de gezangen ook enkele teksten over het kerkgezang bevat en er interessante drempeldichten in staan. De afzonderlijk uitgegeven muziek is er niet bij.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 137a
€  50.00

 
Schutte, Rutger predikant te Amsterdam
Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht, En met aanmerkingen tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt
Schutte, Rutger predikant te Amsterdam, Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht, En met aanmerkingen tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt, Op nieuw Muziek gesteld door Leonard Frismuth, (titelvignet van R.Vinkeles 1764), Amsterdam, Op den Vijgendam, Johannes Cóvens, Junior, 1764., Twede deel, in één band met deel I en deel III, XII + (18) + 208 pp, 8º, (19,2 x 12,2 cm)., De drie delen van Schuttes Stichtelijke gezangen in één halfleren band uit de tijd. Rug, voor- en achterplat zijn bestreken met een doorzichtige, glimmende laag van mij onbekende samenstelling. Verder is het een nogal onfris exemplaar., Daar staat tegenover, dat het boek compleet is, dat het behalve de gezangen ook enkele teksten over het kerkgezang bevat en er interessante drempeldichten in staan. De afzonderlijk uitgegeven muziek is er niet bij.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 137b
€  50.00

 
Schutte, Rutger predikant te Amsterdam
Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht. En met aanmerkingen, tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt
Schutte, Rutger predikant te Amsterdam, Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht. En met aanmerkingen, tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt, Op de beste Italiaansche, of in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen gezet; door verscheidene voornaame meesters, (titelvignet van S.Fokke), Amsterdam, Op den Vijgendam, Johannes Cóvens, Junior, 1765., Derde deel, (in één band met deel I en deel II), XXXII + (30) + 194 + (8) pp, 8º, (19,2 x 12,2 cm)., De drie delen van Schuttes Stichtelijke gezangen in één halfleren band uit de tijd. Rug, voor- en achterplat zijn bestreken met een doorzichtige, glimmende laag van mij onbekende samenstelling. Verder is het een nogal onfris exemplaar., Daar staat tegenover, dat het boek compleet is, dat het behalve de gezangen ook enkele teksten over het kerkgezang bevat en er interessante drempeldichten in staan. De afzonderlijk uitgegeven muziek is er niet bij.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 137c
€  50.00

 
Senus, W.van
Bedriegertje met de portretten van de kunstenaars Cornelis Cels, P.J.Gabriël, J.W.Pieneman en P.C.Wonder
Senus, W.van, Bedriegertje met de portretten van de kunstenaars Cornelis Cels, P.J.Gabriël, J.W.Pieneman en P.C.Wonder, viervoudig portret / borstbeelden, kopergravure, (Haarlem), (A.Loosjes Pz), (1820), Deze prent is afkomstig uit R.van Eijnden en A.van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst sedert de helft der achttiende eeuw III, Haarlem, A.Loosjes Pz, 1820 en is gemerkt met de letter C en de aanduiding bl 227, Afbeelding / papier: 14,4 x 9,2 / 23,7 x 15 cm. De portretjes zijn ca 5,5 x 4 cm, Op groot papier, maar wat onregelmatig van afmetingen. Goed exemplaar, achterop, aan de onderrand in potlood: de namen van de afgebeelde kunstenaars, Vier portretten van kunstenaars op een bedriegertje. Op deze gravure zien we een vel papier dat met twee spelden aan de wand is bevestigd. Daarop zijn de portretten van Cornelis Cels ( 1778-1859), Paul Joseph Gabriël (1784-1833), Jan Willem Pieneman (1778-1853) en Pieter Christoffel Wonder (1780-1852) als het ware getekend. De portretjes zijn van een nummer voorzien. De namen van de afgebeelde kunstenaars staan niet op de prent, Van Someren I, 211
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1162
€  10.00

 
Senus, W. van
Carolina, prinses van Oranje Nassau
Senus, W. van, Carolina, prinses van Oranje Nassau, ovaal portret / borstbeeld rechts, stippelgravure, 'na het Schild: van H. Pothoven', Amsterdam, E.Maaskamp, (1821-1826)., Afkomstig uit: M.Stuart, Vaderlandsche historie, Amsterdam, 1821-1826, 4 dln., Portret / papier: 10,4 x 8,8 / 22,8 x 14,6 cm., Linker rand slordig afgesneden. Twee scheurtjes ten gevolge van de verwijdering uit een boekdeel. Andere randen onafgesneden. Hier en daar een vouwtje. Mooi portret., Portret van een populaire prinses. Zij was de vijf jaar oudere zus van Willem V en trouwde op 17-jarige leeftijd met Karel Christiaan, prins van Nassau Weilburg, generaal in dienst van de Republiek. Zij bewoonden in Den Haag een groot huis dat later de Haagsche Schouwburg zou worden. Op haar verzoek en na haar lang aandringen heeft de jonge Mozart in 1765 en 1766 Den Haag met een bezoek vereerd. Vader Leopold kon de smeekbeden van de hoogzwangere prinses niet weerstaan. In 1784 vertrokken zij en haar echtgenoot naar Kirchheim-Bolanden en Weilburg in Duitsland., Lit: Joh.W.A.Naber, Carolina van Oranje Vorstin van Nassau- Weilburg, 1910.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 716
€  10.00

 
Senus, W. van
Het doorbreken des dijks van de Wijde Wormer, in den morgen van 6 Februarij 1825 van Purmerland te zien
Senus, W. van, Het doorbreken des dijks van de Wijde Wormer, in den morgen van 6 Februarij 1825 van Purmerland te zien, historieprent, kopergravure, naar H.P.Oosterhuis, (Amsterdam), (Schalekamp en Van de Grampel), (1826), Een van de 5 prenten die zijn bedoeld als illustratie in het boek van Nicolaas Swart, Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den Februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel, 1826. Deze prenten en de bijbehorende kaart waren los te koop. Dit is een exemplaar met scherpe vouwen die ontstaan bij het meebinden als uitklapbare illustratie in een boek, Afbeelding / papier: 15,1 x 25,5 / 22,2 x 33,8 cm, Aan alle kanten afgesneden. Bovenaan in de marge wat bijna onzichtbare waterschade. Twee tamelijk scherpe verticale vouwen, waarvan er een enigszins zichtbaar is in de prent. Goede afdruk, Links op de voorgrond een boerderij met hooiberg. Daarvoor en rechts daarvan stroomt het woedende water de polder in. Huisraad, tonnen, een wagenwiel en andere voorwerpen worden meegevoerd. Een boer voert zijn koe mee naar een wachtend bootje. In het verschiet links vier molens, centraal een kerk en rechts daarvan veel huizen. Boven dit alles een donker wolkendek, Muller 6219 (2)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2292
€  30.00

 
Senus, W. van
De groote doorbraak in den muur of steenen beer, bij het Joden Kerkhof buiten Hasselt, in den namiddag van 4 februarij 1825, van de Stads wal, naar den kant van Meppel en Roveen te zien
Senus, W. van, De groote doorbraak in den muur of steenen beer, bij het Joden Kerkhof buiten Hasselt, in den namiddag van 4 februarij 1825, van de Stads wal, naar den kant van Meppel en Roveen te zien, historieprent, kopergravure, naar H.P.Oosterhuis, (Amsterdam), (Schalekamp en Van de Grampel), (1826), Een van de 5 prenten die zijn bedoeld als illustratie in het boek van Nicolaas Swart, Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den Februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel, 1826. Deze prenten en de bijbehorende kaart waren los te koop. Dit is een exemplaar met scherpe vouwen die ontstaan bij het meebinden als uitklapbare illustratie in een boek, Afbeelding / papier: 15 x 25,6 / 22,3 x 34 cm, Aan alle kanten wat slordig afgesneden. Scheurtje in de marge gerestaureerd. Twee tamelijk scherpe verticale vouwen, waarvan er een enigszins zichtbaar is in de prent. Goede afdruk, Op de prent zien we op de plek waar de waterkering is bezweken. Op de voorgrond staan wat mensen en een hond te kijken. Het woedende water stroomt vanuit het Zwarte Water in oostelijke richting het platte land op; delen van huizen, huisraad, mensen en dieren meeslepend. Op de voorgrond ook een dak met daarop een rond torentje met een windwijzer. Een vrouw loopt huilend weg. Boven de woedende watervlakte een donkere wolkenlucht, Muller 6219 (5), De Joodse begraafplaats van het Overijsselse Hasselt lag buiten de Venepoort, zuidoostelijk van de weg en de dijk naar Zwartsluis. Deze was in 1774 in gebruik genomen, maar werd bij de overstroming van 1825 totaal verwoest
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2290
€  30.00

 
Senus, W. van
De Vrouwe Gouvernante in de Vergadering van Holland
Senus, W. van, De Vrouwe Gouvernante in de Vergadering van Holland, historieprent, kopergravure, naar E. Maaskamp, (Amsterdam), (E.Maaskamp), (1821-1826)., Boekillustratie afkomstig uit Martinus Stuart, Vaderlandsche historie, Amsterdam,1821-1826, 4 dln, Afbeelding / prent / papier: 14,7 x 9,4 / 21,6 x 13,9 / 23 x 14,3, Bovenaan en onderaan onafgesneden. Aan de linker rand ontbreekt een stukje papier. Daar zitten twee scheurtjes als gevolg van de verwijdering uit een boekdeel. Goede afdruk, Anna van Hannover, de weduwe van stadhouder Willem IV werd na de dood van haar man voogdes en gouvernante van haar kinderen Willem V en prinses Carolina. Omdat het stadhouderschap erfelijk was verklaard, nam zij als gouvernante officieel zitting in allerlei vergaderingen waar de stadhouder zitting in had. Het is niet duidelijk of het hier gaat om het zitting nemen in de Staten van Holland of in de Staten Generaal. Muller vermeldt deze prent als nummer 4052 en spreekt over zitting in de Staten Generaal op 21 december 1752. Een merkwaardige intieme prent met veel kleine mensjes bij elkaar gezeten in een zeer hoge zaal met glas-in-lood ruitjes, Muller 4052
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 718
€  10.00

 
Sewrin, Charles Augustin (1771-1853)
Les habitans des Landes
Sewrin, Charles Augustin (1771-1853), Les habitans des Landes, comédie en un acte, mèlée de couplets, Représentée pour la premiere fois a Paris, sur le théatre des Variétés, le 21 octobre 1811, (ornament), Imprimerie de Froullé, rue Montmartre, A Paris, Chez Barba, libraire, Palais-Royal, derrière le Théâtre Français, Nº 51, 1811, 43 + (1 blanco) pp, 8º, (19 x 12,4 cm), In papieren omslag. Papier afgesneden. Rug wat beschadigd. Eerste vier en laatste twee bladzijden wat verbruind, Een lijstje van personages gaat aan het libretto vooraf. De 11 rollen zijn gespeeld door de dames Baroyer en Mengoszzi, de juffrouwen Pauline, Aldégonde en Louise en de heren Dubois, Vernet, Lefevre, Cazot, Brunet en Fleury. De teksten zijn in proza; de vele zangstukken in rijmende verzen. Van enkele zangstukjes wordt de componist vermeld. Bijvoorbeeld: Tourterelle, Frédérick Kreubé en Jean Monnet. De meeste melodieën worden aangeduid door de eerste regel van een bekend liedje uit een andere vaudeville. Een verwijzing luidt 'De la Walse de Mozard', Dit libretto is in één exemplaar beschikbaar in de grote Nederlandse bibliotheken (KB), Vaudevilles waren oorspronkelijk bekende straatliedjes waarin dikwijls de actualiteit op satirische manier werd bezongen. Blijspelen met veel eenvoudige liedjes werden later Vaudeville genoemd. In dit stuk is het laatste lied aangeduid met de naam Vaudeville en het voorlaatste met de naam Ronde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 323
€  35.00

 
Sewrin, Charles Augustin (1771-1853) en André René Polydore Alissan de Chazet (1775-1844)
Le medicin de Palerme
Sewrin, Charles Augustin (1771-1853) en André René Polydore Alissan de Chazet (1775-1844), Le medicin de Palerme, comédie en un acte, mélée de vaudevilles, Représentée pour la première fois a Paris sur le Theâtre Montansier, le 16 Thermidor an 12, (ornament), De l'Imprimerie de Hocquet et Comp., rue St.-Lazare, N.110, maison Ruggieri, A Paris, Chez Mad. Cavanagh, Libraire, sous le nouveau passage du Panorama, Nº 5, entre le Boulevard Montmartre et la rue St.-Marc, An XII (1804), 27 + (1) pp 8º (20 x 12,2 cm), In half perkamenten bandje met stevige kartonnen platten en sierpapier. Etiketje in de vorm van een wapen geknipt, waarop in handschrift de titel van het stuk. Papier afgesneden. Rug wat beschadigd, Een lijstje van personages gaat aan het libretto vooraf. De 5 rollen zijn gespeeld door mademoiselle Caroline en de heren Dubois, Brunet, Frédérick en Joly. De teksten zijn in proza; de vele zangstukken in rijmende verzen. Van elk zangstukje wordt de (bekende) wijs opgegeven. Bijvoorbeeld: de l'Opéra Comique, du petit Matelot en Je le donnerai. Achterin een lijst van bij deze uitgeefster verkrijgbare pieces de théatre, Dit libretto is in één exemplaar beschikbaar in de grote Nederlandse bibliotheken (KB), Omstreeks 1810 zijn drie andere toneelwerkjes van deze samenwerkende Franse auteurs in het Nederlands vertaald. Waaronder Voorheen en thans, of zo gaat het in de wereld (zangspel, herdrukt 1816) door C.A.van Ray. In de periode 1810-1823 kwamen hier nog eens 4 alleen door Seurin geschreven stukken bij; bijvoorbeeld De onnozele familie, blijspel met zang, van dezelfde vertaler (1810, herdruk 1868)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 322
€  35.00

 
Shenstone, William (1714-1763)
The works, In verse and prose, In three volumes. With decorations
Shenstone, William (1714-1763), The works, In verse and prose, In three volumes. With decorations, (Motto van Vergilius in 't Latijn met imitation en gegraveerde titelprent, waarop bloemen, planten, een waterval en een vogel en de zinspreuk Flumina Amem Silvasque Inglorius), Illustraties: I: Op p 195 een ets van dansende en muziekmakende saters (Begin van de Levities or pieces of humour). Op p 233 een ets van het oordeel van Heracles (Begin van de Moral Pieces). II: Op p 3 illustratie: Athene overhandigt de dichter die op een landgoed onder een boom zit, een vel papier waarop staat: 'Hints towards the elements of taste' (begin van de afdeling Essays on men and manners). Op p 320 een illustratie met een stukje natuur op het landgoed The Leasowes, The sixth edition, London, Printed for J.Dodsley in Pall-mall, 1791, In drie delen, 330; (I) + 342; XVI + 352 pp, 8º, (17,4 x 10,9 cm), Voorin deel I ontbreekt minstens 1 blaadje. Verder mist dit deeltje blad B7, (pp 29 en 30); de ontbrekende tekst is in oud handschrift toegevoegd. Van blad G8 is de bovenste helft, waarschijnlijk de illustratie, weggesneden. Achterin ontbreekt een onbekend aantal blaadjes. Deel II mist 3 of 7 blaadjes van het voorwerk en de titelpagina. Ook blaadjes achterin, waardoor het laatste gedicht niet volledig is. Het voorwerk van deel III mist 1 of 2 blaadjes. Enkele potloodaantekeningen (II,61 ev). Vaak stempels in de linker marge aan het begin van een katern (II, p.177). In oorspronkelijke leren bandjes. Voorplat van het tweede deel is helemaal los, In alle drie deeltjes een gedrukt etiket/ex-libris met een met inkt ingevuld nummer (1408-1410), de naam van de eigenaar (George Newell), het nummer 181 en de mededeling: 'Hic liber est meus'. Verder vinden we in elk deel stempels met Private Library of R.P.Dow. Op de titelpagina's van deel I en deel III resten van een naam: Joseph, Het eerste deel bevat de gedichten, het tweede deel de Essays on Man and Manners, A Description of the Leasowes door R.Dodsley en Verses to Mr. Shenstone. Deel III is helemaal gevuld met Letters to particular friends (1739-1763), William Shenstone (1714-1763) Engels dichter, heeft veel werk gemaakt van de verfraaiing van zijn landgoed The Leasowes en was daarmee een van de eerste 'practitioners of landscape gardening'. Zijn pionierswerk als tuinman maakte hem beroemd, maar ook als dichter werd hij gewaardeerd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1102
€  100.00

 
Siegfried, D.J.G.
Siama und Galmory und die Schöpfung des Weibes
Siegfried, D.J.G., Siama und Galmory und die Schöpfung des Weibes, Taschenbuch für 1801, (ornament), Met 6 kopergravures van J.M. Mettenleitner (inv et fec 1800). Tegenover de (typografische) titelpagina en tegenover p 56, 78, 96, 109 en 128. Op alle plaatjes is de vrouwelijke hoofdpersoon uit het eerste lange gedicht, Galmory, een beeldschone Peruviaanse prinses, afgebeeld op romantische en dramatische momenten in haar leven, Leipzig, bey P.P.Wolf und Compagnie, 1801, XXVIII + (2) + (228) pp, 16º, (12 x 9,2 cm), In het oorspronkelijke met enkele eenvoudige ornamenten bedrukte groene kartonnen bandje met papieren rug. Platten afgesleten, zodat de voorstellingen (Griekse koppen en profil) op het voor- en achterplat niet meer goed zichtbaar zijn. Papier en prenten vertonen veel bruine vlekken. Goud op snee. Ezelsooortjes, Het boekje begint met 'Ein Paar Worte uber Almanache, als Vorrede' door de uitgever. Daarop volgt 'Siama und Galmory'. Ein Gedicht in zwey Gesängen. Met Vorerinnerungen en Anmerkungen zum ersten und zum zweyten Gesange. Dan volgt 'Adamah oder die Schöpfung des Weibes. Eine patriarchische Sage, episodisch erzählt in einem noch unvollendeten orientalischen Schauspiele' in poëtisch proza. Tot slot twee gedichten in rijmloze verzen: 'An Meliphona' en 'Abschied von der Rose, die mir Elisa erzog.', Dit zakboekje voor 1801 is verschenen in 1800 en niet in 1801, zoals op de titelpagina staat. Dit blijkt uit een bespreking van dit bundeltje door Garlieb Merkel in het literaire tijdschrift Briefe an ein Frauenzimmer über die Wichtigste Produkte der schönen Literatur, I (sept - dec 1800), Berlin, J.D.Sander, 1800 p 162 e.v. Het boek is ten tijde van de Ostermesse 1800 verschenen en was zo'n succes, dat de uitgever gebruik maakte van de sensatie die het boek heeft veroorzaakt, en in het najaar in afwachting van de prachtuitgave een pocketeditie op de markt heeft gebracht, Interessante inleiding van de uitgever over de mode om Muzenalmanakken, zak- of Jaarboekjes uit te geven met bijdragen van allerlei dichters. Die boekjes zijn inmiddels niet meer in trek. Maar sinds de uitgave van Hermann und Dorothee van Goethe in zakformaat is het zakboekje weer populair. Daarom wordt dit bundeltje gedichten van één man, een arts, ook in deze vorm uitgegeven. Binnenkort volgt een meer luxe uitgave met 6 gravures van enkele van de beroemdste Duitse graveurs in folio naar tekeningen van Veit Schnorr te Leipzig
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1241
€  35.00

Vorige pag. | Pagina's: 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - Volgende pag.