gevonden: 486 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 31
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Vinkeles, Rein(ie)r
Jonkh. Alexand. Philip. Baron van de Capelle
Vinkeles, Rein(ie)r, Jonkh. Alexand. Philip. Baron van de Capelle, rechthoekig portret in lijst / borstbeeld rechts van opzij / weinig bijwerk, kopergravure, naar een tekening van J.F.Eick, (Amsterdam), (Johannes Allart), 1791, Dit portret is opgenomen in deel VII van het Vervolg op Wagenaar (1791), tegenover bladzij 88, Aan drie kanten onafgesneden. Ooit verwijderd uit een boek. Scheurtje onderaan in het papier gerestaureerd. Aan de randen wat verbruind. Goede afdruk, De neef van Joan Derk draagt op dit portret een uniformjas met witte jabot en een zwarte halsdoeken een staartpruik, Muller en Van Someren 763, Alexander Philip van der Capellen was een broer van Robert Jasper en Joan Derk was zijn neef. Hij is Eerste Luitenant van het Esquadron Gardes du Corps en kamerheer van de stadhouder geweest. In 1783 werd hij verdacht van anti-stadhouderlijke sympathieën en hij viel in ongenade. Hij werd kolonel van een regiment Cavalerie en in 1787 was hij commandant van de vesting Gorinchem, die in Pruisische handen viel. Men bracht hem als krijgsgevangene naar een gevangenis te Wezel en hij werd pas vrijgelaten toen hij ten dode was opgeschreven. Volgens Jacobus Kok: slachtoffer der Stadhouderlijke heerschzucht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2075
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts
Jonkheer Willem van Haren
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts, Jonkheer Willem van Haren, portret, kopergravure, naar J.Buijs, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1789), Afkomstig uit (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit portret komt uit deel XIII, dat is verschenen in 1789, portret / afbeelding / papier: 4,4 x 4,4 / 8,1 x 5,6 / 13,6 x 7,4 cm, Aan alle kanten afgesneden
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1023
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts
P. L. van de Kasteele
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts, P. L. van de Kasteele, portret / borstbeeld van opzij in medaillon met randschrift, kopergravure, naar een tekening van J.Buijs, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1790), Illustratie in Jacobus Kok en Jan Fokke, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam Johannes Allart, XIX (1792), plaat I, Afbeelding / prent / papier: 4,2 x 4,2 / 8,1 x 5,5 / 13 x 8,6 cm, Papier aan de uiterste bovenrand wat bruin. Linker marge veel minder breed dan de andere marges, Van de Kasteele is hier van terzijde afgebeeld. Maar hij kijkt wel zijdelings de wereld van de beschouwer in. Hij draagt zijn pruik met een rol tot halverwege de oren met een haarzakje op de rug. De dichter en politicus draagt een eenvoudige jas en daaronder een vest met opstaande kraag en een hemd met lubben. Onder het portret attributen van de gebieden waarop hij zich nuttig heeft gemaakt: een Apollonische harp, een boek, een stuk papier, een sleutel en een ganzeveder in een inktpot, Dit portretje door Vinkeles en Bogerts, gegraveerd naar een tekening van Buys is gebaseerd op het portret naar A.Claterbos dat eveneens in 1790 werd gepubliceerd in het Vervolg op Wagenaar V. De portretten zijn bijna identiek en toch maakt Van de Kasteele op dit kleine prentje een vriendelijker en meer natuurlijke indruk dan op het grotere uit hetzelfde jaar, Pieter Leonard van de Kasteele is geboren in Den Haag in 1748. Hij was een vriend van Hiëronymus van Alphen met wie hij de Proeven van stichtelijke mengelpoëzy heeft uitgegeven. In de tachtiger jaren was hij patriot. Waardoor hij in 1787 werd ontslagen als raad en pensionaris van Haarlem. In 1795 werd hij gekozen in de Nationale Vergadering en hij diende het land in allerlei functies tot zijn dood in 1810. Als letterkundige was hij ook van belang door zijn vertalingen van de oden van Klopstock en Wieland en daarvòòr van de gezangen van Ossian
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1028
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C. Bogerts
De Majoor T.C.van Herzeele
Vinkeles, Reinier en C. Bogerts, De Majoor T.C.van Herzeele, portretje in medaillon met randschrift en rechthoekig randwerk, borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening van J(acobus) Buys, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1792), Afkomstig uit (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit portret komt uit deel XIX, dat is verschenen in 1792, Portret / afbeelding / papier: 4,3 x 4,3 / 8,2 x 5,4 / 13,2 x 7,4 cm, Aan alle kanten afgesneden. Ruime marges. Goede afdruk, De majoor is van voren afgebeeld, maar heeft het hoofd naar links gewend, terwijl hij de toeschouwer aankijkt. Hij heeft een staartpruik op het hoofd en is gekleed in een uniformjas. Op de rechter schouder draagt hij een versierd epaulet en over die schouder een bandelier. Onder de uniformjas zien we een hemd met jabot, Muller noch Van Someren hebben de portretjes uit de Vaderlandsche Geschiedenissen in hun catalogus opgenomen. Wel heeft Van Someren een portret van de majoor als commandant van het Gele Regiment van de Amsterdamse schutterij in 1787 door F.J.Pfeiffer (2416), Theodorus Cornelus van Herzeele beleed de gereformeerde godsdienst en was afkomstig van Padang op Sumatra's Westkust. Op 2 april 1791, als hij te Amsterdam in ondertrouw gaat met Dina Jacoba Händler, Luthers, 28 jaar, is hij 40 jaar oud. In 1786 tekent Mr T.C.van Herzeele als majoor van de Burgercompagnie van Wijk 37 een dankadres
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1030
€  5.00

 
Vinkeles, R(einier)
L. W. van Merken
Vinkeles, R(einier), L. W. van Merken, portret / borstbeeld van voren met rechthoekig randwerk, kopergravure, naar een tekening van H.Pothoven, (Amsterdam), (Johannes Allart), 1799, Illustratie in het Vervolg op Wagenaar XXIII, Amsterdam, Johannes Allart, 1799, tegenover bladzij 42, Afbeelding / prent / papier: 6,7 x 5,2 / 14,3 x 8,6 / 24,3 x 15,9 cm, Vlekje in de marge. Enkele scheurtjes goed gerestaureerd, De dichteres is vriendelijk lachend afgebeeld. Zij kijkt de toeschouwer recht aan, maar heeft het hoofd iets naar rechts gewend. Zij heeft een kanten muts op het hoofd en een oorbel met twee ruitvormige stenen erin in het rechter oor. Om de hals heeft zij een dubbel parelsnoer. Een flinke met kant afgezette halsdoek bedekt het bovenlichaam, dat boven het zeer laag uitgesneden lijfje uitkomt. Ook voorop de muts draagt Van Merken een bij de oorbel passend sieraad met twee ruitvormige juwelen. Rechts onder het portret: een lier, een lauwertak,een opengeslagen boek met verzen, twee andere boeken en een vel papier, Van Someren III, 436 en Muller 3573. Evenals het portret van Vinkeles in de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam Johannes Allart, XXII (1794), plaat VII is dit portret gebaseerd op een tekening naar het leven van H.Pothoven uit 1771, dus van Van Merken als Sara. Vinkeles heeft in 1792 een prent in 4º naar deze tekening gemaakt, waarop de dichteres zit te schrijven aan een tafel met haar bibliotheek als achtergrond, Lucretia Wilhelmina van Merken was een beroemde dichteres uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Zij is lange tijd zeer populair geweest door haar lange gedicht Het Nut der tegenspoeden (1762). Met haar man Nicolaas Simon van Winter maakte zij kennis toen zij lange tijd diens later overleden echtgenote verpleegde. Ook had zij veel succes met haar treurspelen en heldinnenbrieven. Het Graf van Rhijnvis Feith is een navolging van Van Merkens Nut. Sinds 1783 woonde zij 's winters in Leiden en 's zomers op buitenplaats Bijdorp aan de Oude Rijn
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1262
€  15.00

 
Vinkeles, R.
J.A.de Mist
Vinkeles, R., J.A.de Mist, portret in ovale lijst / borstbeeld en profil naar rechts, kopergravure, (Amsterdam), (Johannes Allart), 1806, Afkomstig uit het Vervolg op Wagenaar deel XXXVII, tegenover bladzij 170, Portret / afbeelding / papier: 7,9 x 6 / 14,2 x 8,7 / 22,8 x 13,9 cm, Linker rand wat slordig afgescheurd; verder onafgesneden. Goede afdruk. Hier en daar een vlekje op 't papier. Ruime marges, De Mist draagt op dit portret een jas met grote kraag en grote revers. Daaronder een vest met kraag en daaronder zijn een halsdoek en een jabot zichtbaar. Op het hoofd draagt hij een staartpruik en flinke bakkebaarden op de wangen, Muller 3664. Volgens Muller is dit een portret van De Mist op 54 jarige leeftijd, Bij de beraadslagingen over het Plan van Staatsregeling in de Nationale Vergadering in november 1796 verklaarde representant De Mist zich tegenstander van de eenheidsstaat. In januari 1798 werd hij dan ook als federalist gevangen gezet. De Mist bekleedde tussen 1800 en 1820 verschillende bestuursfuncties. In 1768 en 1769 was hij advocaat te Kampen en van 1769-1795 was hij daar secretaris. Hij was actief in de vrijmetselarij
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 933
€  5.00

 
Vinkeles, R en D.Vrijdag
Moord van 2,3,4,5, en 6 van Herfstmaand
Vinkeles, R en D.Vrijdag, Moord van 2,3,4,5, en 6 van Herfstmaand, kopergravure, naar Swebach Desfontaines, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1801), Illustratie nummer 38 in M.Stuart en J.Konijnenburg, Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk XII, Amsterdam, Johannes Allart, 1801, afbeelding / papier: 15,2 x 21,2 / 20,7 x 25 cm, Ruime marges, 2 verticale vouwen: dus afkomstig uit een boek
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2564
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts
Mr.H.C.N. van der Noot
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts, Mr.H.C.N. van der Noot, portret / borstbeeld rechts in medaillon met randschrift, kopergravure, naar een tekening van J.Buijs, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1794), Illustratie in Jacobus Kok en Jan Fokke, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam, Johannes Allart, XXIII (1794), plaat I, Afbeelding / prent / papier: 4,3 x 4,3 / 8,1 x 5,5 / 12 x 7,1 cm, Aan alle kanten afgesneden. Linker marge veel minder breed dan de andere marges. Aan de bovenrand wat verbruind. Mooie afdruk, Van der Noot is hier afgebeeld als een ware volksheld: hij draagt geen halsdoek en zijn hemd met lubben staat open. De kraag van het hemd is over de jas geslagen. Op het hoofd draagt hij een pruik met twee rolletjes tot half over de oren. Van der Noot staat iets naar rechts, maar kijkt half naar links. Onder het portret enkele attributen: een inktkoker met ganzeveer erin, een verzegelde brief, enkele papieren en twee boeken, Na het vertrek van de Oostenrijkers uit de Oostenrijkse Nederlanden werden op 11 januari 1790 de Verenigde Staten van België uitgeroepen. Over de inrichting van deze nieuwe staat werd gestreden tussen twee partijen. De Vonckisten, die zich democraten noemden, stonden op veel punten recht tegenover de Statisten. Samen met kanunnik Van Eupen leidde Van der Noot de Notiaanse factie, waarin de katholieke geestelijkheid een flinke vinger in de pap had. Ook had Van der Noot een goede relatie met Stadhouder Willem V, die zijn partij materieel en immaterieel steunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1034
€  7.50

 
Vinkeles, (Reinier)
Mr E.F.van Berckel, Pensionaris der Stad Amsterdam
Vinkeles, (Reinier), Mr E.F.van Berckel, Pensionaris der Stad Amsterdam, portret in rechthoekige lijst, borstbeeld rechts, kopergravure, naar een tekening van Schmit, Met 3-regelig onderschrift in kapitaal en onderkast, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1789), Dit portret is opgenomen in deel II van het Vervolg op Wagenaar (1789), tegenover bladzij 422, Portret / gedrukte omlijsting / papier: 6,4 x 5 / 14,2 x 8,5 / 16,3 x 10,4 cm, Aan vier kanten afgesneden. Ruime marges. Goed exemplaar, Van Berckel kijkt ons half van terzijde minzaam aan. Hij draagt een staartpruik en is, zoals bijna iedere man destijds, gekleed in een rok, waaronder een jabot zichtbaar is. Op een voetstuk onder het portret zien we een inktstel en een geschrift gezegeld met het wapen van Amsterdam. Tegen het voetstuk leunt links een exemplaar van Mare Liberum van Hugo de Groot en rechts in de hoek staat een ronde spiegel met een slang die erin kijkt. Ter verhoging van de dieptewerking is links in de voorstelling een gordijn gedrapeerd, Muller en Van Someren 348, Engelbert François van Berckel en zijn broer Pieter Johan kwamen uit een Rotterdamse regentenfamilie. Zij waren aristocratische patriotten, vijanden van Engeland, vrienden van de Verenigde Staten en tegenstanders van Willem V. P.J. was onze eerste ambassadeur bij de Verenigde Staten. Engelbert François werd pensionaris van Amsterdam. In 1787 werd hij op verzoek van Prinses Wilhelmina uit zijn ambt gezet. Hoewel hij een van de matadors van de patriotten was, vluchtte hij niet naar Frankrijk. Wel heeft hij, evenals zijn echtgenote, te Parijs zijn portret laten maken door de physionotrace-kunstenaar Quenedey
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2074
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts
Mr.J.H.des Villattes
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts, Mr.J.H.des Villattes, portret / borstbeeld van voren en rechts, in medaillon met randschrift, kopergravure, (naar een stippelgravure van Mattheus de Sallieth naar Jan Kobell), (Amsterdam), (Johannes Allart), (1794), Illustratie in Jacobus Kok en Jan Fokke, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam, Johannes Allart, XXII (1794), plaat VIII, Portret / afbeelding / papier: 4,3 x 4,3 / 8,2 x 5,5 / 13,2 x 7,6 cm, Aan twee kanten netjes afgesneden. Linker marge smaller dan de andere randen. Onderaan onafgesneden. Met geweld uit een boekje verwijderd. Bovenrand wat verbruind, Des Villattes is van voren geportretteerd, maar hij kijkt schuin naar voren en naar links. Hij is gekleed in een militaire jas met epauletten: het collonels-uniform van het Amsterdamse exercitiegenootschap 'Tot nut der Schutterij' of dat van ritmeester der 2de compagnie der Amsterdamse vrijwillige Burger-cavalerie. Daaronder draagt hij een hemd met lubben en een zwarte halsdoek en op het hoofd een gepoederde pruik, Mr.Des Villattes werd in 1788 op de Gevangenpoort opgesloten. Hij werd ervan verdacht in de herberg De dorstige kuil bij Haarlem een tegenomwenteling te beramen. Samen met Hermanus van Harten was hij een huzarencorps aan het oprichten. In 1789 werd hij veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Hij bleef in de Gevangenpoort, was daar lid van de sentimentele schrijfclub van De Witte en leefde er samen met schrijfster Cornelia Lubbertina van der Weyde, met wie hij in 1795 officieel in het huwelijk is getreden. De patriotten zagen in hem een martelaar voor de vrijheid (Marleen de Vries,'Liefdesleven', Achter slot en grendel, 43-52)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 820
€  5.00

 
Vinkeles, Reinier en C. Bogerts
Pieter 't Hoen
Vinkeles, Reinier en C. Bogerts, Pieter 't Hoen, portretje in medaillon, waarin de naam van de geportretteerde, borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening van Jacobus Buys, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1794), Afkomstig uit (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit portret komt uit deel XXIII, dat is verschenen in 1794, Portret / afbeelding / papier: 4,4 x 4,4 / 8,2 x 5,5 / 10,1 x 6,4 cm, Aan vier kanten afgesneden. Goede afdruk, Pieter 't Hoen kijkt ons half van terzijde aan. Hij draagt een staartpruik en heeft een onderkin. Hij is gehuld in een jas met daaronder een halsdoek en een vest en daaronder een hemd met jabot. Onder het medaillon zijn in een rechthoek enkele schrijversattributen afgebeeld. In dit geval een stapeltje van twee boeken met daarop leunend een opengeslagen deel. Rechts daarvan een inktpot met daarin een ganzenveder, Waarschijnlijk is dit hetzelfde prentje als het portretje dat Muller (2404) als proefdruk vermeldt. Muller 2405 vermeldt een verkleind portretje op een octavo-blaadje met alleen het hoofd, in spiegelbeeld, bestemd voor de Vaderlandsche Chocolaad. Van Someren (I, 192) betwijfelt of deze prentjes die ook van andere patriotten gesignaleerd worden, wel voor dat boekje van Nomsz uit 1796 bestemd waren. Deze portretjes zijn gebaseerd op het in 1791 door Gaucher te Parijs gegraveerde portret, Pieter 't Hoen is nog steeds bekend als de schrijver van het patriottische weekblad de Post van den Neder-Rhijn. Dit opinieweekblad deed in tussen 1781 en 1787 uitvoerig verslag van de ontwikkeling van de democratische ideeën in Nederland en de verwezenlijking daarvan in de praktijk. Na de contrarevolutie vluchtte hij naar Frankrijk en keerde in 1795 terug. Hij schreef veel toneelstukken; ook onder pseudoniem J.A.Schasz
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2086
€  7.50

 
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts
Professor Bavius Voorda
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts, Professor Bavius Voorda, Rechthoekig portret, borstbeeld rechts, de geportretteerde heeft het hoofd iets naar links gedraaid, kopergravure, proefdruk voor alle letter, naar een tekening van Jacobus Buijs, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1793), Deze prent is gemaakt als illustratie voor een deeltje van Jacobus Kok en Jan Fokke, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd XXI, Amsterdam, Johannes Allart, 1793. In complete exemplaren van dit werk is dit portret meegebonden en staat het tegenover bladzij 178, Portret / prent / drukmoet / papier: 4,3 x 4,3 / 8,2 x 5,5 / 15,5 x 11,34 cm, Ruime marges. Destijds los verkocht portret. Zeer goede afdruk op stevig papier, Professor Voorda, die op het moment van het verschijnen van dit portret geen hoogleraar meer was, kijkt de toeschouwer trots, maar vriendelijk aan vanonder een flinke ouderwetse pruik. Onder zijn toga draagt hij een vest en een halsdoek met jabot. Onder het portret in medaillon zien we in een cartouche een boek met daarop een weegschaal, Niet bij Muller en niet bij Van Someren, Bavius Voorda was van 1755-1765 hoogleraar in de rechten te Franeker en van 1765 tot 1788 te Leiden. Rhijnvis Feith, die ook zijn leven lang dezelfde, steeds meer ouderwetse pruik heeft gedragen, heeft bij hem college gelopen en hij was, evenals zijn vriend en studiegenoot Jan de Kruijff, zeer ingenomen met deze leermeester. Voorda was, evenals Feith en diens vriend, een standvastig en tolerant patriot.Na de omwenteling in 1787, teweeg gebracht door de inval van de koning van Pruisen, moesten alle Nederlanders die In 1788 een openbare functie bekleedden, een nieuwe eed afleggen. Voorda weigerde dat, omdat deze eed onduidelijk was en zijns inziens kon worden gelezen alsof de Staten Generaal én de stadhouder samen de soevereiniteit in de republiek zouden delen. Terwijl de soevereiniteit als vanouds uitsluitend bij de Staten Generaal lag en de stadhouder in dienst was bij de republiek. Voorda werd ontslagen. Collega's Voltelen en Luzac protesteerden bij de staten van Holland, die in 1790 het ontslag bekrachtigden, maar de zeer gewaardeerde geleerde een jaarwedde van 1800 gulden toekenden. In 1788 is Voorda het land uit gevlucht, maar van zijn avonturen over de grens is weinig bekend. Na de Bataafsche Revolutie was hij van 1795-1799 opnieuw hoogleraar in Leiden (Matthijs Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool I, 322-324 en 341-342 en Rosendaal, Bataven)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3294
€  7.50

 
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts
Salomon Dedel, Kapitein ter Zee
Vinkeles, Reinier en C.Bogerts, Salomon Dedel, Kapitein ter Zee, portret in medaillon, borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening naar het leven door Hendrik Pothoven, (Amsterdam), Johannes Allart, 1782, In 1781 en 82 heeft Johannes Allart een serie van 7 portretten van Doggerbankse helden in 8º uitgegeven: Zoutman, Van Kinsbergen, Dedel, Bentinck, Van Braam, Staringh en Braak. Dit is er een van, portret / prent / papier: 6,3 x 6,3 / 13,2 x 8,8 / 22,4 x 10,3 cm, Rechthoekige prent. Portret in medaillon met een lauwerkrans op de rand. Op de achtergrond links een draperie. Rechts een kapseizend zeilschip: het oorlogschip Holland waarop Dedel het bevel heeft gevoerd. Het portret staat op een voetstuk. Op de voorgrond liggen kanonskogels, een kanon, een vlag en een ijzeren bal met een ketting eraan. Dedel draagt een openstaande uniformjas en daaronder een lichtgekleurd, gedeeltelijk dichtgeknoopt vest. Verder een witte halsdoek. Waarbovenuit twee boordjes van het onderhemd steken. Het haar draagt hij in een staart: op de rug is nog net een gedeelte van een strik zichtbaar en boven de oren heeft haar (of de pruik) twee boucles, Niet bij Van Someren. Niet bij Muller, die wel de tekening van H.Pothoven vermeldt, die aan deze gravure ten grondslag ligt (Muller 1259). Muller 1258 vermeldt ook een gegraveerd portret in ovaal door Vinkeles, Salomon Dedel is een van onze Doggersbankse helden. Op 1 augustus 1781 stak een vloot bestaande uit 7 oorlogsschepen, 7 fregatten, 1 kotter en enkele adviesjachten en uitleggers in zee. Dedel voerde het bevel op het oorlogschip Holland van 64 stukken. Op 5 augustus ontmoette deze vloot de vloot van de Britse admiraal Parker. Er werd slag geleverd. Dedel loste in totaal 1500 schoten, maar incasseerde 100 gaten. Zijn schip werd door de bemanning verlaten en zonk. Er vielen onder de bemanning van Dedel 25 doden en er waren 45 gewonden. Dedels dappere houding tijdens deze zeeslag bij Doggersbank werd beloond met een bevordering tot Schout bij Nacht een gouden gedenkpenning aan een oranje lint. Bovendien kreeg Dedel een fraaie sabel met draagband en het recht een witte pluim op zijn monteringshoed te dragen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2348
€  10.00