gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 19
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Lavater, Johann Caspar
Het uitgelezenste van J.C.Lavaters werken
Lavater, Johann Caspar, Het uitgelezenste van J.C.Lavaters werken, Vertaald door Bernardus Bosch. Predikant en Lid van verscheiden Genootschappen, (vignetten: portret van Lavater door N.v.d.Meer Junior / idyllisch tafereeltje in een dal bij een waterval door L.Brasser naar J.van Meurs), te Amsterdam, bij Wessing en Van der Heij, 1791., Eerste en tweede stuk (compleet), VIII + II + 180 / XIV + II + 198 pp, 8º, (18,3 x 12,5 cm)., In oorspronkelijke onbedrukte kartonnen band met sierpapier. De platten zijn nogal afgesleten. Etiket met titel op de rug in handschrift; ook een oud etiket met bibliotheeknummer. De rug is afgesleten; bovenaan zijn twee stukjes afgebroken. Het binnenwerk is goed. Gedrukt op stevig, afgesneden papier., rekensommetje op binnenkant achterplat., De bundel bestaat uit twee 'stukjens' In het eerste stukje zijn geestelijke liederen opgenomen en in het tweede patriotsche Zwitser-, geestelijke- en kinderliederen.' De verzameling is gebaseerd op een Duitse uitgave van J.M.Armbruster uit 1789. Het tweede stukje bevat een uitvoerig drempeldicht van Petronella Moens: 'Aan mijne Landgenooten'. Bosch zelf deelt mee, dat deze twee stukjes een compleet deel uitmaken. Het tweede stukje is vrijer vertaald dan het eerste; dat komt doordat zijn vervolgers hem te Bergen (op Zoom) met rust hebben gelaten., Niet bij Scheurleer. De meeste exemplaren die in de grote Nederlandse bibliotheken bewaard worden, hebben evenals dit exemplaar geen bedrukte omslag. Een los uitgegeven opdracht 'Aan mijne echtgenoote'is in één geval in de bundel opgenomen. Deze ontbreekt ook in ons exemplaar., In de voorrede bij het eerste stuk vertelt Bosch, dat hij deze liederen heeft vertaald 'te Poortvliet, in het land van Tholen, waar de Poëet een zeldzaam verschijnsel is.' En dat hij deze liederen daar 'met(z)ijne echtgenoote te midden van de hevigste folteringen lustig gezongen (heeft).' In juli 1790 was Bosch te Poortvliet gearriveerd, waar hij was beroepen. Toen kreeg hij te horen, dat de Staten van Zeeland hem - in verband met zijn patriottische verleden - niet geschikt achtten. Daarop vertrok Bosch naar Bergen op Zoom, waar hij in februari 1791 de voorrede van het eerste stukje ondertekende.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 824
€  30.00

 
Leent, F.H. van
Van Prinsesje tot Koningin
Leent, F.H. van, Van Prinsesje tot Koningin, Een aardig tooverboek met Versjes, Met 4 (8) chromolitho's en een gekleurde omslag. Op de voorkant van het omslag zien we koningin Wilhelmina in vol ornaat; een fee houdt haar een bruidssluier boven het hoofd. We zien de wapens van Oranje en van Nederland. Op de achterkant: een kussen met scepters en een koningskroon, Haarlem, De Erven Loosjes, 1898, 8 pp tekst en 4 pp illustraties, 18,6 x 16,5 cm, Het boekje is geniet, wat enkele roestvlekjes tot gevolg heeft gehad. De rug is een klein beetje beschadigd, maar verder is het een mooi exemplaar. In 6 grote bibliotheken zijn exemplaren van dit boekje aanwezig. Een leuk boekje in goede staat, Het toverachtige is, dat elke illustratiebladzij in uit twee plaatjes bestaat. Als je de flapjes van het bovenste plaatje openvouwt, zie je een andere afbeelding. Bij elk van de 8 plaatjes hoort een versje van twaalf regels. In het boekje wordt het leven van Wilhelmina beschreven en uitgebeeld van klein meisje tot koningin
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1202
€  45.00

 
Lenclos, Ninon de
Lettres au Marquis de Sévingné, avec sa vie
Lenclos, Ninon de, Lettres au Marquis de Sévingné, avec sa vie, (motto: Felix qui potuit rerum cognoscere causas!), (vignet), Met een anoniem gegraveerd portret van Ninon de Lenclos met als onderschrift: Née à Paris, Morte le 17 Octobre 1706 Agée de 90 Ans, Londres (waarschijnlijk Parijs), 1782, In 2 delen compleet, (iv) + 243 + (1 blanco) / (iv) + 231 + (1 blanco) pp, 12º, 12,3 x 7,7 cm, Gebonden in 2 elegante leren bandjes met vergulde versieringen op rug en platten. Marmerpapier als schutbladen. Goud op snee. Leeslintjes. Ruggen en platten wat versleten, In beide deeltje staat de naam M.H.Kottmann op de Franse titelpagina, Deel I: Vie de mademoiselle de Lenclos / Lettres au Marquis de Sévingné I-XLII / Table. Deel II: Lettres au Marquis de Sévingné XLIII-XCVII en Lettre Dernière: M.De Sévigné à Mademoiselle de Lenclos / Table. De laatste brief gaat over de beste manier waarop 2 geliefden uit elkaar kunnen gaan, De eerste druk van dit boek verscheen in 1750 te Amsterdam (François Joly) en Den Haag (Benjamin Gibert). In 1751 kwam een druk uit bij John Nourse Londres. Daarna volgden nog enkele drukken tot in 1782 deze druk verscheen, die wel eens de eerste druk in Frankrijk (Parijs) zou kunnen zijn. In 1810 kwam pas de volgende druk. De laatste is van 1985, Ninon de Lenclos (1620-1705) was een bekende Franse dame, die in haar literaire salon talrijke vooraanstaande politici en kunstenaars ontving. Zij was zeer getalenteerd, sprak verschillende talen en hield er libertijnse opvattingen op na. Constantijn Huygens schreef een gedicht op haar. Later werd Ninon een beroemde figuur over wie veel geschreven is en die werd opgevoerd in romans, toneelstukken en opera's. De Lettres aan de Markies de Sévigné zijn waarschijnlijk niet authentiek. Als schrijver worden genoemd Louis Damours, Claude-Prosper Jolyot de Crébillon fils, Marie de Rabutan-Chantal de Sévigné, Voltaire en Antoine Bret, de auteur van de Mémoires sur la vie de mademoiselle De Lenclos, Amsterdam, 1775. Echte brieven van haar zijn ook bewaard gebleven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2893
€  75.00

 
Lennep, Mr.J.van
Holland, Almanak voor 1855
Lennep, Mr.J.van, Holland, Almanak voor 1855, (ornament), Met een typografische titelpagina en een gelithografeerde. 5 Staalgravures. Op de eerste zien we een landmeisje met een mand op het hoofd door W.F.Wehmeijer naar Herman ten Kate. De tweede illustratie is van W.Steelink naar C.Rochussen: een jongeman bezoekt de dichter Vondel. Ook de volgende is van Steelink; nu naar Mari ten Kate; met twee rustende vrouwen onder een oude eik. Dan volgt een afbeelding van de Amsterdamse Haarlemmerpoort door D.J.Sluijter naar C.Springer. De vijfde prent toont een romantische wandeling van Sluijter naar Alexander Ver Huell bij een verliefd gedicht van de tekenaar, Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1855, (VI) + XIX + (XXIV) + 208 pp, (16,2 x 10,8 cm), Deze almanak is gebonden in een oorspronkelijke bruine geribbelde linnen stempelband. Op het voorplat en de rug is het boekje versierd met een verguld abstract ornament. Op de rug: eveneens vergulde ornamenten en Holland 1855. Het boekblok is voorin los van de band. Maar het boekje zit nog stevig in elkaar. Enkele prentjes zijn wat gevlekt. Een redelijk fris exemplaar. Goud op snee, Het jaarboekje begint met de Kalender voor het jaar 1855. Hierin de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis, de vaste en veranderlijke feestdagen en de verduisteringen van zon en maan. In deze aflevering staan weinig bijdragen van in onze ogen interessante dichters en prozaschrijvers: één van Nicolaas Beets, twee van Hofdijk en twee van P.A.de Genestet. Wel is er een grappige opstelletje van S.S. over Frans Abraham Adama Albarda van Pallands gastmaal aan 't strand: een prozastukje waarin de a de enige klinker is. Meer dan een derde van dit stukje bestaat uit de letter a, De almanak Holland werd in de jaren 1849-1866 uitgegeven door de Gebroeders Kraay in Amsterdam; Jacob van Lennep voerde de redactie. In een groot aantal afleveringen schreef hij voorin Mijmeringen in en over Amsterdam en achterin een Korte kronijk op rijm over het afgelopen jaar. Ook verschenen hierin zijn Vermakelijke vaderlandsche geschiedenis en gedichten van de Schoolmeester. Van al dit moois in deze jaargang alleen de korte kroniek op rijm
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1228
€  25.00

 
Lennep, Mr.J.van
Holland, Almanak voor 1861
Lennep, Mr.J.van, Holland, Almanak voor 1861, Met een typografische en een gegraveerde titelpagina door C.L.van Kesteren naar een eigen tekening. Afgebeeld zijn twee zeilboten op een riviertje onder een bewolkte, Hollandse lucht en een kasteelruïne in het licht van de maan. 5 (van de 5) staalgravures. Tegenover de titelpagina: een Hollands tafereeltje van biddende kinderen in een huiskamer door W.Steelink naar D.F.Jamin, Ook van W.Steelink is een illustratie bij het dichterlijk verhaal Arme Visschers (naar Victor Hugo) door P.A.de Genestet (naar C.Rochussen). C.L. van Kesteren graveerde het idyllische plaatje naar Mari ten Kate bij een dichterlijke schets van J.J.L.ten Kate. Naar een schilderij van J.Israëls graveerde Steelink een illustratie bij Twee zonen van W.J.Hofdijk en bij De vos en de bok van Van Zeggelen heeft D.J.Sluyter een illustratie naar H.F.C.ten Kate gemaakt, Gedrukt bij A.Bakels en Comp, Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1860, VIII + (VII) + (I blanco) + 259 + (1) pp, (16,7 x 11,1 cm), Deze almanak is gebonden in een oorspronkelijke paarse linnen stempelband. Op het voorplat staat een uitbundig versierd ornament. Op de rug vergulde ornamenten met jaar en titel. Achterop dezelfde gestempelde versieringen als op het voorplat, maar zonder het vergulde ornament. De rug is bovenaan en onderin wat beschadigd en is verschoten. Het boekblok is voorin en achterin een beetje los van de band: het hemelsblauwe schutblad is op beide plaatsen gebroken. Maar het boekje zit toch stevig in elkaar. Een acceptabel exemplaar. Goud op snee, voorin een boekbindersmerk van F.A.L.Japin, Boekbinder, Amsterdam, Het jaarboekje begint met de Inhoud en de Kalender voor het jaar 1861. In deze aflevering staan behalve een paar suikerzoete plaatjes enkele interessante bijdragen. In de rubriek Mijmeringen in en om Amsterdam neemt Van Lennep ons mee naar het Saligh Roemers-huys. Een stukje van J.A.Molster voert ons naar Dordrecht in 1672. Met Gozewijn bezoeken we het Scheveningse strand en genieten daar van de zonsondergang en de mensen. Curieus zijn de Fransche dichtvormen toegepast op Nederlandse onderwerpen door J.ter Gouw, De almanak Holland werd in de jaren 1849-1866 uitgegeven door de Gebroeders Kraay in Amsterdam; Jacob van Lennep voerde de redactie. In een groot aantal afleveringen schreef hij voorin Mijmeringen in en over Amsterdam en achterin een Korte kroniek op rijm over het afgelopen jaar. Verder staan er bijdragen in van destijds gerenommeerde prozaschrijvers en dichters en kunstplaatjes door bekende graveurs naar romantische schilders en tekenaars
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2062
€  25.00

 
Lescailje, Kataryne (1649-1711)
Herodes en Mariamne
Lescailje, Kataryne (1649-1711), Herodes en Mariamne, treurspel, Vertaling van La Mariamne, tragedie door Tristan L'Hermite (François L'Hermite), (anoniem titelvignet: in een rijk versierde omlijsting met het wapen van Amsterdam zetelt de dichtkunst in haar sterrenkleed met een lier in de hand. Links van haar zien we het paard Pegasus en de hengstenbron op de Helikon en een slang (de Nijd?) in het struikgewas. Rechts verzamelen een jongen en een meisje (de Amsterdamse wezen) vruchten in een grote mand. Dit is een ander titelvignet dan de STCN biedt bij de beschrijving van dit boek), t'Amsteldam, op den hoek van den Voorburgwal en Stilsteeg, By Izaak Duim, Boekverkooper, 1757, 78 + (2 blanco) pp, 8º, (16,7 x 10,9 cm), A-E8 (A1, E8 blanco), Ingenaaid. Met omslag van gemarmerd sierpapier. Met latere papieren versteviging van de rug. Enkele bladzijden zijn wat vuil. De andere zijn tamelijk fris, Op de titelpagina in inkt: 3180, Dit tekstboekje begint met een titelpagina met een gegraveerd vignet. Dan volgt een copye van de privilegie van 1742, waarin de Staten van Holland en West-Friesland de in 1728 aan de regenten van het Wees- en Oudemannenhuis voor 15 jaar gegeven toestemming dit toneelstuk te drukken nog eens voor 15 jaar hebben verlengd. De regenten hebben op 1 april 1757 de druk gegund aan Izaak Duim. Dan volgt een drempeldicht op het treurspel door arts en dichter Ludolf Smids. Hij is de auteur van de bekende Schatkamer der Nederlandsche Oudheden, Deze derde druk van dit vertaalde treurspel bevinden zich 5 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken. De oudste uitgave in het Frans die in Nederlandse bibliotheken wordt bewaard, is een vermoedelijk Amsterdamse druk uit 1676. De eerste druk van Lescailjes vertaling is van 1685 en de tweede van 1730, François L'Hermite (ca 1601-1655) ontvluchtte toen hij 13 jaar was zijn land, nadat hij in een duel iemand had gedood. Zijn eerste treurspel Mariamne uit 1636 was ook meteen zijn beste en was een enorm succes Behalve treurspelen schreef hij ook gedichten. Mariamne is een historische figuur. Zij leefde van 54 v.Chr – 29 v.Chr was de tweede vrouw van koning Herodes I. Zij trouwde met hem in 37 v.Chr, het jaar van Herodes' aanstelling tot koning der Joden. In 29 v.Chr beschuldigde Herodes zijn vrouw van een complot tegen hem en liet haar om het leven brengen. Haar verhaal wordt verteld door Flavius Josephus
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1780
€  35.00

 
Limburg Brouwer, P.van
Het leesgezelschap te Diepenbeek
Limburg Brouwer, P.van, Het leesgezelschap te Diepenbeek, (Gelithografeerd titelvignet van Kon. Steendr v C.Mieling naar een tekening van P.A.S.van Limburg Brouwer), Tweede druk, Groningen, bij W.van Boekeren, 1848., (VI) + 371 + (1 blanco) pp, 8º, (23,7 x 14,2 cm), In de oorspronkelijke groene halfleren band met sierpapier op de platten. Op de rug twee grote vergulde ornamenten en de naam van de schrijver en de titel van het boek in gouden letters. Leren hoekverstevigingen op de platten. Rug alleen boven- en onderaan iets gesleten. Bruine vlekken op de titelpagina en de schutbladen. Bladzijden alleen aan de bovenrand wat verbruind. Goed exemplaar., Op het voorste schutblad in inkt de naam van de tegenwoordige eigenaar en op de Franse titelpagina in potlood de naam J.Burger., In een woord aan den Lezer deelt G.A.van Limburg Brouwer mee, dat dit boek, 'een meesterstuk in zijne soort', is verschenen na de dood van de schrijver. Volgens Te Winkel is het een goed geschreven strekkingsroman:in allerlei discussies wordt de leer der Hervormde Kerk vergeleken met de ideeën van de Groningse richting. In de vergaderingen van het Diepenbeekse leesgezelschap wordt gezocht naar de criteria waarmee de proefpreken van naar de opengevallen predikantsplaats dingende proponenten zullen worden beoordeeld. De discussies leiden tot een verrassende conclusie., Volgens Te Winkel is in dit boek goed te merken, dat Petrus van Limburg Brouwer, die hoogleraar in de klassieke letteren was te Groningen, zich had aangesloten bij de denkbeelden van de z.g. Groninger richting' in de theologie. De Groninger theologen streden in de dertiger en veertiger jaren van de negentiende eeuw tegen 'het ouderwetse confessionalisme in de Hervormde kerk en de beweging van Da Costa met zijn dwepend Bilderdijkianisme'. Hij noemt Van Limburg Brouwer:'Een degelijk vertegenwoordiger der jongere school van prozaschrijvers' (Te Winkel VII, 73-83).
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 224
€  40.00

 
Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de constitutie des koningrijks, koning van Holland, connétable van Frankrijk
Koninklijk Besluit, houdende eenige bepalingen omtrent de uitvoering der wet van den 16den van Grasmaand 1809 Nº 7, betrekkelijk het bevorderen van de ontginning van woeste gronden. Gegeven den 10den van bloeimaand 1810
Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de constitutie des koningrijks, koning van Holland, connétable van Frankrijk, Koninklijk Besluit, houdende eenige bepalingen omtrent de uitvoering der wet van den 16den van Grasmaand 1809 Nº 7, betrekkelijk het bevorderen van de ontginning van woeste gronden. Gegeven den 10den van bloeimaand 1810, vignet: koninklijk wapen, z.pl., Ter Koninklijke Drukkerij, 1810, 17 + (3 blanco) pp, 8º, 22,7 x 13,6 cm, Zonder omslag, Op de titelpagina: een rond rood stempel met Archief van Zwolle, 41 artikelen. Gegeven in ons koninklijk paleis te Amsterdam, den 10den van bloeimaand van het jaar 1810 en van onze regering het vijfde. Lodewijk Napoleon. De minister van justitie en politie Alex. van Hugenpoth tot Aerdt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3126
€  15.00

 
Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de Constitutie des Koningrijks, Koning van Holland, Connétable van Frankrijk
De rigtige verantwoording der van 's Rijks wege te betalen pensioenen hoe langs hoe meer willende verzekeren, hebben Wij, op voordragt van den Directeur-Generaal der Publieke Schuld, besloten en besluiten, als volgt
Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de Constitutie des Koningrijks, Koning van Holland, Connétable van Frankrijk, De rigtige verantwoording der van 's Rijks wege te betalen pensioenen hoe langs hoe meer willende verzekeren, hebben Wij, op voordragt van den Directeur-Generaal der Publieke Schuld, besloten en besluiten, als volgt, plakkaat, Bovenaan staat het wapen van het Koninkrijk Holland, voorzien van de spreuk 'Eendragt maakt magt', Gegeven in ons Koninklijk Paleis op het Loo, den 9den van Slagtmaand van het jaar 1809, en van onze Regering het vierde. Lodewijk. De minister van Justitie en Politie, Alex. van Hugenpoth tot Aerdt, ('s-Gravenhage), Ter Koninklijke drukkerij, 1809, 1 blad fº (39,5 x 33,2 cm), Onafgesneden vel. Destijds twee keer gevouwen. De tekst is gedrukt in twee kolommen op wit (enigszins vergeeld) papier. Op twee vouwen is het papier sterk verbruind, wat bij de bovenste vouw vooral aan de achterkant te zien is. Enkele scheurtjes en kleine hapjes uit 't papier, Alle gepensioneerden en gegageerden van het Rijk moeten zich in januari van het komende jaar laten registreren bij het plaatselijkbestuur in hun woonplaats. Zij moeten dan oa een bewijs van hun pensionering tonen. Wie geen bewijs (meer) heeft moet er per request een aanvragen. Ook nieuwe uitkeringen moeten door de genieters ervan voortaan binnen een maand worden aangemeld. In totaal 10 artikelen die ervoor moeten zorgen, dat alle pensioenen, tractementen van retraite en reforme of gagementen nauwkeurig worden geregistreerd, Het lijkt erop, dat geen enkele Nederlandse bibliotheek dit besluit van koning Lodewijk Napoleon in plano bewaart. In 6 Nederlandse bibliotheken wordt het Besluit van Zijne Majesteit houdende maatregelen tot verzekering van de rigtige verantwoording der van 's rijks wege te betalen pensioenen in brochurevorm bewaard (8 pp, 23 cm)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2114
€  40.00

 
Le Bureau des longitudes
Annuaire pour l'an 1829, présenté au roi
Le Bureau des longitudes, Annuaire pour l'an 1829, présenté au roi, Paris / Bruxelles, Bachelier (Successeur de Me Ye Courcier), Libraire pour les sciences / Librairie Parisienne, 1828, (3 blanco) + 240 + (3 blanco) pp, 12º, (14,3 x 8,9 cm), Praktisch zakboekje, gebonden in een prachtig leren bandje met vergulde versieringen op de platten en op de geribde rug. Goud op snee. In prima staat, Aantekeningen in potlood en in gebrekkige Nederlandse spelling op de schutbladen, Jaarboek over 1828, uitgegeven door het Bureau des longitudes te Parijs. Het bevat allerlei (o.a. statistische) gegevens op wetenschappelijk gebied, die men in het dagelijks leven kon gebruiken. Zoals: het bepalen van de tijden van eb en vloed op allerlei plaatsen in Europa, maten en gewichten, betaalmiddelen en hun onderlinge verhouding, gegevens over geboorten en sterfgevallen in Frankrijk. Een artikel van M.Mathieu over le mouvement annuel de la population en France en een uitvoerige verhandeling Sur les machines à vapeur van M.Arago (pp 143-234). Table des matières tot slot
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2687
€  50.00

 
Loosjes Pz, A.(1761-1818)
Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst
Loosjes Pz, A.(1761-1818), Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst, (in het eerste deel: gegraveerde titelpagina met vignet van R.Vinkeles met een scène uit dit deel en in elk volgend deel een niet gegraveerde typografische titelpagina zonder vignet), Met platen van R.Vinkeles, die vijf scènes uit de vertelde geschiedenis in beeld brengen. De eerste prent vertoont Susannes val uit de arrenslee op het ijs. In II zien we de overleden mevrouw Elzevier op haar sterfbed en Susanna met een brandende kaars ervoor. In deel III zit een aardig plaatje met een trekschuit; in IV staat Suse in een modekraam op het Voorhout in Den Haag en in V zien we hoe Suse wordt aangerand door de schurk Kraaijestein, Haarlem, A. Loosjes Pz, 1806-1807, 5 (van de 6) dln (deel 6 ontbreekt), (II) + VIII + 396 / (IV) + 380 + (2) / (IV) + 404 + (2) / (IV) + 372 / (IV) + 432 pp, 8º, (20,7 x 12,2 cm), Gebonden in stevige Bradelbanden uit de tijd. Papier afgesneden. Groene, afbladderende kartonnen ruggen. Studie-exemplaar met vijf aardige prenten met situaties uit het dagelijks leven in die tijd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 365
€  35.00

 
Loosjes, Pz,A.
Maurits Lijnslager
Loosjes, Pz,A., Maurits Lijnslager, Eene Hollandsche Familiegeschiedenis uit de XVII eeuw, vignet van Dirk of Dirk Jurriaan Sluyter met citaat, Met een gegraveerde en een typografische titelpagina, Haarlem, A.C.Kruseman, 1852, Deeltje van de Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche auteurs, in de wandeling 'etagère-editie' genoemd. De reeks is in 1851 opgezet door de Haagse uitgever K.Fuhri, die 10 deeltjes op de markt heeft gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit; alle verschenen in 1852. De complete 'Bibliotheek' omvat dus 20 deeltjes, (IV) + 494 pp, 32º, (11,6 x 7,7 cm), In rood linnen stempelbandje met vergulde titel, dichter en uitbundige versiering op de rug. Goud op snee. Achterplat helemaal en rug half los, doordat het boekblok bij het laatste blanco blaadje gebroken is, De prijs van dit dubbeldikke deeltje uit de serie bedroeg destijds ƒ 1.80, De boekjes uit deze serie zijn bedoeld als sieraad voor de 'woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de 'etagères en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich 'in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar of zijn vooral op de rug verkleurd. Jammer!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2142
€  7.50

 
Loosjes, Az, Petrus
Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
Loosjes, Az, Petrus, Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, Met 3 gegraveerde illustraties van Reinier Vinkeles. Portretten van Antoni Martini, pensionaris van 's Hertogenbosch, Isaac van Goudoever, Colonel der Burgerije van Amsterdam, en Daniel Jacobus Canter Camerling, raad in de vroedschap van Haarlem en lid van de Commissie ter Defensie van de Provincie Holland, ingesteld 13 juni 1787, Amsterdam, Johannes Allart, 1794, Deel 14 (van de 48), 422 + (16) pp, 8º, 21,8 x 14 cm, Gebonden in een halfkunstleren band met sierpapier op de platten. Binnenin en van buiten als nieuw. Minpuntje: het portret van Van Goudoever zit vol lichtbruine vlekken, Boek XXXVIII-XL Over gebeurtenissen in het jaar 1786 buiten de 7 provincies. Ook in Drenthe en de Genelraliteitslanden hield men zich bezig met Grondwettige herstelling. Men had ook daar warme voorstanders en tegenstanders van de Acte van Verbintenis, Het Vaderlandsche Fonds en de Burgerbewapening. Ook de koloniën komen ter sprake en de voors en tegens van de slavenhandel door de West-Indische Compagnie. Boek XXXIX gaat over de gebeurtenissen in 1787: er dreigt een burgeroorlog. Later dit jaar zou deze situatie leiden tot het ingrijpen van een buitenlandse mogendheid. In dit boek gaat het vooral over meningsverschillen tussen Holland en de Algemene Staten. In boek XL komt het Hollands Cordon aan de orde en wordt vermeld hoe generaal Van Rijssel en de Commissie ter Defensie van de Provincie Holland proberen Holland en de stad Utrecht te verdedigen tegen aanvallen van troepen uit andere provincies en uit het buitenland
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3244
€  25.00

 
Loosjes, Az, Petrus
Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd, Met plaaten, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
Loosjes, Az, Petrus, Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd, Met plaaten, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, Met 4 gegraveerde illustraties van Reinier Vinkeles: 3 historieprenten naar een tekening van Jacobus Buijs en 1 portret van Petrus Camper. De historieprenten hebben tot onderwerp: de poorten van Franeker weggenomen, een landlooper/ oproermaker in de Ommelanden gevat en een plunderaar in 's Hertogenbosch gestraft, Amsterdam, Johannes Allart, 1797, Deel 19 (van de 48), 425 + (16) pp, 8º, 21,8 x 14 cm, Gebonden in een halfkunstleren band met sierpapier op de platten. Binnenin en van buiten als nieuw, Boek LIII-LV. Boek LIII gaat over gebeurtenissen in het jaar 1787 in Friesland. Vooral wordt beschreven wat er in dat jaar in Franeker is voorgevallen. Daar vonden een alternatieve, patriottische vergaderingen van de provinciale staten van Friesland plaats. In de stad Utrecht, werden alternatieve provinciale vergaderingen gehouden toen de officiële Staten naar Amersfoort waren verhuisd. Ook Sneek en Dokkum komen ter sprake. Veel aandacht voor Petrus Camper en C.L.van Beyma. Boek LIV beschrijft de gebeurtenissen in de provincie Groningen. Daar staan de volksvertegenwoordigers van de stad Groningen recht tegenover die van de Ommelanden. Gebeurtenissen te Appingedam. De omwenteling in de stad Groningen. Boek LV beschrijft de gebeurtenissen in 1787 tot aan de omwenteling in de 'aanhorige landschappen': de Generaliteitslanden en wat er voorviel in Oost- en West-Indië. Ook de admiraliteitscolleges worden besproken. Problemen met de keizer van Marokko en de Dey van Tunis
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3302
€  25.00

 
Loosjes, Az, Petrus
Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenktstukken zamengesteld. Met plaaten, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie
Loosjes, Az, Petrus, Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenktstukken zamengesteld. Met plaaten, Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, Met 3 gegraveerde illustraties van Reinier Vinkeles. 't Portret van Mr.M van Toulon, Raad enz. Te Gouda. Verder twee historieprenten naar tekeningen van Jacobus Buijs: de wachtbetrekking der Lyfwagt van hun Ed. Gr. Mog. met een schandelijk beschilderd Vaandel en Haagsche plundertbende te Delft, Amsterdam, Johannes Allart, 1796, Deel 16 (van de 48), 379 + (17 + 1 blanco) pp, 8º, 21,8 x 14 cm, Gebonden in een halfkunstleren band met sierpapier op de platten. Binnenin en van buiten als nieuw, Boek XLIV-XLVI. Bladwijzer der voornaamste zaken en Bericht voor den binder over de invoeging der platen. Boek XLIV gaat over de revolutionaire gebeurtenissen in Holland in het jaar 1787. Als eerste komt de stad Heusden ter sprake, omdat het de eerste niet stemhebbende Hollandse stad is die zich sterk maakte voor het terugkrijgen van de oorspronkelijke stadsrechten. In het bijzonder het recht van de burgers op de aanstelling van de leden der magistraat. F.A.van der Kemp, de vriend van Joan Derk van der Capellen, doopsgezind predikant te Leiden en lid van het Heusdens wapenhandelend genootschap, hield er een van vrijheidsmin gloeiende aanspraak. Verder komen aan bod: Woerden, Amsterdam en Den Haag. Boek XLV behandelt de gebeurtenissen in Rotterdam en in Delft, waar een Haagse plunderbende tekeer gaat, tot het naderen van de Pruisen. Boek XLVI behandelt de verrichtingen van het Vliegend Zuidhollands Leger, het Noordhollands Burgerlegertje en de Pruisen in andere Hollandse plaatsen, bijvoorbeeld Dordrecht, Leiden Hoorn en Enkhuizen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3303
€  25.00

Vorige pag. | Pagina's: 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - Volgende pag.