gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 27
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Simonet, (Jean Baptiste) (1742-na 1813)
La Soirée des Thuileries
Simonet, (Jean Baptiste) (1742-na 1813), La Soirée des Thuileries, kopergravure, naar een gouache van Pierre Antoine Baudouin, Dédiée à Monsieur Boyer de Fonscolombe, Gravée d'après le Tableau tiré de son Cabinet Par Son très humble et très Obéiss(an)t Serviteur Basan, Paris, Basan et Poignant, M(archan)ds d'Estampes, rue et Hôtel Serpente, (ca. 1780), Afbeelding / drukmoet / papier: 25,5 x 18,2 / 36 x 26 / 37,3 x 23,3 cm, De prent is gedrukt op stevig papier en verkeert in goede staat, Terwijl de maan aarzelend achter donkere wolken uitkomt en het op de prent in beeld gebrachte tafereel beschijnt, trekt een dame - even aarzelend - haar linker handschoen uit. Dit met de bedoeling een heer die zijn arm naar haar heeft uitgestrekt, in de gelegenheid te stellen haar een handkus toe te dienen. Beiden bevinden zich in het park op een bankje onder een kolossale zuil waarop nog net een been van het beeld dat op dit voetstuk staat, te zien is. Maar het paar is niet alleen. Het hondje van de dame zit op een stoel tegenover de bank en blaft de idylle aan flarden, Het koninklijk paleis De Tuilerieën werd in de achttiende eeuw gebruikt als theater en de tuinen waren een geliefde wandelplaats voor de Parijzenaars. Pierre Antoine Baudouin (1723-1769) was de schoonzoon van François Boucher. Na zijn dood werd zijn atelier overgenomen door de Zweed Nicolas Lafrensen. Tussen 1771 en 1790 werden Baudouins galante, maar een verfijnde en beschaafde erotiek uitstralende gouaches daar in het koper gebracht door 28 verschillende graveurs (Meesters der prentkunst in de achttiende eeuw, 158-159)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 906
€  200.00

 
Sluyter,D.
I.M.L.Roll
Sluyter,D., I.M.L.Roll, Portret te halven lijve rechts in ovale lijst, stippelgravure, naar een tekening naar het leven van H.W.Caspari, 3 regelig onderschrift met biografische gegevens, Amsterdam, J.Numan, 1818, portret / afbeelding / papier: 19,3 x 15,1 / 25,9 x 31 / 26,9 x 32,9 cm, Mooi portret. Goede afdruk. Veel bruine vlekjes, die niet goed zichtbaar zijn, Alleen de bef laat zien, dat we hier met een predikant te maken hebben. De 32-jarige Roll draagt een gesloten donkere jas, waaronder een openstaand vest met opstaande kraag zichtbaar is. Daaronder zien we een wit hemd en daar overheen is de bef aangebracht. Roll draagt het haar kort met lange bakkebaarden, Muller 4545. Van Someren 4576*
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2386
€  15.00

 
Sluyter, D(irk), J(urriaan)
C.G.Withuys
Sluyter, D(irk), J(urriaan), C.G.Withuys, portret / te halven lijve van voren, staalgravure, Onder het portret de handtekening van de dichter in facsimile, (Haarlem), A.C.Kruseman, (1858)., Dit portret is opgenomen in Aurora, Jaarboekje voor 1859, Haarlem bij A.C.Kruseman, portret / prent / papier: 10,9 x 7,4 / 17,3 x 12,2 / 33,1 x 24,9 cm, De prent is in goede staat en heeft zeer brede marges; Het portret is bijna vlekkeloos; het papier vertoont enkele lichtbruine, niet storende vlekjes. Een vlekje onder het portret., Dichter en directeur der Landsdrukkerij Carel Godfried Withuys (1794-1865) is op deze prent afgebeeld op oudere leeftijd. Hij staat recht naar de toeschouwer toegekeerd met de armen over elkaar geslagen. In de linkerhand heeft hij een blad papier, waarop een onleesbare titel. Withuys, die door zijn vijanden Windhuis werd genoemd, draagt een donkere jas met zwarte kraag waaronder een zwart vest, een hemd en een gestrikte zwarte fluwelen das., Dit portret is volgens Van Someren verschenen in Aurora, Jaarboekje voor 1859 (I,191). Zie ook Van Someren 6180.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 866
€  20.00

 
Smith, A(nker)
Churchill
Smith, A(nker), Churchill, ovaal portret / borstbeeld van voren links, kopergravure, 'From an original', z.pl., Harrison & Co, 1 september 1794, Portret / drukmoet / papier: 4,9 x 3,7 / 7,6 x 6,2 / 23 x 13,3 cm, Papier aan de bovenrand en de rechter rand wat bruin. Links slordig afgesneden. Enkele onopvallende vlekjes, De dichter is gekleed in een eenvoudige openstaande donkere jas, waaronder een wit vest, hemd en halsdoek. Churchill draagt geen pruik. Het haar is opzij lang tot over de oren en van voren genipt in een pony. Onder het portretje staat een beschrijving in boekdruk van het leven en het werk van deze dichter, Charles Churchill,'one of the first poetical satyrists of any age or nation', studeerde in Cambridge, trouwde op zijn zeventiende jaar in het geheim en werd proponent in Wales. Hij werd leraar op St. John's Westminster; om bij te verdienen ging hij schrijven. Met The Rosciad en bijdragen aan The North Briton van John Wilkes had hij succes. Na Wilkes' verbanning bleef hij politieke satires schrijven, zoals The Apology to the Critical Reviewers, Night en Ghosts. Hij schreef verzen waarin mensen persoonlijk werden aangevallen. In 1764 stierf hij in Boulogne tijdens een bezoek aan zijn vriend Mr. Wilkes
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 049
€  25.00

 
Spieker, C.W.
Emiliens Stunden der Andacht und des Nachdenkens. Für die erwachsenen Töchter der gebildeten Stände
Spieker, C.W., Emiliens Stunden der Andacht und des Nachdenkens. Für die erwachsenen Töchter der gebildeten Stände, Mit einem Titelkupfer, Met een anonieme gegraveerde titelprent, Zweite durchgänzig verbesserte und vermehrte Auflage, Reutlingen, in der J.J.Mäcken'schen Buchhandlung, 1816, VIII + 302 (9-318) pp, 8º, (18 x 11,3 cm), Gebonden in een stevig Bradelbandje met sierpapier op de platten. Boekblok vooral voorin en achterin wat verbruind en vlekkerig. In goede staat., Naam van een vorige eigenaar op de binnenkant van het voorplat., Voorrede, Emiliens Geschichte, Erste Abteilung (über Gott, Religion, u.s.w.), Zweite Abteilung (über weibliche Würde und Bestimmung, Das wahre Glück des Lebens, Emilie an ihrem sechzehnjärigen Geburtstage, u.s.w.), Dritte Abteilung (Dankbare Liebe gegen die Eltern, Gedanken und Empfindungen am Morgen und am Abend)., De eerste druk van dit werk kwam uit in 1813 bij dezelfde uitgever als deze tweede druk. In 1815 gaf ook Voss in Leipzig dit werk uit. Dit boek is tot in 1865 herdrukt., Christan Wilhelm Spieker (1780-1858) studeerde in Halle en gaf daar les aan de Latijnse school. Hij was enige tijd veldprediker en predikant in Dessau. In de tijd dat hij dit boek schreef was hij hoogleraar. Hij was vrijmetselaar. Durch diese Schrift wollte ich nun die Mädchen der gebildeten Stände zurückrufen aus dem tosenden Gewirre des Lebens, schrijft hij in het voorbericht. De sfeer in dit boek lijkt heel erg op Het Land in brieven van Elisabeth Maria Post. De hoofdfiguur in Het Land van 1788 heet ook Emilia en een ander boek van Post heeft als titel: Het ware genot des levens (1796). Het werk van Post is minder didaktisch en meer literatuur.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3004
€  35.00

 
De Nederduitsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht met speciaal consent en approbatie van d'Ed: Groot Achtb: Heeren Burgemeesteren en Vroedschap derzelver Stad
Reglement op de Diaconie-Linnen Naeywinkel voor de Meysjes der Bedeeld wordende Ledemaeten
De Nederduitsche Gereformeerde Kerke binnen de Stad Utrecht met speciaal consent en approbatie van d'Ed: Groot Achtb: Heeren Burgemeesteren en Vroedschap derzelver Stad, Reglement op de Diaconie-Linnen Naeywinkel voor de Meysjes der Bedeeld wordende Ledemaeten, vignet: twee leeuwen houden het wapen van Utrecht vast, Te Utrecht, 1757, 18 + (2 blanco) pp, 4º, 21,4 x 16,6 cm, Ingenaaid zonder omslag. Papier onafgesneden. Fris exemplaar, Reglement in 3 hoofdstukken van de Linnen Naeywinkel die is opgericht door de boekhouder en de diakenen van de Nederduitsche gereformeerde Kerk van Utrecht op 14 februari 1757. Midden in de stad is een huis gehuurd waarin de Naey-Matres woont en 20 meisjes aan het werk kunnen. De meisjes werken 's morgens en 's middags. De avond-Naey-winkel is bedoeld voor meisjes tussen 10 en 12. Het eerste hoofdstuk gaat over de eisen die worden gesteld aan de leerlingen en hun ouders. Het tweede beschrijft het werk van de Naey-Matres. De directie van deze instelling wordt gevoerd door een commissie van 4 diakenen. Hun taak en die van de boekhouder wordt omschreven in hoofdstuk 3, In 2 grote Nederlandse bibliotheken bewaart men 3 exemplaren van deze uitgave
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3131
€  45.00

 
Steuerwald, I.D.
Le Contre-Admiral J.C.Ryk, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1839-42), (Actuellement vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies)
Steuerwald, I.D., Le Contre-Admiral J.C.Ryk, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1839-42), (Actuellement vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies), portret / borstbeeld rechts, lithografie / Chine collé, De lithografie is van Jan Dam Steuerwald, (Den Haag / Batavia), (Belinfante & Compagnie), (1848/1849), Het portret is verschenen in jaargang III (1848/1849) van het tijdschrift Moniteur des Indes-orientales et occidentales; Recueil de mémoires et de notices scientifiques et industriels, de nouvelles et de faits importants concernant les possessions néerlandaises d'Asie et d'Amérique, La Haye, Belinfante & Compagnie, 1846-1849, portret / prent / papier: 13 x 12,5 / 17,8 x 15,7 / 21,4 x 15,7 cm, Enkele onmerkbare vouwtjes. Links onder in de hoek ontbreekt een stukje papier. Redelijk goed exemplaar, Rijk draagt op deze prent een gala-uniform van de marine met 9 ridderorden en sterren, Van Someren 4729. Jan Dam Steuerwald (1805-1869) was van 1824 tot 1833 als lithograaf werkzaam te Dordrecht en vanaf 1833 tot 1870 in Den Haag. In Dordrecht heeft hij met zijn oudere broer Christian Heinrich Gottlieb Steuerwald en enkele andere officieren de steendrukkunst geïntroduceerd. Van 1824 tot 1833 bezat hij samen met zijn neef Hilmar Johannes Backer de steendrukkerij Steuerwald & Co. Toen Jan naar Den Haag vertrok zette Backer het Dordrechtse atelier onder eigen naam voort tot 1845, Jules Constantijn Rijk, afkomstig uit Wetzlar in Duitsland was zeeman en vrijmetselaar. Hij begon zijn loopbaan in 1799 en vervulde een groot aantal functies bij de koopvaardij en de marine. Ook was hij gouverneur van Suriname en Nederlands minister van marine en koloniën (1843-1849)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1847
€  5.00

 
Steuerwald, I.D.
Mr.P.Merkus, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1841-44)
Steuerwald, I.D., Mr.P.Merkus, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1841-44), portret / borstbeeld links, lithografie / Chine collé, Dit portret is gemaakt naar een olieverf-schilderij van Jan Willem Pieneman, een kniestuk, dat in het bezit is van het Rijksmuseum en gedateerd is in de periode 1844-1851. Bij het vervaardigen van deze prent is een kopieertechniek gebruikt, zodat dit portret het spiegelbeeld is van het origineel. De lithografie is van I.D.Steuerwald, (Den Haag / Batavia), (Belinfante & Compagnie), (1847/1848), Het portret is verschenen in jaargang II (1847/1848) van het tijdschrift Moniteur des Indes-orientales et occidentales; Recueil de mémoires et de notices scientifiques et industriels, de nouvelles et de faits importants concernant les possessions néerlandaises d'Asie et d'Amérique, La Haye, Belinfante & Compagnie, 1846-1849, portret / prent / papier: 14,3 x 12 / 20,2 x 15,2 / 23 x 15,2 cm, Onderaan is de prent wat slordig afgesneden, zodat de ambtsperiode niet helemaal zichtbaar is. Enkele onmerkbare vouwtjes. Redelijk goed exemplaar, Merkus is op deze prent gekleed in het gala-uniform van zijn ambt. Het gezicht van de geportretteerde en zijn jas zijn het meest uitgewerkt. Om de hals draagt hij een ridderorde en op de linkerborst 2 onderscheidingen. Onder de jas zien we een rijk versierd vest en daaronder een witte jabot en een witte halsdoek, Van Someren 3604. Jan Dam Steuerwald (1805-1869) was van 1824 tot 1833 als lithograaf werkzaam te Dordrecht en vanaf 1833 tot 1870 in Den Haag. In Dordrecht heeft hij samen met zijn oudere broer Christian Heinrich Gottlieb Steuerwald en enkele andere officieren de steendrukkunst geïntroduceerd. Van 1824 tot 1833 bezat hij met zijn neef Hilmar Johannes Backer de steendrukkerij Steuerwald & Co. Toen Jan naar Den Haag vertrok zette Backer het Dordrechtse atelier onder eigen naam voort tot 1845, Pieter Merkus heeft in Leiden rechten gestudeerd. Sinds 1816 maakte hij carrière in Nederlands Indië. In 1840 werd hij daar waarnemend Gouverneur-Generaal. Hij overleed in 1844 als Gouverneur-Generaal
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1845
€  7.50

 
Stijl, Simon
Leven van Jan Punt
Stijl, Simon, Leven van Jan Punt, Met een gegraveerde en een typografische titelpagina, 's Gravenhage, K.Fuhri, 1851, De boekjes uit deze serie zijn bedoeld als sieraad voor de 'woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de 'étagères en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich 'in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar en/of zijn vooral op de rug verkleurd, XII + 153 + 1 blanco pp, 11,6 x 7,8 cm, Fris rood linnen stempelbandje met vergulde titel, naam van de auteur en uitbundige ornamenten op de rug. Goud op snee. Watervlek op de gegraveerde titelpagina. Papier iets vergeeld, maar niet gevlekt. Bovenin klein stukje uit de rug. Tamelijk gaaf exemplaar, Deeltje van de Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche auteurs, in de wandeling 'étagère-editie' genoemd. De reeks is in 1851 opgezet door de Haagse uitgever K.Fuhri, die 10 deeltjes op de markt heeft gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit, die alle verschenen in 1852. De complete 'Bibliotheek' omvat dus 20 deeltjes
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3484
€  15.00

 
Stijl, S(imon)
Op den Algemeenen Vrede
Stijl, S(imon), Op den Algemeenen Vrede, Te Harlingen, Ter Drukkerye van V.van der Plaats, 1802, 8 pp 4º, (27,2 x 21,3 cm), A4, Zonder omslag. Ooit twee keer gevouwen. Aan de randen wat vuil en hier en daar vochtvlekjes. Enkele scheurtjes aan de randen van blad 1 en 4. Wat grotere scheur in blad 4 onder de tekst is hersteld met goed plakband, Gedicht in 162 verzen van 11/10 lettergrepen. De versregels zijn naar het rijm wel, maar typografisch niet verdeeld in groepen van 4 met rijmschema a b a/c b en een van 2 met rijmschema aa. Tot grote vreugde van heel de wereld is er dankzij Bonaparte vrede gesloten tussen de strijdende partijen in Europa. Het geweld begon in Frankrijk en sloeg over. 'Schoon niemand nog de waare Vryheid kende, / Wierd overal een Vryheidsboom gepland'. Nu zijn alle vorsten tot het inzicht gekomen, dat volkeren behoren te worden geregeerd volgens wijze wetten. De rede overwint en Nederland wordt weer welvarend, Andere exemplaren van dit pamflet worden bewaard in 5 grote Nederlandse bibliotheken. Knuttel 23149a, Simon Stijl was niet de enige Nederlander die een uitgebreid gedicht schreef over de op 27 maart 1802 te Amiens gesloten vrede tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Ook de Amsterdamse dichters Cornelis Loots en A.L.Barbaz deden dat. De Bataafsche Republiek en Spanje hadden als bondgenoten van Frankrijk deelgenomen aan de onderhandelingen. In Nederland was men de oorlog moe en verlangde men naar het herstel van de vrije vaart op zee, de koophandel en de welvaart. Napoleon was destijds de grote held
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1119
€  25.00

 
Stoopendaal, Daniel (1672-1726)
Een goed gevuld heerschap op Petersburg (bij Nigtevecht)
Stoopendaal, Daniel (1672-1726), Een goed gevuld heerschap op Petersburg (bij Nigtevecht), tuingezicht, kopergravure, naar een tekening van de graveur., Petersburgs gesigt door de Berceaux. Veuë de [....]., (eerste druk), (Amsterdam), (Wed.Nic.Visscher), (1719)., Prent nummer 86 uit: De zegepraalende Vecht [....]. La triomphante Riviere de Vecht [....], Amsterdam, Wed.Nic.Visscher, 1719, folio. Later zijn nog een kwarto editie (ca 1750) en een octavo-uitgave (1790) verschenen., Afbeelding / prent / papier: 14,4 x 19,6 / 16,2 x 20,4 / 20 x 25,8 cm., De 102 prenten van Stoopendaal staan in De zegepraalende Vecht op 51 foliobladen met elk 2 dicht bij elkaar staande, genummerde gravures. De prenten die wij hier aanbieden, zijn ooit van een andere gescheiden en zijn afkomstig uit een kleine verzameling lotgenoten. Ze staan nu niet meer samen met een andere mooi in het midden van een folioblad. De marge onderaan van de oneven nummers en de marge bovenaan van de even nummers is dus smal. Inlijsten lost dit probleem op., Het papier is iets vergeeld. Uiterst randje van het papier rechts is bruin. Bruine vochtvlek bij de rechter papierrand, Een doorkijkje in een overdekte wandellaan van Petersburg. Links torent het buitenhuis boven de hagen uit. Op de voorgrond in het midden een deftig gezelschap met het accent op een dik gebuikt heerschap met een enorme carrépruik en een snor met krullen. Is dit misschien de eigenaar van het buitengoed, de heer Christoffel Brants? Een Russische generaal uit het gevolg van de Tsaar is waarschijnlijker, gezien het krijgshaftige voorkomen. Deze figuur staat in het vredige en harmonieuze tuindecor als een kat in een vreemd pakhuis. De eenvoudige Tsaar Peter de Grote zou op dit vriendelijke plekje beter op zijn plaats zijn Zie andere prenten uit deze serie., R.van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, tweede druk, Lochem, De Tijdstroom,1970
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 449
€  35.00

 
Stoopendaal, Daniel (1672-1726)
Harmonie op Oostervegt (bij Loenen)
Stoopendaal, Daniel (1672-1726), Harmonie op Oostervegt (bij Loenen), tuingezicht, kopergravure, naar een tekening van de graveur., Oostervegts Gesigt van het Huis naer agteren. Oostervegt Veue de [....], (eerste druk), (Amsterdam), (Wed.Nic.Visscher), (1719)., Prent nummer 72 uit: De zegepraalende Vecht [....]. La triomphante Riviere de Vecht [....], Amsterdam, Wed.Nic.Visscher, 1719, folio. Later zijn nog een kwarto editie (ca 1750) en een octavo-uitgave (1790) verschenen., De 102 prenten van Stoopendaal staan in De zegepraalende Vecht op 51 foliobladen met elk 2 dicht bij elkaar staande, genummerde gravures. De prenten die wij hier aanbieden, zijn ooit van een andere gescheiden en zijn afkomstig uit een kleine verzameling lotgenoten. Ze staan nu niet meer samen met een andere mooi in het midden van een folioblad. De marge onderaan van de oneven nummers en de marge bovenaan van de even nummers is dus smal. Inlijsten lost dit probleem op., Het papier is een beetje vergeeld en aan het uiterste rechtse randje wat bruin. Uiterst rechts, ver van de prent zelf: een bruin vochtvlekje en een wormgaatje., Uitzicht op de symmetrische tuin vanuit het huis, gestoffeerd met wandelende en werkende mensen. Alles ademt hier rust en vrede. Zoals in bijna alle tuinprenten in deze serie wordt de blik van de kijker via het perspectief naar een punt aan de horizon geleid. Waardoor de nadruk valt op de uitgestrektheid van het park. Stoopendaal heeft de nette en pragtige Lusthoven langs de Vecht, die vermaard en alomme bekend zijn, voor de kijker naar zijn prenten dubbel interessant gemaakt. Ze zijn door perspectiefwerking ontdaan van derselver popachtigheid waarop uitlanders en veruitlanderde Nederlanders smaalen. Ze zijn voorzien van een dramatische, menselijke lading. Stoopendaals wereld is een speeltoneel., J.Kok, Vaderlandsch Woordenboek XXIX (1793), 151-152.R.van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, tweede druk, Lochem, De Tijdstroom,1970
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 442
€  30.00

 
Stoopendaal, Daniel (1672-1726)
Een koerier voor de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht)
Stoopendaal, Daniel (1672-1726), Een koerier voor de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht), tuingezicht, kopergravure, naar een tekening van de graveur., Petersburgs Gesigt van 't groote Cabinet, staande op 't Bergje alwaer zyne en haere Keyserlyke Czaersche Majesteiten veel vermaek hebben gevonden. Veúe de [....]., (eerste druk), (Amsterdam), (Wed.Nic.Visscher), (1719)., Prent nummer 87 uit: De zegepraalende Vecht [....]. La triomphante Riviere de Vecht [....], Amsterdam, Wed.Nic.Visscher, 1719, folio. Later zijn nog een kwarto editie (ca 1750) en een octavo-uitgave (1790) verschenen., Afbeelding / prent / papier: 14,5 x 19,8 / 16,2 x 20,9 / 18,5 x 25,6 cm., De 102 prenten van Stoopendaal staan in De zegepraalende Vecht op 51 foliobladen met elk 2 dicht bij elkaar staande, genummerde gravures. De prenten die wij hier aanbieden, zijn ooit van een andere gescheiden en zijn afkomstig uit een kleine verzameling lotgenoten. Ze staan nu niet meer samen met een andere mooi in het midden van een folioblad. De marge onderaan van de oneven nummers en de marge bovenaan van de even nummers is dus smal. Inlijsten lost dit probleem op., Het papier is wat vergeeld en het uiterste randje rechts is een beetje bruin. Rechts in de marge een paar vlekken., Opvallend aan deze prenten is de toneelmatige schikking. De kijker bevindt zich als het ware op het eerste balkon van de schouwburg: decor en coulissen suggereren diepte. Het in 'plannen' verdeelde 'toneel' is het speelveld van met zorg getekende figuren. Met 't grootste zomerhuisje of prieeltje van Petersburg als decor zien we rechts op het eerste plan Tsaar Peter en zijn gezelschap converseren. De deftige heer met de carrépruik, die op prent 86 op de voorgrond staat, is er ook bij. Het lijkt wel de laatste scène van een toneelstuk waarin alle personages nog één keer samen te zien zijn. Links op de voorgrond nadert een in een mantel gehulde figuur. Zal een slecht bericht de harmonie verstoren?, R.van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, tweede druk, Lochem, De Tijdstroom,1970
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 450
€  45.00

 
Stoopendaal, Daniel (1672-1726)
Ontmoeting met de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht)
Stoopendaal, Daniel (1672-1726), Ontmoeting met de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht), tuingezicht, kopergravure, naar een tekening van de graveur., Petersburgs agterste Kom en Cabinetten. Le dernier [....]., (eerste druk), (Amsterdam), (Wed.Nic.Visscher), (1719)., Prent nummer 85 uit: De zegepraalende Vecht [....]. La triomphante Riviere de Vecht [....], Amsterdam, Wed.Nic.Visscher, 1719, folio. Later zijn nog een kwarto editie (ca 1750) en een octavo-uitgave (1790) verschenen., Afbeelding / prent / papier: 14,5 x 19,8 / 16,2 x 20,5 / 18,4 x 25,8 cm, De 102 prenten van Stoopendaal staan in De zegepraalende Vecht op 51 foliobladen met elk 2 dicht bij elkaar staande, genummerde gravures. De prenten die wij hier aanbieden, zijn ooit van een andere gescheiden en zijn afkomstig uit een kleine verzameling lotgenoten. Ze staan nu niet meer samen met een andere mooi in het midden van een folioblad. De marge onderaan van de oneven nummers en de marge bovenaan van de even nummers is dus smal. Inlijsten lost dit probleem op. Helaas is er bij het drukken iets mis gegaan: er loopt een zwarte streep van 5,5 cm door het beeld!, Het papier is iets vergeeld en is uiterst rechts een beeetje bruin. Links in het midden van de prent loopt een zwarte veeg van ca 6 cm lang en 1-2 mm breed., De verst van het huis verwijderde vijver; tussen prieeltjes en hoge, geschoren hagen. Op het eerste plan rechts, wandelt Peter de Grote, herkenbaar aan zijn karakteristieke hoofddeksel en de ster op de linker borst (vgl prent 78, waar de ster rechts zit). Een dienaar biedt op eerbiedige afstand versnaperingen aan. De compositie van de prent is in alle opzichten symmetrisch: links op de voorgrond staat ook een gezelschap: een jonge man met een jongetje aan de hand begroet de keizer aller Russen. Deze prent legt minder accent op de grootheid van de tuin dan op de gezelligheid en harmonie die er heersen. Opvallend aan deze serie prenten is de toneelmatige schikking., R.van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, tweede druk, Lochem, De Tijdstroom,1970
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 448
€  10.00

 
Stoopendaal, Daniel (1672-1726)
Russische elementen op Petersburg (bij Nigtevecht)
Stoopendaal, Daniel (1672-1726), Russische elementen op Petersburg (bij Nigtevecht), tuingezicht, kopergravure, naar een tekening van de graveur., Petersburgs Orangerie, Fontein en (1) Rusische badstoof. L'Orangerie [....]., (eerste druk), (Amsterdam), (Wed.Nic.Visscher), (1719)., Prent nummer 81 uit: De zegepraalende Vecht [....]. La triomphante Riviere de Vecht [....], Amsterdam, Wed.Nic.Visscher, 1719, folio. Later zijn nog een kwarto editie (ca 1750) en een octavo-uitgave (1790) verschenen., Afbeelding / prent / papier: 14,4 x 19, / 16,1 x 20,9 / 18,7 x 25,9 cm., De 102 prenten van Stoopendaal staan in De zegepraalende Vecht op 51 foliobladen met elk 2 dicht bij elkaar staande, genummerde gravures. De prenten die wij hier aanbieden, zijn ooit van een andere gescheiden en zijn afkomstig uit een kleine verzameling lotgenoten. Ze staan nu niet meer samen met een andere mooi in het midden van een folioblad. De marge onderaan van de oneven nummers en de marge bovenaan van de even nummers is dus smal. Inlijsten lost dit probleem op., Het papier is iets vergeeld en aan het uiterste rechter randje een beetje bruin., De oranjerie van Petersburg. Overal staan boompjes in potten. Er is een zeer hoog spuitende fontein en achter de haag staat een houten Russisch saunahuisje. Het is er gezellig en warm. Veel wandelaars; twee heren staan nadrukkelijk in de schaduw. Dit is een van de weinige prenten uit de serie die geen symmetrische opbouw heeft, waardoor de blik van de kijker niet meteen naar het midden en het beeld uit geleid wordt. Deze prent heeft wel dezelfde toneelmatige opbouw in plannen, als de andere prenten uit de serie. Op de voorgrond staan een heer en een dame duidelijk in het middelpunt van de belangstelling: waarschijnlijk Peter de Grote en de Tsarina van Rusland, die hier in 1717 op bezoek waren., R.van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, tweede druk, Lochem, De Tijdstroom,1970
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 444
€  40.00

Vorige pag. | Pagina's: 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - Volgende pag.