JOHNSTON, ARTHUR Psalmi Davidici. Interpretatione, Argumentis, Notisque. Illustrati: In usum serenissimi Principis.
OSTERWALD, JEAN RODOLPHE La Nourriture de l'Ame, ou Recueil de Prieres pour tous les Jours de la Semaine, pour les Principales Fetes de l'Année et sur Differens Sujets Intéressans. Tant pour les Personnes qui sont en Santé, que pour celles qui sont visitées par la maladie, on qui se voïent aux portes de la mort. On trouvera aussi une Harmonie de la Passion, qui renferme les Lectures Convenables pour Chacun des Jours de la Semaine Sainte. Le tout précédé d'un Petit Traité de la Priere.Cinquieme Edition.
BODAAN, GUALTERUS Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is, In een natuurlijke order, en volgens d'openbaring der H. Schriften, t'samen gestelt. Den derden Druk, van sijn ingeslopen Druk-fouten gesuyvert. WAARBIJ: Opstandinge der Twee Getuigen, of Herstellinge van Waarheid en Godsdienst binnen de stad van Amsteldam in 't Jaar 1678. Als mede De Pligt der Dienaaren van het Nieuwe Testament, Verhandelt in drie Predikatien. Hier zijn achter bygevoegt De Ken-teekenen van den Staat der Nature en der Genade, door den selven Autheur.
HASIUS, ADRIANUS Den Geestelyken Alarm, Tot schrick der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolgen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aengewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tractaat bequamelijck tot Predicatien konnen gebracht werden, ten dienste van alle nieuwelingen in 't heyligh Predick-Ampt. Tot een toegift noch een verklaring over den 124. Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede, tusschen desen Staat en den Koning van Spanje.
N.N. Nouvelles Étrennes Spirituelles, dédiées a Monseigneur Le Dauphin. Contenant les Vêpres de toute l'année & les Messes des principales Fêtes, en Latin & en Fraçois, à l'usage de Paris & de Rome. Ornées de Figures, & augmentées de Prieres & Méditations Chrétiennes.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes