Antiquariaat de Roo (NVvA): Cartography/Globes
found: 37 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 ANVERPIA|GRAVURE, Plattegrond van Antwerpen.
ANVERPIA|GRAVURE
Plattegrond van Antwerpen.
Antwerpen, Braun en Hogenberg, 1572. Zeldzame plattegrond in vogelvlucht van de welvarende handelsstad Antwerpen, net voor de inname door de Spanjaarden in 1585. Te zien zijn onder andere de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het fraaie stadhuis. De gravure is gelijst in een luxe donkerbruine notenhouten lijst met royale passe-partout. Zichtbare gedeelte gravure: 49 x 34,5 cm. Inclusief lijst: 76 x 64 cm. (Aantrekkelijke, latere kleuring.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11675
€  1500.00 [Appr.: US$ 1808.86 | £UK 1291.75 | JP¥ 195730]

 BALEN, MATTHYS, Beschryvinge der Stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant. Opgezocht, in 't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voor-Rechten, Hand-Vesten, Keuren, en Oude-Herkomen. Als mede een Verzamelinge van eenige Geslacht-Boomen, der Adelijke, Aal-Oude, en Aanzienlijke Heeren-Geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Vornoemde Beschryvinge, Geçierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
BALEN, MATTHYS
Beschryvinge der Stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant. Opgezocht, in 't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voor-Rechten, Hand-Vesten, Keuren, en Oude-Herkomen. Als mede een Verzamelinge van eenige Geslacht-Boomen, der Adelijke, Aal-Oude, en Aanzienlijke Heeren-Geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Vornoemde Beschryvinge, Geçierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
Dordrecht, Symon Onder de Linde, 1677. 2 delen, (titelprent, 14) 915 (23), (2) 919-1358 p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 4° (In het tweede deel plaatselijk enkele oude aantekeningen en toevoegingen. Vochtvlek in ca. 50 pagina's van deel 2.) Beschrijving van de stad Dordrecht door Matthys Balen 1611-1691, het werk bevat een toegankelijke beschrijving van de vroege geschiedenis van deze belangrijke Nederlandse stad. Rijkelijk geïllustreerd met een titelprent en een portret van Balen gegraveerd door Romeyn de Hooghe, een grote uitvouwbare kaart van Dordrecht, uitvouwbare tabel met wapenschilden, 10 portretten van edelmannen- waaronder het uitvouwbare portret van Andreas Colvius wat niet in de binderslijst staat-, 4 uitvouwbare gravures van historische gebeurtenissen, een stadsaanzicht en talloze gravures in de tekst met wapenschilden van de adelijke families van Dordrecht. Fraaie set, gebonden in 2 aantrekkelijke banden welke op de rug en de randen van de platten rijkelijk zijn bedrukt met goud. Fraaie set, met het ex libris van J.W. Six..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11633
€  1950.00 [Appr.: US$ 2351.51 | £UK 1679.5 | JP¥ 254449]

 BASNAGE, JAKOB|HOOGHE, ROMEYN DE, 't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde, Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In 't Frans beschreven. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.
BASNAGE, JAKOB|HOOGHE, ROMEYN DE
't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde, Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In 't Frans beschreven. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.
Amsterdam, Jacob Lindenberg, 1715. 3 delen in 1 band, (portret, dedicatie, titelprent met verklaring, 4, portret, 12) 168, 92, 66 p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben, hoekstukken, sloten en goud-op-snede, Folio 43 x 28 x 6,5 cm. (De rug van de band is van latere datum en heeft een vernieuwd titelschild. De dedicatie bij het eerste portret is geplakt op de franse titelpagina, hierdoor valt de lijst met intekenaren op verso dedicatie en korte titelaanduiding recto franse titelpagina weg. 1 blad van de gravures is afkomstig uit een andere uitgave en heeft hierdoor afwijkende nummering. Het boekblok is plaatselijk gebruind en voornamelijk in het midden van het boekblok verstevigd in de marges. Prentbijbel of verhandeling van de Bijbelse geschiedenis door de Franse theoloog Jakob Basnage (1653-1723) hier verfraaid door gekleurde titelprenten en kaarten. Het werk is geïllustreerd met 2 titelprenten, 2 portretten, 6 kaarten, de dubbel pagina-grote gravure van de tempel van Salomo en de beroemde gravures en sluitvignetten van Romeyn de Hooghe (1645-1708). De gravures zijn gedrukt op 82 bladen welke ingevoegd zijn bij het bijbehorende tekstgedeelte. Onder elke gravure staat een uitleggend gedicht van Abraham Alewyn (1664-1721), welke tevens de Franse tekst van Basnage in het Nederlands vertaalde. Deze achtste druk is opgedragen aan Joh. Trip, van wie een portret is toegevoegd, dit is de enige uitgave met een extra portret. De titelprenten en bijbehorende kop- en sluitstukken van de bijbehorende verklaring en de 6 dubbel-paginagrote kaarten (grote Keur-kaarten) gegraveerd door Daniël Stoopendaal zijn zeer aantrekkelijk ingekleurd door een oude hand en met goud gehoogd. Een aantrekkelijk geheel gebonden in een opvallende stempelband, rijkelijk gedecoreerd met goudopdruk en voorzien van acht hoekstukken en twee sloten.) 3 volumes in 1 binding, (portrait, dedication, frontispiece with explanation, 4, portrait, 12) 168, 92, 66 p. Contemporary gold-stamped Leather with raised bands, corner-pieces, clasps, and gilt-edged text-block, Folio 43 x 28 x 6,5 cm. (The spine of the binding is later and has a renewed title-label. The dedication accompanying the first portrait is pasted on the french title page, due to this the list of subscribers on verso dedication and the short title recto french title page are no longer visible. 1 leaf of plates is derived from another edition and has deviating numbers. The text-block is browned at places and especially in the middle of the text-block reinforced in the margins. Print Bible or account of biblical history by the French theologian Jakob Basnage (1653-1723) here elevated by coloured frontispieces and maps. The work is illustrated with 2 frontispieces, 2 portraits, 6 maps, the double-page engraving of Solomon's Temple, and the famous engravings and tailpieces of Romeyn de Hooghe (1645-1708). The engravings are printed on 82 leaves which are bound near the corresponding text. Under each of the engravings an explanatory poem by Abraham Alewyn (1664-1721), who also translated the French text by Basnage into Dutch. This eight edition is dedicated to Joh Trip, and contains his portrait, this is the only edition with an extra portrait. The frontispieces and head- and tailpieces of the accompanying explanation and the 6 double-page maps (large Keur-maps) engraved by Daniël Stoopendaal are very attractively coloured by an old hand and heightened with gold. An attractive copy, bound in an eye-catching gold-stamped binding with eight corner-pieces and two clasps.) Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 106-120 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 193v..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11284
€  14500.00 [Appr.: US$ 17485.61 | £UK 12487 | JP¥ 1892059]

 BELGIUM|GRAVURE, Zeldzame kaart van België.
BELGIUM|GRAVURE
Zeldzame kaart van België.
Cologne, Johann Bussemacher/Matthias Quad, 1593. Deze kaart is gebaseerd op een kaart van Ortelius uit 1570, verscheen in het Geographisch Handbuch des ganzen Erdbodems, en is de eerste editie. De kaart is gemaakt door de eerste kaartenmakers van de Keulse School, Johann Bussemacher en Matthias Quad. Matthias Quad was een leerling van Johannes van Deutecom. De gravure is gelijst in een luxe donkerbruine notenhouten lijst met royale passe-partout. Zichtbare gedeelte gravure: 32 x 24 cm. Inclusief lijst: 59 x 52 cm. Aantrekkelijk oudtijdse kleuring..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11676
€  1500.00 [Appr.: US$ 1808.86 | £UK 1291.75 | JP¥ 195730]

 BLAEU, JOAN, Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Liberae Ac Foederatae, Ad praesentis temporis faciem expressum a Ioanne Blaeu, Amstelaedamensi.
BLAEU, JOAN
Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Liberae Ac Foederatae, Ad praesentis temporis faciem expressum a Ioanne Blaeu, Amstelaedamensi.
Amsterdam, 1652. A large-paper copy of the third Latin edition, 2 volumes, Latin text, 2 engraved titles, 226 engraved maps and views, folding vellum richly decorated with gold, Folio H. 57 x L. 36 x W. 9 cm. 'Toonneel der steden' by Joan Blaeu: Dutch splendour in the 17th century. Nothing gives a more beautiful and magnificent picture of the Dutch Golden Age than the more than 200 plans of towns of the Northern and Southern Netherlands in the Toonneel der Steden (‘Theatre of towns’) by Joan Blaeu. From 1649 onwards, a year after the end of the Eighty Years’ War, this Amsterdam map maker and publisher presented the Dutch towns, whether they were liberated or not, in all their pride. The Blaeu firm: a flourishing printing business. In the days of Blaeu, the Dutch Republic passed through its Golden Age and Amsterdam was the ever expanding centre of international trade, overseas expansion and wealth. In such a city all conditions were present to start a flourishing publishing house for maps and atlases: international contacts, financial means and a sales market. Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) capitalized on these circumstances, possessing know-how and an excellent business instinct. After an apprenticeship with the famous Danish astronomer Tycho Brahe, he founded his own printing and publishing firm in Amsterdam. From his first printed maps (dating from 1604) he attracted attention by the quality of his maps and his innovations. In the introduction Blaeu next discusses the content of his intentioned town atlas. The first realized volumes are devoted to the Netherlands, his home country, because he knows this country the best and because ‘according to the laws of nature’ he loves it the most. In addition the Netherlands, according to Blaeu, had been the ‘only stage of the most courageous actions of the whole world’. Blaeu refers to the Eighty Years’ War that ended with the Peace of Westphalia in 1648. And Blaeu is happy with that outcome.: ‘How happy are we to live in these times!’ The volume with the towns of the Netherlands consists of two volumes: a volume with the towns under Spanish rule and a volume with the towns under the States General. So the composition of the atlas is related to the fight for independence which the Republic fought with Spain. The more than 200 Dutch towns are shown in all their splendour, with the liberated towns of the Republic in one volume and the towns under the Spanish king in the other. This makes the Toonneel der Steden one of the most renowned atlases of Blaeu. He shows his confidence in the still young Republic in which the towns were the centre of power, prosperity, industry and culture. The volume with the towns of the Dutch Republic contains approximately 130 sheets with maps, and the volume with the towns in the Southern Netherlands only about a hundred. Some pages include more small maps, but the greater part consists of beautifully engraved maps in folio. The maps by Blaeu are characterized by clear engravings, a good cartographic representation and a uniform and aesthetic appearance. All buildings in the town are represented upright, 3-D as it were, and offer a good impression of the town in question. The finishing touch are the beautifully decorated cartouches and decorations. From the very beginning Blaeu’s maps were enormously popular. As a result, his name became a kind of quality mark. And because the surface area of most towns remained unchanged in the 18th century the maps remained in use for a long time. There are even clues that several of Blaeu’s maps were sold by other publishers as ‘actual map material’ until far in the 19th century. The maps in Blaeu’s Toonneel der steden are the peak of the Dutch production of printed town plans in the 17th century. They played an important role in the image of the Dutch Republic as a country bound for success. (some small scratches on the covers and a small split on the spine-end of the first volume. From a few maps, the centerfold is splitting. Bound with an extra map of Amsterdam by Nicolaes Visscher: Amstelodami Veteris et Novissimae Urbis Accuratissima Delineatio. All maps and views crisp and clear.)  In this third edition we find the same views and plans arranged in nearly the same order as in the second edition, but a smaller number of plates [i.e. mapsheets], as several half sheets of the first edition have been combined to make whole sheets. Several plans have been amended, the text has been reset. This third edition is extended with extracts from the privileges granted by Philip II and Louis XIV. Of all the Blaeu atlases, the town books of the Netherlands are held in the highest esteem in the Netherlands. This is partly because their composition is linked up with the struggle for independence from Spain of the Dutch Republic in the 17th century (Koeman). A fine set of the greatest of the Dutch town books. Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici IV-1, 43:113.1 and 43:113.2 'Toonneel der steden' van Joan Blaeu: Hollands glorie in de 17de eeuw. Geen mooier en grootser beeld van de Nederlandse Gouden Eeuw dan de ruim 200 plattegronden van steden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in het “Toonneel der Steden” van Joan Blaeu. Deze Amsterdamse kaartmaker en -uitgever presenteerde vanaf 1649, een jaar na de beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog, de al dan niet vrijgevochten Nederlandse steden in hun volle glorie. De firma Blaeu: een bloeiende drukkerij. Ten tijde van Blaeu beleefde de Republiek haar Gouden Eeuw en was Amsterdam het alsmaar groeiende centrum van internationale handel, overzeese expansie en rijkdom. In zo’n stad bestonden de internationale contacten, de financiële middelen én de afzetmarkt om een bloeiende uitgeverij van kaarten en atlassen te beginnen. Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) speelde hier op in, met kennis van zaken en een goed zakelijk instinct. Na een leertijd bij de beroemde Deense astronoom Tycho Brahe, vestigde hij een eigen drukkerij en uitgeverij in Amsterdam. Vanaf zijn allereerste gedrukte kaarten (die uit 1604 dateren) viel hij op door kwaliteit en vernieuwingen. In het voorwoord beargumenteert Blaeu voorts de inhoud van zijn voorgenomen stedenatlas. De eerste, gerealiseerde, banden zijn gewijd aan Nederland, zijn vaderland, omdat hij daarvan de meeste kennis bezit en dit land ‘volgens de wetten der natuur’ het meest bemint. Daarnaast is Nederland volgens Blaeu het ‘eenigh toonneel van de dapperste verrichtingen des geheelen aertbodems’ in zijn tijd geweest. Hiermee doelt hij vooral op de Tachtigjarige Oorlog, die in 1648 met de Vrede van Westfalen eindigde. En Blaeu is daar content mee: ‘Hoe geluckigh sijn wy, die dese tijdt beleven!’ Het deel met de steden in de Nederlanden bestaat uit twee banden: een band met de steden onder Spaanse heerschappij en een band met de steden in handen van de Staten-Generaal. De samenstelling van de atlas is dus gerelateerd aan de onafhankelijkheidsstrijd van de Nederlandse Republiek met Spanje. De meer dan 200 Nederlandse steden worden getoond in hun volle pracht, met de vrijgevochten steden van de Republiek in de ene band en de steden van de Spaanse koning in de andere. Het “Toonneel der Steden” is daarmee één van de meest gerenommeerde atlassen van Blaeu. Hiermee toonde hij zijn vertrouwen in de nog jonge Republiek, waarin de steden de macht, welvaart, nijverheid en cultuur droegen. Het deel met de steden van de Republiek bevat ongeveer 130 bladen met plattegronden, terwijl het deel met de steden van de Zuidelijke Nederlanden een kleine 100 bladen telt. Op sommige bladen zijn meerdere kleine plattegronden opgenomen, maar het overgrote deel bestaat uit fraai gegraveerde kaarten op folioformaat. De plattegronden van Blaeu kenmerken zich door een heldere gravure, een goede cartografische presentatie en een uniforme en esthetische uitstraling. Alle gebouwen in de stad zijn in opstand – zeg maar driedimensionaal – weergegeven en bieden in de meeste gevallen een goede indruk van de plaats. Mooi versierde cartouches en decoraties maken het geheel af. Vanaf het directe begin genoten de plattegronden van Blaeu een grote populariteit. Diens naam werd dan ook een soort kwaliteitskeurmerk. En omdat de oppervlakte van de meeste steden zich in de 18de eeuw niet wijzigde, konden de kaarten lang functioneren. Er zijn zelfs aanwijzingen dat diverse plattegronden van Blaeu nog tot diep in de 19de eeuw als ‘actueel kaartmateriaal’ over de toonbank van andere uitgevers gingen. De plattegronden in Blaeus Toonneel der steden zijn het summum in de Nederlandse productie van gedrukte stadskaarten in de 17de eeuw. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming van een levensvatbare Republiek der Verenigde Nederlanden. Literatuur: Hoff, B. van 't, Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen (Holland en West-Vriesland/Utrecht), Inleiding op de facsimile-uitgave van een selectie van stadsplattegronden (Amsterdam, Brussel, 1966). Koeman, C. Joan Blaeu and His Grand Atlas (Amsterdam, 1970), Inleiding op de facsimile-uitgave. Günter Schilder, Peter van der Krogt & Marco van Egmond, ‘Commercial Cartography and Map Production in the Low Countries, 1500-ca. 1672’, In: David Woodward (ed.), The History of Cartography, Volume Three : Cartography in the European Renaissance (Chicago [etc.], 2007), p. 1334-1338. Krogt, P.C.J. van der, Koeman’s Atlantes Neerlandici New Edition: Volume IV-1: The Town Atlases [by] Braun & Hogenberg, Janssonius, Blaeu, De Wit, Mortier and others (Houten, 2010), p. 297-301 en 345-364..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11580
€  49500.00 [Appr.: US$ 59692.25 | £UK 42627.5 | JP¥ 6459096]

 BÖGER, F.|HEIJDEN, J.H. VAN DER, Dordrecht uit de Rivier de Noord te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Zwijndrecht te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Meerdervoort te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Papendrecht te zien.
BÖGER, F.|HEIJDEN, J.H. VAN DER
Dordrecht uit de Rivier de Noord te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Zwijndrecht te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Meerdervoort te zien. WAARBIJ: Dordrecht van Papendrecht te zien.
Dordrecht, F. Böger, (ca. 1858). Set van 4 gelijste litho's met gezichten op Dordrecht van de rivierzijde. Destijds getekend door J.H. van der Heijden en uitgegeven door de Dordtse tekenaar en lithograaf F. Böger (1820-1880) ca. 1858 in opdracht van de Dordtsche Roei- en Zeilvereniging opgericht in 1851. De gezichten zijn gevat in een ovaal van uitbundige ranken gekroond met het wapen van Dordrecht en zijn aantrekkelijk met de hand gekleurd. De litho's zijn later professioneel gelijst en voorzien van een bijpassende passe-partout. Zichtbaar gedeelte litho's: 29,5 x 39,5 cm. Inclusief lijst: 43,5 x 53,5 cm. (Enkele vochtvlekken op de zichtbare randen van de litho's, niet buiten de lijsten beoordeeld.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10955
€  2750.00 [Appr.: US$ 3316.24 | £UK 2368.25 | JP¥ 358839]

 BOOMKAMP, GYSBERT|EIKELENBERG, SIMON, Alkmaar en zyne Geschiedenissen. Met Afbeeldingen. WAARBIJ: Alkmaer en deszelfs Geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Met veele fraje Afbeeldingen.
BOOMKAMP, GYSBERT|EIKELENBERG, SIMON
Alkmaar en zyne Geschiedenissen. Met Afbeeldingen. WAARBIJ: Alkmaer en deszelfs Geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Met veele fraje Afbeeldingen.
Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1747. 2 delen in 1 band, (8, portret) 116 (11), (48) 440 (36) p. Origineel Perkament, 4° (Opnieuw in de band gezet, de eerste titelpagina is wat gevlekt en aan een rand verstevigd, boekblok plaatselijk licht gebruind/gevlekt. De uitvouwbare Stadsbeschrijving van Alkmaar begonnen door Simon Eikelenberg (1663-1738) en na zijn dood bewerkt en voortgezet door Gysbert Boomkamp (1696-1755). Deze bundel bevat de geschiedschrijving van de stad tot het jaar 1600. Geïllustreerd met een portret van Eikelenberg, 2 paginagrote muntgravures, 1 uitvouwbare gravure 3 uitvouwbare plattegronden van Alkmaar (resp. sedert 1507, 1573 en 1597) en 3 uitvouwbare stadsgezichten. De 7 uitvouwbare gravures en het drukkersimpressum van het eerste deel zijn aantrekkelijk handgekleurd.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10828
€  1250.00 [Appr.: US$ 1507.38 | £UK 1076.5 | JP¥ 163108]

 BRANDT, GEERAERT, Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. Lt. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met kopere Plaaten verciert. Derde Druk.
BRANDT, GEERAERT
Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. Lt. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met kopere Plaaten verciert. Derde Druk.
Amsterdam, Hermanus Uytwerf, Erve Ratelband en Compagnie, en te Rotterdam, Jan Daniel Beman, en te 's-Gravenhage, Cornelis Boucquet, 1732. 2 delen, (titelprent, 8, portret) 552, (2) 553-1065 (23) p. Origineel blind-gestempeld Perkament, groot Folio (Katern 4N-3P op kleiner papier, waarschijnlijk afkomstig uit een ander exemplaar. Bovenste marge laatste blad register ingescheurd en geplakt, het boekblok heeft plaatselijk wat kleine vlekjes en de rechterzijde van de ruggen zijn op het scharnier zeer netjes gerestaureerd. Luxe uitgave op royaal papier in twee delen van de biografie van Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676) beschreven door de historicus Geeraert Brandt (1626-1685). Het werk beschrijft het leven van Admiraal De Ruyter en de geschiedenis van Nederland van het jaar 1562 tot en met 1676. Geïllustreerd met een titelprent, portret van De Ruyter, 7 dubbele gravures door Bastiaen Stoopendaal en 1 paginagrote gravure door Joseph Mulder. De gravures verbeelden verschillende zeeslagen, aanzichten, de begrafenis van De Ruyter en zijn graf in de Nieuwe Kerk. De gravures zijn aantrekkelijk gekleurd door een latere hand. Het geheel, met een hoogte van 42 cm. (i.p.v. de normale 36 cm.) is gebonden in twee kloeke banden voorzien van aantrekkelijke titelschilden in zwart en goud.) 2 parts, (title picture, 8, portrait) 552, (2) 553-1065 (23) p. Original blind-stamped Vellum, large Folio. (Section 4N-3P on smaller paper, probably from another copy. The top margin on the last page register torn and pasted, the book block has some small spots and the right side of the spines are on the hinge very neatly restored. Luxury edition on generous paper in two parts of the biography of Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676) described by the historian Geeraert Brandt (1626-1685). The work describes the life of Admiral De Ruyter and the history of the Netherlands from the year 1562 to 1676. Illustrated with a title print, portrait of De Ruyter, 7 double engravings by Bastiaen Stoopendaal, and 1 full-page engraving by Joseph Mulder. grave in the Nieuwe Kerk. The engravings are attractively colored by a later hand The whole, with a height of 42 cm. (instead of the normal 36 cm.) is bound in two sturdy bindings with attractive title shields in black and gold.  .
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11256
€  3950.00 [Appr.: US$ 4763.32 | £UK 3401.75 | JP¥ 515423]

 GRAVURE, d' Arminianze schans tot Leyden.
GRAVURE
d' Arminianze schans tot Leyden.
Leiden, Johannes Tangena, 1618. De tweede staat van deze gravure van de Arminiaanse Schans te Leiden, uitgegeven door Johannes Tangena. De gravure werd uitgegeven als spotprent op de Remonstranten en beeld de Breestraat te Leiden af met daarin de zo genaamde Arminiaanse Schans. De schans werd in 1617 opgericht om de remonstrants gezinde vroedschap en waardgelders te beschermen. De voorstelling toont de schermutselingen die in de omgeving van de schans plaatsvinden. Onder de gravure staat een 16-regelig Frans vers, meegegraveerd met de gravure zelf. Onder het vers wordt een 'Verklaringe van de Arminiaensche Schans tot Leyden' gegeven, waarin de bijbehorende geschiedenis wordt beschreven en de afgebeelde taferelen worden verklaart. De verklaring is op een afzonderlijk blad gedrukt, de gravure en de verklaring zijn geheel licht gebruind. Het geheel is ingelijst in een 19e-eeuwse houten lijst, de lijst is aan de randen plaatselijk beschadigd. De totale afmeting inclusief lijst is 49 x 44,5 cm. de gravure zelf is 26 x 34,5 cm. Muller, F. (1863-1870). De Nederlandsche Geschiedenis in Platen Deel 1, p. 166 (nr. 1327b).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10050
€  300.00 [Appr.: US$ 361.77 | £UK 258.5 | JP¥ 39146]

 GRAVURE, Clare Af-beeldinghe, ofte Effigien, der Voornaemste Conspirateurs, staende op het Lichaem vande Hoofdeloose Arminiaensche Slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien Boom, mitsgaders Religie ende Justitie (in spijt van 't Bedrogh, en den vervallen Boom) door de strael Gods, beschermt word.
GRAVURE
Clare Af-beeldinghe, ofte Effigien, der Voornaemste Conspirateurs, staende op het Lichaem vande Hoofdeloose Arminiaensche Slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien Boom, mitsgaders Religie ende Justitie (in spijt van 't Bedrogh, en den vervallen Boom) door de strael Gods, beschermt word.
Amsterdam, Jan Adriaenssz. voor Jan Amelissz. 1623. Zinneprent op de samenzwering tegen prins Maurits (6 februari 1623-3 juli 1623). Afgebeeld is een grote 'Arminiaensche Slang' met een afgehakt hooft, in de slang zijn 13 portretten afgebeeld waarbij toepasselijk in het afgehakte hoofd het portret van Johan van Oldenbarnevelt. Met van groot naar klein de volgende portretten: Johan van Oldenbarnevelt, Reinier en Willem van Oldenbarnevelt, Henricus Slatius, David Corenwinder, Adriaen Adriaensz. van Dyck, Cornelis Gerritsz. Adriaen van der Dussen, Cornelius Geesteranus, Gerardus Velsius, Willem Perty en Abraham en Jan Blansaert. Onder de gravure een gedicht, bericht aan de lezer en legenda gedrukt in drie kolommen. Afmetingen: 39 x 28,5 cm. (Plaatselijk wat sleets aan de randen, hierdoor vallen enkele letters gedeeltelijk weg.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10933
€  475.00 [Appr.: US$ 572.8 | £UK 409.25 | JP¥ 61981]

 GRAVURE/DORDRECHT, Gesigt vande seer oude en beroemde stad Dordrecht geleegen in Hollandt te sien by de Vuyl Poort. / La très ancienne et fameuse ville de Dordrecht en Hollande vue du còte de la porte nommée de Vuyl Poort.
GRAVURE/DORDRECHT
Gesigt vande seer oude en beroemde stad Dordrecht geleegen in Hollandt te sien by de Vuyl Poort. / La très ancienne et fameuse ville de Dordrecht en Hollande vue du còte de la porte nommée de Vuyl Poort.
Amsterdam, Leonard Schenk (naar Abraham Rademaker), (rond 1720). Fraaie en scherpe gravure op groot formaat met het zicht op Dordrecht ter hoogte van de Hooi- en Bomkade, gezien vanaf de rivier de Maas. Naast de haven zijn veel bekende punten zichtbaar zoals de Grote Kerk, het stadhuis en zelfs de toren van de Augustijnenkerk zijn te zien. De gravure bestaat uit 2 delen welke in het midden verbonden zijn. De totale afmeting inclusief lijst is 65 x 106 cm. de gravure zelf is 57 x 97 cm. en is vanwege het formaat van de prent gedrukt met 2 koperplaten. De gravure is later ingelijst in een fraai bewerkte donkerbruine houten lijst welke aan de binnenzijde is gedecoreerd met goudverf. Enkele kleine beschadigingen aan de lijst, verder in zeer goede staat en een fraaie aanvulling op het interieur..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 9896
€  3950.00 [Appr.: US$ 4763.32 | £UK 3401.75 | JP¥ 515423]

 GRAVURE, Plattegrond van Antwerpen.
GRAVURE
Plattegrond van Antwerpen.
Antwerpen, Johannes Meursius, (1639-1641). Zeldzame plattegrond van Antwerpen in vogelvlucht. De plattegrond verbeeld Antwerpen tijdens de intocht van Ferdinand in 1635 en een gedeelte van de Schelde. De gravure bestaat uit twee delen -zoals uitgegeven- en verscheen in het imposante werk 'Pompa introitus' van Gervatius waarin de intocht van Ferdinand van Oostenrijk (1609-1641) als gouverneur van Antwerpen wordt beschreven. Voorzien van een uitgebreide legenda waarin de met cijfers aangeduide plaatsen en taferelen op de plattegrond worden vermeld. De gravure is gelijst in een luxe donkerbruine notenhouten lijst met royale passe-partout. Zichtbare gedeelte gravure: 46 x 76,5 cm. Inclusief lijst: 77 x 106 cm. (Aantrekkelijk oudtijdse kleuring, rechtsbovenin een onopvallend gerestaureerd scheurtje.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10734
€  2500.00 [Appr.: US$ 3014.76 | £UK 2153 | JP¥ 326217]

 GRAVURE|SCHILLEMANS, FRANÇOIS, Synodi Dordracenae delineatio.
GRAVURE|SCHILLEMANS, FRANÇOIS
Synodi Dordracenae delineatio.
Amsterdam, Claes Jansz. Visscher, 1639. Zeldzame grote gravure van de opening van de Nationale Synode te Dordrecht op 13 november 1618. De gravure geeft een overzicht van de grote zaal met alle aanwezigen en toeschouwers, gegraveerd door François Schillemans te Middelburg. Dit betreft de vierde staat van deze prent en deze werd uitgegeven door Claes Jansz. Visscher (II) te Amsterdam in 1639. Gravure: 48,5 x 41 cm. Incl. marge: 52 x 43,5 cm. (De gravure is kort op de afdruk afgesneden en gevat in een kader van oud papier wat gelijkt op de oorspronkelijke marge. Netjes bewaard in een passe-partout van karton van 67 x 49,5 cm. Zonder het bijbehorende tekstblad met verklaring van de genummerde elementen op de gravure.) Muller, F. (1863-1870). De Nederlandsche Geschiedenis in Platen Deel 1, p. 169 (nr. 1337c) / Deel 4, p. 147 (nr. 337d).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10697
€  1750.00 [Appr.: US$ 2110.33 | £UK 1507.25 | JP¥ 228352]

 HEIJDEN, J.H. VAN DER|RUTTEN, J., XII Gezigten der Stad Dordrecht.
HEIJDEN, J.H. VAN DER|RUTTEN, J.
XII Gezigten der Stad Dordrecht.
Dordrecht, F. Böger, 1856. 13 bladen in de bijbehorende bedrukte kartonnen portfolio, Folio 57 x 36 x 0,3 cm. (De rug van het portfolio is vernieuwd met een linnen strip, wat vochtvlekjes in de marges, verso van een van de platen is plaatselijk verstevigd.) Complete set van deze collectie steendrukken met bekende plekken/aanzichten en gebouwen in Dordrecht. De litho's zijn vervaardigd door J.H. van der Heijden naar J. Rutten. Bevat: Naamlijst der H.H. Inteekenaren op het Twaalftal Gezigten der Stad Dordrecht. De Engelsche Kerk (Wijnstraat) Afgebroken in 1840. De Groothoofdpoort (Dordrecht). De Rietdijkschepoort (van binnen) afgebroken in 1833. Gezigt op de Vuilpoort (Dordrecht). De Blaauwpoort (Dordrecht). De Spuipoort (Dordrecht). Buiten den Rietdijk (Dordrecht). De Rietdijkschepoort (van buiten) afgebroken in 1833. De Nieuwkerk en Klokhuis (Dordrecht) 1830. De Oude Vleeschhal (Voorstraat bij de beurs) afgebroken in 1834. Het Stadhuis (Dordrecht). Het Oude Stadhuis (Dordrecht)..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10736
€  650.00 [Appr.: US$ 783.84 | £UK 560 | JP¥ 84816]

 KAART, Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae Inferiorus Tabula. Ex Officina Frederici de Wit.
KAART
Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae Inferiorus Tabula. Ex Officina Frederici de Wit.
Amsterdam, Frederik de Wit, 1680. Handgekleurde kaart van de Zeventien Provinciën, het westen boven. Rechtsboven de titelcartouche, linksonder de schaalstokken, en linksboven cartouche met opgaaf van de steden en dorpen per gewest en een legenda van de gebruikte symbolen. Met opdracht aan Johannes Munter, raadsheer van Amsterdam. (afmetingen: 50 x 57 cm. (kaart), 68,5 x 77,5 cm. (incl. passe-partout en lijst), deze kaart is een navolging van de kaart van Nicolaes Visscher van ca. 1656).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 5834
€  795.00 [Appr.: US$ 958.69 | £UK 684.75 | JP¥ 103737]

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page