Antiquariaat de Roo (NVvA): Handcoloured
found: 10 books

 N.N., Het Boek der Psalmen, Nevens de Gezangen Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
N.N.
Het Boek der Psalmen, Nevens de Gezangen Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
Amsterdam, Wed. Jacobus Loveringh, en Johannes Allart, 1776. (gegraveerde titelpagina met verklaring, XLII) 518 (2) p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben en goud-op-snede, 8° (Pagina XLII van het voorwerk is geheel vooraan gebonden, vochtvlek in het bovenste gedeelte van het boekblok. Mooi exemplaar van dit uitgebreide Psalmboek. Het werk bevat de 150 Psalmen en enkele gezangen in de berijming van 1773 waarbij alle verzen op noten zijn gesteld en in de kanttekeningen van de Psalmen de bijbehorende Bijbeltekst is gedrukt. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina, 3 gravures, 2 portretten en 1 gegraveerde muziekpagina. De gravures zijn met de hand gekleurd en voorzien van een papieren omlijsting. Gebonden in een fraaie stempelband welke rijkelijk is versierd met goud-bestempeling, met op het midden van de platten een centraal ornament met daarin een harp gevat.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10836
€  1750.00 [Appr.: US$ 2110.33 | £UK 1507.25 | JP¥ 228352]
Catalogue: Handcoloured

 N.N., The Book of Common-Prayer and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the life of the Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to Sung or Said in Churches.
N.N.
The Book of Common-Prayer and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the life of the Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to Sung or Said in Churches.
London, John Baskett, 1712. (portrait) n.p. Contemporary gold-stamped Leather with raised bands and gilt-edged text block, 8° (Quire L loose, bottom spine-end split on one side. English church book with the Book of Common Prayer and the Psalms. Beautifully illustrated with a hand-coloured portrait and 44 hand-coloured engravings.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10990
€  2250.00 [Appr.: US$ 2713.28 | £UK 1937.75 | JP¥ 293595]
Catalogue: Handcoloured

 N.N., Nieuwen Atlas der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van een bequaeme verhandeling over den Wereld-Bol, waer in de beweégingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden. Verrykt met XXIV. Afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche uytgave van 't jaer 1779 in 't Neder-duytsch overgezet.
N.N.
Nieuwen Atlas der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van een bequaeme verhandeling over den Wereld-Bol, waer in de beweégingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden. Verrykt met XXIV. Afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche uytgave van 't jaer 1779 in 't Neder-duytsch overgezet.
Brussel, Benedictus le Francq, 1780. (titelprent, 2) 223 (1) p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben, 12° (Rug aan de zijkanten wat ingescheurd, met diverse eigenaars-kenmerken en schoonschrijf-pogingen op de schutbladen. Kinderatlas in de vorm van vragen en antwoorden, naar de Franse editie van J.H. Schneider. Geïllustreerd met een titelprent en 24 origineel handgekleurde uitvouwbare kaarten en gravures, zoals uitgegeven.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10655
€  550.00 [Appr.: US$ 663.25 | £UK 473.75 | JP¥ 71768]
Catalogue: Handcoloured

 BALEN, MATTHYS, Beschryvinge der stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant, Opgezocht, in't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voorrechten, Handvesten, Keuren, en Oudeherkomen. Als mede een Verzameling van eenige Geslachtboomen, der Adelijke, Aaloude, en Aanzienlijke Heerengeslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Voornoemde Beschryvinge, Gecierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
BALEN, MATTHYS
Beschryvinge der stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant, Opgezocht, in't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voorrechten, Handvesten, Keuren, en Oudeherkomen. Als mede een Verzameling van eenige Geslachtboomen, der Adelijke, Aaloude, en Aanzienlijke Heerengeslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Voornoemde Beschryvinge, Gecierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
Dordrecht, Symon Onder de Linde, 1677. (titelprent,16) 1358 (22) p. Origineel Perkament met ribben, 4° (Compleet met titelprent, diverse tekstgravures, 10 portretten en 7 uitvouwbare gravures waaronder 1 kaart en 1 wapenkaart. EXTRA bijgebonden zijn drie fraaie, origineel handgekleurde, gravures 41 x 32 cm met gezichten van: De Biesbosch en de Noordendyk, De Nieuwe- en Knolhaven en Groothoofts Poort.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11578
€  1450.00 [Appr.: US$ 1748.56 | £UK 1248.75 | JP¥ 189206]
Catalogue: Handcoloured

 BALEN, MATTHYS, Beschryvinge der Stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant. Opgezocht, in 't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voor-Rechten, Hand-Vesten, Keuren, en Oude-Herkomen. Als mede een Verzamelinge van eenige Geslacht-Boomen, der Adelijke, Aal-Oude, en Aanzienlijke Heeren-Geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Vornoemde Beschryvinge, Geçierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
BALEN, MATTHYS
Beschryvinge der Stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant. Opgezocht, in 't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voor-Rechten, Hand-Vesten, Keuren, en Oude-Herkomen. Als mede een Verzamelinge van eenige Geslacht-Boomen, der Adelijke, Aal-Oude, en Aanzienlijke Heeren-Geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Vornoemde Beschryvinge, Geçierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
Dordrecht, Symon Onder de Linde, 1677. 2 delen in 1 band, (titelprent, 2, portret, 12) 1358 (24) p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben, 4° (De rug is op de kneep gerestaureerd.) Enkele wapengravures van het eerste deel, de uitvouwbare wapengravure en alle wapengravures uit het tweede deel zijn met de hand gekleurd. Beschrijving van de stad Dordrecht door de historicus Matthys Balen, 1611-1691. Het werk bevat een toegankelijke beschrijving van de vroege geschiedenis van deze belangrijke Nederlandse stad. Het werk is geheel compleet. Rijkelijk geïllustreerd met een titelprent en een portret van Balen gegraveerd door Romeyn de Hooghe, een grote uitvouwbare kaart van Dordrecht, een uitvouwbare tabel met wapenschilden, 10 portretten van edelmannen- waaronder het uitvouwbare portret van Andreas Colvius wat niet in de binderslijst staat-, 4 uitvouwbare gravures van historische gebeurtenissen, een stadsaanzicht en talloze gravures in de tekst met wapenschilden van de adelijke families van Dordrecht waarvan het meerendeel met de hand ingekleurd.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10924
€  1350.00 [Appr.: US$ 1627.97 | £UK 1162.75 | JP¥ 176157]
Catalogue: Handcoloured

 KEMPIS, THOMAS À, Thomas von Kempen oder die vier Bücher von der Nachfolge Christi. Aus dem Lateinischen, von. Dr. Guido Görres.
KEMPIS, THOMAS À
Thomas von Kempen oder die vier Bücher von der Nachfolge Christi. Aus dem Lateinischen, von. Dr. Guido Görres.
St. Pölten, Joh. Nep. Passy, 1839. n.p. Contemporary gold-stamped Leather with raised bands, metal clasps and gilt-edged and gauffered text block, 8° (Fine presentation copy, gifted to Archduke Rainer (1827-1913) probably on the occasion of his confirmation. The binding includes the well-known work The Imitation of Christ in German by Thomas à Kempis (ca. 1380-1471) printed by the Vienna printing office of the Mechitarists. The work is illustrated with broad borders around the text in woodcut-style and 4 miniatures after E.J. Steinle, each of the miniatures at the beginning of a new book, and a coat of arms of Archduke Rainer. The 4 miniatures and coat of arms are coloured by hand and heightened with gold in a most attractive way. To match the fine content the binding is also richly decorated, featuring various stamps and gilt-tooling in a design of flowers and vines around a central ornamental piece. The text block is gauffered with a lace pattern of tiny flowers connected with vines which match perfectly with the two metal gold-coloured clasps. The binding is lined on the inside with green fabric decorated with gilt. Altogether a fine luxury-copy.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10957
€  3750.00 [Appr.: US$ 4522.14 | £UK 3229.5 | JP¥ 489325]
Catalogue: Handcoloured

 MANUSCRIPT/CLERCQ, LOUIS DE, (Costumen der religieusen ordens en geestelyke vergaederingen, die binnen de Stad Gend geweest zyn: bygevoegt hunnen wapens, benevens eene korte beschryving van den tyd hunner stigting ende vernieling.)
MANUSCRIPT/CLERCQ, LOUIS DE
(Costumen der religieusen ordens en geestelyke vergaederingen, die binnen de Stad Gend geweest zyn: bygevoegt hunnen wapens, benevens eene korte beschryving van den tyd hunner stigting ende vernieling.)
Gent, (early 19th century). (38), (15) folia. Rebound half Leather with 5 raised bands, Folio (Made-up album with segments from and adaptations on the costume book by Louis de Clercq. The work contains 9 folia with explanatory text, 6 folia with coloured coat of arms, 23 folia with coloured costumes and 15 folia with inserted costume/coat of arms plates, outlined with ink, the first 6 also coloured. After careful examination of this copy and comparing it to the 2-volume edition kept at the Ghent University it seems that the first 38 folia are made by De Clercq himself, possibly as trials for his actual costume book and here collected in book form.) CONTENTS: Fol.1r Voor-reden, signed Louis de Clercq. Fol.2r Account of the Eerweerdige Paters Mindebroeders Ricolletten. Fol.3r Account of the Hispitael van de heijlige Elizabeth (illustrated with a coloured tail-piece of branches).Fol.4r Account of the Godshuijs Portacker (illustrated with its coloured coat of arms). Fol.5r/v-Fol.6r Account of the Clooster van St. Joris at Gent (illustrated with its coloured coat of arms). Fol.7r/v Account of the Stads Weesenhuijs (illustrated with its coloured coat of arms). Fol.8r/v Account of the Capucinerssen at Gent (illustrated with their coloured coat of arms). Fol.9r Account of the Gryse or Grauwe Susters of St. Joannes Baptista (illustrated with their coloured coat of arms). Fol.10r Coloured coat of arms of the Abdije van de Bijloke. Fol.11r Coloured medaillon of the Kleijn Beggijn Hof. Fol.12r Coloured coat of arms of the Abdije van Waerschoot. Fol.13r Coloured medaillon of the E.W. Paters Predikheeren. Fol.14r Coloured medaillon of the Hospitael ter Lazerije. Fol.15r Coloured coat of arms of the Broeders van S. Clara. COSTUMES: Fol.16r Religieuse Penitenten, in het habijt van den Choor (female). Fol.17r Suster theresiaene, in het habijt Ordinaire (female). Fol.18r Broeder Alexiaen, gaende door de Stad (male). Fol.19r Suster uijt hospitael ter Lazarije in het habijt Ordinaire (female). Fol.20r Suster uijt het hospitael ter Lazarije aenders genaemt Witte Vrouwen (female). Fol.21r Wijvcken uijt Portacker, in het habijt Ordinaire (female). Fol.22r Religieuse Capucinersse in het Habijt van den Choor (female). Fol.23r Religieus Capucien in het habijt Ordinaire (male). Fol.24r Religieuse uijt de Abdije van Nieuwen-bossche, in het habijt van den Choor (female). Fol.25r Religieus uyt de Abdije van Baudeloo in het habijt van den Choor (male). Fol.26r Suster uijt de Abdije de Bijloke, in het habijt Ordinaire (female). Fol.27r Broeder uijt de Abdije van Waerschoot in het habijt Ordinaire (male). Fol.28r Swarte Suster, in het habijt ordinaire (female). Fol.29r Beggijnien Zynde in de Kerke (female). Fol.30r Suster uijt het Clooster der aerme Claren gaende door de Stad (female). Fol.31r Suster uijt het Clooster der Capucinerssen in het habijt Ordinaire (female). Fol.32r Priesterlijke Kleedinge aen den Autaer (male). Fol.33r Religieus Predikheere, in het habijt Ordinaire (male). Fol.34r Costume van den Prelaet der Abdije van Drongen, in het habijt Ordinaire (male). Fol.35r Religieus Augustijn in het habijt Ordinaire (male). Fol.36r Canoninck van St. Baefs volgend de Nieuwe Costume van het Jaer 1808 (male). Fol.37r Suster uyt het Clooster van St. Joris in het habijt Ordinaire (female). Fol.38r Religieuse Conceptioniste, in het habijt Ordinaire (female). INSERTED COSTUMES a.o.: Fol.39r Carmelit Discals, in het habijt ordinaire (male). Fol.40r Celle Suster in het habijt Ordinaire (female). Fol.41r Leerenden Pater Jesuit gaende tot het geven der lessen in de schollen (male). Fol.42r Religieus Hironimit gaende door de Stadt. Fol.43r Religieus Carmelit O.L. Vrouwen Broeder sijnde in het habijt Ordinaire t huijs (male). Fol.44r Coat of arms of the Alexiaenen. Fol.45r Broeder Hermijt gaende door de Stadt in het habijt als recollet -outlines only- (male). Fol.46r Opkweckelingen der Stads Schole gezijt Kulders, Oude Costume & Nieuwe Costume -outlines only- (2 males). Fol.47r Coat of arms of the Abdije Nieuwenbossche -outlines only-. Fol.48r Abdesse der Abdije van Nieuwenbossche in het habijt Ordinaire -outlines only- (female). Fol.49r Coat of arms of the Capucinerssen -outlines only-. Fol.50r Religieuse Urbaniste, in het habijt ordinaire -outlines only- (female). Fol.51r Suster uijt de Abdije der Rijke Claeren -outlines only- (female). Fol.52r Religieuse uijt het Rijke Gasthuijs in het habijt als abdesse -outlines only- (female). Fol.53r Grijse suster van St. Joannes bapt. daer naer geworden religieuse conceptioniste -outlines only- (female)..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10315
€  6500.00 [Appr.: US$ 7838.38 | £UK 5597.75 | JP¥ 848164]
Catalogue: Handcoloured

 PLUCHE, NOËL-ANTOINE, Concorde de la Géographe des différens âges.
PLUCHE, NOËL-ANTOINE
Concorde de la Géographe des différens âges.
Paris, Estienne Brothers, 1772. (LX) 511 (4) p. Contemporary Leather with raised bands, 12° (Exteriors of the binding slightly worn, mostly at the top spine-end, some very slight browning/foxing throughout. The work is illustrated with a portrait of the author and 13 folding maps. The maps are all attractively hand-coloured in outline and depict all geographic regions of the world, resp. a world map with double hemisphere, a map of Africa, Asia, SE Asia, America, Europe, France, Arabia, Holy Land, Mediterranean, Asia Minor, Greece and Western Asia.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10940
€  650.00 [Appr.: US$ 783.84 | £UK 560 | JP¥ 84816]
Catalogue: Handcoloured

 SCHILDERIJ/RUT, JAN, Lezende Rabbi.
SCHILDERIJ/RUT, JAN
Lezende Rabbi.
z.n. z.j.. Mooi geschilderd portret van een lezende Rabbi, geschilderd door Josef Rut (20e eeuw). Het werk is geschilderd met olieverf op doek en rechtsonderin gesigneerd met 'J. Rut'. Van Josef Rut is weinig bekend, van zijn hand zijn verschillende schilderijen bekend welke joodse taferelen en portretten afbeelden. Het schilderij is ingelijst in een rijkelijk bewerkte goudkleurige lijst, zowel het schilderij als de lijst zijn in zeer goede staat. De totale afmeting inclusief lijst is 70 x 60 cm. het schilderij zelf is 48,5 x 38,5 cm..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10058
€  275.00 [Appr.: US$ 331.62 | £UK 237 | JP¥ 35884]
Catalogue: Handcoloured

 TROOST, CORNELIS, Collection of 32 engravings after Troost's original paintings and drawings of social and domestic life, made from 1725 until 1750, at the time present in the Amsterdam collections mentioned on the plates. All beautifully coloured by one contemporary hand in a most attractive way and heightened with gold at the suitable places. All engravings are first impressions that were published from 1754 to 1764, their quality valued much more than the later editions.
TROOST, CORNELIS
Collection of 32 engravings after Troost's original paintings and drawings of social and domestic life, made from 1725 until 1750, at the time present in the Amsterdam collections mentioned on the plates. All beautifully coloured by one contemporary hand in a most attractive way and heightened with gold at the suitable places. All engravings are first impressions that were published from 1754 to 1764, their quality valued much more than the later editions.
Amsterdam, Pierre Fouquet, (1754-1764). (33) fol. Rebound half burgundy-coloured Leather with raised bands and marbled boards, large Folio 63,5 x 50,5 x 2 cm (Set of 32 engravings and the publisher's accompanying list of plates, all tipped in on heavy paper measuring 63 x 49,5 cm. The measurements of the engravings vary, as issued. Rare collection of hand-coloured engravings after paintings and drawings of the famous Dutch painter Cornelis Troost (1697-1750). Troost was a portrait and genre painter from Amsterdam, who painted in the eighteenth century rococo style. The set consisting of the publisher's list of plates and 32 engravings, being 1 self-portrait and 31 genre scenes. All scenes are captioned at the bottom with a title and dedication/verse in both Dutch and French. This collection is famous for its genre scenes which depict daily-life scenes from Dutch bourgeoisie in a domestic and intimate atmosphere. The scenes show the preference of rococo-artists to paint entertaining scenes with a glimpse of naughtiness among which the very notorious scene of the 'Ambassadeur der Laberlotten' and 'De Misleyden' both showing the event of a practical joke from 1739 showing a painted behind out of a window resembling a face which had to pass for a foreign ambassador. Most of the plates are engraved by J. Houbraken and P. Tanjé, but also by A. Delfos, R. Muys, R. Pelletier, J. Punt and A. Radigues. An impressive collection of rare first impressions of this series of prints which shows in a vivid manner the everyday life of the eighteenth century middle class.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11307
€  55000.00 [Appr.: US$ 66324.72 | £UK 47363.75 | JP¥ 7176774]
Catalogue: Handcoloured

| Pages: 1 |