Antiquariaat de Roo (NVvA): Bibles/Bindings
found: 69 books on 5 pages. This is page 1
- Next page

 N.N., Kern des Bybels.
N.N.
Kern des Bybels.
's-Gravenhage, Anthoni de Groot en Zoonen, 1751. 80 p. Opnieuw gebonden linnen band, 64° 4,7 x 3,1 x 0,9 cm. Zeldzaam Bijbels miniatuurboekje. Het werk is geïllustreerd met 7 houtgravures en bestaat uit vijf hoofdstukken en een aanhangsel waarin een zeer beknopte weergave van hoofdzaken uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt gegeven. Dit betreft de tweede editie van dit werk uitgegeven door de uitgeverij van de familie De Groot. Van hun drukpers verschenen ook andere uitgaven in miniatuur waarvan dit werk wel een schoolvoorbeeld van het vakmanschap van de firma genoemd mag worden.) 80 p. Rebound linen binding, 64° 4,7 x 3,1 x 0,9 cm. Rare miniature Bible. The work is illustrated with 7 wood engravings and consists of five chapters and an appendix in which a very concise presentation of the essentials from both the Old and New Testaments is given. This is the second edition of this work published by the publisher of the De Groot family. Other miniature editions also appeared from their printing press, of which this work may well be called a textbook example of the firm's craftsmanship..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11681
€  750.00 [Appr.: US$ 904.43 | £UK 646 | JP¥ 97865]
Catalogue: Bibles/Bindings

 N.N., Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi Door Last vande Hoog- Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens 't besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelyke talen in onse Nederlandse tale getrouwelyk overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfouten verbeeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
N.N.
Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi Door Last vande Hoog- Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens 't besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelyke talen in onse Nederlandse tale getrouwelyk overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfouten verbeeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
Dordrecht, Jacob en Hendrik Keur/Psalmen: Haarlem, Johannes Enschede en Zoonen, 1739/1778. (gegraveerde titelpagina, 3) 308 folia. 623 p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben, vergulde sloten en goud-op-snede, 12° 17,5 x 11 x 7 cm. (Rijkelijk versierd Nederlands kerkboek, bevat het Nieuwe Testament en de Psalmen, Gezangen en formulieren. Van de Psalmen en Gezangen zijn al de verzen op noten gesteld en in de kanttekeningen zijn de bijbehorende bijbelverzen gedrukt. Gebonden in een opvallende bruin leren band versierd met goud-bestempeling van bloemen en ranken en twee vergulde sloten. De sloten zijn ongemerkt en zijn eveneens vormgegeven in een motief van bloemen en ranken dat fraai aansluit bij de versiering op de band. Een bijzonder aantrekkelijk geheel.) (engraved titlepage, 3) 308 folia. 623 p. Contemporary gold-stamped Leather with 6 raised bands, gilded clasps and gilt-edged text block, 12° 17,5 x 11 x 7 cm. (Richly decorated Dutch church book, containing the New Testament and the Psalms, Hymns and forms. For the Psalms and Hyms are all verses set to music and additonally printed are the accompanying Bible texts in the marginal notes. Bound in an eye-catching brown leather binding decorated with gilt in a design of flowers and vines and two gilded clasps. The clasps are unmarked and are also decorated with a design of flowers and vines which matches nicely with the decorations on the binding. A very attractive copy.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10748
€  1250.00 [Appr.: US$ 1507.38 | £UK 1076.5 | JP¥ 163108]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BACH BIBLE|BACH, JOHANN SEBASTIAN|CALOVIUS, ABRAHAM|LUTHER, MARTIN, Die Heilige Bibel nach S. Herrn D. Martini Lutheri Deutscher Dolmetschung, und Erklärung, vermöge des Heil. Geistes, im Grund-Text, Richtiger Anleitung der Cohaerentz, und der gantzen Handlung eines jeglichen Texts, Auch Vergleichung der gleichlautenden Sprüche, enthaltenen eigenen Sinn und Meinung, Nechst ordentlicher Eintheilung eines jeden Buches und Capittels, und Erwegung der nachdrücklichen Wort, und Redens-Ark in der Heil. Sprache, sonderlich aber Der Evangelischen allein seligmachenden Warheit, gründ- und deutlich erörtert, und mit Anführung Herrn Lutheri deutschen, und verdeutschten Schrifften, also abgefasset, dass der eigentliche Buchstäbliche Verstand, und gutes Theils auch der heilsame Gebrauch der Heil. Schrifft fürgestellet ist, Mit grossem Fleiss, und Kosten ausgearbeit, und verfasset, von D. Abraham Calovio, Im Jahr Christi (1681). welches ist das 5681ste Jahr, von Erschaffung der Welt.
BACH BIBLE|BACH, JOHANN SEBASTIAN|CALOVIUS, ABRAHAM|LUTHER, MARTIN
Die Heilige Bibel nach S. Herrn D. Martini Lutheri Deutscher Dolmetschung, und Erklärung, vermöge des Heil. Geistes, im Grund-Text, Richtiger Anleitung der Cohaerentz, und der gantzen Handlung eines jeglichen Texts, Auch Vergleichung der gleichlautenden Sprüche, enthaltenen eigenen Sinn und Meinung, Nechst ordentlicher Eintheilung eines jeden Buches und Capittels, und Erwegung der nachdrücklichen Wort, und Redens-Ark in der Heil. Sprache, sonderlich aber Der Evangelischen allein seligmachenden Warheit, gründ- und deutlich erörtert, und mit Anführung Herrn Lutheri deutschen, und verdeutschten Schrifften, also abgefasset, dass der eigentliche Buchstäbliche Verstand, und gutes Theils auch der heilsame Gebrauch der Heil. Schrifft fürgestellet ist, Mit grossem Fleiss, und Kosten ausgearbeit, und verfasset, von D. Abraham Calovio, Im Jahr Christi (1681). welches ist das 5681ste Jahr, von Erschaffung der Welt.
Wittenberg, Christian Schrödtern, 1681-1682. 3 volumes, (52) 1189 (2378 columns) (28) 601 (1202 columns) (1), (32) 524 (1048 columns) (28) 688 (1376 columns) (1), (48) 602 (1204 columns) (26) 751 (1502 columns) (96) (1) p. Blind-stamped Leather with 5 raised bands, each board equipped with 5 brass studs, Folio (Fine facsimile-edition of the famous Bach Bible in 3 volumes, all kept in a perfectly fitting wooden case decorated with gilt. The set contains a true and complete reprint of Bach's Bible, being a German Bible with extensive commentaries by Abraham Calov(ius) founded on the writings of Martin Luther. This is the first complete facsimile-edition of Bach's Bible published by the Dutch publisher Uitgeverij Van Wijnen after the original being preserved in Concordia Seminary Library, St. Louis. Each volume contains Bach's handwritten monogram on the titlepage and the set contains a total of 348 additions by Bach. Among which many underlined passages -both in red and black ink-, various corrections of typographical and grammatical errors, but most importantly his comments in the margins. A unique glimpse into Bach's personal beliefs and how he understood his vocation.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10510
€  4800.00 [Appr.: US$ 5788.34 | £UK 4133.75 | JP¥ 626337]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIBLE/N.T./PSALMS, Le Novveav Testament. C'est a dire, La Nouvelle Alliance de nostre Seigneur Jesus Christ. WITH: Les Pseavmes de David, Mis en rime Françoise, par Clement Marot, et Theodore de Beze. Avec la Prose mise à costé. WITH: La Forme des Prieres Ecclesiastiqves.
BIBLE/N.T./PSALMS
Le Novveav Testament. C'est a dire, La Nouvelle Alliance de nostre Seigneur Jesus Christ. WITH: Les Pseavmes de David, Mis en rime Françoise, par Clement Marot, et Theodore de Beze. Avec la Prose mise à costé. WITH: La Forme des Prieres Ecclesiastiqves.
Charenton, Antoine Cellier, 1659. (frontispiece) n.p. (frontispiece) n.p. Contemporary gold-stamped Vellum with 5 raised bands, 2 clasps and gilt-edged text block, 8° (Wormholes in the front and back of the text block, because of this some of the text lacks. The French Geneva version of the New Testament followed by the Psalms -with musical notation- of Clement Marot en Theodorus Beza, and the Forms. Bound in a very attractive vellum binding, richly decorated with gilt ornaments.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 9459
€  1000.00 [Appr.: US$ 1205.9 | £UK 861.25 | JP¥ 130487]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIBLE|PSALMS, La Sainte Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Nouvelle Edition, Revue sur les Textes Hebreux et Grecs par les Pasteurs et Professeurs de Geneve. WITH: Les Pseaumes de David, Mis en Vers François, Revus et approuvez par le Synode Walon des Provinces Unies. Nouvelle Edition.
BIBLE|PSALMS
La Sainte Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Nouvelle Edition, Revue sur les Textes Hebreux et Grecs par les Pasteurs et Professeurs de Geneve. WITH: Les Pseaumes de David, Mis en Vers François, Revus et approuvez par le Synode Walon des Provinces Unies. Nouvelle Edition.
Amsterdam, Dirk onder de Linden/Psalms: Amsterdam, F.G. onder de Linden, 1761/1762. (engraved title page) n.p. 335 p. Contemporary gold-stamped Leather with raised bands, golden clasps, and gilt-edged text block, 12° 14,7 x 9 x 7 cm. (Corner-tips and exteriors of the spine skilfully restored, bottom corner of Fol. 2C3 repaired and browned. Church Book in French, printed in Amsterdam for the use of congregations of the Église Wallonne, containing the Old and New Testament and the rhymed Psalms with all verses set to music. Illustrated with an engraved title page for both the Old and New Testament and the Psalms. Bound in a richly decorated brown-leather binding, elegantly gold-stamped with a pattern of flowers and vines, and equipped with two 22 carat gold clasps. The clasps are decorated with a central ornament depicting a classic bust of a man and woman facing each other on all individual parts, framed in an oval shape surrounded by laurels and geometrical outlines. The clasps are marked with the year letter of 1793 and are made by Govert Steenbeek, active at Dordrecht from 1771-1800.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11353
€  7500.00 [Appr.: US$ 9044.28 | £UK 6458.75 | JP¥ 978651]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIBLIA|PRINTBIBLE, Afbeeldzels van 't Oude en Niewe Testament. Tableaux du Vieux et Nouveau Testament
BIBLIA|PRINTBIBLE
Afbeeldzels van 't Oude en Niewe Testament. Tableaux du Vieux et Nouveau Testament
Amsterdam, F. Halma, 1710. Contemporary half calf, 4° Engraved title-page by J. van Vianen after J. Schynvoet. 164 engraved plates (incl. 14x double-p.) by Matthias Scheits, captions in Dutch and French. (Owner's dedication on first free endpaper, slightly soiled/ foxed, paper frayed in the corners. Unknown edition of a rare printbible) Wilco Poortman II, 146.
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11605
€  1450.00 [Appr.: US$ 1748.56 | £UK 1248.75 | JP¥ 189206]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIBLIA|CHAIN BIBLE, Biblia Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, uyt de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet door Last van de Hoog Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
BIBLIA|CHAIN BIBLE
Biblia Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, uyt de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet door Last van de Hoog Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
Amsterdam, Johannes Ratelband, en J. Bouwer, 1769/1775. (gegraveerde titelpagina) 416, 126 folia, z.p. 77 (3) p. Origineel Leer met ribben, 2 zilveren sloten, 8 zilveren hoeken, 2 zilveren kettingklampen met een zilveren ketting van ca. 0,75 meter lang, goud op snede en geciseleerd boekblok, 8° H. 18 x B. 12 x D. 7 cm. (Het leer op de rug en de voorplat van de band licht beschadigd, het boekblok komt in het midden van de band iets naar voren. Staphorster kettingbijbel met daarin het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen en Gezangen en de Formulieren. Band gebonden in zwart leer voorzien van zilverwerk en een vergulde snede. Bijgebonden zijn pagina-grootte Bijbels prenten. Opvallend daarnaast is de dikke en zware zilveren ketting en de zware zilveren sloten. De vier hoeken en de kettingklampen zijn voorzien van afbeeldingen van lezende personen, de sloten met Mozes en Aäron. In de binnenzijde van het bovenste slot zijn de letters G.E.D. gegraveerd, in het onderste slot staat het jaar 1785. Het zilverwerk op kerkboeken diende als statussymbool, aan de band kon men de stand en rijkdom van een kerkganger aflezen. De Staphorster Bijbels werden vaak aan een koord of aan een ketting gedragen en behoorde bij de streekdracht voor de zondag. De zware zilveren ketting van dit exemplaar geeft aan dat deze het eigendom was van een vermogend persoon, de mindere stand droeg de Bijbel aan een blauw koord of in geval van rouw een zwart koord.) Contemporary Leather with 6 raised bands, 2 silver clasps, 8 silver corner-pieces, 2 silver chain holders with a ca. 0,75 meters long silver chain, gilt-edged and gauffered text block, 8° H. 18 x L. 12 x W. 7 cm. (The leather on the spine and the front cover of the binding is slightly damaged, the book block is slightly forward in the middle of the binding. Staphorst chainbible containing the Old and New Testament, the Psalms and Hymns, and the Forms interleaved with page-size Biblical prints. Attractive binding bound in black gauffred leather decorated with silver and gilt-edged text block. Remarkable on this copy are the thick and heavy silver chain and the heavy silver clasps. The four corners and the chain holders are decorated with images of reading people, the locks with Moses and Aaron. On the inside of the upper lock are the letters G.E.D. engraved, in the lower lock the year 1785. The silver work on church books was seen as a status symbol, the binding showed the social class and wealth of a churchgoer. The Staphorst Bibles were often worn at a rope or chain and belonged to the traditional costume for the Sunday. The heavy silver chain of this copy points out that it was the property of a wealthy person, the lower class wore the Bible at a blue rope or in the case of mourning a black rope.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11524
€  3500.00 [Appr.: US$ 4220.66 | £UK 3014.25 | JP¥ 456704]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIESTKENS, NICOLAES|BIJBEL, Biblia dat is De gantsche Heylige Schriftuure, Vervattende Alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, Naar het Exemplaar van Nicolaas Biestkens.
BIESTKENS, NICOLAES|BIJBEL
Biblia dat is De gantsche Heylige Schriftuure, Vervattende Alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, Naar het Exemplaar van Nicolaas Biestkens.
Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1721. (21) 448, (2) 146 p. Origineel Leer met ribben en stempels, Folio 44,5 x 29 x 12 cm. (Het register is aan het einde van het voorwerk gebonden in plaats van achterin. Boekblok heel licht gebruind, de eerste paar en verso laatste pagina wat donkerder gebruind, laatste pagina register kort afgesneden. Uiteinden rug gerestaureerd, beide sloten missen de klampen.) Mooi exemplaar van de laatste uitgave van de Biestkensbijbel, een doperse uitgave van de Bijbel bekend geworden door de uitgever Nicolaes Biestkens (van Diest), -1585. De tekst van de Biestkensbijbel is gebaseerd op de vertaling van Luther, met gebruik van andere vertalingen en was de eerste nederlandstalige Bijbel waarbij de verzen genummerd werden. Onder de doopsgezinden werd deze vertaling veelvuldig gebruikt en zelfs na de komst van de Statenvertaling werd deze nog herdrukt. De Bijbel bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen en is geïllustreerd met 6 origineel handgekleurde kaarten. De 6 kaarten zijn uitgegeven door Cornelis Danckerts II en zijn gegraveerd door Albert Schut, het betreft hier de eerste staat van deze kaarten-serie. Het geheel is gebonden in een aantrekkelijke blind-gestempelde band met in het midden van het centrale ornament op het voorplat de initialen 'GH'. Een mooie editie van deze invloedrijke Bijbel, al te meer door de gekleurde kaarten. (21) 448, (2) 146 p. Contemporary blind-stamped Leather with 7 raised bands, Folio 44,5 x 29 x 12 cm. (The index is bound after the prelims instead of being bound in the back of the text block. The text block is very slightly browned, the first few and verso of the final page a bit darker, final page of the index is cut short. The spine-ends are restored, both clasps are missing.) Beautiful copy of the last edition of the Biestkens Bible, a Mennonite Bible edition that became known through the publisher Nicolaes Biestkens (van Diest), -1585. The text of the Biestkens Bible is based on the Bible translation by Luther, also using other translations and was the first Bible in Dutch with numbered verses. This translation was frequently used among the Mennonites and re-published even after the States Translation (Statenvertaling) was published. The Bible contains the Old and New Testament and the Apocrypha and is illustrated with 6 contemporary hand-coloured maps. The 6 maps are published by Cornelis Danckerts II and are engraved by Albert Schut, here present the first state of this series of maps. The work is bound in an attractive, blind-stamped binding bearing the initials 'GH' within the central ornament of the front cover. A beautiful edition of this influential Bible-edition, even more so because of the coloured maps. Berg, A.J. van den/Thijs, B. (2010). Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd, p. 47-57 / Bruin, C.C. de (1993). De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie, p. 156-161 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 230-236.
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10447
€  5500.00 [Appr.: US$ 6632.47 | £UK 4736.5 | JP¥ 717677]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIJBEL, Den Bibel in duyts, dat is, alle boecken des Ouden en Nieuwen Testaments, na de orsprongelijcke spraken opt alder getrouwelijcste verduytst. Met goede aenwijsingen, oock een Register, met een Sommarisch begrijp der heyligher Schrift.
BIJBEL
Den Bibel in duyts, dat is, alle boecken des Ouden en Nieuwen Testaments, na de orsprongelijcke spraken opt alder getrouwelijcste verduytst. Met goede aenwijsingen, oock een Register, met een Sommarisch begrijp der heyligher Schrift.
Emden, Steven Mierdman ende Jan Gheylliaert, 1556. (xxiv) ccxcij, cclxxviij, (2) folia. Origineel Leer met koperen hoeken en sloten, 4° H. 24,5 x B. 17,5 x D. 7 cm. (De rug is in de 19e eeuw deskundig vernieuwd, schutbladen vernieuwd. Het boekblok heeft een hele lichte vochtvlek in het Oude Testament in de boven- en onder marge. Verder is het boek origineel, compleet, en in een uitzonderlijke goede staat bewaard gebleven. Er zijn wereldwijd maar drie complete exemplaren bekend, namelijk in de British Library, UB Utrecht en NBG Haarlem.) Uiterst zeldzame en enige uitgave van de eerste Nederlandse Gereformeerde Bijbel door Jan Gailliart (1507-1574). Le Long schrijft in zijn Boekzaal maar liefst 16 pagina's over deze Bijbel, onder andere: In dese Bybel, die seer raar is, en waar van wy een Exemplaar besitten, is gevolgt, in de eerste Boeken des O.Test. tot het Boek Jobs toe, de Copye van Jacob van Liesveldt; doch tegen de Gereformeerde Oversettinge der Switsersche Kerke tot Zurich verbetert; en voorts van het Boeck Jobs, tot den eynde des Ouden en Nieuwen Testaments toe, geheel ende al uytgedrukt de Oversettinge tot Zurich A. 1548 en 1549 en over het Nieuwe Testament, in den selven Jaare 1556 uytgegeven. (Le Long p.703). Deze Bijbel werd in Emden gedrukt en uitgegeven midden in de tijd van zware vervolgingen door Rome. In zijn voortreffelijke en zeer uitgebreide voorrede schrijft Gailliart o.a.: De Roomsche Keysers, Koningen en Vorsten zijn van naturen en aardt niet quaat, noch Tyrannich, maar worden door het bedrog der Pause Bisschoppen verleydt, ende verlisticht, soo dat sy, als Diocletianus, met vroome en onschuldige lieden, en de Boeken der H. Schrift, grouwelyk handelen; niet alleen Man en Wyf doodende en verbrandende, maar ook de Boeken die niet dan Christus en de rechte Zaaligheit leeren. (xxiv) ccxcij, cclxxviij, (2) folia. Contemporary Leather with clasps and corners, 4° H. 24,5 x B. 17,5 x D. 7 cm. (The spine was expertly renewed in the 19th century, endpapers renewed. Some waterstains in the Old Testament in the top and bottom margins. An original, complete, and well-preserved copy in fine condition.) Extremely rare and only edition of the first Dutch Reformed Bible by Jan Gailliart (1507-1574). Only three complete copies are known worldwide: The British Library, UB Utrecht, and NBG Haarlem. Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 703-719 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 99.
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 11667
€  19500.00 [Appr.: US$ 23515.13 | £UK 16792.75 | JP¥ 2544493]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIJBEL, Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met Korte Verklaringen op de duistere plaetzen.
BIJBEL
Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met Korte Verklaringen op de duistere plaetzen.
Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre, 1732. (titelprent, 2, XX) 652, (2) 583 (1) p. Origineel Leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten, Folio (Onderkant rug mist een stukje leer, zijkanten rug ingescheurd, boekblok van de Bijbel licht tot sterk gebruind, mist de verklaring bij de titelprent van de Bijbel. Eerste uitgave van de Bijbel van de Nederlandse Oud-Katholieken, dooschoten met de alle 214 gravures uit de Prentbijbel van Pieter de Hondt. Waaronder 2 titelprenten en 212 gravures, waarvan 29 dubbel-paginagroot, gegraveerd door Gerard Hoet, Arnold Houbraken en Bernard Picart.Alle gravures hebben een onderschrift in 6 verschillende talen, resp. Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands. Een rijk geïllustreerde uitgave.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10166
€  1950.00 [Appr.: US$ 2351.51 | £UK 1679.5 | JP¥ 254449]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIJBEL, Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende aleen de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. Van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden. Waarbij gevoegt: De Boecken genaemt Apocryphe. Waarbij gevoegt: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
BIJBEL
Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende aleen de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. Van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden. Waarbij gevoegt: De Boecken genaemt Apocryphe. Waarbij gevoegt: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
Kampen, S. van Velzen Jr. 1868. 2 delen, (titelprent, 2) 332 (2) 144, (2) 169 (2) 70 (37) (2) 60 (6) folia en (58) p. Origineel half Leer met ribben, Folio (Zijkant rug O.T. ingescheurd, zijkant rug N.T. verstevigd. Geillustreerd met de prenten van Gustave Doré.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10241
€  195.00 [Appr.: US$ 235.15 | £UK 168 | JP¥ 25445]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIJBEL, Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
BIJBEL
Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en P. Proost, en te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen (De Nederlandsche Bijbel-Compagnie), 1848. 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Geïllustreerd met 40 gravures buiten de collatie, 17 in het Oude Testament en 23 in het Nieuwe Testament. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen Z.G.O. en het onderste slot met het jaartal 1852. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bewerkte zwarte band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting, randen om het voor- en achterplat en rugstukken op de uiteinden van de rug. Het zilverwerk is gegraveerd met een motief van ranken en bloemen met op de hoeken van de platten een knop in de vorm van een bloem. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1852 gemaakt door Wed. Adrianus G. Kooiman, werkzaam te Schoonhoven van 1840-1860. De randen en rugstukken zijn gemerkt met de jaarletter van 1862 en gemaakt door Hendrik Adama, werkzaam te Leeuwarden van 1846-1873.) 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Illustrated with 40 engravings, 17 in the Old Testament and 23 in the New Testament. The inner-side of the top clasp is engraved with the initials Z.G.O. and the bottom clasp with the year 1852. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm black leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp, border around the front and back cover and a head and tail band on the spine-ends. The silver fittings are engraved with a design of flowers and vines with on the corners of covers a pin in the shape of a flower. The clasps are marked with the yearletter of 1852 and are made by the Widow of Adrianus G. Kooiman, active at Schoonhoven fom 1840-1860. The borders and head and tail bands are marked with the yearletter of 1862 and made by Hendrik Adama, active at Leeuwarden from 1846-1873.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10500
€  2500.00 [Appr.: US$ 3014.76 | £UK 2153 | JP¥ 326217]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIJBEL, Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
BIJBEL
Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en P. Proost, en te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen (De Nederlandsche Bijbel-Compagnie), 1878. 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Origineel Leer met zilveren sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 15 x 10 x 6 cm. (Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Strakke, bewerkte zwart-leren band met twee zilveren sloten. Het zilverwerk is gegraveerd met een opengewerkt motief van een zonnebloem gevat in sierlijke vormen. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1839 en zijn gemaakt door Egidius J. Wientjes, werkzaam te Oostmarsum van 1826-1856.) 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Contemporary Leather with silver clasps and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 15 x 10 x 6 cm. (Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm black leather binding with silver double clasps. The silver fittings are engraved with a cut-out design of a sunflower framed with elegant designs. The clasps are marked with the yearletter of 1839 and are made by Egidius J. Wientjes, active at Oostmarsum from 1826-1856.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10688
€  900.00 [Appr.: US$ 1085.31 | £UK 775.25 | JP¥ 117438]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIJBEL, Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
BIJBEL
Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en P. Proost, en te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen (De Nederlandsche Bijbel-Compagnie), 1852. 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Boekblok licht gebruind, de eerste en laatste pagina's zijn wat teer aan de randen. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen K.P. en het onderste slot met het jaartal 1857. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bewerkte zwarte band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een drie-zijdige omranding om de platten en een dubbele sluiting. Het zilverwerk is vormgegeven in een motief van ranken en bloemen waarbij gebruik is gemaakt van verschillende bewerkingen zoals filigrijn, ajour en drijfwerk. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1857 en zijn gemaakt door Albert Stuart, werkzaam te Assen van 1854-1880.) 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Text block slightly browned, the edges of the first and last few pages are a bit worn. The inner-side of the top clasp is engraved with the K.P. and the bottom clasp with the year 1857. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm black leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp and a three-sided border around the front and back cover. The silver fittings are shaped in a design of flowers and vines with the use of several methods like filigree, cut-out and chased silver. The clasps are marked with the yearletter of 1857 and are made by Albert Stuart, active at Assen from 1854-1880.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10689
€  2000.00 [Appr.: US$ 2411.81 | £UK 1722.5 | JP¥ 260974]
Catalogue: Bibles/Bindings

 BIJBEL, Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
BIJBEL
Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en P. Proost, en te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen (De Nederlandsche Bijbel-Compagnie), 1852. 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Opnieuw gebonden Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 16 x 9,5 x 7,5 cm. (Geïllustreerd met 40 gravures buiten de collatie, 17 in het Oude Testament en 23 in het Nieuwe Testament. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met het jaartal 1854 en het onderste slot met de naam J. (Janke) Zaadstra. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bewerkte zwarte band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting en randen om het voor- en achterplat. Het zilverwerk is gegraveerd met een motief van ranken en bloemen. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1854 en zijn gemaakt door Wed. Adr. G. Kooiman, werkzaam te Schoonhoven van 1840-1860. De randen zijn gemerkt met het merkteken van Wm. Roelfsema, werkzaam te Winsum van 1830-1859.) 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Rebound Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 16 x 9,5 x 7,5 cm. (Illustrated with 40 engravings, 17 in the Old Testament and 23 in the New Testament. The inner-side of the top clasp is engraved with the year 1854 and the bottom clasp with the name J. (Janke) Zaadstra. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm black leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp and a border around the front and back cover. The silver fittings are engraved with a design of flowers and vines and other designs. The clasps are marked with the yearletter of 1854 and are made by the Widow Adr. G. Kooiman, active at Schoonhoven from 1840-1860. The borders are marked with the mark of Wm. Roelfsema, active at Winsum from 1830-1859.).
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)Professional seller
Book number: 10690
€  2750.00 [Appr.: US$ 3316.24 | £UK 2368.25 | JP¥ 358839]
Catalogue: Bibles/Bindings

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page