TERRESTRIAL GLOBE Miniature Terrestrial Globe.
BURMANNUS, FRANCISCUS De Koningen Israels met haar vervolg, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Boeken der Koningen, Kronyken, Ezra, Nehemia, Esther: Mitsgaders Vervolg ende Betragtinge van de Historie der Kerke, na het einde van de Historische Boeken des Ouden Testaments, tot op den uitgank des Ouden, ende den ingank des Nieuwen Testaments.
SPANGENBERG, JOHANN Postilla, Das ist: Auslegung der Episteln und Evangelien, Auf alle Sontage und vornehmsten Feste durch das gantze Jahr, für die einfältigen Christen in Frag-Stücke verfasset.
SCHILDERIJ/ N.N. Tafel met diverse attributen waaronder een Delfts Blauwe schaal en een opengeslagen boek.
HASIUS, ADRIANUS Den Geestelyken Alarm, Tot schrick der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolgen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aengewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tractaat bequamelijck tot Predicatien konnen gebracht werden, ten dienste van alle nieuwelingen in 't heyligh Predick-Ampt. Tot een toegift noch een verklaring over den 124. Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede, tusschen desen Staat en den Koning van Spanje.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja