DEYSSEL, LODEWIJK VAN Een liefde.
BREEN, LEO VAN Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan H. Klomp).
DICKENS, CHARLES Was you thinking at all of poetry?
(TYPOGRAPHIE). VAN LOEY-NOURI Prix-Courant Maison Van Loey-Nouri. Rue de la Limite 94 et 96 Bruxelles. Fonderie Typographique.
PAREAU, N.E.M. De Drenthsche A. (Met een Aantekening van T. van Deel).
ALMANACH Almanach de Porte-Monnaie. 1868.
GRAND-CARTERET, JOHN Le Jeune Premier de l'Europe devant l'objectif caricatural.
FRIEDERICY, H.J. Vorsten, vissers en boeren. (Met opdracht).
RAALTE, FRITS VAN Kinderen en menschen.
BINDING Empty bookbinder's box titled Venus and Adonis.
(BREUR, KRIJN). STEINER, FRANZ Viktor Adler, der Freund, Lehrer und Vorkämpfer der österreichischen Arbeiterschaft. Für ihre Jugend erzählt von Franz Steiner.
HAAN, JACOB ISRAËL DE Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
ARNOLD, MATTHEW Empedocles on Etna. A Dramatic Poem.
(NYPELS). GOETHE, J.W. VON Trilogie der Leidenschaft. (Met opdracht van Charles Nypels).
HAASSE, HELLA S. Een nieuwer testament. (Blanco dummy).
(LOOY, REIN VAN). VISSER, HERM. Loek's filmcarrière. Geïllustreerd door [Rein] Van Looy.
JAARSMA, D.TH. Het gelukkig jaar.
ECKERT, HARALD Harald Eckert geb. 1.VIII.1903. gefallen am 22.I.1942. (Poetry and letters printed in diazotype).
MEIJSING, GEERTEN Hoc erat in votis. (Met twee linoportretten van de auteur door Pita Snoeck, waarvan éen door haar gesigneerd). (1/20 luxe-exemplaren).
(BRUSSE, WIM). AMA DJA DAAN De brug.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes