CONSTANT, BENJAMIN DE Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu.
BLOEM, J.C. Enkele gedichten.
HEUSDE, PH.W. VAN De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Bewijsexemplaar).
COUPERUS, LOUIS Hooge troeven.
CHANLER, GEORGIUS Nieuwe Keysers Chronica ofte Gheschicht-boeck van alle de Roomsche, soo Oostersche als Westersche keyseren: Oock mede van de Tyrannen ende Rebellen, die soo hier en daer tot keysers verkozen zijn gheworden; oock eensdeels henselven daer voor opgheworpen hebben. Van Cajus Iulius Caesar, den eersten Roomschen Keyser af, tot den tegenwoordigen keyser Mathias toe. Kortelijck begrypende aller keyseren oprechte Afbeeldinghen ende Spreucken; mitsgaders hare Stammen, Verkiesinghen, Officien, Regeeringe, Houwelycken, Kinderen, Ouderdom, Doot ende Begravenisse. Ghetoghen wt de gheloofweerdichste Originele Munten, Antiquiteyten ende Autheuren te samen vergaert; door wylen den Ed.Hoochgheleerden ende Erentfesten Heere Georgius Chanler, Rector gheweest te Padua, I.V.D. Ridder van Sint Marcus, ende veler Potentaten ende Heeren Raets-Heer. Ende nu wt den Hoochduytschen in Nederlandtsche sprake doen oversetten, ende in den Druck bekosticht ende verveerdicht, door Georgius Chanler, des Autheurs Soons Sone. Interprete Iacobo Westfrisio No. Pub. Amstelredamensi.
BROUWERS, JEROEN, EN GERRIT KOMRIJ De stilte bestaat uit zoveel antwoorden. Correspondentie 1980-1986. Bezorgd door Onno Blom.
GARSCHIN, W.M. Attalea Princeps und andere Novellen. Schmuck von Heinrich Vogeler.
ALETRINO, A. Handgeschreven briefkaart aan 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
JOURDAN, ERIC Les mauvais anges.
COUPERUS, LOUIS Het Snoer der Ontferming en Japansche Legenden.
CLAUS, HUGO La Chasse aux canards. Traduction d'Elly Overziers et Jean Raine.
SNOEK, PAUL Gedrichten. Gedokumenteerde aktualiteitspoëzie en/of alternatieve griezelgedichten.
AMALRIK, ANDREJ Pyesi. (= Plays).
POWYS, THEODORE FRANCIS An Interpretation of Genesis.
(SPIER, JO). NEDERLANDSCHE BOEK 1940 Het Nederlandsche Boek 1940. (Met tekeningen van Jo Spier).
(DELUXE). BÉRAUD, HENRI Le vitriol de lune. Illustrations de Guy Arnoux. (1/25 copies, in full morocco binding).
JORDAN, BRYN Vallei der duisternis.
(TOERISME). HARKER, A. Besucht die Nordseebäder in Holland!
FLOR, EDUARD Originele kleurenets.
BRUSSE, M.J. 25 jaar onder de menschen. Met vijftig tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman. (Luxe-editie).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes