WILDE, OSCAR Salomé. A tragedy in one act. Translated from the French of Oscar Wilde.
(PAALTJENS, PIET). RÖSSING, J.H. Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
LEHMANN, L.TH. Handgeschreven brief aan 'Beste Theo [Sontrop]'.
(HERMANS, W.F.). SAFIAN, LOUIS A. 2,000 insults for all occasions. Compiled by Louis A. Safian ('Very tartly yours').
GORTER, HERMAN Mei. (Ed. Garmt Stuiveling. Met originele houtgravures door Dirk van Gelder. Typografische verzorging door S.H. de Roos).
HELSLOOT, KEES Gedistichoneerde vruchten. Een alfabet.
JASPERS, PETER Het elfde gebod. Roman.
BOUTENS, P.C. In den keerkring. Zeven gedichten.
ETON, JOANNES Almanach ofte oprechten Nederlantschen Hemel-Meter voor het Jaer on Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Ghendt ende de omliggende Steden ende Landen, door M. Daniel Montanus astrologant, ende P.B. wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium.
COUPERUS, LOUIS Hooge troeven.
DONKERSLOOT, N.A. ALS: MAARTEN DE RIJK Orpheus en Eurydice.
COUPERUS, LOUIS Majesteit.
SWARTH, HÉLÈNE 'Septembervelden'.
CLAUS, HUGO Nog. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH Witz und Weisheit, Aphorismen. (Auswahl und Nachwort von H.L. Gumbert).
WEST, LUDWIG E. Homosexuelle Probleme. Im Lichte der neuesten Forschung allgemeinverständlich dargestellt.
(BINDING). MAUPASSANT, GUY DE Boule de suif et Le vengeur. Illustrés de huit compositions par Fred Money. Gravées sur bois par Clément et Deloche.
BRASSINGA, ANNEKE Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders).
FLAVIUS JOSEPHUS Kort verhaal wegens Jesus Christus.
CRONE, C.C.S. Het feestelijke leven.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes