Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Leiden
found: 8 books

 (VROUWELIJKE STUDENTEN). V.V.S.L., Lustrumboek V.V.S.L. 1900-1920.
(VROUWELIJKE STUDENTEN). V.V.S.L.
Lustrumboek V.V.S.L. 1900-1920.
(Leiden, eigen beheer), 1920. Oblong 20 x 22 cm. Ingenaaid. 80 p. Met foto's en tekeningen. 1e druk. Netjes. Mooi vormgegeven lustrumboek van de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden. Artikelen over geschiedenis, proza en pozie, mengelwerk en van groot talent getuigende illustraties, gesigneerd 'L.J.'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 276656
€  25.00 [Appr.: US$ 24.23 | £UK 22.5 | JP 3473]
Catalogue: Leiden

 STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1875, Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1875
Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1875]. Linnen portfolio met goud- en blinddruk, linten present. Oblong 28 x 36 cm. Leporello van 40 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 26 x 35 cm, ofwel n prent van 10,40 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.). 1e druk. De portfolio vertoont heel lichte gebruikssporen. Eerste blad los, enkele vouwen wat ingescheurd, hier en daar aan de randen wat vuil. Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het driehonderdjarig bestaan van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden. Bijgevoegd: Nicolaas BEETS, Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche Hoogeschool. Uitgegeven ter opheldering van de maskerade. Leiden, P. van Santen, 1875. Ingenaaid. 16 p. 1e druk. Omslag iets verbleekt. En: Programma van de maskerade. Leiden, Jac. Hazenberg Corns zoon, [1875]. Op paars papier. 16 p. 1e druk. Tevens: Het derde eeuwfeest. Eene herinnering aan de Leidsche maskerades van vroeger en later. Leiden, A.W. Sijthoff, 1875. Origineel omslag. 60 p. Omslag los. Gebruikssporen. Voorts: Een scoon liedt opt belegh ende ontset der stadt Leyden, mitsgaders op de triumfante incoempste van syn furstelijcke excellentie den Prince van Oraengien aldaer op ten 15 van bloymaent 1575, op ordonnantie van Borghemeisters ende die van den Gerechte gedicht door die Witte Acoleykens, onder de Spreucke: Liefd is t fondament. Op de wijse van den 3 Psalm. [Leiden, G.D.J. Schotel, 1875]. Tenslotte: Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum L.S. Verklaring van lidmaatschap van het Leidsch Studentencorps voor Jacobus Frans Antoine Mellink (1856-1926), later leraar biologie aan de H.B.S. in Leiden. Met twee lakzegels en handtekeningen van Karel Polano (1852-1911), Jacobus Kappeyne van de Copello (1854-1920), W.K.L. van Walree, W.P. Hubert en E. Baak. Geheel in het Latijn. Aan de randen versleten. Mooi ensemble met de toelichting op blauw papier en vier zeldzame contemporaine publicaties over de jubileummaskerade.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271353
€  295.00 [Appr.: US$ 285.93 | £UK 263.75 | JP 40985]
Catalogue: Leiden

 STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1835, Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492.
STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1835
Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492.
Leiden, Van der Paauw en Zoon, 1835. 19 x 36 cm. Herbonden in oblong halflinnen boekband. In 16 stukken opgeplakt op papier. Gevolgd door 6 prenten van L. Springer, voorstellende een burleske studentenparade, met de titels: 'Hail Muse! &c. &c.', 'Zinnebeeldige voorstelling der vijf Faculteiten', 'Publieke Promotie', 'Kwakzalverij', 'Bal bij Inteekening' & 'Deus nobis haec otia fecit'. Rugje ontbreekt, wat slijtagesporen. Eigenaarsstempel voorin. Prenten hier en daar roestig en met wat plekjes. Wellicht niet geheel compleet. Curieus geheel, een beeldverslag van de studentenmaskerade van 1835 (een van de allereerste), en de satirische parade daarna.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270291
€  175.00 [Appr.: US$ 169.62 | £UK 156.5 | JP 24313]
Catalogue: Leiden

 DAGBLAD LEIDEN, 1945, De kroniek. Uitgave van de Stichting "Vriheijt en is om gheen gelt te coop!"
DAGBLAD LEIDEN, 1945
De kroniek. Uitgave van de Stichting "Vriheijt en is om gheen gelt te coop!"
Twee nummers, 3e jaargang no. 297 en 298 van 15 en 18 september 1948. 40 x 30 cm. Beide 8 p. Gellustreerd. Horizontale vouw, iets vergeeld, verder netjes. Het eerste nummer is gewijd aan het 370-jarig bestaan van de Leidse Universiteit en heeft een steunkleur in goud (!), ook in de advertenties. Niettemin gaan beide kranten voor een groot deel over de oorlogsjaren. Het blad komt voort uit een illegaal Leids tijdschrift en ging eind 1946 op in de krant De Nederlander.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278131
€  25.00 [Appr.: US$ 24.23 | £UK 22.5 | JP 3473]
Catalogue: Leiden

 MASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J., Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties).
MASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J.
Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties).
Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Zwarte linnen portfolio van later datum. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel n prent van 10,80 meter lang! Met de bijbehorende losse toelichting op blauw papier in hetzelfde formaat (8 p.). 1e druk. De bladen zijn op de vouwen met plakband verstevigd geweest, waardoor verbruining is opgetreden. Sommige bladen zijn los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand iets versleten en wat vuil. De prenten zijn te groot voor de scanner, maar de foto (dit is het laatste blad) geeft een indruk van de conditie. De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de 'Franse furie' van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden. Bijgevoegd: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Wat roest.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 276048
€  295.00 [Appr.: US$ 285.93 | £UK 263.75 | JP 40985]
Catalogue: Leiden

 
(NIJHOFF, M.). MEESTER, Johan de
Beschouwingen van den régisseur Johan de Meester jr. over het waterfeestspel De vliegenden Hollander door M. Nijhoff.
(Leiden, Lustrum-Commissie van het Leidsch Studenten Corps, 1930). Geniet. 8 p. Bijgevoegd: bestelkaart voor plaatsbewijzen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 28101
€  15.00 [Appr.: US$ 14.54 | £UK 13.5 | JP 2084]
Catalogue: Leiden

 (THORBECKE, Johan Rudolph). MIERLO, J.H. van, Doctorsbul op perkament, gedateerd 14 Maart 1840, voor Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), gesigneerd door Johan Rudolph Thorbecke en anderen.
(THORBECKE, Johan Rudolph). MIERLO, J.H. van
Doctorsbul op perkament, gedateerd 14 Maart 1840, voor Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), gesigneerd door Johan Rudolph Thorbecke en anderen.
Doctorsbul van de jurist Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), ondertekend door Thorbecke en andere academische hoogwaardigheidsbekleders. Perkament met aanhangend (gebroken) lakzegel in koperen doos. Oblong 32 x 50 cm. Eenzijdig beschreven. Gevouwen. Signaturen van J.R. Thorbecke (die rector was van de Leidse Universiteit), H.W. Tydeman, Cock en Asser. Met notitie van de griffier. Mr. Dr. J.H. van Mierlo zou later president van de Rechtbank in Breda worden. Hij was in de verte familie van Hans van Mierlo, die eenmaal de Thorbecke-lezing heeft gehouden.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266453
€  375.00 [Appr.: US$ 363.47 | £UK 335 | JP 52100]
Catalogue: Leiden

 
NIJHOFF, M.
De vliegende Hollander. Een waterfeestspel ter viering van het LXXI Lustrum der Leidsche Hoogeschool.
Leiden, Van Doesburgh, 1930. Ingenaaid. VIII, 40 p. 1e druk. Verticale vouw.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 28100
€  15.00 [Appr.: US$ 14.54 | £UK 13.5 | JP 2084]
Catalogue: Leiden

| Pages: 1 |