Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Amsterdam
found: 36 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 (BUYS, Bob). A.J.C., AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting.
(BUYS, Bob). A.J.C.
AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting.
Amsterdam, De Arbeiderspers, [1935]. 16 x 16 cm. Origineel omslag (naar een aquarel van Bob Buys). 16 p. GeÔllustreerd door Bob Buys. 1e druk. Kreukje rechtsboven. Mooi winkelinterieur met kleurige publicaties en kampeerartikelen op de voorkant, van de winkel van de AJC, genaamd De Brug, Reguliersgracht 78.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273818
€  35.00 [Appr.: US$ 34.31 | £UK 31 | JP• 4966]
Catalogue: Amsterdam

 (EEDEN, Frederik van), Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
(EEDEN, Frederik van)
Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Cahiersteek. 24 p. 1e druk. Aan de randen wat versleten. Fraaie omslaglithografie met rode steunkleur. Programma en opsomming van deelnemers en hoge pieten. Op p. 6 wordt Frederik van Eeden genoemd als praeses van het Studenten Gymnastiek en Scherm-gezelschap 'Thor'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266425
€  35.00 [Appr.: US$ 34.31 | £UK 31 | JP• 4966]
Catalogue: Amsterdam

 (WIBAUT, F.M.), Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 - 29 April 1936.
(WIBAUT, F.M.)
Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 - 29 April 1936.
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936). 41 x 29 cm. Geniet. 32 p. Geheel geÔllustreerd in zwartwit. 1e druk. Achterop wat scheurtjes, iets gekreukt, maar netjes voor zo'n kwetsbare publicatie. Rouw-uitgave op groot formaat bij het overlijden van de grote wethouder van Amsterdam, in dezelfde vormgeving als het weekblad 'Wij'. Voorop een portret door Jan Sluijters, met vele in-memoriams van bekende persoonlijkheden, veel foto's en ook twee pagina's 'Wibaut in de caricatuur'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 274604
€  35.00 [Appr.: US$ 34.31 | £UK 31 | JP• 4966]
Catalogue: Amsterdam

 AMSTERDAAD, Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. (Provo poster)
AMSTERDAAD
Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. (Provo poster)
Bright pink poster, recto only, 42 x 30 cm. Amsterdam, Amsterdaad '75, [1967]. Call to sign the 8-year plan for a livable Amsterdam. Partly a bit discolored, two thumbtacks, some edge cracks. 'Met de tong uit de mond en de lekkende balpen krampachtig in het knuistje zetten we onze naam IK onder dat 8-jarenplan dat een leefbaar Amsterdam moet maken als het straks 700 jaar bestaat. We handtekenen Amsterdam doodgewoon bůven Londen op de urbane Hitparade!' (Dutch for: 'With the tongue out of the mouth and the leaky ballpoint pen spasmodically, we put our name I under that 8-year plan that should make a liveable Amsterdam if it will exist for 700 years. We sign Amsterdam just above London on the Urban Hit Parade! ' Overbearing writing style, beautiful hippie design.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273584
€  65.00 [Appr.: US$ 63.71 | £UK 57.25 | JP• 9222]
Catalogue: Amsterdam

 SATISFACTIE VAN AMSTERDAM, 1578. Pointen ende articulen van den Satisfactie die van Amstelredamme ghegheven, ende gheaccordeert, etc.
SATISFACTIE VAN AMSTERDAM
1578. Pointen ende articulen van den Satisfactie die van Amstelredamme ghegheven, ende gheaccordeert, etc.
Amsterdam, Harman Jansz (= Barent Adriaensz, 1597?). Later kartonnen omslag. 16 p. Groot stadswapen met keizerskroon. Pag. 2 en 3 gezet uit de Civilitť. Op 8 februari 1578 sloot de stad Amsterdam een overeenkomst van genoegdoening met de Staten van Holland en Zeeland. Onder de voorwaarden van deze satisfactie kon de stad zich bij de opstandelingen tegen de Spaanse overheersers van de Nederlanden aansluiten. De handgheschreven, gezegelde overeenkomst (met 'zegele in groene wassche ende dubbelden staerte') wordt bewaard in het Amsterdamse Stadsarchief. Maar de tekst van deze hoogst belangrijke overeenkomst is ook enkele malen gedrukt. Er zijn drie iets van elkaar afwijkende drukken bekend, die te vergelijken zijn in de chronologisch geordende pamflettenbibliografie van Knuttel. Hier betreft het Knuttel 333: een belangrijk werk en een vroeg pamflet.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 280347
€  125.00 [Appr.: US$ 122.52 | £UK 110.25 | JP• 17734]
Catalogue: Amsterdam

 AMSTERDAM, A Global Family Album. Verhalen uit het centrum.
AMSTERDAM
A Global Family Album. Verhalen uit het centrum.
[Amsterdam], Stichting de nieuwe prins, 1988. Karton met plastic stofomslag. 10, 117 p. GeÔllustreerd. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. 1e druk. In goede staat. Onconventioneel naar vorm en inhoud, met opstellen (o.a. van Hans Derks en A. Heertje), gedichten (o.a. van Martin Bril, Koos Dalstra, Paul Groot en Joost Zwagerman) en curieuze advertenties. Naar aanleiding van een manifestatie op het Amsterdamse Museumplein.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278386
€  25.00 [Appr.: US$ 24.5 | £UK 22.25 | JP• 3547]
Catalogue: Amsterdam

 AMSTERDAM, AANSLAG OP, Den rechten konink Midas. Ontdekt in sijn lange ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten lasteraars, den eenen in den Rechten ommegang, den ander in 't Amsteldamse rommelsootjen.
AMSTERDAM, AANSLAG OP
Den rechten konink Midas. Ontdekt in sijn lange ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten lasteraars, den eenen in den Rechten ommegang, den ander in 't Amsteldamse rommelsootjen.
Delft, Op kosten van den Autheur, [1650]. Ingenaaid. Uit convoluut. 8 p. Goede staat. Over de aanslag op Amsterdam door Willem II, over de West-Indische Compagnie, het 'breydelen der dartelen Adel', allerlei onderwerpen komen onder de aandacht van deze felle pen. Knuttel 6784.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278354
€  75.00 [Appr.: US$ 73.51 | £UK 66.25 | JP• 10640]
Catalogue: Amsterdam

 BLOOKER'S CACAO, Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam.
BLOOKER'S CACAO
Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam.
[Amsterdam], Blooker, ca. 1910. 18 x 11 cm. Uitgestanst in de vorm van schildersezels met prenten erop, bedrukt in bruin en blauw. Afbeeldingen van de Munt, de Waag, de Zuiderkerkstoren en de Montelbaanstoren. Zeer goede conditie. Toeristisch reclamemateriaal. == Chocolate advertisements in the form of punched-out painter's easels!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279603
€  75.00 [Appr.: US$ 73.51 | £UK 66.25 | JP• 10640]
Catalogue: Amsterdam

 SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND, Vlugschrift.
SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND
Vlugschrift.
Amsterdam, Sociaal-Demokratische Bond, 1888. 19 x 14 cm. Krantenpapier. 2 p. Met notitie in rood potlood '1888'', doorgestreept en in 1889 veranderd (onterecht, 10 april viel in 1888 op een dinsdag, niet in 1889). Met oud stempel van de bibliotheek van het Amsterdams Gemeentearchief met daarop een tweede oud stempel in paars: 'Doublet'. Ongevouwen, kleine reparatie, maar in goede conditie. De S.D.B. (ook wel Sociaaldemocratische Bond) werd in 1881 opgericht. Op dit pamfletje staat trots: 'Niet goedgekeurd bij Kon. Besluit van 23 Maart 1884'. De socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis was er het belangrijkste gezicht van. Dit pamflet kondigt een openbare vergadering aan over 'Een bedreigd volksbelang' door Dr. J.M. Smit op 10 april 1888, 's avonds om half negen. Achterop is het programma van de SDB afgedrukt: 'Direkte wetgeving door het volk'; 'Algemeene weerplicht en dus afschaffing van staande legers'; 'Afschaffing van alle wetten, die aan de vrouw minder rechten toekennen dan aan den man'. Jan Martinus Smit (1852-1942), een natuurkundeleraar, was een zeer begaafd en overtuigend spreker op het gebied van het openbaar kiesrecht, geboortebeperking en het kolonialisme. In de laatste twintig jaar van zijn loopbaan was hij directeur van de Rijks-H.B.S. in Warffum.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 277507
€  85.00 [Appr.: US$ 83.32 | £UK 75 | JP• 12059]
Catalogue: Amsterdam

 CAMPERT, Remco, Amsterdamse dagen.
CAMPERT, Remco
Amsterdamse dagen.
[Amsterdam], Cornamona Pers, 1984. Cahiersteek in omslag. In foedraal (door Geert van Daal, waarvoor door hemzelf vervaardigd handgemarmerd papier werd gebruikt). Met de hand gezet uit de romein van Bembo en de cursief van Alfred Fairbank en gedrukt door de Zondagsdrukkers [= Reinold Kuipers e.a.] op HahnemŁhle-Ingres in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 20 p. 1e druk. Een van de 50 Romeins genummerde exemplaren voor de intekenaren. Met prospectus.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 20718
€  180.00 [Appr.: US$ 176.43 | £UK 158.5 | JP• 25537]
Catalogue: Amsterdam

 GALERIE LE CANARD, Collectie gevarieerde convocaties van Galerie Le Canard te Amsterdam.
GALERIE LE CANARD
Collectie gevarieerde convocaties van Galerie Le Canard te Amsterdam.
Amsterdam, Galerie Le Canard, 1950-1952. Verschillende formaten. Zes kaarten, zes stencils (waarvan ťťn met afbeelding), een in tweeŽn gescheurd drukwerkje en een prijslijst. Deels postale gebruikssporen. Tentoonstellingen van Ad van der Kop (met prijslijst: tussen 35 en 600 gulden), Ger Langeweg, Jan Meijer, Piet Ouborg, Perdok, Pierre van Soest & Hans Nahuijs en Vrij Beelden. Convocaties voor openingen, muziekavonden (waarbij o.a. EugŤne Brands platen draaide) en discussies. Galerie Le Canard, eigenaar Hans Rooduijn, was van 1950-1957 een centrum van de moderne kunst.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278113
€  75.00 [Appr.: US$ 73.51 | £UK 66.25 | JP• 10640]
Catalogue: Amsterdam

 KATTENBURG & Co., N.V. Hollandia-Fabrieken Kattenburg & Co.
KATTENBURG & Co.
N.V. Hollandia-Fabrieken Kattenburg & Co.
Amsterdam, Bureau Industria, (1919). Themanummer van het tijdschrift Neerlands Welvaart. 31 x 25 cm. Geniet. 22 p. Tekst van A.J. Bothenius Brouwer. Met foto's. 1e druk. Netjes. Vooral over de nieuwe kledingfabriek van de Joodse ondernemersfamilie Kattenburg in Amsterdam-Noord, en over de voorgeschiedenis van het bedrijf. Dit tijdschrift was bedoeld om Nederlandse bedrijven aan het volk voor te stellen en heeft documentaire waarde. Met mooie foto's van de verschillende afdelingen, waar allerlei medewerkers op te zien zijn.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279693
€  35.00 [Appr.: US$ 34.31 | £UK 31 | JP• 4966]
Catalogue: Amsterdam

 
AMSTERDAMSCHE COURANT
Amsterdamsche Courant, 8 september 1848 (Derde Uitgifte).
Amsterdam, Amsterdamsche Courant, 1848. 47 x 36 cm. 4 p. Verbruind en wat versleten, wat slijtsporen, scheurtjes. Met de twee verplichte dagbladzegelstempels. Wapenstilstand in Sleeswijk-Holstein. Met overzicht (deel II) van de Amsterdamsche Tentoonstellng van Schilder- en andere Kunstwerken te Amsterdam, waarbij o.a. Bosboom, Tťtar van Elven en Kruseman genoemd worden. Scheepstijdingen en advertenties.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 276253
€  25.00 [Appr.: US$ 24.5 | £UK 22.25 | JP• 3547]
Catalogue: Amsterdam

 DAAN, Theo [= A. Stehouwer Czn. Med. Stud.], Studenten-liedjes.
DAAN, Theo [= A. Stehouwer Czn. Med. Stud.]
Studenten-liedjes.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1913. Ingenaaid. XII, 96, 12 p. 1e druk. Omslag wat gevlekt. Krabbeltje op titelpagina. Wat een tijdsbeeld: 'Moedertranen', 'De Zwabber', 'Modern Biologisch-Phylosophisch Minneliedje', 'De Meisje-Studente', en de avonturen van Janus (med.stud.): 'Gaat naar de bioscoop', 'Komt onverwachts thuis', 'Op de vlakte', ja, veel van deze verzen behelzen omgang met meisjes en de ongewenste gevolgen daarvan. Een deel van deze cabareteske verzen is eerder gepubliceerd in het Amsterdamsch Studentenweekblad Propria Cures. Met inleiding van de auteur. Omslag en vignetjes van Z.v.E. (W. Zeylmans van Emmichoven?). Achterin een volledige titelopgave van al de werken gepubliceerd bij W.L. & J. Brusse, gedateerd februari 1913.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 204514
€  25.00 [Appr.: US$ 24.5 | £UK 22.25 | JP• 3547]
Catalogue: Amsterdam

 (CRIMINALITEIT). HEEMSKERK, Matthias, Originele 'Handteekening van Matthias Heemskerk', geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860).
(CRIMINALITEIT). HEEMSKERK, Matthias
Originele 'Handteekening van Matthias Heemskerk', geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860).
Verklaring meet 19 x 12 cm. Tweezijdig beschreven, 43 regels. In goede staat. 'Deze ongelukkige misdadiger was gesproten uit een der meest aristocratische familiŽn van Amsterdam en verkeerde in de hoogste kringen dier stad. Een zijner neven was lid van de Staten-Generaal.' Maar 'Onbeteugelde speelzucht die zich lucht gaf in uitzinnige speculatiŽn' deed hem zijn vermogen verliezen en 'valsche schaamte stootte hem in de afgrond'. Hij stal uit de kas, beleende de ontvang-cedellen en verkwanselde het vermogen van een aan hem toevertrouwd kind. In 1855 werd hij gearresteerd. 'Na eenige jaren in de gevangenis ... vertrok hij naar Antwerpen waar men hem een plaats op een kantoor bezorgde.' Misdaad uit het verleden, boeiend! Kennelijk van een 19e-eeuwse handtekeningenverzamelaar.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271176
€  45.00 [Appr.: US$ 44.11 | £UK 39.75 | JP• 6384]
Catalogue: Amsterdam

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page