HUNT, Peter Radio Control for Model Aircraft.
(COHEN, Fré). Vijf boeken met banden ontworpen door Fré Cohen.
WEYERMAN, Jacob Campo De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende.
(HANSEN, Joseph, a.o.). TANGENTS Tangents. Vol. I Nr. 12, September 1966.
PAZ, Octavio Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon? en gevolgd door drie essays. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Octavio Paz aan Bert Schierbeek. == With a signed dedication by Paz).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes