GERLACH, Eva Kooi. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND (V.D.B.) Tegen de reactie! (Pamflet van kort na de Eerste Wereldoorlog)
SELDES, George De miljoenen van het Vatikaan. Uit het Engels door A. M.-G.
(FILM). BINGER-CANTOR, Bettina Twaalf van de film. Afbeeldingen en beschrijvingen uit het leven der groote filmsterren, bijeengebracht door B. Binger-Cantor. Met een voorwoord van Luc Willink.
HENGST, P. den Catalogus van eene uitmuntende verzameling van Latijnsche, Fransche, Engelsche, Neder- en eenige Hoogduitsche zindelyk geconditioneerde boeken, waaronder (...) eenige zeldzame Nederduitsche boeken van de XV en XVI Eeuw, Le Voyage de Vivant Denon avec l'Atlas (...), l'Encyclopedie d'Yverdon, 58 vol. quarto. Eene fraaye Verzameling van oude zeldzame Printen en Pourtraiten, eenige Landkaarten en Muziekwerken, nagelaten door Johannes Rollerus en Frans Munnikhuyzen, in leven Predikanten te Crommeniedyk en te Schiedam. Al hetwelk verkocht zal worden den 6 Maart 1821 en volgende dagen, ten huize van P. den Hengst en Zoon in de Kalverstraat by den Dam.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes