HARMS TIEPEN, C. (uitgever) Technisch tijdschrift voor automobielbestuurders, motorrijders en motorbooteigenaars. In gebruik bij het leger. No. 1. Januari 1917.
BIOSCOOP ZUTPHEN / ASSEN Rekening voor Bioscoop Apollo, Assen, voor chocolade en toffees.
WERUMÉUS BUNING, A. Onze ouwe Kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal.
STUTTERHEIM, C. Kwatrijnen in mineur. (Bezorgd door en met een nawoord van R. Breugelmans en S. Dresden).
BULLA, Hans Georg Stürzen. Notizen für Gedichte.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes