(WERELDBIBLIOTHEEK). VOSS, H.D. Dit jaar komt het kerstmannetje nu eens met zijn grote collega Sinterklaas mee.
(DOELISTEN) De Caracteren der Opperbaasen, die uyt de Eerste Oorspronkelyke Zamelplaats van de Cloveniers Doelen der Stadt Amsterdam als Hoofden wierden gehouden.
BATTERMAN, Jan Collectie exlibris en andere kleingrafiek.
HERRICK, Robert Two typescript letters to Saul K. Padover about Upton Sinclair, signed, dated '30 Dec. 27' and '7 January 1928'.
MILITAIR GEZAG Hoedt u voor den kater!
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes