Total # of books: 39188. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 45
Previous page - Next page

 
[Europese Unie].
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
[Den Haag] : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkheidsrelaties, 2005. Paperback. 482 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789282431030.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #122330
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP¥ 2106]
Keywords: RECHT,

 
[Linden, Joannes van der].
Verhandeling over de judicieele practijcq of Form van procedeeren voor de Hoven van Justitie in Holland gebruikelijk.
Voor eenige Jaaren door een voornaam en kundig Practizijn bij wegen van een Korte Schets zaamgesteld: Vervolgens in den Jaare 1781 in 't licht gegeeven: en nu geheel overzien, verbeterd en uitgebreid door Mr. Joannes van der Linden. 2 Delen. Leyden : A. en J. Honkoop, 1794-1798. Later 19th century binding. x,iv,xxii,414; viii,xx,384 pp. Index. 8vo. Owners inscription on French title-page : Vanputtkammer. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #252547
€  124.00 [Appr.: US$ 132.76 | £UK 104.75 | JP¥ 20896]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
[Neurochirurgy].
Verhandlungen der 1. Neurochirurgischen Tagung.
Gehalten zu Freiburg/Br. vom 2.-4. September 1948. Mit 139 Textabbildungen. Berlin : Springer, 1950. Modern cloth binding. x,389 pp. (Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 162. Band). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Contributions by : Tr. Reichert, E. Fischer-Brügge, R. Jung, R.W. Meyer-Mickeleit, H. Ruf, R. Lemke, H. Becker, F. Radtke, W. von Strenge, K. Decker, M. Schneider, O. Gagel, W. Tönnies, K. Oberdisse, E. Klar, K.J. Zülch ... [et al.]
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #282013
€  150.00 [Appr.: US$ 160.59 | £UK 126.75 | JP¥ 25278]
Keywords: PSYCHOLOGY,

 
[Kielstra, R.E. (secretaris)].
Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 juli 1911, no. 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
Leiden : Eduard IJdo, [1914]. Orig. cloth binding. 245 pp. 30 cm. Met 4 uitslaande kaarten. Mooi exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228902
€  40.00 [Appr.: US$ 42.82 | £UK 33.75 | JP¥ 6741]

 
[Kluit, H. Provó (voorzitter)].
Verslag der Staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1852, (Staatsblad no. 99) tot het doen van onderzoek naar en het uitbrengen van verslag over een aan de tegenwoordige staatsinrigting en wetgeving meest passend stelsel van politiewet, uitgebragt op den 18den Sept. 1852.
s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkrij, 1853.LAter halfcloth binding. 99,xi pp. 30 cm. Library stamp on title-page. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2459
€  40.00 [Appr.: US$ 42.82 | £UK 33.75 | JP¥ 6741]
Keywords: RECHT,

 
[Deken van de Orde van Advocaten, arrondissement Breda].
Verslag van de Orde van Advocaten in het arondissement Breda 1978-1997.
Breda, 1979-1997. 19 Delen. Broch. ca. 400 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249752
€  40.00 [Appr.: US$ 42.82 | £UK 33.75 | JP¥ 6741]
Keywords: RECHT, *2006-100 ned. recht, rede 1

 
[Moors, B.P. (voorzitter) & A. Verschoor W. Lz. (secretaris)]
Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 Mei 1907, no. 45, tot onderzoek van de wenschelijkheid der wederinvoering van een Rijkstoezicht op de weegwerktuigen.
Den Haag : Algemeene Landsdrukkerij, 1907. Orig. boards. 185 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #163358
€  18.00 [Appr.: US$ 19.27 | £UK 15.25 | JP¥ 3033]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
[Waterschapsrecht].
Verslag van de studiecommissie, benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 11 dec. 1935, no. 71, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag, of invoering van het pachtersstemrecht in de waterschappen in deze provincie mogelijk en wenschelijk moet worden geacht.
Haarlem, [1937]. Orig. printed boards. viii,72 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15943
€  13.50 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 11.5 | JP¥ 2275]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht waterschapsrecht

 
[Vereeniging Handelsrecht].
Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 24 september 2000 [i.e. 1999] & 29 september 2000 naar aanleiding van de preadviezen: Bedrijfsgeheimen / Ch. Chielen . Het eigen gezicht van het handelsrecht / R.J.Q. Klomp ... [et al.] . Implementatie van de Dertiende Richtlijn : een terreinverkenning / L.J. Hijmans van de Bergh en G. van Solinge.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink ,2001. Paperback. 127 pp. 25 cm. (Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht', gehouden ... ; 1999 en 2000). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #184299
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP¥ 2106]
Keywords: RECHT, handelsrecht *2006-100 ondernemingsrecht

 
[Amsterdam, Oude Kerk].
Verslag omtrent de IJzeren Kapel in de Oude Kerk te Amsterdam, ter vergadering der tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut, ingebragt op den 11den mei des jaars 1820, door eene, daartoe benoemde kommissie.
[Amsterdam : Pieper & Ipenbuur], [1821]. Contemp. blue-grey boards. pp. 107-138. With 10 folded plates & facsimiles. Met : J. de Vries ... [et al.]. Aanhangsel : behoorende tot het vorenstaande rapport, ingezonderheid betrekelijk het zegel, dat gevonden wordt op het eerste facsimile H (*). 4 pp. 25x20 cm. Spine repaired. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287058
€  60.00 [Appr.: US$ 64.24 | £UK 50.75 | JP¥ 10111]
Keywords: AMSTERDAM,

 
[Staatscommissie voor de Herziening van de Woningwet].
Verslag van de Staatscommissie voor de Herziening van de Woningwet.
Den Haag : Staatsdrukkerij,1950. Paperback. 221 pp. 35 cm. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #291034
€  18.00 [Appr.: US$ 19.27 | £UK 15.25 | JP¥ 3033]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
Verslag Nationale Ombudsman : Voorbereiding en inleiding [1981], jaarverslag 1982-1987; 1989-2000.
Den Haag, Sdu, 1981-2001. 20 Vols. Paperback. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Mist jaarverslag 1988.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #85399
€  95.00 [Appr.: US$ 101.71 | £UK 80.25 | JP¥ 16009]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht

 
[Bauwens, A.R. ... et al.]
Verstilde passages.
Aardenburg : Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 1999. Paperback. Stofomslag. 224 pp. (Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, 27). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #267569
€  20.00 [Appr.: US$ 21.41 | £UK 17 | JP¥ 3370]
Keywords: HISTORY, Zeeland

 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft und dazugehörige Dokumente.
Brüssel : Sekretariat des Interimausschusses Für den Gemeinsamen Markt und Euratom, c1957. Paperback. 345 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195072
€  13.50 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 11.5 | JP¥ 2275]
Keywords: RECHT, European Union law

 
Verzameling van besluiten, aanschrijvingen en bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814. No. 1-189.
Met register. ['s-Hertogenbosch] : ter Drukkerij van 't Provinciaal Blad van E. Lion & Zonen, [1814]. Orig. boards. 349, 41 pp. Zeer goed exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Verschenen tussen 1814 en 1816. Later voortgezet als Provinciaal Blad.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #222245
€  30.00 [Appr.: US$ 32.12 | £UK 25.5 | JP¥ 5056]
Keywords: RECHT, nederlands recht, 19e eeuw

Previous page | Pages: 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | - Next page

New search  -