Total # of books: 39188. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 48
Previous page - Next page

 
Wet tot regeling der Kanselarijrechten te heffen op diplomatieke en consulaire posten (Staatsblad no. 376 en Staatsblad no. 603 van 1918).
In werking getreden op 1 September 1919. [s.l.: s.n.], 1919. Contemp. cloth binding. 63 pp. Bibliotheekstempel. Uit de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Publicatie bestemd voor Nederlandsche Diplomatieke en Consulaire Ambtenaren, verschenen na afloop van WW1.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #141047
€  12.50 [Appr.: US$ 13.63 | £UK 10.75 | JP• 2155]
Keywords: RECHT, diplomacy

 
Wet op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving.
OfficiŽle uitgave. 's Gravenhage : Algemeene Lands Drukkerij, 1838. New wrappers. 20 pp. 8vo. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #173492
€  18.00 [Appr.: US$ 19.62 | £UK 15.25 | JP• 3103]
Keywords: RECHT,

 
Wet op het notaris-ambt.
Den Haag : J. Belinfante, 1842. Later marbled hardcover binding. 48 pp. Interleaved copy. Notes in old hand. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #190751
€  20.00 [Appr.: US$ 21.8 | £UK 17 | JP• 3447]
Keywords: RECHT,

 
Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.
OfficiŽle Uitgave. 's Gravenhage : ter Algemeene Lands Drukkerij,1837. New wrappers. iv,38 pp. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #268706
€  35.00 [Appr.: US$ 38.15 | £UK 29.5 | JP• 6033]
Keywords: RECHT,

 
Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.
OfficiŽle Uitgave. 's Gravenhage : ter Algemeene Lands Drukkerij,1837. New wrappers. iv,38 pp. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #89551
€  20.00 [Appr.: US$ 21.8 | £UK 17 | JP• 3447]
Keywords: RECHT,

 
Wet op het regt van zegel, benevens verzameling van alle stukken tot de uitvoering en invoering derzelve betrekkelijk, met tarieven en een algemeen register.
Den Haag : Van Langenhuysen, 1844. Modern. cloth binding. Marbled paper pasted on. [4],xiv,319 pp. With [48,48] p. tables. The tables are present in twofold. Bookplate C.A. van der Beek. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #165621
€  60.00 [Appr.: US$ 65.4 | £UK 50.5 | JP• 10342]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, Nederlands recht, 19e eeuw *2006-100 belastingrecht

 
Wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie. Officieële uitgave.
Den Haag : Algemeene Lands Drukkerij,1838. Modern halfcloth binding. 38 pp. MET: Wet op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving. OfficieŽle uitgave. Den Haag : ter Algemeene Landsdrukkerij, 1838. [4],20 pp. Met : Reglementen voor de onderscheidene regterlijke collegien en ambtenaren, benevens voor advocaten, procureurs en deurwaarders. Breda : F.P. Sterk, 1838. 2e druk. [4],35 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #267743
€  30.00 [Appr.: US$ 32.7 | £UK 25.25 | JP• 5171]
Keywords: RECHT, Nederlands recht, 19e eeuw

 
Wet van den 4en December 1872 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten.
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, No. 134). [Den Haag, Staatsdrukkerij , 1872]. Contemp. cloth library binding. 12 pp. Interleaved copy with contemp. notes. [Doorschoten exemplaar met contemp. aantekeningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Van toepassing op Aziatische cholera; typhus en febris typhoÔda; pokken; roodvonk; diphteritis; mazelen; dysenterie.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192077
€  12.50 [Appr.: US$ 13.63 | £UK 10.75 | JP• 2155]
Catalogue: Gezondheidsrecht
Keywords: RECHT, gezondheidsrecht Nederlands recht, 19e

 
[Ramaer, E.H.]
Wet op het regt van zegel.
Tweede druk. Geheel omgewerkt en aanzienlijk vermeerderd. Den Haag : J. & H. van Langenhuysen, 1846. Orig. printed boards. vi,120,[1] pp. 21 cm. Back bit loose & repaired with paper strips. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202516
€  40.00 [Appr.: US$ 43.6 | £UK 33.75 | JP• 6895]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht Nederlands recht, 19e

 
[Nederland].
Wet op den Briefport en de Brievenposterij met korte ophelderende aanteekeningen en tabellen voor het bedrag van het enkele briefport, tusschen een honderdtal steden of gemeenten, en de steden Amsterdam en 's Hage.
Amsterdam : C.L. van Langenhoven, 1850. Orig. printed wrappers. 22,[10] pp. Bit browning & foxing. 12x8 cm. Stamp on title-page. Rare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . - Not found in NCC / OCLC.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #296808
€  50.00 [Appr.: US$ 54.5 | £UK 42.25 | JP• 8618]
Keywords: RECHT, postal history *2006-100 ned. recht, 19e

 
Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering.
[s.l.] : M. Hayez, [ca. 1820]. Contemp. halfcalf binding. 281 pp. 14 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Tweede druk verschenen bij : Brussel : Brest van Kempen, 1826. Uit het Fransch vertaald.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #267747
€  40.00 [Appr.: US$ 43.6 | £UK 33.75 | JP• 6895]
Keywords: RECHT,

 
Wetboek van koophandel : uit het Fransch vertaald.
Nieuwe verbeterde uitgave. Te Brussel : bij Brest van Kempen, 1823. Orig. boards. [2],180 pp. With signature of the publisher on upper pastedown. Some wear on edges. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - OCLC 782126273; 64709603; 901931531.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #278554
€  30.00 [Appr.: US$ 32.7 | £UK 25.25 | JP• 5171]
Keywords: RECHT,

 
[Nederland].
Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Officiële uitgave.
Den Haag : Algemeene Lands Drukkerij,1838 Contemp. halfcalf binding. vi,215 pp. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #209328
€  40.00 [Appr.: US$ 43.6 | £UK 33.75 | JP• 6895]
Keywords: RECHT, Nederlands recht, 19e Nederlands recht, 19e burgerlijk procesrecht

 
[Koninkrijk Holland]
Wetboek op de Regterlijke Instellingen en Regtspleging in het Koninkrijk Holland.
[Den Haag] : ter Koninklijke Staatsdrukkerij,1809. Modern hardcloth binding. 278,viii pp. 8vo. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #84283
€  50.00 [Appr.: US$ 54.5 | £UK 42.25 | JP• 8618]
Keywords: RECHT, Bataafsche Republiek Nederlands recht, 19e Nederlands recht, 19e

 
De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de registratie, den verkoop van roerende goederen enz. voor zoo verre die op het notaris-ambt van toepassing zijn, benevens voorschriften en modellen van de algemeene vormen der akten.
Vierde, verbeterde en veel vermeerderde, druk. Tiel : A. van Loon, 1857. 4th edition. Contemp halfcloth binding. [8],252 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #24886
€  30.00 [Appr.: US$ 32.7 | £UK 25.25 | JP• 5171]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

Previous page | Pages: 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | - Next page

New search  -