Total # of books: 39188. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 47
Previous page - Next page

 
[Ramaer, E.H.]
Volledig wetboek op de registratie tot 1860.
6e druk. Den Haag : J. & H. van Langenhuysen, 1865. Orig. hardcover binding. xvi,188 pp. 21 cm. Back bit loose & repaired. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #291862
€  24.00 [Appr.: US$ 26.16 | £UK 20.25 | JP¥ 4137]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht Nederlands recht, 19e

 
[Amsterdam].
Voorloopig rapport der Paleis-Raadhuiscommissie.
[Amsterdam] : [s.n.], [1934]. Orig. printed wrappers. 30 pp. Met 6 plattegronden, waarvan 5 gevouwen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Tussenrapport van de Commissie van onderzoek betreffende het Paleis-Raadhuis, onder voorzitterschap van Dr. F.M. Wibaut, die als opdracht had : een onderzoek in te stellen of het Paleis op den Dam voor een of meer gemeentelijke doeleinden is bruikbaar te maken en, zo ja, voor wel of welke. Uiteindelijk werd het Paleis op de Dam in 1936, na de overdracht van alle mogelijk nog bestaande rechten van de stad op het gebouw tegen een bedrag van 10 miljoen gulden (in hedendaagse waarde zo'n 100 miljoen euro), onbestreden staatseigendom (in portefeuille van de Rijksgebouwendienst).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289060
€  25.00 [Appr.: US$ 27.25 | £UK 21.25 | JP¥ 4309]
Keywords: AMSTERDAM,

 
[Commissie Artikel 40 Statuut].
Voorontwerp van Rijkswet inzake de strafrechtelijke samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.
Amsterdam : [s.n.], 1992. Paperback. 18,40 pp. Bevat Voorontwerp en Memorie van Toelichting. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - voorzitter T.M. Schalken.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #295322
€  18.00 [Appr.: US$ 19.62 | £UK 15.25 | JP¥ 3103]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, *2006-100 strafrecht Nederlandse Antillen, Dutch West Indies. Aruba

 
Voorschrift betreffende het verleenen van militairen bijstand, 1928 : vastgesteld bij aanschrijving van den Minister van Oorlog van 13 april 1928, IIe afd., nr. 26, ...
Breda : Koninklijke Militaire Academie , 1928. Orig wrappers. 52 pp. 22 cm. Met los wijzigingsvel, aantekeningen en ingeplakte wijzigingen. Stempels van de Bibliotheek Ministerie van Oorlog & Departement van Defensie. Rig licht beschadigd. [Op het titelblad ook: nr. 55). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #203029
€  18.00 [Appr.: US$ 19.62 | £UK 15.25 | JP¥ 3103]
Keywords: HISTORY, military history

 
Voorzieningen tot leniging van door den oorlogstoestand ontstane nooden : leidraad ter orienteering van de organen, welke bij de hulpverleening zijn ingeschakeld.
's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 1941. Paperback. 152 pp. 22 cm. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #257700
€  12.50 [Appr.: US$ 13.63 | £UK 10.75 | JP¥ 2155]
Keywords: HISTORY, World War, 1939-1945.

 
Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. I: Text; II: Begründung. Allgemeiner Teil; III: Begründung. Besonderer Teil.
Bearbeiteit von der hierzu bestellten Sachverständigen-Kommission. Berlin: J. Guttentag,1909. 3 Vols. Halfcloth library bindings. iv,66; xiv,iv,869 pp. Stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #158956
€  103.00 [Appr.: US$ 112.27 | £UK 86.75 | JP¥ 17754]
Keywords: RECHT, criminal law

 
Vuillard : a national touring exhibition from the South Bank Centre.
London : South Bank Centre Publications, 1991. Paperback. 102 pp. Ills. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9781853320767.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #196605
€  20.00 [Appr.: US$ 21.8 | £UK 17 | JP¥ 3447]
Keywords: ART,

 
[Bülck, Hartwig ... [et al.]]
Wandlungen der rechtsstaatlichen Verwaltung : Vorträge und Diskussionsbeiträge des 30. Staatswissenschaftlichen Fortbildungskursus der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 1962.
Berlin : Duncker & Humblot, 1962. Paperback. 211 pp. 23 cm. (Schriftenreihe der Hochschule Speyer. Band 13). Stamp on title-page. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #296947
€  15.00 [Appr.: US$ 16.35 | £UK 12.75 | JP¥ 2586]
Keywords: , *2006-100 duits recht

 
Wat is dialectisch materialisme?
[vert. uit het Russisch]. Amsterdam : Pegasus, 1964. Orig. halfcloth binding. Illustrated boards. 162 pp. 21 cm. (De grondslagen van het Marxisme-Leninisme, 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Nederlandse vertaling uit : Osnowy Marksizma-Lenisma. - Moskou, 1960
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #278146
€  15.00 [Appr.: US$ 16.35 | £UK 12.75 | JP¥ 2586]
Keywords: RUSSIA, communism

 
[Lutger, José (ed.)].
De Waterlandse zeedijk : de geschiedenis van een oude zeedijk in Amsterdam-Noord.
Amsterdam : Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord, 1994. Paperback. 67 pp. : ills. ; 30 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Verschenen n.a.v. een tentoonstelling gehouden t.g.v. het 75-jarig jubileum van 'Noordhollands Noorderkwartier' ISBN 9789080118027.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292806
€  12.50 [Appr.: US$ 13.63 | £UK 10.75 | JP¥ 2155]
Keywords: HISTORY, Amsterdam Waterland

 
[Minor, Wendell & Florence Friedmann Minor (eds.)]
Wendell Minor : art for the written word : twenty-five years of book cover art.
Introduction by David McCullough. San Diego : Harcourt Brace, 1995. Paperback. 154 pp. 28 cm. (A Harvest original). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9780156002127.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #146059
€  12.50 [Appr.: US$ 13.63 | £UK 10.75 | JP¥ 2155]
Keywords: ART, book cover design

 
P.T.T.
Wenken voor de gebruiker : telefoontoestel type T 65.
[Den Haag] : P.T.T., (1965). Illustrated wrappers. 8 pp. Ills. Met 2 reserve-nummerplaatjes. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283140
€  18.00 [Appr.: US$ 19.62 | £UK 15.25 | JP¥ 3103]
Keywords: TELEPHONE, telephone

 
Werkboek staatkunde. Vierde druk.
Samengesteld door de Commissie Staatkunde van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden. [Alphen aan den Rijn : Samsom], 1986. 4e druk. Paperback. 501 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060922071.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #162507
€  12.50 [Appr.: US$ 13.63 | £UK 10.75 | JP¥ 2155]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Werkboek staatkunde. Eerste druk.
Samengesteld door de Commissie Staatkunde van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden. [Alphen aan den Rijn : Samsom], 1979. 1e druk. Paperback. 624 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789014029467.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #286821
€  13.50 [Appr.: US$ 14.72 | £UK 11.5 | JP¥ 2327]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
[Maanen, C.J. van (ed.)].
Wet van den 19 augustus 1861 (Staatsblad no. 72) betrekkelijk de nationale militie, zooals zij, gewijzigd en aangevuld bij onderscheidene wetten, op 1 september 1886 luidt.
Utrecht : J. van Boekhoven, 1886. Orig. halfcloth binding with printed boards. 73 pp. Overgedrukt uit: Verzameling van wetten en besluiten betrekkelijk de nationale militie. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #128696
€  15.00 [Appr.: US$ 16.35 | £UK 12.75 | JP¥ 2586]
Keywords: RECHT,

Previous page | Pages: 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | - Next page

New search  -