Total # of books: 39188. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 46
Previous page - Next page

 
Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
's Gravenhage : Algemeene Lands Drukkerij, 1822. Contemp. halfcalf binding. 419 pp. 22 cm. Ticket on spine. Only 4 copies in NCC. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #236084
€  60.00 [Appr.: US$ 64.84 | £UK 50.75 | JP• 10186]
Keywords: RECHT,

 
Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen. 1872, no. 1-133. Met : Chronologische tafel der stukken.
Den Haag, [1872]. Orig. boards. ca 250 pp. Dit deel bevat no. 1-126. Met 5 platen. Stempel. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - De platen in 'Resolutie van den 19den Julij 1872, no. 19' bevatten afbeeldingen en onderdelen van kranen en aftappingstoestellen in de beetwortelsuikerfabrieken
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #255068
€  25.00 [Appr.: US$ 27.02 | £UK 21.25 | JP• 4244]
Keywords: RECHT,

 
Verzameling der wetten betrekkelijk de in en uitgaande regten en de accijnsen ten dienste der administratie, mei 1819.
Brussel : Weissenbruch, [1819]. Contemp. halfcalf binding. 352 pp. Interleaved copy. Bound with : Lijst of tarief van inkomende en uitgaande regten op alle goederen en koopmanschappen welke het Koninkrijk der Nederlanden zullen worden in- of uitgevoerd : [behoort bij de Wet van 12 Mei 1819, No. 29]. [s.l.: s.n.], [1819]. 52 tables on 104 pp. Upper spine sl. damaged. Library stamp. Else very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Rare. Not available in NCC.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #54985
€  180.00 [Appr.: US$ 194.52 | £UK 152.25 | JP• 30558]
Keywords: RECHT,

 
Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling der wetten, besluiten an aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnzen. 1821-1869, 1893.
[Brussel & 's-Gravenhage : s.n.], 1821-1869, 1893. In 57 contemp. halfleren banden. Banden licht beschadigd. 1 rug mist. Goede set. Met tienjarige tafels (1823-1832. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #70540
€  350.00 [Appr.: US$ 378.23 | £UK 296 | JP• 59418]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
[Groningen].
Verzameling van reglementen, instructien, en dispositien, gestatueert door ... W.C.H. Friso, prince van Orange en Nassau ..., en vervolgens door ... mevrouwe [Anna] de princesse gouvernante ... : strekkende tot onverbrekelyke wetten voor de provincie van Stadt en Lande.
Groningen : Jacob Bolt, 1761. Contemp calf binding. 4 parts in 1 volume. [8],61,[2],150,[2],[2],160;24,[1] pp. 4to. With 4 title-pages with vignettes. Binding damaged. Lower part spine missing. Corners open. Endpapers detached. Else good, clean copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Deel IV: Instructie voor het Jagt Gerichte, mitsgaders Reglement op de Jagt en Visserye in de Provincie van Groningen en Ommelanden, benevens de Heerlykheid van Wedde en Westerwoldingerlandt.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #84301
€  93.00 [Appr.: US$ 100.5 | £UK 78.75 | JP• 15788]
Keywords: RECHT,

 
E.H.V.D.E.D.
Verzameling van voorteekenen die gewoonlijk de veranderingen des weders voorafgaen gevolgd van regelen om uyt de bewegingen van den barometer, en den thermometer de waerschynlykste afwisselingen van hetzelve te voorspellen ...
Antwerpen : L. Beerts, 1880. Orig. printed wrappers. 52 pp. Rare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292086
€  30.00 [Appr.: US$ 32.42 | £UK 25.5 | JP• 5093]
Keywords: METEOROLOGY,

 
[Kamer van Koophandel en Fabrijken, Amsterdam].
Verzameling van adviezen en voordragten van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam, tot herziening van het tarief der regten op den in-, uit- in doorvoer, benevens de algemeene wet van den 26 Augustus 1822, over de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnsen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen, ingeleverd ten gevolge van Zijner Majesteits besluit van 7 November 1830, no. 59.
Amsterdam : bij C.A. Spin, [1831]. Orig. printed boards. [4],121 pp. 8vo. Remnants of paper ticket on left upper margin frontcover. Very good, clean copy. Rare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288468
€  125.00 [Appr.: US$ 135.08 | £UK 105.75 | JP• 21221]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, maritime law

 
Verzameling van decisien, arresten en vonnissen de zegel-, registratie-, griffie-, hypotheek- en successie-regten betreffende = Recueil de décisions arrêts et jugemens en matière de timbre d'enregistrement de greffe d'hypothêque et de succesion. Deel 9 (1922)- 22 (1828).
Uitgegeven door eenige Hoofdambtenaren bij het Bestuur der Registratie en Domeinen. In 's Gravenhage en te Amsterdam : bij de Gebroeders Van Cleef, 1822-1828. 7 Volumes. Orig. halfcalf bindings. ca. 6000 pp. Dutch & French text on opposite pages. 8vo. Some small defects to spines. Uniform decorative set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Aaneengeloten deel van jurisprudentieverzameling voor Nederland en BelgiŽ uitgegeven tussen Dl. 1 (1818) - Dl. 26 (1830).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #297479
€  120.00 [Appr.: US$ 129.68 | £UK 101.5 | JP• 20372]
Keywords: RECHT, *2006-100 ned. recht, 19e

 
[Sulzer, Kaspar].
Via Brevis Ad Logicam Sive Informationes Dialectiae In Tres Partes Divisae, Quarum Prima Simplicem Apprehensionem, Secunda, Judicium, Tertia, Discursum, Ad Mentem Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis Declarat in Usum Gymnasii Gymnasiorum Coloniensium Antiquissimi Montani.
Coloniae typis Vidae Joannis Conradi Gussen, 1768. Contemp. calf binding. 243,[4] pp. 16x9 cm. Paper library ticket & handwritte owners signature (1786) on first paste-down. Bit worn on edges and corners. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - OCLC 1075809691. Textbook on the thoughts of Thomas of Aquinas, used at the gymnasium at Cologne.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #285016
€  90.00 [Appr.: US$ 97.26 | £UK 76.25 | JP• 15279]
Keywords: PHILOSOPHY, Aquinas, Thomas (1225?-1274)

 
[ACS-EEG Raad van Ministers].
Vierde ACS-EEG-overeenkomst : ondertekend op 15 december 1989 te Lomé.
Luxemburg : Bureau voor officiŽle publikaties der Europese Gemeenschappen, 1992. Paperback. ix,301 pp. (Cat.nr.: BX-71-91-073-NL-C). Bibliotheekstempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - ACS-staten, de Landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) vormen een groep landen die een speciale band hebben met de Europese Unie. Sinds 1975 worden de betrekkingen tussen de ACS-landen en de EU geregeld door de Overeenkomsten van Lomť, die een nauw, diepgaand en complex partnerschap hebben gecreŽerd. De samenwerking is toegespitst op twee belangrijke hoofdthema's, de economische en commerciŽle samenwerking en de ontwikkelingssamenwerking. Lomť IV, deze laatste Overeenkomst van Lomť, is in 1989 ondertekend voor een duur van tien jaar en heeft talrijke belangrijke innovaties geÔntroduceerd. De bevordering van de rechten van de mens en het respect voor de democratie zijn sleutelelementen van het partnerschap geworden, en nieuwe doelstellingen zoals de versterking van de positie van vrouwen en de milieubescherming zijn in het ontwikkelingskader geÔntegreerd. ISBN 9789282408209.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #128908
€  13.50 [Appr.: US$ 14.59 | £UK 11.5 | JP• 2292]
Keywords: RECHT,

 
[Roland Holst, R.N.].
Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
Tweede duizendtal. Rotterdam : W.L. & J. Brusse, 1907. Orig. cloth publisher's binding. 6 pp., [16] p. b/w plates. 19x13 cm. Includes the original printed paper covers. Rare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288206
€  15.00 [Appr.: US$ 16.21 | £UK 12.75 | JP• 2546]
Keywords: ART,

 
Vijftig jaar verhaald : gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 10e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1987. Gebonden. Stofomslag. x,214 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #73626
€  15.00 [Appr.: US$ 16.21 | £UK 12.75 | JP• 2546]
Keywords: RECHT,

 
Vijftig jaar droogmaking Zuiderzee.
Meppel,1969. Orig. carton. 60p. Ills. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #95416
€  15.00 [Appr.: US$ 16.21 | £UK 12.75 | JP• 2546]
Keywords: HISTORY,

 
[Amsterdam].
Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid : vertoonende door een zeer fijn Kristallijne glas eenige vlekken en gebreken van sommige Hollandsche en andere Provinciaale Bullebakken,welke gewoon zijn om de Heeren Regenten van de Stad Amsterdam met leugenen en lasteringen te bekladden.
Tot Molqueren (Molkwerum) : By Tibbe Taber, 1690. Modern blue wrappers. 28 pp. 4to. With light moldy stains. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - STCN 853513376. Knuttel 13484. Attributed by Knuttel to Nicolaas Muys van Holy (1653/54-1717), lawyer.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288637
€  30.00 [Appr.: US$ 32.42 | £UK 25.5 | JP• 5093]
Keywords: RECHT, *2006-100 oud recht

 
[Klein Essink, Selma]
Visible language : Tentoonstellingscatalogus drukkerij Mart. Spruijt, Amsterdam].
[tekst, redactie Selma Klein Essink], Amsterdam : Mart Spruijt, Paperback. 64 pp. Tentoonstellingscatalogus drukkerij Mart. Spruijt, Amsterdam met als onderwerp het Amerikaanse typografische tijdschrift Visible Language. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #225443
€  30.00 [Appr.: US$ 32.42 | £UK 25.5 | JP• 5093]
Keywords: ART, typography

Previous page | Pages: 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | - Next page

New search  -