Total # of books: 6875. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 4
Previous page - Next page

 
BABESCH. Bulletin Antieke Beschaving. Annual papers on Classical Archaeology. No. 58 (1983)
Leiden, Stichting Bulletin Antieke Beschaving., 1983. Formaat: 4to, ppb., 212 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 2654
€  18.00 [Appr.: US$ 21.21 | £UK 16.5 | JP• 2247]
Keywords: archeologie, archaeology,

 
Banks and Industry in the Interwar Period ( = The Journal of European Economic Histort, vl. 13, no. 2 / Fall 1984/; Special issue)
, 1984. paperback, 294 pp.. ( articles a.o. : pp. 7-28 C.P. Kindleburger "Banking and Industry between the Two Wars. An International Comparison.; pp. 29-80 J. Bouvier "The French Banks, Inflation anf the Economic Crisis, 1919-1939."; pp. 113-136 P. Ciocca a.o. √Źndustry and Finance in Italy, 1918-1940." ; pp. 137-202 R. Notel "Money, Banking and Industry in Interwar Austria and Hungary."; pp. 235-272 H.P. Minsky "/idem/ in the United States.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26686
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 874]

 
Bedeutende deutsche Porzellane. Auktion am Samstag, den 25. Marz 2000, 11.00 Uhr. (Kunstauktionen Antiquitaten Metz GmbH) (758 Abbildungen in Farbe) (Katalog) (Mit pp. 331-385 Verzeichnisse der Manufakturen, und der Maler, Modelleure, Bossierer und Entwerfer; Literaturverzeichnis)
Heidelberg, Antiquitaten Metz GmbH, 2000. hardcover, 389 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 25407
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9.25 | JP• 1248]
Keywords: porselein, faience, aardewerk, keramiek, Porzellan, Keramik, ceramics, porcelain

 
Beiträge zur westfälischen Familienforschung, Band 33-35 (1975-1977)
M√ľnster, Westf√§lische Gesellschaft f√ľr Genealogie und Familienforschung. broschiert, 184 pp.. ( u.a. pp. 15-39 Rainer Decker "Die Chronik der Familie Hatteisen in Brakel."; pp. 40-63 Dr. Johan Hosius, ein m√ľnsterischer Stadtarzt aus den Niederlanden /Spanbroek/ und seine Nachkommen."; pp. 72-127 Clemens Steinbicker "Eine Recklingh√§user T√ľrkensteuerliste aus dem Jahr 1575 und ihre Auswertung in genealogischer Sicht.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16531
€  8.00 [Appr.: US$ 9.43 | £UK 7.25 | JP• 999]
Keywords: Geschichte, Genealogie, Westfalen, Familie hatteisen, Brakel, Dr. Johann Hosius, Familie Hoos, Familie Hosius, Alkmaar, Spanbroek, Munster, Recklinghausen, Familie Averdunck, Familie Ten Borne, Familie Von Deffte, Familie Koene, Familie Molman

 
De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door dr. G. Jo Steenbergen.
Zwolle, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. gebrocheerd, 104 pp.. (met ballpoint onderstrepingen her en der).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 1025
€  3.00 [Appr.: US$ 3.54 | £UK 2.75 | JP• 375]
Keywords: neerlandistiek, Nederlandse literatuurgeschiedenis, 16e eeuw, rederijkers, Vilvoorde, apostelspel

 
Benedictus in de Nederlanden.
Gent, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent, 1980. Ppb., 277 pp.. (deel I van 3 delige catalogus bij tentoonstelling over Benedictus gehouden te Gent 25 0ktober 1980 - 4 januari 1981).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 9455
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9.25 | JP• 1248]
Keywords: kerkgeschiedenis, kloosters, kloosterorden, Benedictus, Benedictijnen, monniken

 
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaargang 42 (1996-97). ( 2 banden)
Amersfoort, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1997. gebrocheerd, 5 appendix maps . (bevat o.a. pp. 209-364 P.J. Woltering "Occupation History of Texel, Part III, The Archaelogical Survey, Palaeogeography and Settlement Patterns." / vervolg op de artikelen in jrg. 25 en 29/; pp. 365-388 W. van Zeist "Agriculture and Vegetation at Bronze and Iron Age Den Burg, Texel, as revealed by Plant Macroremains."; pp. 389-406 S. Bottema "The Environment and Agricultural Practice of Bronze and Iron Age den Burg, Texel, on the Basis of Palynological Information."; verder ook nog 2 artikels, pp. 9-162, over "Einheimische Keramil der n√
∂ rdlichen Niederl√§nde, 600 v. Chr. bis 300 n. Chr." in resp. Midden-Groningen en Oostergo, Friesland) ISBN: 90760460530
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 15325
€  22.00 [Appr.: US$ 25.93 | £UK 20 | JP• 2747]
Keywords: archeologie, Texel, Den Burg, Oostergo 90760460530

 
Bijdragen en Mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXIII (1982)
Arnhem, Vereniging "Gelre, 1982. paperback, 207 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 15881
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 874]
Keywords: geschiedenis, Gelre, Gelderland, sigilografie, Reinout III, Nijmegen, dr. Willem van Loon, Oude Plooi, Nijmegen, Rheden, Herman Thorbecke, watermolens, Vaassen, familie Van Isendoorn a Blois

 
Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging "Gelre" (Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht), deel LXIX (!976/1977)
Arnhem, Vereniging "Gelre, 1978. paperback, XIV, 290 pp.. (o.a. pp. 35-79 C.L. Verkerk "Nijmegen en de Dominicanen"; pp. 80-102 P. Leupen "Zaltbommel en zijn waarden. Een verkenning van de relatie tussen een kleine stad en het platteland in het begin van de 16e eeuw"; pp. 103-124 H.L.J. Kolks " De komst der Reformatie in Terborg en het katholiek verweer, 1570-1630."; pp. 156-188 M.J. van Lennep "Schets der economische ontwikkeling van Tiel gedurende 17e en 18e eeuw.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16363
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 874]
Keywords: geschiedenis, Gelderland, Nijmegen, Dominicanen, Zaltbommel, Tiel, Terborg, dauerrotypen, fotografie, Willem baron van Heeckeren

 
A.A.G. Bijdragen, dl. 15
Wageningen, Landbouwhogeschool Wageningen (Afdeling Agrarische Geschiedenis), 1970. paperback, 243 pp.. (artikelen : pp. 3-38 H. van Dijk "Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied." (abdij Berne bij Heusden); pp. 39-64 J.A. Faber "De oligarchisering van Friesland in de tweede helft van de 17de eeuw."; pp. 75-104 B.H. Slicher van Bath "Vrijheid en lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw)"; pp. 118-133 idem "Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden."; pp. 134-201 idem De paleodemografie."; A.M. van der Woude "De omvang en samenstelling van de huishouding in Nederland in het verleden.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 20646
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9.25 | JP• 1248]
Keywords: geschiedenis, Friesland, oligarchie, lijfeigenschap, oogsten, conjunctuur, consumptie, paleodemografie, huishoudens

 
Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXIX (1976/1977)
Arnhem, Vereniging "Gelre, 1978. paperback, XIV, 290 pp.. (artikelen o.a. : pp. 35-79 C.L. Verkerk "Nijmegen en de Dominicanen"; pp. 103-124 H.L.J. Kolks "De komst der Reformatie in Terborg en het katholiek verweer, 1570-1630."; pp. 156-188 M.J. van Lennep "Schets der economische ontwikkeling van Tiel gedurende de 17e en 18e eeuw."; pp. 217-234 J. Coppens De daguerrotypen van Willem Baron van Heeckeren, c. 1840-c. 1860.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21769
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 874]
Keywords: geschiedenis, Zutphen, 15e eeuw, 16e eeuw, 17e eeuw

 
Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXX (1978/1979))
Arnhem, Vereniging "Gelre, 1979. paperback, XVI, 195 pp.. (artikelen o.a. : pp. 1-36 J. Kuys "Dagelijkse heerlijkhheden in de Bommeler en Tielerwaard tot omstreeks het midden van de 17e euw."; pp. 45-54 H. Jacobs SJ "Een Culemborger in India die de Hollanders voor was : Lambert Ruysch, 1549-1611."; pp. 79-96 W.F. Leemans "Handel en migratie te Zaltbommel in de 16de en 17de eeuw."; pp. 141-168 G.B. Jannssen "Verwaayen, een naam in steen. Een vergeten steenbakkersgeslacht.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21778
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 874]
Keywords: geschiedenis, Gelre, Gelderland, Bommelerwaard, Tielerwaard, Lambert Ruysch, Zaltbommel, familie Verwaayen, steeenbakkers, Pannerden, Lobberden

 
Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXIII (1982))
Arnhem, Vereniging "Gelre, 1982. paperback, XXXI, 208 pp.. (artikelen o.a. : pp. 13-40 B. Koster "Vreemde speelders" /toneelspelers/ in Gelderland rond 1600."; pp. 41-59 S.W. Verstegen "De familie van Isendoorn a Blois en de verpachting van de Vaasense watermolens."; pp. 60-78 "Nieuw licht op "geweldige opschudding" te Nijmegen /1704-1705/"; pp. 124-143 Elisabeth Cremers "Het villapark Overbeek, het ontstaan van een villapark in de Veluwezoom /Velp/.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21780
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 874]
Keywords: geschiedenis, Gelre, Gelderland, toneelspelers, familie Van Isendoorn a Blois, Vaassen, watermolens, Plooierijen, Nijmegen, Velp, Overbeek, villapark

 
Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXIV (1983)
Arnhem, Vereniging "Gelre, 1983. paperback, XV, 206 pp.. (artikelen o.a. : pp. 1-40 C.L. Verkerk "Arnhem van koningsgoed tot stad."; id. pp. 41-49 "Het stadsprivilegerecht van 13 juli 1233 voor Arnhem. De (on)echtheid van Gelderse stadsrechtoorkonden, in het bijzonder van Zutphen, Arnhem en Wageningen."; pp. 50-72 L. de Leeuw De vroegste stadsrekeningen van Arnhem 1353-1417. een bronnenkritische beschouwing, op basis van de stedelijke inkomsten."; pp. 73-102 Harry Chr. van Bemmel "Twee eeuwen boekdrukkunst in Arnhem. Arnhemse drukkers, boekverkopers en uitgevers van 1581 tot 1800.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21781
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 874]
Keywords: geschiedenis, Gelre, Gelderland, Arnhem, Middeleeuwen, koningsgoed, stadsrechten, privileges, stadsrekeningen, accijnzen, belastingen, boekdrukkunst, boekdrukkers, Arnhem, demografie

 
Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXXIV (1993).
Arnhem, Vereniging "Gelre, 1993. paperback, 215 pp.. (artikelen o.a. : pp. 42-83 Thomas H. von der Dunk "Een Duits architect op doorreis. Leonhard Christoph Sturms. Reiseanmerkungen over Gelderland."; pp. 138-158 L. Turksma "Uit Maurits Verhuells Gelderse herinneringen."; pp. 159-175 E. Luikens "De Apeldoornse Afgescheidenen kortstondig erkend : 1836." ; pp. 176-195 P.M.M. van Hoof Geschiedenis van de smokkelhandel rond Nijmegen tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.") (m.b.t. J.C. Sturm zie ook ons no. 021830 Bijdragen 1994).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21786
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 874]
Keywords: geschiedenis, Gelre, Gelderland, architectuur, architektuur, Leonhard Christoph Sturm, Maurits Verhuell, gereformeerden, apeldoorn, Nijmegen

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Next page