Total # of books: 6875. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 13
Previous page - Next page

 
Indische Letteren, 8e jrg. no. 3-4, december 1993/ themanummer : Indische egodokumenten)
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1993. gebrocheerd, 96 pp.. (m.b.t. o.a. : de VOC soldaat Reynier Adriaensen /1680/, de landschapschilder A.A.J. Payen (1792-1853), Multatuli's nichtje Anna Abrahamsz /1847-'48/, de schrijver Hans van de Wall / Victor Ido (1869-1948), de in een Japans interneringskamp verblijvende Riek Hoving /1944-'45/, en tenslotte Raymond Westerling).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 20063
€  3.50 [Appr.: US$ 4.13 | £UK 3.25 | JP¥ 437]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, egodocumenten

 
Indische Letteren, 13e jrg., no. 3-4 / december 1998.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1998. gebrocheerd, 64 pp.. (themanummer over het jaar 1898, het jaar waarin Wilhelmina tot koningin werd gekroond, en de beleving daarvan en contemporaine gebeurtenissen in Indie).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 20064
€  3.00 [Appr.: US$ 3.54 | £UK 2.75 | JP¥ 375]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, 1898, kroningsjaar

 
Indonesian Forestry Abstracts. Dutch literature until about 1960.
Wageningen, Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1982. Formaat: 4 to, Cloth, 657 pp.. ISBN: 9022008002
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 4127
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9.25 | JP¥ 1248]
Keywords: bosbouw, Indonesie, Indonesia, forest, forests 9022008002

 
Internatioinaal scheldwoordenboek. Fuck you. Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Engels/Amerikaans.
Rijswijk, Uitgeverij Elmar BV, 1997. paperback, 103 pp.. ISBN: 9038905661
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26657
€  5.00 [Appr.: US$ 5.89 | £UK 4.75 | JP¥ 624]
Keywords: 9038905661

 
International Review of Social History, vol. I-IX (1956-1964)
Amsterdam, 1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis / International Institute for Social History, 1964. hardcover, 4900 pp.. (former library set; library stickers on back, some stamps inside).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 1188
€  75.00 [Appr.: US$ 88.39 | £UK 67.75 | JP¥ 9363]
Keywords: social history, sociale geschiedenis, 19th century, 20th century, Marxism, socialism, anarchism, communism, social-democracy, Charles Fourier, Garibaldi, Bonapartism, Buonarotti, Fabianism, Beatrice Webb, Jacobinism, Chartism, Moses Hess

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 46 (1992)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1992. geb., 291 pp.. (artikelen o.a. : pp. 74-114 E.J. Bok-Cleyndert en R. Loeber "Het geslacht Wybrants. Een koopmansfamilie in de Nederlanden en Ierland." ; pp. 115-130 W. Wijnaendts van Resandt "Hugenotenfamilies Toussaint in Hanau en elders. Zestiende tot achttiende eeuw." ; pp. 131-146 E.J. Wolleswinkel "Portretten De Milan en Kriex." ; pp. 178-207 J.W.M. Kors en M.J.G. Kors "Italiaanse schoorsteenvegers in Den haag. De familie Andreoli.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 13670
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: genealogie, familie Wybrants, familie Toussaint, familie De Milan, familie Kriex, familie Andreoli

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 54 (2000) (thema :heraldiek)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 2000. geb. met stofomslag, 295 pp.. (artikels m.b.t. heraldiek, w.o. pp. 46-68 Luc Duerloo "De Zuid-Nederlandse wapenkoningen en hun klanten in de Noordelijke Nederlanden.", alsmede nog pp. 189-253 Yvonne Prins "Een familie van kunstenaars en belastingpachters. De kunstschilders Aert en Eglon Hendrik van der Neer en hun verwanten.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 13674
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 749]
Keywords: genealogie, heraldiek, familie Van der Neer, Aert van der Neer, Eglon Hendrik van der Neer

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 55 (2001) (thema : personen-, familie-, en erfrecht)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 2001. 252 pp.. (artikel o.a. pp. 85-148 L.M. van der Hoeven "Op zoek naar de erfgenamen van Gerrit Joppen, 1625-1693." [m.b.t. de families De Nijsse te Dordrecht, Van Slingeland te Dordrecht, Schoor te Giessen-Nieuwkerk, Verschoor te Giessen-Nieuwkerk, Bruijnswijcker te Werkendam, Coijman te Gorinchem en Oud-Beijerland, Cloots te Dordrecht, Van Thiel te Gorinchem, Van Houwelingen te Giessen-Nieuwkerk, Teeuwe te Oud-Alblas).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 13675
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: genealogie, erfrecht, familierecht, trouwbelofte, huwelijksgoederenrecht, erfrecht, Friesland, boedelverdeling, vreemdelingenwet, vreemdelingenbeleid, nationaliteit

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 60 (2006) (thema : Ziekte en gezondheid)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 2006. geb., 287 pp.. (artikels o.a. : pp. 75-111 Willem Frijhoff "Nederlandse promoties in de geneeskunde aan Franse universiteiten ,16-18e eeuw." ; pp. 131-162 Harmen Snel "Joodse vroedvrouwen in Amsteradm, 1668-1851." ; pp. 211-241 R.G. de Neve "Beoefenaren van de geneeskunst. De medische familie Nuijens.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 13678
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: genealogie, medische geschiedenis, ziekenzorg, erfelijkheid, ziekentroosters, vroedvrouwen, kwakzalvers, familie Nuyens

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 56 (2002) (thema : Verenigde Oost-Indische Compagnie)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 2002. geb. met stofomslag, 266 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14288
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 749]
Keywords: genealogie, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, Dirck Comans, Seyger van Rechteren, familie Chasteleijn, familie Huijsman, familie Coop a Groen, familie Van Rhee, familie Meurs, familie Van Schinne,

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 51 (1997)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1997. geb. met stofomslag, 266 pp.. (artikelen o.a. : pp. 50-82 A.M.W. Bulk-Bunschoten "De Hoornse wetsverzetting in 1618." /m.b.t. de families Van Neck, Van Someren, Ripperse, Velius, Merens, Engelsman, Hases/ ; pp. 99-152 Pieter van Wissing "Het sudententenfonds Van Reidt, 1600-heden /en haar curatoren afstammend van de familie Reidt/ ; pp. 153-235 Yvonne Prins en Jan Smit "De naaste verwanten van Jan Steen."; pp. 249-275 Nico plomp De Europese carriere vab franciscus Josephus Harbaur 1776-18824. Deel II").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14289
€  8.00 [Appr.: US$ 9.43 | £UK 7.25 | JP¥ 999]
Keywords: genealogie, Hoorn, familie Van Reidt, familie Van Harn, Jan Steen, Franciscus Josephus Harbaur, familie Harbaur

 
Jaarboek Oud-Utrecht 1978.
Utrecht, Vereniging Oud Utrecht, 1978. paperback, 243 pp.. (themanummer over de Unie van Utrecht, gesloten d.d. 23 januari 1579; alsmede nog pp. 89-105 C.C.S. Wilmer "De veranderingen in het Utrechtse stadsbeeld van ca. 1570 tot ca. 1620." en pp. 106-191 J.A.L. de Meyere "Utrechtse schilderkunst in de tweede helft van de 16de eeuw.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14669
€  5.00 [Appr.: US$ 5.89 | £UK 4.75 | JP¥ 624]
Keywords: geschiedenis, Utrecht, Tachtigjarige Oorlog, Unie van Utrecht

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 47 (1993)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1993. geb., 283 pp.. (artikelen o.a : pp. 42-85 drs. S.A.C. Dudok van Heel "Heerman van Zuydtwijck. Een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemdde."; pp. 175-199 : J. Kok "Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de zeventiende tot de twintigste eeuw."; pp. 200-248 Jochem Kroes "Groepsmigratie : Overijsselse turfgraversfamilies naar de Friese laagveengebieden. In het bijzonder bekeken in Oosterzee en Echten, Lemsterland.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 15894
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: genealogie, familie Heerman van Zuydtwijck, familie Slump, familie Muurling

 
Jaarboek Oud-Utrecht 1990.
Utrecht, Vereniging Oud Utrecht, 1990. paperback, 184 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16284
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: geschiedenis, Utrecht, Tolsteeg, Jachgerecht, Justus van Broeckhuijsen, landmeters, cartografie, kartografie, Jonas Zeuner

 
Jaarboek Oud-Utrecht 2000.
Utrecht, Vereniging Oud Utrecht, 2000. paperback, 208 pp.. (dit jaarboek bevat o.a. pp. 5-52 J.A. Storm van Leeuwen "Utrechtse zandpaden tussen Utrecht en Harmelen." ; pp. 125-162 Fred Gaasbeek "Geloven en bouwen in Wijk bij Duurstede. Katholieke kerken, kloosters en kapellen na de Reformatie."; pp. 163-184 Marieke Voorn "Een heilzame douche. Het debat rond de oprichting van het Volkbadhuis Koekoeksplein in Utrecht 1899-1904.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16373
€  5.00 [Appr.: US$ 5.89 | £UK 4.75 | JP¥ 624]
Keywords: geschiedenis, Utrecht, wegen, Harmelen, Wijk bij Duurstede, kerkgeschiedenis, kloosters, kerken, het Volksbadhuis Koekoeksplein, badhuizen

Previous page | Pages: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - Next page