Total # of books: 6875. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 14
Previous page - Next page

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 52 (1998) (thema : Varende voorouders)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1998. geb. met stofomslag, 298 pp.. (artikels m.b.t. o.a. de familie Blok te Enkhuizen, de familie Teunissen te Nijmegen en Grave, de familie Tasman te Schellinkhout, de familie Jonker te Sappemeer, maritieme archieven, marinearchieven, walvisvaart en beurtvaart).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16481
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP 749]
Keywords: genealogie, scheepvaart, marine, beurtvaart, walvisvaarders, walvisjacht, familie tasman, Schellinkhout, visserij, vissers, zeeofficieren, Roelof Blok, familie Blok, Enkhuizen, familie Jonker, Sappemeer, familie Teunissen, Nijmegen, Grave

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 25 (1971)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1971. paperback, 303 pp.. (hierin o.a. : pp. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg "Het regentengeslacht (Le Leu) De Wilhem." ; pp. 198-223 Ir. C.M.R. Davidson "Het geslacht Mathol [te Brielle en Schiedam].").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16567
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP 874]
Keywords: genealogie, familie Mathol, Brielle, Den Briel, Schiedam, familie De Wilhem, familie Le Leu de Wilhem,

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 43 (1989)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1989. gebonden, 273 pp.. (hierin o.a. : pp. 45-52 C. Hoek "Het voorgeslacht van heer Coenelis Musius. Pater van het Sint Agatha Convent te Delft." ; pp. 53-67 R.E.O. Ekkart "Enkhuizense iconografische sprokkelingen."; pp. 117-220 B.C. Sliggers en A.G. van der Steur "Portetten van honderdjarigen.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16568
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP 874]
Keywords: genealogie, familie Muys, Delft, familie Slijper, familie Van Loosen, Enkhuizen,

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 45 (1991)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1991. gebonden, 288 pp.. (hierin o.a. : pp. 110-132 S.A.C. Dudok van Heel "De familie van de schilder Pieter Lastman, 1583-1633." ; pp. 206-248 R.J.F. van Drie "Gevangen voorouders. Onderzoek in 19e eeuwse gevangenisarchieven.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16570
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP 874]
Keywords: genealogie, familie Lastman, Amsterdam, Leeuwenhorst, abdij, gevangenen

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 49 (1995)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1995. gebonden, 287 pp.. (themadeel over resp. genealogiebeoefening, haar plaats ten opzichte van en in de geschiedschrijving, en de Bataafse omwenteling van 1795 /patriotse vluchtelingen in Frankrijk; verbod op voeren van heraldieke wapens, Idsert Aebinga van Humalda 1754-1834, militairen in Franse dienst, Franciscus Josephus Harbaur 1776-1824, de lijfarts van koning Willem I/).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16571
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP 749]
Keywords: genealogie, historiografie, Patriotten, Franse Tijd, Idsert Aebinga van Humalda, Idzert Aebinga van Humalda, Franciscus Josephus Harnaur)

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 53 (1999) (thema : Genealogie en biografie)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1999. geb. met stofomslag, 286 pp.. (artikels m.b.t. o.a. de familie De Waard te Groningen, de familie Rietbergen te Arnhem, de oudste generaties van de adelijke Betuwse familie Van Lynden, en een portettengalerij van de Dordtse regentenfamilie De Witt).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16858
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP 749]
Keywords: genealogie, Dr. Romke de Waard 1863-1940, familie De Waard, Groningen, Maria Rietbergen, familie Rietbergen, Arnhem, Ormond family, London, familie Van Lynden, Gelre, Adriaen van der Burg

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 42 (1988)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1988. gebonden, 295 pp.. (artikelen o.a. : pp. 43-91 M. Thierry de Bye Dolleman en A.G. van der Steur "Het Rijnlands-Haarlemse geslacht Van Grieken, ca. 1350-ca 1600."; pp. 92-124 drs. S.A.C. Dudok van Heel "Een Amsterdamse burgemeester in Athene. Symon Marten Dircksznzn gez. van de Ruwiel ,1504-1574, en zijn nakomelingen. [families Can, Van der Wielen, Ruwiel, Cloeck, Stam]"; pp. 153-212 drs. N.P. van den Berg en K.A. van der Hucht "Vier generaties van een clan actief in de theecultuur op Java. De parenteel van Albertus van der Hucht,1762-1812, en Carolina Frederica van Wijnbergen,1771-1842." ).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16936
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP 874]
Keywords: genealogie, familie Van Grieken, familie Ruwiel, familie Can, familie Cloeck, familie Stam, familie Van der Hucht, familie Kerkhoven, familie Holle

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 50 (1996)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1996. gebonden, 295 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16939
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP 874]
Keywords: genealogie, Johannes de Laet, familie de Laet, Leiden, familie Slecht, Woerden, familie Van Kouwenhoven, familie Van Couwenhoven, Amersfoort, familie van Aersdal, Arsdale family, Gouda, Amsterdam, familie Bogaert, Woerden, Lutjebroek, familie Muysevoet, B

 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 64 (2010)
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 2010. gebonden, 238 pp.. (hierin o.a. pp. 107-236 dopen, huwelijken, lidmaten te Meeuwen, Land van Heusden, 1629-1750).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17374
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP 874]
Keywords: genealogie, familie Metzon, familie Rijk (Woudsend), familie De Heer (Vlaardingen), Arnolda Alexandrina Bols 1788-1805, familie Bols (Utrecht), Waterland, Zuiderzee, Marken, Schokland, Landsmeer, overstromingen, Meeuwen, DTB, Martinus Alexander Henri Wert

 
Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden en Omstreken 1992
Leiden, Dirk van Eck-Stichting, 1992. gebrocheerd, 180 pp.. (artikelen o.a. : pp. 18-75 H.J.H. Mooren "De heffing van het provisioneel Middel in Leiden in 1748."; pp. 180-105 P.A.J. Otgaar en J.F.J.G. van Schaik "Illegale prostitutie in Leiden in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18469
€  4.00 [Appr.: US$ 4.71 | £UK 3.75 | JP 499]
Keywords: geschiedenis, Leiden, economische geschiedenis, sociale geschiedenis, socialisme, inkomensklassen, 1748, prostitutie, 19e eeuw, werkeloosheid, 20e eeuw

 
Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden en Omstreken 1993
Leiden, Dirk van Eck-Stichting, 1993. gebrocheerd, 196 pp.. (artikelen o.a. : pp. 18-29 Dirk Jaap Noordam "Leidse arbeiders, arbeidsverhoudingen, arbeidersbeweging en verzet van arbeiders van 1750 tot 1980. Achtergronden bij een onderzoeksverslag."; pp. 46-79 Jaak Slangen "Enkele aspecten van de strijd om de verzuiling van de Leidse arbeidsersklasse 1880-1919.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18470
€  5.00 [Appr.: US$ 5.89 | £UK 4.75 | JP 624]
Keywords: geschiedenis, Leiden, economische geschiedenis, sociale geschiedenis, socialisme

 
Jaarboek Oud-Utrecht 1970.
Utrecht, Vereniging Oud Utrecht, 1970. paperback, 253 pp.. (o.a. ; pp. 80-92 H.J.H. Knoester "Uit het leven van de Portugees Joodse natie te Maarssen."; pp. 154-239 "Het kasboek van Carel Martens 1602-1649.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 19883
€  3.50 [Appr.: US$ 4.13 | £UK 3.25 | JP 437]
Keywords: geschiedenis, Utrecht, Maarssen, Jodendom, Soest, Austerlitz, Utrechtse Manege, Carel Martens, familie Martens

 
Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1985/1986
's-Gravenhage, Vereniging "Oranje-Nassau Museum, 1986. paperback, 142 pp.. (artikels o.a. : pp. 30-63 Drs. G.P. Karstkarel "Nassause sporen in Leeuwarden. Hofstad Leeuwarden van 1587 tot 1765."; pp. 89-126 Dr. C.A. Tamse "Koningin Sophie. Onvermoeibare briefschrijfster met liberale sympathieen.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21897
€  4.50 [Appr.: US$ 5.3 | £UK 4.25 | JP 562]
Keywords: geschiedenis, Oranje-Nassau, Leeuwarden, koningin Sophie, Sophie van Wurtemberg

 
Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1987
's-Gravenhage / Zutphen, Vereniging "Oranje-Nassau Museum" / De Walburg Pers, 1987. paperback, 128 pp.. (artikels o.a. : pp. 7-28 Dr. S. Groenveld "Frederik Henderik en de Stuarts, 1640-1647. Herziening van de opvattingen van Pieter Geyl."; pp. 29-74 drs. W. van Rijssen-Zwart "Het huis Oranje-Nassau en de bezetting van het prinsdom Orange door Lodewijk XIV, 1660-1665.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21898
€  4.50 [Appr.: US$ 5.3 | £UK 4.25 | JP 562]
Keywords: geschiedenis, Oranje-Nassau

 
Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1993
's-Gravenhage / Zuthpen, Vereniging "Oranje-Nassau Museum" / De Walburg Pers, 1993. paperback, 127 pp.. (artikels o.a. : pp. 23-52 Drs. H. Wassenaar "Constantijn Huygens junior aan het Engelse hof van koning-stadhouder Willem III."; pp. 69-110 Drs. E. van Heuven-van Nes "Koning Willem III en de watersnoodramp van 1861.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21901
€  4.50 [Appr.: US$ 5.3 | £UK 4.25 | JP 562]
Keywords: geschiedenis, Oranje-Nassau, Maria van Oranje , Constantijn Huygens jr., Franse Schouwburg, Den Haag, Koning Willem III, Bommelerwaard, watersnoodramp

Previous page | Pages: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - Next page