Total # of books: 6875. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 7
Previous page - Next page

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 10 (1984)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1984. paperback, 131 pp.. (stempeltjes op schutblad en inoudspagina) ( artikels pp. 29-60 door S. Zijlstra en A.F. Mellink m.b.t. Wederdopers te Munster; pp. 61-69 tekstuitgave van : Blesdijk's verslag van de bezetting van Oldeklooster /1535/; pp. 77-88 A. de Groot "De Amsterdamse Collegiant Jan Cornelisz. Knol /ca. 1657/"; pp. 89-105 Th. B. Roep Ds. Hermanus de Boer. 'De voorzienigheid boven het IJ.") ISBN: 9070164841
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23248
€  4.00 [Appr.: US$ 4.71 | £UK 3.75 | JP¥ 499]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten; Wederdopers, Munster, Oldeklooster, Jan Cornelisz. Knol, Joris Blesdijk, Ds. Hermanus de Boer 9070164841

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 16 (1990)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1990. paperback, 242 pp.. (themanummer : Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw) (artikels o.a. pp. 65-112 I.H. van Eeghen "Jan Luyken en zijn bloedverwanten."; pp. 113-128 H. Miedema "Een schilderij van Karel van Mander de oude,1548-1606; een doopsgezinde interpretatie."; pp. 129-154 R. Falkenburg "Landschapsschilderkunst en doperse spiritualiteit in de 17e eeuw. Een connectie."; pp. pp. 155-176 C.H. Schuckmann "Handelsmerken door Izaak Vincenntsz. van der Vinne, 1665-1745."; pp. 177-226 J.M. Welcker "Amsterdame doopsgezinden in de 18e eeuw.") ISBN: 9070164906
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23251
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9070164906

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 18 (1992)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1992. paperback, 175 pp.. (artikels o.a. : pp. 11-38 S. Zijlstra "De bestrijding van de davidjoristen aan het eind van de 16e eeuw."; pp. 39-52 M. Sprunger "Betrokkenheid van aanzienlijke doopsgezinden bij het Amsterdamse zakenleven in de Gouden Eeuw."; pp. 53-82 H.C. Hulshoff m.b.t. de van Zenderen / Borne afkomstige familie van Hendrik Berendsz. Hulshoff. ; pp. 83-100 L. Laurense " Ds. Jan de Liefde, een doperse radicaal te Zutphen.") ISBN: 9065501142
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23252
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 749]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten, familie Hulshoff, Ds. Jan de Liefde, Zutphen 9065501142

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 19 (1993)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1993. paperback, 265 pp.. (artikels o.a : pp. 43-52 "Dirck Weyman en de Reformatie in utrecht. De religieuze gedrevenheid van een Utrechtse glasmaker."; pp. 53-80 G.J.J. van Hiele "Onderzoek naar de doopleer van Bernhard Rothmann, Menno Simons en Dirk Philips."; pp. 81-106 "B. Gregory "Particuliere martelaarsbundels uit de late zestiende eeuw."; pp. 131-148 Th. B. Roep "Simon Eikelenberg,1663-1738, en de Rijnsbiurger collegianten te Alkmaar.") ISBN: 9065501266
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23253
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501266

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 20 (1994)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1994. paperback, 318 pp.. (artikels o.a. : pp. 11-60 O.S. Knottnerus "Doperse immigranten in het Noordduitse kustgebied 1500-1700."; pp. 71-82 E. Hofman "De Antwerpse drukker Frans Fraeten. De verhouding tussen de vroegste gereformeerde liedboeken en doopsgezinde liedboeken."; pp. 157-180 B. Rademaker-Helfferich m.b.t. Jan van Calcar /met tekstuitgave van diens 'Levensberigt'; pp. 195-218 J. Vree "Doopsgezinde theologen en Groninger godgeleerden in de jaren 1834-1872.") ISBN: 9065501355
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23254
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501355

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 22 (1996)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1996. paperback, 254 pp.. (themanummer 500 jaar Menno Simons) ISBN: 9065501517
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23256
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501517

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 23 (1997)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1997. paperback, 176 pp.. (artikels o.a. : pp. 31-48 P.G.B. Thissen "Geletterde doopsgezinden in Dordrecht in de 17e eeuw."; pp. 61-75 A.M.L. Hajenius "De tucht in de Doopsgezinde Gemeente Utrecht in de 17e eeuw."; pp. 75-90 R.C. Lambour "De Amsterdamse collegiant Jacob Jansen Voogd 1630-1710.") ISBN: 9065501592
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23257
€  5.00 [Appr.: US$ 5.89 | £UK 4.75 | JP¥ 624]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501592

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 25 (1999)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1999. paperback, 255 pp.. (artikels o.a. : pp. 41-64 S. Zijlstra "Gereformeerden en Doopsgezinden in Emden, ca. 1560-1620."; pp. 85-112 Adriaan Plak "Portfolio Jan Luyken."; pp. 167-196 Piet Visser " De pelgrimage van Jan Luyken door de doopsgezinde boekenwereld."; pp. 113-166 R.C. Lambour "De familie en vrienden van Daniel Zwicker ,1612-1678, in Amsterdam." N.B. Voor aanvullingen hierop zie deel 26 /2000/) ISBN: 9065501770
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23259
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 749]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501770

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 26 (2000)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 2000. paperback, 208 pp.. (artikels o.a. : pp. 53-67 R.C. Lambour "Aanvullingen op het onderzoek naar het Amsterdamse milieu van Daniel Zwicker, 1612-1678."; pp. 67-90 S. Zijlstra "Jacobus Rijsdijk en de strijd om de belijdenissen."; pp. 91-110 Rita Hooijschuur "Het nagelaten dagboek van Lambertus van Calcar.") ISBN: 9065501878
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23260
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 749]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501878

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 28 (2002)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 2002. paperback, 287 pp.. (artikels o.a. : pp. 11-100 Willem Stuve "De dienaarschap van de Oud-Vlaamse gemeenten te Haarlem. Personen en hun achtergronden."; pp. 127-154 Robbert A. Veen "Een 'voortreffelijk' lied van Arend Hendrik van Gelder, 1756-1819."; pp. Piet Visser "Schabaliana : een bibliografische na-oogst van het werk van Dierick en Jan Philipsz Schabaelje.") ISBN: 906550737X
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23262
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten, Haarlem, Arend Hendrik van Gelder, Dierick Philipsz Schabaelje, Jan Philipsz Schabaelje 906550737X

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 29 (2003)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 2003. paperback, 304 pp.. (artikels o.a. : pp. 65-88 en pp. 195-249 Piet Visser over martelaarsbrieven van Jeronimus Seghers /1550/; pp. 125-150 Annelies Verbeek "de 'theologie' van Joost Hiddes Halbertsma, 1789-1869.") ISBN: 9065507833
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23263
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065507833

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 35-36 (2010)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 2010. paperback, 471 pp.. (artikels o.a. : pp. 243-266 Wiebe Bergsma & Piet Visser "De sociniaanse problemen van de collegiantische boekverkoper Simon Pietersz Boncq."; pp. 267-286 Nina Geerdink "De huwelijksgedichten van Katharina Lescailje,1649-1711, voor rijke doopsgezinden.") ISBN: 9789087041489
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23264
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9789087041489

 
Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 11 (2004)
Assen, Drentse Historische Vereniging / Vereniging voor Geschiedenis en Genealogie, 2004. Paperback, 127 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 19803
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 749]
Keywords: genealogie, Drenthe, Drente, familie Cluiving, familie Kluiving, familie Cluivinge, familie Kluivinge, familie Kluivingh, familie Sikken, familie Sikkinge, familie Sikkenga, familie Sikking, familie Zikken

 
The Duncan Beresford-Jones Collection of Japanese Art from Important Historic European Collections. ( Sale catalogue Christie's London 7 June 2000)
London, Christie's, 2000. softcover, 134 pp.. (264 lots for sale, consisting of netsukes, pipecases, tsubas and kpozukas) (richly illustrated).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23579
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP¥ 874]
Keywords: Duncan Beresford Jones, netsuke, pipecases, tsuba, kozuka

 
Early Medicine, Science, Witchcraft and Magic. (book auction catalogue issued by Maggs Bros. Ltd., London, catalogue no. 822, June 1954)
London, Maggs Bros. Ltd., 1954. paperback, 203 pp. ( + 8 pp. ill.). (the catalogue contains 1052 nos. of books and pamphlets and 20 nos. of portraits /engravings and mezzotints of physicians).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16169
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9.25 | JP¥ 1248]
Keywords: medical history, books, medische geschiedenis, boeken, bibliografie, bibliography

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - Next page