Boorsma, Tj. De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen
Hanrath, Joh. J. Het riddermotief in het exlibris en in de grafische kunst in het algemeen.
Kruizinga, J.H. Amsterdam bruggenstad.
Algemeene voorwaarden behoorende bij de bestekken voor de verschillende aan te besteden werken en leverancien voor de stad Leeuwarden
Pohren, D. E. The Art of Flamenco
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes