Grimbergen Boeken Antiquariaat: divers
found: 18 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 , Historische beschryving der reizen. Of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten (...). Deel 10: Reizen naar Azië.
Historische beschryving der reizen. Of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten (...). Deel 10: Reizen naar Azië.
The Hague,/Amsterdam, P. de Hondt. 1750. 4to. XIX, 365, III pp. Vol. 10: Tartarye.-;. Containing 6 nice folded maps of Korea, Tibet (a.o.). and 11 fullpage plates.(=complete), engr. by J. van der Schley. Translated from the English and the French into Dutch. l Vol. 10: Tartarye.-;. Containing 6 nice folding Korea, Tibet (a.o.). and 11 fullpage plates.(=complete) Some plates loose in binding. Bound in marbled paper with leather spine . Plates and maps in very good condition.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1534
€  330.00 [Appr.: US$ 350.39 | £UK 282 | JP• 54077]
Catalogue: divers

 
De nieuwe reisiger; of beschryving van de oude en nieuwe waerelt, / uit het Fransch van den abt De La Porte
Dordrecht, Blusse Abraham. Full-Leather, 8vo. Ill.: Porte, Joseph de la 1713-1779. Good. l Jaar: 1766-1791. 32 dln. Annotatie: Vanaf dl.7 bij: Abraham Blussť en zn Colophon dl.18-19: Te Rotterdam, : ter drukkerye van Stefanus Mostert en zoonen Vert. van: Le voyageur franÁais ou connaissance de l'ancien et du nouveau monde. - 1765 contemp. unif. calf, spines richly gilt w. raised bands.. 1 contrast. mor. letterpiece. 2 vol bindings loose.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1371
€  2145.00 [Appr.: US$ 2277.52 | £UK 1832.5 | JP• 351503]
Catalogue: divers

 
Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts, principalement à l'Agriculture et à l'Economie rurale et domestique par une société de naturalistes et d'agriculteurs, avec des figures tirées des trois règnes de la nature.
Paris, Deterville. 1803. Half-Leather, 8vo. l 23 of 24 volumes. Vol. 24 is an additional volume. Vol 1 binding loose; 243 full page engravings as in binders index. Some plates browned/foxed.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1340
€  825.00 [Appr.: US$ 875.97 | £UK 705 | JP• 135193]

 
Recuyl van alle de placaaten tot de gemeene middelen gehoorende, geëmaneert seedert het arresteeren der ordonnantien om gemelde middelen by collecte in te vorderen tot den jaare 1772 incluis.
's-Gravenhage, Scheltus Isaac. 1773. Hard Cover, Paper Binding. l Deel 1. Gotisch lettertype. Gebonden in negentiende-eeuws gemarmerd papier.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1538
€  495.00 [Appr.: US$ 525.58 | £UK 423 | JP• 81116]
Catalogue: divers

 , Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over de Bysonderheden der Natuurlyke Historie, die men geschikst geoordeeld heeft om den jongen Leiden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. 15 Vols.
Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over de Bysonderheden der Natuurlyke Historie, die men geschikst geoordeeld heeft om den jongen Leiden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. 15 Vols.
Amsterdam. Tweede uitgaaf. sm8. 7 engr. frontisp., 36 full-p. and 167 fold. maps and plates, half-calf. 2 contrast. mor. letterpieces. Buijnsters (School- en kinderboeken) 581. Incl. one fold. worldmap and various other (astrological) maps. Beside plates on zoŲlogy and botany, a large number of professions like diamond-polishing, ship-building, linen-manufactory, garden architecture, mill-building, wine-making etc. Vol 1-8 publ. by J. de Groot, Amsterdam, in 1776; Vol. 9-15 publ. by A, Blussť Dordrecht in 1783. a few plates browned. Spines fragile, library stamps, 2 plates repaired, 1 volume misbound, 4 volumes outer-joints spine partly split or damaged. Vol 15 1784 is again a half leather version (different size and the last 100 pages some light moisture damage. Overall a good set. .
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 962897
€  935.00 [Appr.: US$ 992.76 | £UK 799 | JP• 153219]
Catalogue: divers

 
Buys, Egbert
Nieuw en Volkomen Woordenboek van Konsten en Weetenschappen; bevattende alle de takken der nuttige kennis, met naaukeurige beschryvingen, zo van de onderscheidene machines, werktuigen, gereedschappen, figuuren, en ontwerpen dienende om dezelve op te helderen; als meede van de klassen, soorten, toebereidselen, en het gebruik van de voortbrenzels der natuur, het zy dieren, planten, mineraalen, aardgewassen, of vochten; mitsgaders de koningryken, provintien, steden, dorpen, en andere merkwaardige plaatzen.
Amsterdam, Baalde S.J.. (Bookseller) Half-Leather, 8vo. 1769-1778. 10 vols. 282 plates.9 engr. frontispiece (complete) Some pages foxing. Very Rare set. I. [A.]-1769. II. B.en C.-1770. III. D.en E.-1771. IV. F.en G.-1772. V.H.en I.-1773. VI.K.en L.-1774. VII.M.en N.-1775. VIII.O.P.en Q.-1777. IX.R.en S.-1777. X.T. tot Z.-1778 l New and Complete Dictionary of Arts and Sciences. Illustrated.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1373
€  2750.00 [Appr.: US$ 2919.89 | £UK 2349.5 | JP• 450645]
Catalogue: divers

 
Chesnay-Desbois Francois Alexandre Aubert dela
Dictionnaire raissoné et universel des animaux, ou Le regne animal consistant en quadrupèdes, cétacées, oiseaux, reptiles, poissons, insectes, vers, zoophytes, ou platnes animales, ... suivant les méthodes ... de Linnaeus, Klein et Brisson
Paris, 1759. First Edition. Full-Leather, 4to. Very Good. l 4 volumes. Uniform contemporary full mottled calf, raised back with gilt decorated compartments and two labels, marbled endpapers.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1456
€  495.00 [Appr.: US$ 525.58 | £UK 423 | JP• 81116]
Catalogue: divers

 
Chambers Efraimo
Dizionario universale delle arti e delle scienze
vellum, 4to. Good. l Venezia 1748-1749. 10 volumes (nine vol. text and one vol. plates).
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1342
€  1320.00 [Appr.: US$ 1401.55 | £UK 1127.75 | JP• 216309]

 
Hubner Jean
Abregé de la Vieille & Nouvelle Geographie, continué jusqu'au tems où nous sommes, & augmenté d'une introduction profitable à ceux qui commencent ; Comme aussi d'une ample Préface & Discours, sur les meilleures Cartes.
Amsterdam, Ottens R. & J.. 1735. 8vo. l One volume. 716 pp. contemporary full brown calfs gilt tooled with by fillets and fleurons, red morocco label. Spine discoloured. (half part lacks), Pages waterstained, but most maps in good condition. With 18 maps: one worldmap, maps of Europe, Portugal, Spain, France, Bretagn, Britain, Italy (waterstained), Danmark (waterstained), Sweden, Poland (slightly waterstained), Russia, Hongary (waterstained), Asia (waterstained), Africa, America, South America, 3 folding plates of globes, 1 folding plate "quadran de mer". Lacks a map of Ireland
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1527
€  1925.00 [Appr.: US$ 2043.92 | £UK 1644.5 | JP• 315451]
Catalogue: divers

 
Hübner Johan
De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of zakelyk, historisch- en staatkundig woordenboek ...
Leiden, Luchtmans Samuel en zoon. 4to. Good. De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of zakelyk, historisch- en staatkundig woordenboek, waar in zo wel van den lateren als tot den tegenwoordigen tyd de verscheide godsdiensten en geestelyke ordens; de landen, koningryken, republyken, staaten, steden, vestingen, kastelen, en passen; de zeŽn, meiren, eylanden, rivieren, havens, bergen, voorgebergtens, en bosschen; de namen der gekroonde hoofden, de geslachtliniŽn der vorstelyke en grafelyke huizen; de gezamentlyke ridder-ordens; societeiten, wapens; ryks-en-land-dagen; gerichtshoven; civile en militaire bedieningen te water... In 't Hoogduytsch uitgegeven door Johan Hubner ... ; zynde in dezen Nederduitschen druk de verandering van zaaken, en verwisseling van alle staaten, inzonderheit ook van de Vereenigde Nederlanden naauwkeurig waargenomen. Leiden, 1748-1768. 2 dln. : Dl.2 uitgegeven bij Samuel en Johannes Luchtmans onder de titel : Algemeen kunstwoordenboek der wetenschappen : dienende tot een Tweede deel van de Staats- en Koeranten tolk / ... vermeerdert door Arn. Hen. Westerhovius. 1260 en 1004 pp. contemp. gilt calf w. mor. letterpiece. Some damages, but a nice set.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1539
€  2145.00 [Appr.: US$ 2277.52 | £UK 1832.5 | JP• 351503]
Catalogue: divers

 
Hubner Johann
Volmaakte geography
Leiden, Dirk Haak. 1733. First Edition. vellum, Kl 8vo. Good. l 3 vol. with register. Vol. 1 deals with Portugal, Spain, France, England, Scotland, Ireland, Netherlands, Switzerland and Italy. Vol. 2 deals with Prussia, Poland, Russia, Hungary, Turkey, Asia, Africa, America and Unknown Countries. Vol. 3 deals with the German States with the exception of Prussia. Comtempory vellum, caligraphed titles on spines. Title pages printed in black and red. Throughout the the 18th century this work on geography was a very popular reference work for students.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1499
€  495.00 [Appr.: US$ 525.58 | £UK 423 | JP• 81116]

 
Larrey J. de
Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt.
Vellum, Folio. Good. Dutch transl. J.L. Schuer. Amsterdam, J. Covens and C. Mortier, 1728-1730, 4 vols., 2 engr. frontisp., 5 engr. fold. maps, 66 (of 67) engr. portraits (incl. dedic. portrait) by P. VAN GUNST, G. VLACK, AUDRAN a.o., 4 diff. engr. title-vignettes, 4 headpieces, contemp. vellum. Lacks 1 plate. With brown mor. letterpieces, - Maps and portraits in fine condition.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1513
€  1375.00 [Appr.: US$ 1459.95 | £UK 1174.75 | JP• 225322]
Catalogue: divers

 
Luïscius, A. G.
Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek.
's-Grav., Delft,, Pieter Husson, Thomas Johnson, Johannes van Duren, Charles Le Vier en Reinier Boitet.. Hall-parchment, Folio. l 1724-37. 8 vols. W. engr. front by B. Picart, dedic. engr. & 7 identical headpieces depicting a library w. visitors. Fol. Nineteenth century binding? all volumes with a title page printed in red & black.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1346
€  990.00 [Appr.: US$ 1051.16 | £UK 845.75 | JP• 162232]
Catalogue: divers

 
Morin E.
Le Grand Dictionaire Historique ou le mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abregé, Les Vies et Les Actions Remarquables Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes...
Amsterdam, Leyden, La Haye, Utrecht,, 1740. Dix-HuitiŤme et DerniŤre Edition.. Full-Leather, Folio. Very Good. l 8 volumes. Engraved frontispiece in volume I. On the endpaper from the first volume is written: "Dit exemplaar afkomstig uit de bibliotheek van ńaron de Pinto (Amst.) (1) zijn overgrootvader en met zijn wapenschild en naamcijfer versierd, gekocht voor f 15,-. bij F.M. te Amsterdam Febr. 1870 door {IV} zijn achterkleinzoon 112 jaar na den dood van (I). Heraldic gilt filet on front cover and back cover of each volume: five crescents or Wassenaers, the shield of the De Pinto-family ea Each volume with a title page printed in red and black. Uniform contemporary full mottled calf, raised back with gilt decorated compartments and two labels, marbled endpapers, Vol. I. spine end slightly damaged. Very good set.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1358
€  2750.00 [Appr.: US$ 2919.89 | £UK 2349.5 | JP• 450645]
Catalogue: divers

 
Pufendorff, Baron de, La Martiniere, Bruzen M. de
Introduction à l'histoire moderne, générale et politique de l'univers; où on voit l'origine, les révolutions & la situation présente des différens Etats de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique & de l'Amerique...
Merigot-Grangť-Hochťreau-Robustel-Le Loup,. 4to. Good. l Paris, 1753-59. 8 Vol. with 26 fold. maps, engr. frontispiece and 37 vignettes by Charles D. J. Eisen (1720-1778).Titlepages printed in red and black, marbled endpapers, Uniform contemporary full mottled calf, raised back with gilt decorated compartments and two labels, Very good set. Brunet, IV, 960; Graesse, V, p. 504.
Grimbergen BoekenProfessional seller
Book number: 1516
€  2420.00 [Appr.: US$ 2569.51 | £UK 2067.5 | JP• 396567]
Catalogue: divers

| Pages: 1 | 2 | - Next page