DeLony, Eric Landmark American Bridges.
Mil, Patrick van (eindred.) e.a. De VOC in de kaart gekeken, 1602-1799, Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie
Ronner, Alfred De vermakelijke Latijnsche spraakkunst, ten nutte der jeugd samengesteld door een liefhebber der Latijnsche tale, en opgeluisterd met illustratiën
Lariar, Lawrence Yankee Yiddish, with Michael Morris
The story of Wedgwood. A living tradition.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes