RINKEL- VAN DER MEULEN, A.W. EN RINKEL, W.J In holland staat een huis. Handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten
Peel, Lucy, e.a. Architectuur van de 20ste eeuw
Graaf, Ronald de Oorlog, mijn arme schapen / een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648
Boccaccio, Giovanni, vertaling: Coornhert XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta.
Vries-Vogel, M.M. de; Jan de Vries Zes novellen uit het oude IJsland
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes