Hans Versteeg
Amida, a Japanese deity, and the way its worshipers drown themselves in her honor, copperengraving by W. Tringham, 1781
Cats, Jacon Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt, Bestaende uyt Spreeck-woorden ende Sin-Spreucken, ontleent van de voorige ende jegenvoordige Eeuwe, verlustigt door menigte van Sinne-beelden, met Gedichten en Prenten daer op passende
Blauw, K. Westfriese geslachten XX: Overzicht van de familie Wit
Irving, Washington; Arthur Rackham Rip van Winkle
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes